Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia)

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 8200
Mărime: 498.93KB (arhivat)
Publicat de: Lorena P.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul 1: Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana și SIF4 Muntenia 2
 2. Introducere 2
 3. 1.1 Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana 2
 4. 1.2 Informații generale despre SIF4 Muntenia 4
 5. Capitolul 2: Structura și administrarea portofoliului global SIF1 Banat-Crișana 5
 6. 2.1 Structura activelor administrate 5
 7. 2.2 Structura portofoliului de acțiuni 10
 8. 2.3 Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 16
 9. Capitolul 3: Structura și administrarea portofoliului global SIF4 Muntenia 19
 10. 3.1 Structura activelor administrate 19
 11. 3.2 Structura portofoliului de acțiuni 23
 12. 3.3 Structura portofoliului de instrumente cu venit fix: 27
 13. Capitolul 4: Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF1 și SIF4 29
 14. 4.1 Analiza rentabilității înregistrate de SIF1 și SIF4 în perioada 2015-2018 29
 15. 4.2 Evoluția profitului net înregistrat de SIF1 și SIF4 în perioada 2015-2018 36
 16. 4.3 Analiza și dinamica VUAN înregistrat de SIF1 și SIF4 în perioada 2015-2018 37
 17. Concluzii și recomandări de investiții 38
 18. Bibliografie 39

Extras din proiect

Capitolul 1: Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana și SIF4 Muntenia

Introducere

La început, Societățile de Investiții Financiare erau cunoscute sub denumirea de Fondurile Proprietății Private sau abreviat FPP-uri. Din anul 1995 Programul de Privatizare în Masă a realizat schimbarea denumirii în Societăti de Investiții Financiare. În anul 1999, acțiunile sale au fost regăsite la cota Bursei de Valori București, ajungând să fie într-un timp scurt cele mai lichide titluri ce sunt tranzacționate pe piața din România, statut ce se regăsește și în prezent.

Societățile de Investiții Financiare își desfășoară activitatea și se comportă ca un fond de investiții închis constituite printr-un act constitutiv, fiind încadrate în categoria numită “Alte organisme de plasament colectiv” în conformitate cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară. Aceste societăți prezintă o politică de investiții foarte diversificată, iar în ceea ce privește prețul pe acțiune este variabil ținând cont de cerere și ofertă. Dacă un anumit investitor vrea să își vândă deținerile la o Societate de Investiții Financiare, are obligația de a le vinde ca orice companie ce este listată prin intermediul bursei în comparație cu fondul deschis de investiții în cadrul căruia toate unitățile de fond sunt răscumpărate de către administratorul fondului. Societățile de Investiții Finaciare sunt tranzacționate cu un discount spre deosebire de valoarea activului net unitar.

În România, sunt cinci Societăți de Investiții Financiare fiind denumite după anumite regiuni din țara noastră. În prezent, acestea sunt societăți comerciale private beneficiind de un număr considerabil de acționari, având acțiuni regăsite pe o piață reglementată la tranzacționare respective la BVB ce administrează active la valorile actuale într-un număr de 1 miliard de euro.

Patru dintre SIF-uri ce sunt amplasate în Arad, Brașov, Craiova, Bacău au contribuit la privatizare, au avut implicație în reorganizarea societăților cu probleme, și-au adus contribuția în ceea ce privește administrarea unei varietăți de firme de interes atât local cât și național, au ajutat la îmbunătățirea managementului în toate zonele unde numărul de investiții străine a fost redus în mod considerabil. Toate SIF-urile ce se regăsesc în România sunt în momentul de față instituții financiare solide având investiții pe piețele externe.

1.1 Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este o societate pe acțiuni ce are un capital integral privat și își desfășoară activitatea ca o societate de investiții de tip închis având o politică de investiții foarte diversificată, fiind autorizată, reglementată și monitorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Această societate este autoadministrată iar din luna martie a anului 2018 este autorizată de ASF ca fiind administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Sediul central al societății se află în Arad iar în ceea ce privește evidența acțiunilor dar și a acționarilor este gestionată în prezent de către S.C Depozitarul Central S.A București. De asemenea, Banca Comercială Română asigură serviciul de depozitare a activelor a acestui SIF.

Din 3 martie 2015 la conducerea acestui SIF se află Bogdan-Alexandru Drăgoi fiind Președinte al Consiliului de Administrație și totodată Director General.

SIF Banat-Crișana, fiind succesoarea Fondului Proprietății Private (FPP) I Banat-Crișana (constituit în 1992), a luat ființă ca societate pe acțiuni în luna noiembrie a anului 1996, prin reorganizarea și schimbarea FPP I Banat-Crișana, pe baza Legii nr.133/1996 pentru trecerea de la fondurile proprietății private la societățile de investiții financiare.

Cu privire la performanța financiară, Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana a înregistrat venituri în creștere în 2018 față de anul trecut cu 29,95 mil lei, cheltuieli cu 2,18 mai mari comparativ cu anul 2017, un profit brut mai mare 8,4 mil lei spre deosebire de anul precedent și un profit net în creștere față de 2017 cu 7,64 mil lei.

Misiunea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana este de maximiza pe un termen mediu și lung de timp valoarea firmei pentru totalitatea acționarilor. În ceea ce privește viziunea companiei este de a obține în mod constant rezultate satisfăcatoare în cadrul procesului de gestionare a activelor financiare, de a avea o rentabilitate ridicată a investițiilor și majorarea valorii portofoliului pe un termen lung de timp, o imagine pozitivă prin ținerea cont de principiile guvernării corporative și nu în ultimul rând de a fi prezenți alături de parteneri cunoscuți în cadrul investițional românesc. Strategia investițională a societății vizează maximizarea performanțelor portofoliului cu scopul majorării valorii activelor ce sunt administrate și a veniturilor din investiții. Societatea gestionează un portofoliu complex, aplicând o strategie de ieșire ținând cont de specificul fiecărei investiții în parte. Societatea de Investiții Banat-Crișana are ca obiectiv gestionarea în mod eficient a unui portofoliu de o mare diversificare de active calitative, în măsură de a asigura un anumit flux de venituri constant, majorarea pe termen mediu și lung a capitalului pentru obținerea de randamente ridicate și totodată pentru creșterea valorii pentru acționari.

Investițiile sunt realizate pe o anumită perioadă de timp, în condiții reglementate de prudențialitate, sub o supraveghere și control corespunzător al riscurilor pentru a asigura un echilibru constant atât între risc cât și între profit. Procesul de luare a tuturor deciziilor investiționale se formalizează prin anumite proceduri interne dar și prin nivele de competențe ce sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al societății.

Bibliografie

1. https://www.bursa.ro;

2. https://www.financialmarket.ro;

3. http://www.sif1.ro ;

4. http://www.sifmuntenia.ro;

Preview document

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 1
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 2
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 3
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 4
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 5
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 6
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 7
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 8
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 9
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 10
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 11
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 12
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 13
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 14
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 15
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 16
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 17
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 18
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 19
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 20
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 21
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 22
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 23
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 24
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 25
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 26
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 27
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 28
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 29
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 30
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 31
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 32
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 33
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 34
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 35
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 36
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 37
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 38
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 39
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 40
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia) - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare comparativa (SIF1 Banat-Crisana si SIF4 Muntenia).docx

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă - Analiza portofolii SIF 5 și SIF 1

CAPITOLUL 1 - Informații generale despre SIF5 Oltenia și SIF1 Banat-Crișana 1.1. Introducere O societate de investiții financiare (SIF) este o...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă - Analiza portofolii SIF 5 și SIF 1

CAPITOLUL 1 - Informații generale despre SIF5 Oltenia și SIF1 Banat-Crișana 1.1. Introducere O societate de investiții financiare (SIF) este o...

Ai nevoie de altceva?