Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19586
Mărime: 146.95KB (arhivat)
Publicat de: Ana L.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Introducere pag. 3
 2. 2. Istoricul utilizării apelor geotermale în zona NV a României pag. 4
 3. 3. Domenii de utilizare a apelor geotermale pag. 7
 4. 4. Descrierea perimetrului geotermal Oradea pag. 9
 5. 5. Caracteristicile fizico-chimice şi de agresivitate ale apelor geotermale din perimetrul Oradea pag. 12
 6. 6. Determinarea comportării la coroziune a metalelor şi aliajelor în apele geotermale pag. 19
 7. 6.1 Clasificarea tipurilor de coroziune frecvente în mediile geotermale pag. 19
 8. 6.2 Mijloace şi criterii de apreciere a coroziunii pag. 23
 9. 6.3 Teste de coroziune pag. 32
 10. 7. Utilizarea inhibitorilor de coroziune în mediul geotermal pag. 39
 11. 7.1 Generalităţi pag. 39
 12. 7.2 Tipuri de inhibitori de coroziune şi mecanisme de acţiune pag. 39
 13. 7.3 Factorii care influenţează procesul de inhibare pag. 43
 14. 7.4 Inhibitorii de coroziune utilizaţi în cazul proceselor de extracţie a fluidelor geotermale pag. 45
 15. 7.5 Utilizarea inhibitorilor pentru protejarea instalaţiilor de extracţie, transport şi utilizare a apelor geotermale pag. 47
 16. 8. Aspecte particulare privind problemele ridicate de utilizarea apelor geotermale în perimetrul Oradea pag. 51
 17. 8.1 Estimarea pe baze teoretice a caracterului încrustant sau agresiv a
 18. apelor din perimetrul Oradea pag. 51
 19. 8.2 Dubletul geotermal Nufărul. Avantaje şi dezavantaje pag. 56
 20. 8.3 Descrierea metodei alese şi a experimentului pag. 58
 21. 8.4 Rezultatele obţinute experimental pag. 64
 22. 8.5 Aspecte ale impactului asupra mediului pag. 67
 23. 9. Concluzii pag. 72

Extras din proiect

1. Introducere

Forma cea mai accesibilă de utilizare a energiei interne a Pământului o constituie apele geotermale. Acestea sunt principalul agent de transmitere a energiei geotermice spre suprafaţă.

Sunt considerate ape termale apele a căror temperatură proprie este independentă de cea a locului de emergenţă şi superioară temperaturii medii a aerului cu 4oC şi solului cu 2oC.

Apele termale cu temperatura sub 40oC se folosesc în scopuri balneare şi de agrement, iar cele cu temperaturi mai mari de 40oC pot fi utilizate ca surse de energie. Apele având temperaturi cuprinse între 40oC-70oC sunt folosite pentru încălzirea serelor, solarelor, adăposturilor pentru animale sau pentru încălzirea locuinţelor şi aşezămintelor social-culturale. Apele cu temperaturi cuprinse între 70oC-100oC se folosesc în reţeaua de termoficare, dar şi pentru obţinerea energiei electrice în sisteme speciale. Apele cu temperaturi mai mari de 100oC sunt surse termice utilizate în obţinerea de energie electrică.

Pe teritoriul judeţului Bihor există două importante sisteme de ape geotermale: zăcământul din Pannonianul superior-cel mai important ca extindere şi rezerve şi zăcământul din calcarele şi dolomitele mezozoice zona Băile Felix - 1 Mai – Oradea, mai localizat ca dezvoltare, dar cu importante resurse. Judeţul nostru se află situat în sectorul cuprins între extremitatea vestică a Munţilor Apuseni şi graniţa cu Ungaria, acolo unde se face simţită influenţa anomaliei geotermice ce guvernează Depresiunea Pannonică. Aceasta reprezintă cea mai fierbinte parte din întreaga centură geotermică alpină. Depozitele sedimentare ale bazinului, încălzite de fluxul termic general, înmagazinează o energie termică suficientă pentru a satisface întreaga omenire, timp de 1000 de ani. Singura cale de valorificare, cel puţin în actualul stadiu de dezvoltare tehnologică, sunt însă apele termale.

2. Istoricul utilizării apelor geotermale în zona NV a României

Primele date cunoscute se referă la existenţa apelor geotermale în zona Băilor Felix şi 1 Mai, de astăzi. Mărturii scrise despre existenţa acestor băi avem din anul 1221. Atenţia asupra acestor localităţi a fost atrasă de existenţa unor izvoare calde.

Valea Pârâului Peţa, cu obârşia într-un izvor sublacustru din staţiunea 1 Mai are pe parcursul său urme ale unui lac cu apă termală, ce datează de la începutul Cuaternarului. Din acest lac au mai rămas câteva ochiuri, declarate monumente ale naturii, în care se întâlnesc lotuşi şi nuferi de ape termale (Victoria Regia şi Nymphaea Lotus), precum şi specii de peşti şi gasteropode adaptate la aceste condiţii. Apa râului Peţa a fost deviată prin şanţul de apărare al cetăţii Oradea cu scopul de a menţine funcţionalitatea sistemului de apărare a cetăţii în perioadele de îngheţ.

În secolul al XVII-lea folosirea apelor termale devine mai intensă. Se ridică primele clădiri cu camere şi se construiesc primele bazine din grinzi de lemn. În 1763 este amintită existenţa a patru izvoare în staţiunea 1 Mai, fără a se menţiona numele şi amplasamentul. Tot atunci se aminteşte şi existenţa izvorului Felix, singurul din staţiunea cu acelaşi nume.

Primele lucrări sistematice de captare a apelor geotermale au avut loc în secolul trecut.

Prima analiză chimică a apei a fost făcută în 1835 de către farmacistul Dr. Horvath care încadrează apele în categoria “calde-sulfuroase”. În 1861 Mayer Anthal descrie ambele staţiuni precizând amplasamentul a 13 izvoare, în parte amenajate şi captate în bazine. Nu toate pot fi identificate astăzi.

Primul foraj a fost forajul Izbuc din staţiunea 1 Mai, în anul 1885. A urmat în acelaşi an forajul Balint de la Băile Felix. Acest lucru a dus la transformarea şi modernizarea vechilor Băi “Episcopale” care au căpătat mai târziu actualele nume: 1 Mai şi Felix.

Primele cercetări cu caracter sistematic privind geologia bazinelor externe din Munţii Apuseni datează din 1936 şi au fost executate de M. Paucă. Un an mai târziu I. P. Voiteşti elaborează un studiu privind condiţiile litofaciale şi structurale ale zonei Oradea şi emite posibilitatea existenţei unor ape termale în această zonă.

Preview document

Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 1
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 2
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 3
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 4
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 5
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 6
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 7
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 8
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 9
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 10
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 11
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 12
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 13
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 14
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 15
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 16
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 17
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 18
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 19
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 20
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 21
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 22
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 23
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 24
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 25
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 26
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 27
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 28
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 29
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 30
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 31
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 32
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 33
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 34
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 35
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 36
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 37
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 38
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 39
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 40
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 41
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 42
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 43
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 44
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 45
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 46
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 47
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 48
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 49
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 50
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 51
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 52
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 53
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 54
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 55
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 56
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 57
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 58
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 59
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 60
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 61
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 62
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 63
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 64
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 65
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 66
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 67
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 68
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 69
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 70
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 71
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 72
Utilizarea Energiei Neconvenționale a Apelor Geotermale Precum și Implicațiile Acesteia asupra Instalațiilor de Transport și Utilizare în Perimetrul Oradea - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea Energiei Neconventionale a Apelor Geotermale Precum si Implicatiile Acesteia asupra Instalatiilor de Transport si Utilizare in Perimetrul Oradea.doc

Alții au mai descărcat și

Instalație Eoliană pentru Alimentarea unui Consumator Insular

Capitolul I STRUCTURA GENERALA A SISTEMULUI EOLIAN 1.1. Necesitatea sistemului Datorita epuizarii pe plan mondial a rezervelor de combustibili...

Variante constructive ale unui vehicul autonom dotat cu sursă neconvențională de energie

Capitolu I.Introducere De la vechii greci ne-a rămas minunata legendă despre titanul Prometeu, care a răpit cerurilor focul şi l-a adus oamenilor....

Centralele Eoliene - Studiu de Caz

1. INTRODUCERE În ansamblu, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din consumul său total de energie să provină din resurse regenerabile. România a...

Dimensionarea simplă și alegerea echipamentelor pentru o instalație de încălzire ACM cu panouri solare

Capitolul I. Parti scrise Argumente pentru utilizarea energiei solare Domeniul cel mai raspandit al utilizarii energiei solare in instalatii il...

Studiul mașinii asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit ca generator trifazat conectat la rețeaua națională

Capitolul I Introducere Conceput şi construit în 1889 de M. Dolivo-Dobrovolski, motorul asincron trifazat, a cărui funcţionare se bazează pe...

Proiectarea unui sistem fotovoltaic - locuință izolată, neracordată la rețea

CELULE FOTOVOLTAICE. LOCUINTA IZOLATA, NERACORDATA LA RETEA 1. Introducere Tehnologia fotovoltaica consta în tranformarea în energie electrica a...

Studiu Privind Producerea Energiei Electrice cu Ajutorul Turbinelor Eoliene

Capitolul I. Energia eoliana 1.1. Consideraţii generale Întreaga civilizaţie actuală se bazează pe producerea ,transmiterea şi conversia energiei...

Colectoarele solare folosite pentru încălzirea apei calde

INTRODUCERE Enegia exprima capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic atunci cand sufera o transformare dintr-o stare in alta stare....

Ai nevoie de altceva?