Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 2668
Mărime: 693.56KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rodica Gherghina
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

  1. INTRODUCERE
  2. CAPITOLUL I Stadiul cunoasterii
  3. Sinteză a literaturii de specialitate pe domeniul impozitării indirecte
  4. CAPITOLUL II Metodologia cercetării
  5. CONCLUZII
  6. BIBLIOGRAFIE
  7. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Scopul și obiectivele lucrării

Prin intermediul acestei lucrări doresc să pun în evidență rolul impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat al României, aspecte generale ale acestor taxe, teorii, analize dar și calculul indicatorilor semnificativi acestor tipuri de venituri ordinare pentru statul în cauză.

Motivarea alegerii temei este datorată faptului ca impozitarea indirectă este întâlnită în viața de zi cu zi, de către ficare consumator, aceștia contribuind astfel la resursele bugetare ale statului in momentul achiziției unui un bun, sau a folosesirii unui serviciu.

Perioada pe care urmează să se faca studiul este de 4 ani (2015-2018), un timp ideal pentru a se realiza o analiza corectă si complexă pe tema aleasă care să cuprindă toate informațiile necesare unui studiu științific academic.

Lucrarea este structurată în două capitole astfel: Capitolul I denumit „Stadiul cunoașterii” al carui obiectiv principal este prezentarea unei sinteze a literaturii de specialitate pe domeniul impozitării indirecte. Capitolul II, intitulat „Metodologia cercetării” subliniază un studiu de cercetare amanunțit prin prezentarea de grafice, tabele și interpretări.

CAPITOLUL I

STADIUL CUNOAȘTERII

Sinteză a literaturii de specialitate pe domeniul impozitării indirecte

Rolul impozitului indirect se manifestă pe plan financiar, economic și social, diferit în funcție de etapa de dezvoltare economico-socială. Dintre acestea, cel mai important rol este cel financiar, deoarece prin intermediul impozitelor sunt procurate resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Impozitele indirecte se percep la vânzarea mărfurilor și prestărilor de servicii, prin adăugarea unor cote de impunere la prețurile și tarifele acestora. Aceste taxe se încasează încasează de la fiecare individ care cumpără produse sau beneficiază de servicii impozabile. Pot afecta nivelul de trai și puterea de cumpărare a populației, perceperea lor este comodă și reclamă un cost redus. [Goleanu, (2016), WP nr. 4].

Pe plan economic impozitul este cea mai veche resursă financiară, acesta este definit ca o contribuție bănească obligatorie și nerambursabilă, efectuată de către persoane fizice și juridice, prin care se constituie veniturile bugetare. Prin introducerea unui impozit, statul urmărește două direcții: producerea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor publice și folosirea impozitului ca instrument de impulsionare a unor ramuri economice, stimularea ori reducerea producției sau consumul unor mărfuri, extinderea sau dimpotrivă, restrângerea relațiilor comerciale cu străinătatea. [Văcărel, colectiv, (2008)].

Principalul impactul al impozitelor indirecte asupra bugetului de stat este acela de a asigura venituri bugetare care finanțează cheltuielile bugetare efectuate de guvern.

Efectele impozitării indirecte sunt: efectul surselor de venit și efectul bunăstării care au fost analizate de către Ardic, Erus și Sozdan în anul 2010 și de către Madden în 1995. De asemenea, Penu a analizat în anul 2013 nivelul optim al taxării indirecte pentru a maximiza bunăstarea socială în România, menținând în același timp un nivel al veniturilor bugetare. Rezultatele au remarcat necesitatea aplicării unei cote de TVA diferențiate pentru a ține cont atât de efectul surselor de venit, cât și de efectul bunăstării. [Penu, (2016) pp. 121-128].

Bibliografie

Văcărel I. și colectiv, (2008), “Finanțe publice”, ediția a IV-a, Editura didactică și pedagogică RA, București;

Goleanu Raluca-Ștefania, (2016), “Impozitele indirecte la nivelul Uniunii Europene”, Colecția de working papers ABC-ul lumii financiare, WP nr.4/2016;

Penu Daniela, (martie 2016), „Indirect taxes in Romania-an Econometric Analysis”, Academic Journal of Economic Studies, vol. 2, nr. 5, pp. 121-128;

Chirculescu Maria-Felicia, (2015), “Contribution of indirect taxes towards creation of state revenues in Romania”, Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2015, p. 135;

Chirculescu Maria-Felicia, (2019), “Analysis of the added tax as main source of state budget income in Romania and in the other member states of the European union”, Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2019, p. 30;

Rodica Gherghina, Georgiana Cretan, (2012), “Finanțe”, editura Universală, ediția I;

Journal of Public Economics 131, (noiembrie 2015), “Contents lists available at Science Direct”, pp. 87-100;

Loredana-Andreea Cristea, (2017), “The share and evolution of indirect taxes in the state’s revenues-case of Romania”; Annals of the University of Petroșani, Economics, 17(1), pp. 307-314;

Marilena Ciobănașu, Mirela-Anca Postole, (decembrie 2012), “Contribution of Taxes to the Making-Up of Budget Revenues in the Economic Growth”, Issue 6;

www.mfinante.ro

Preview document

Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 1
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 2
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 3
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 4
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 5
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 6
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 7
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 8
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 9
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 10
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 11
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 12
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 13
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 14
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 15
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 16
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 17
Analiza impozitelor indirecte și rolul lor în formarea resurselor financiare publice din România pe perioada 2015-2018 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza impozitelor indirecte si rolul lor in formarea resurselor financiare publice din Romania pe perioada 2015-2018.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?