Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 4668
Mărime: 145.08KB (arhivat)
Publicat de: Madalina C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul 1. Informații generale despre SIF2 și SIF1 3
 2. 1.1. Introducere 3
 3. 1.2. Societatea de investiții fianciare Moldova (SIF2) 3
 4. 1.3. Societatea de investiții financiare Banat-Crișana (SIF1) 4
 5. Capitolul 2. Structura și administrarea portofoliului global SIF2 pe perioada 2016-2019 6
 6. 2.1. Structura activelor administrate 6
 7. 2.2. Structura portofoliului de acțiuni 9
 8. 2.3. Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 12
 9. Capitolul 3. Structura și administrarea portofoliului global SIF1, pe perioada 2016-2019 13
 10. 3.1. Structura activelor administrate 13
 11. 3.2. Structura portofoliului de acțiuni 16
 12. 3.3. Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 20
 13. Capitolul 4. Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF2 și SIF1 21
 14. 4.1. Analiza rentabilității înregistrate de SIF2 și SIF1 în perioada 2012-2019 21
 15. 4.2. Evoluția profitului net înregistrat de SIF2 și SIF1 în perioada 2012-2019 23
 16. 4.3. Analiza și dinamica VUAN înregistrat de SIF2 și SIF1 în perioada 2012-2019 24
 17. Concluzii și recomandări de investiție 27
 18. Bibliografie 28

Extras din proiect

Capitolul 1. Informații generale despre SIF2 și SIF1

1.1. Introducere

SIF este o societate de investiții financiare care se tranzacționează pe piața reglementată din România și funcționează ca un fond închis de investiții. În România sunt prezente cinci societăți de acest fel, fiecare denumite după regiuni din România. În cazul de față se vor analiza SIF2, Societatea de investiții financiare Moldova SA, și SIF1, Societate de investiții financiare Banat-Crișana. Activitatea acestora vizează de obicei administrarea instrumentelor financiare emise dar și administrarea riscurilor care se pot întâlni în tranzacționarea acestora.

1.2. Societatea de investiții fianciare Moldova (SIF2)

SIF Moldova SA este o societate de investiții financiare autorizată de ASF și care se încadrează în categoria AFIA, Administrator de Fonduri de Investiții Alternative. Activitatea societății vizează gestionarea și administrarea instrumentelor financiare, acțiunilor și obligațiunilor, administrarea riscurilor și alte activități adiacente.

Societatea a optat pentru o strategie investițională diferențiată pe protofolii de active administrate care are ca punct de reprezentare abordarea prudențială optimă. În așa fel, SIF2 a optat pentru o creștere a portofoliului de Dețineri Majoritare, pentru o restructurare a protofoliului SELL și o recalibrare a celui CORE, acesta fiind portofoliul care oferă lichiditate activelor societății Moldova SA.

Valorile mobiliare a societății se tranzacționează pe piața reglementată din România, BVB, în categoria Premium. Societatea are un capital social subscris și vărsat de 100.217.917,60 lei și a emis până în prezent un număr de 1.002.179.176 de acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Structura acționariatului societății este una de tip 100% privat.

Acțiunile emise de SIF2 se tranzacționează la Bursa de Valori București din data de 01 noiembrie 1999, făcând parte din categoria Premium. Aceasta are până în prezent o capitalizare bursieră în valoare de 1.448.846.222 lei.

La data de 30 septembrie 2019 acționariatul societății Moldova SA prezintă o structură reprezentată în figura nr. 1.1.

Figura nr. 1.1. Structura acționariatului SIF2 la data de 30.09.2019

Sursă: prelucrare proprie după www.sifm.ro

Societatea Moldova SA are un total de 5,75 de milioane de acționari, aceștia împărțindu-se în persoane juridice și fizice, care pot fi români sau străini. În așa fel, ponderea cea mai mare este deținută de persoanele juridice române, care dețin 47,9% din totalul acțiunilor, iar persoanele fizice române dețin un procent de 36%. Procentul acționarilor străini este mult mai mic față de cei români, aceștia având un procent de 15,9% în cazul persoanelor juridice, iar un procent de doar 0,2% din acțiuni este deținut de persoane fizice străine.

1.3. Societatea de investiții financiare Banat-Crișana (SIF1)

Banat-Crișana (SIF1) este o societate de investiții financiare constituită în anul 1996 ca o societate pe acțiuni, având capital privat în totalitate. Aceasta este o societate de investiții de tip închis și este autorizată de ASF. Activitatea principală a societății constă în intermedierea financiară, făcând excepție activitățile de asigurare și cele privind fondurile de pensii. Intermedierea financiară a societății are ca obiect principal cel de maximizare a valorii acțiunilor proprii prin intermediul efectuării de investiții financiare, cel de gestionare a portofoliului de investiții, pe lângă activitățile adiacente.

Societatea Banat-Crișana (SIF1) are un capital social subscris și vărsat de 51.746.072,40 lei lei și are emise până în prezent un număr de 517.460.724 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București din data de 1 noiembrie 1999, făcând parte din categoria Premium și având ca simbol de tranzacționare SIF1.

La data de 30 septembrie 2019 societatea Banat-Crișana are un număr total de acționari de 5.750.939, fiecare având drepturi egale.

Figura nr. 1.2. Structura acționariatului SIF1 la data de 30.09.2019

Bibliografie

A. Rapoarte

- Raport anual 2012-2018 SIF1

- Raport trimestrial T3 2019 SIF1

- Raport anual 2012-2018 SIF2

- Raport trimestrial T3 2019 SIF2

B. Site-uri

- www.bvb.ro

- www.sif1.ro

- www.sifm.ro

- www.wall-street.ro

Preview document

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 1
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 2
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 3
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 4
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 5
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 6
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 7
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 8
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 9
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 10
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 11
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 12
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 13
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 14
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 15
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 16
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 17
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 18
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 19
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 20
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 21
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 22
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 23
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 24
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 25
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 26
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 27
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare comparativa SIF2 Moldova si SIF1 Banat-Crisana.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă - SIF1 + SIF2

Scurt istoric SIF Banat – Crişana ( SIF1) 1992: Înfiinţarea Fondului Proprietăţii Private I Banat-Crişana, precusorul SIF Banat-Crişana In baza...

Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

CAPITOLUL I Informații generale SIF Banat-Crișana(SIF1)si SIF Moldova(SIF2) 1.1 SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE Banat-Crişana S.A. (SIF...

Ai nevoie de altceva?