Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 20638
Mărime: 350.62KB (arhivat)
Publicat de: Adina Timiș
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Ioan PANA
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL 1: Activitatea de producţie şi comercializare: conţinut, sisteme de indicatori şi modele deterministe şi utilizarea în analiză a acestora 8
 4. 1.1. Activitatea de producţie şi comercializare: conţinut şi implicaţii în indicatorii economico-financiari 8
 5. 1.2. Activitatea de producţie şi comercializare: conţinut şi implicaţii în indicatorii economico-financiari 11
 6. 1.3. Sisteme de relaţii factoriale folosite în calcularea şi analizarea cifrei de afaceri 16
 7. 1.4. Sisteme de relaţii factoriale folosite în calcularea şi analizarea valorii adăugate 28
 8. CAPITOLUL 2: Activitatea de producţie şi comercializare a
 9. S.C. ARGTEG S.A. 34
 10. 2.1. Prezentarea unităţii 34
 11. 2.2. Analiza cifrei de afaceri la S.C. ARGTEG S.A 37
 12. 2.3. Analiza valorii adăugate la S.C. ARGTEG S.A 45
 13. 2.4. Efectele modificării cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari 54
 14. CAPITOLUL 3: Posibilităţi de sporire a volumului activităţii la
 15. S.C. ARGTEG S.A. 57
 16. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din proiect

INTRODUCERE

Criza financiară propagată din statele dezvoltate s-a transformat într-o problemă economică mondială şi devine o criză a şomajului în faţa căreia nicio regiune nu este imună, iar ţările sărace sunt cele mai vulnerabile, potrivit unui raport realizat în comun de Banca Mondială şi FMI.

Statele cu venituri medii, categorie în care este inclusă şi România, au fost primele dintre ţările în curs de dezvoltare care au resimtit impactul crizei financiare, deoarece se bazează masiv pe fluxurile de capital privat din străinatate, se arată în raport.

Dupa apariţia crizei economice, statele în curs de dezvoltare au înregistrat cele mai accentuate ritmuri de scădere din ultimele decenii ale intrărilor de capital privat.

Tot mai multe companii sunt afectate de intarziere la plata facturilor si de nivelul dobanzilor sa se transforme in unul economic.

Blocajul financiar reprezinta un factor cu influenta restrictiva asupra activitatii din industrie si constructii, se arata in buletinul de conjunctura pentru luna decembrie publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică se extinde în SUA, Europa şi Japonia şi se conturează a fi mult mai dureroasă decât căderea economică din 1981-1982. O masivă scădere a încrederii atât la nivelul sectorului de afaceri, cât şi la nivelul consumatorilor, ambele răspunzând prin restrângerea cheltuielilor, este în plină derulare. Guvernul Statelor Unite şi unele guverne din Europa, încercând să refacă stabilitatea, au naţionalizat părţi ale sectoarelor lor financiare într-o măsură care contrazice înseşi bazele capitalismului modern.

Întreaga lume pare astăzi că îşi schimbă cursul, îndreptându-se către o perioadă în care rolul statului va fi mai mare, iar cel al sectorului privat va fi mai mic. Aceasta va fi probabil cea mai dramatică consecinţă a crizei actuale.

Criza financiară internaţională – cauzele şi ce trebuie făcut

Mulţi apreciază că actuala criză financiară îşi are rădăcinile în scăderea dramatică a preţului locuinţelor în SUA sau în căderea pieţei creditului pentru locuinţe. Această viziune este cel puţin incompletă. Cauzele fundamentale ale crizei financiare sunt mai adânci, atât de natură macroeconomică, cât şi de natură microeconomică, lucru menţionat recent de mai mulţi analişti: Altman (2009), Buiter (2008), Blanchard(2009). Cele două tipuri de cauze s-au intercondiţionat în producerea crizei. Ne vom referi pe rând la ambele tipuri de cauze.

Cauza profundă a crizei financiare a fost lichiditatea abundentă creată de principalele bănci centrale ale lumii (FED, BOJ) şi de dorinţa ţărilor exportatoare de petrol şi gaze de a limita aprecierea monedei. De asemenea, a existat o suprasaturare cu economisiri, generată de integrarea crescândă în economia globală a unor ţări (China,Asia de Sud-Est în general), cu rate mari de acumulare, dar şi de redistribuirea globală a avuţiei şi a veniturilor către exportatorii de bunuri tari (titei gaze naturale)

Lichiditatea abundentă şi suprasaturarea cu economisiri au creat resurse disponibile pentru investiţii, inclusiv în instrumente financiare sofisticate, nu uşor de înţeles de către unii investitori.

Consecinţele existenţei lichidităţii abundente au fost ratele foarte scăzute ale dobânzii şi volatilitatea redusă a acestora. Împreună, aceste consecinţe au condus la creşterea apetitului pentru active cu câştiguri mari. În plus, volatilitatea redusă de pe piaţă a creat tendinţa de subestimare a riscului şi o adevărată lipsă de vigilenţă a investitorilor.

Marjele de risc au fost şi ele foarte scăzute şi nediscriminatorii. Împreună, ratele scăzute ale dobânzii, apetitul pentru active cu câştiguri mari, vigilenţa scăzută faţă de risc şi marjele mici au mascat semnalele preţurilor pe pieţele financiare şi au condus la insuficienta înţelegere a riscurilor implicate.

Pe acest fundal au operat, ca agravante, şi o serie de cauze microeconomice: securitizarea frenetică, fisurile în modelul de afaceri ale agenţiilor de rating.

Semnalele despre criză au fost date de economişti, dar nu au fost luate în seamă. Totuşi, trebuie spus că magnitudinea crizei a fost, până recent, evident subestimată de toată lumea.

Consecinţa securitizării frenetice a fost că, odată ce criza a fost declanşată de apariţia eşecurilor la plata ratelor la creditele pentru case, piaţa financiară a devenit netransparentă. Instalarea neîncrederii investitorilor a plasat rapid titlurile emise de vehiculele cu scop special (VSP) în categoria riscante (calitatea activelor pe care le finanţau nu mai era clară) şi refinanţările au devenit imposibile. Datorită discrepanţei dintre maturităţile pe active şi pasive, aceste VSP au început să se bazeze pe linii de finanţare de la băncile sponsor.

În final, cererea de lichiditate, în combinaţie cu pierderea încrederii între bănci, a rezultat în goana după cash şi rata dobânzii efective a început să crească. În SUA şi în unele state din Europa, guvernele şi băncile centrale au răspuns prin îmbunătăţirea lichidităţii; acordarea de garanţii guvernamentale pentru împrumuturi, recapitalizarea instituţiilor financiare; garantarea celor mai noi emisiuni de către bănci asigurate; prevenirea colapsului dezordonat al întreprinderilor mari interconectate; cumpărarea de acţiuni în bănci; reduceri coordonate ale ratelor dobânzii.

Deşi astfel de măsuri au fost puse în aplicare, după 17 luni de la declanşarea turbulenţelor, piaţa a rămas netransparentă, ceea ce a amplificat criza financiară şi a facilitat trecerea ei în sectorul real al economiei, mai întâi în SUA, apoi şi în alte ţări dezvoltate.

Pe termen scurt principala provocare o constituie găsirea soluţiilor care să restabilească încrederea investitorilor şi a consumatorilor. Pe termen lung,principala provocare o constituie ajustarea principiilor care ghidează reforma sistemului financiar internaţional, în principal referitor la transparenţă, îmbunătăţirea reglementărilor privind contabilitatea titlurilor, asigurarea externalizările raţionale din punct de vedere privat dar socialmente ineficiente reglementării adecvate a pieţelor, firmelor şi produselor financiare, asigurarea integrităţii pieţelor financiare (privind manipularea pieţei şi frauda), şi întărirea cooperării între instituţiile financiare ale lumii (modernizarea structurilor de guvernanţă ale FMI şi ale Băncii Mondiale). Etica afacerilor nu lipseşte din această listă de provocări ale viitorului.

Criza economică începută în 2008 şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Este cert că astăzi asistăm la cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani.

Avem o explicaţie oficială a crizei, furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor economici (cuvinte cheie: egoism, lăcomie, speculaţie ş.a.) şi în imposibilitatea pieţei de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor (cuvinte cheie: asimetrie informaţională, capcana lichidităţii, deflaţie ş.a.).

Pe de altă parte, majoritatea cercetătorilor – membri corpului academic, dar şi analiştii din sectorul privat – susţin că tocmai intervenţia statului a sădit seminţele turbulenţelor financiare pe care le traversăm în prezent. Ca un corolar, potrivit acestora, reţeta prescrisă de autorităţi nu poate duce la atenuarea dificultăţilor economice ci, din contră, la agravarea lor.

Criza economică este rezultatul unui complex de factori, care includ în principal: erori de politică monetară, distorsionarea stimulentelor agenţilor economici şi patologia politicii de reglementare financiar-bancară. Să le luăm pe rând.

Preview document

Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 1
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 2
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 3
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 4
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 5
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 6
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 7
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 8
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 9
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 10
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 11
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 12
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 13
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 14
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 15
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 16
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 17
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 18
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 19
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 20
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 21
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 22
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 23
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 24
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 25
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 26
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 27
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 28
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 29
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 30
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 31
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 32
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 33
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 34
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 35
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 36
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 37
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 38
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 39
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 40
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 41
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 42
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 43
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 44
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 45
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 46
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 47
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 48
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 49
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 50
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 51
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 52
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 53
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 54
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 55
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 56
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 57
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 58
Analiza activității de producție și comercializare la SC Argteg SA - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Analiza Activitatii de Productie si Comercializare la SC Argteg SA.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?