Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 25990
Mărime: 152.70KB (arhivat)
Publicat de: Matei Vasile
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere . 3
 2. CAPITOLUL I. PARTICULARITĂŢILE DATORIEI EXTERNE ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
 3. 1.1. CONŢINUTUL ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A DATORIEI EXTERNE.
 4. 1.2. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ ASUPRA CREŞTERII DATORIEI EXTERNE.
 5. 1.3. PREMISELE APARIŢIEI CRIZEI DATORIEI EXTERNE ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE.
 6. 1.4. MĂSURI DE SOLUŢIONARE A CRIZEI DATORIEI EXTERNE ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE.
 7. CAPITOLUL II. ANALIZA DATORIEI EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA
 8. 2.1. RETROSPECTIVA DATORIEI EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA.
 9. 2.2. INFLUENŢA NIVELULUI CRESCÂND AL DATORIEI EXTERNE ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA.
 10. 2.3. CORAPORTUL DINTRE DATORIA EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ASISTENŢA FINANCIARĂ EXTERNĂ.
 11. CAPITOLUL III. POSIBILITĂŢI DE GESTIUNE A DATORIEI EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 12. 3.1. DATORIA EXTERNĂ - UNA DIN PROBLEMELE ACTUALE A ŢĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE .
 13. 3.2. ADMINISTRAREA DATORIEI EXTERNE DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA.
 14. 3.3. EFICIENTIZAREA ASISTENŢEI FINANCIARE EXTERNE SI PROBLEMELE DESERVIRII DATORIEI EXTERNE.
 15. Concluzii .
 16. Bibliografia .

Extras din proiect

INTRODUCERE

În opinia multor economişti occidentali, dacă fluxurile financiare provenind din ţările dezvoltate şi îndreptate către ţările în curs de dezvoltare nu s-au transformat decât în mică măsură, într-un ajutor efectiv, acest lucru se datorează, în mare parte, chiar beneficiarilor: fie că n-au stăvilit creşterea populaţiei, ceea ce a făcut ca, pe locuitor, suma ajutorului să fie modificată; fie datorită experienţei lor reduse în gestiunea financiară, ceea ce a determinat folosirea neraţională a fondurilor primite din exterior; fie din cauza unei lipse de prevedere care i-a împins spre un exces de împrumuturi costisitoare.

O particularitate generală a majorităţii ţărilor în tranziţie spre economia de piaţă, a devenit apariţia şi creşterea rapidă a datoriei externe. Disproporţiile social-economice, insuficienţa de resurse proprii atât materiale cît şi financiare, conturează dificultăţile existente în depăşirea subdezvoltării economice. Pe de altă parte disproporţiile interne generează nu numai o necesitatea permanentă în resurse externe, dar şi într-o măsură impunătoare influenţează eficienţa utilizării lor în economia naţională.

În procesul transformărilor de piaţă nu s-a observat o abatere, de la expunerea de mai sus, pentru Republica Moldova. Astfel, pe lângă aceea că de multe ori erau finanţate proiecte cu o eficienţă scăzută, cea mai mare parte din mijloacele primite s-a folosit pentru consum final. Ca rezultat susţinerea consumului în loc de stimularea dezvoltării economice a generat aprofundarea recesiunii economice.

Studierea şi cercetarea problemelor legate de deservirea datoriei externe, constituie pentru Republica Moldova un subiect de maximă importanţă. Scopul lucrării este ilucidarea problemelor-cheie care stau la baza dezvoltării economice a Republicii Moldova, în condiţiile unui nivel considerabil a datoriei externe şi soluţiile posibile de depăşire a crizei datoriei externe.

Reieşind din faptul că datoria externă reflectă aspectele de prim ordin de natură economică, financiară şi politică, ea caracterizează perspectivele dezvoltării economiei naţionale. Oglindind nivelul credibilităţii care i se atribuie R.Moldova în conformitate cu analizele metodologice folosite de către organismele internaţionale, se determină abilitatea contractării de noi împrumuturi pentru extinderea creşterii economice.

Cercetarea urmăreşte studiul contractării împrumuturilor şi creditelor externe în dependenţă de necesitatea reală, utilizarea acestor resurse pentru finanţarea proiectelor, având obiective economice de importanţă primordială, determinarea eficacităţii lor economice, care se exprimă în acumularea de capital, analiza rezultatelor obţinute şi sporul economic pe care îl generează.

Va fi pusă în evidenţă şi analizată situaţia creată în domeniul datoriei externe, precum şi relevarea factorilor interni şi externi ce determină nivelul ei. Studiul volumului şi structurii împrumuturilor externe, care va permite efectuarea judecăţii de valoare privind eficienţa programelor economice a Republicii Moldova şi interdependenţa măsurilor de politică economică internă şi externă.

Nu mai puţin importantă este şi necesitatea sintetizării experienţei internaţionale cu privire la soluţionarea problemei legate de creşterea continuă a datoriei externe pentru condiţiile existente în Republica Moldova.

Capitolul I întitulat „PARTICULARITĂŢILE DATORIEI EXTERNE ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE” sunt destinse trei subcapitole în care s-a dat definirea datoriei externe sub diversele ei aspecte, s-a efectuat o analiză a factorilor interni şi externi care au condiţionat apariţia şi extinderea crizei datoriei externe în ţările cu economia în tranziţie.

Pe baza analizei efectuate au fost conturate măsurile de soluţionare a problemei date utilizând metodele specifice economiei de piaţă şi recomandate de organismele financiare internaţionale care, nemijlocit, se ocupă de studiul aprofundat a problemei în cauză.

Capitolul II întitulat „ANALIZA DATORIEI EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA” caracterizează situaţia în care se află Moldova. De asemenea s-a interpretat influenţa exercitată de nivelul ridicat a datoriei externe asupra progresului economic şi implicaţiile organismelor internaţionale, în acest context.

În capitolul III a lucrării cu denumirea „POSIBILITĂŢI DE GESTIUNE A DATORIEI EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” se argumentat necesitatea urgentă de a eficientiza măsurile luate în scopul depăşirii situaţiei create. În primul rând e necesar de a accentua rolul necesităţii ieşirii din impas cu propriile forţele şi resurse, ceea ce se poate atinge printr-o optimizare a gestiunii datoriei externe la toate nivelele ei.

Luând in consideraţie nivelul de îndatorare a Republicii Moldova (mai mult de un miliard si jumate de USD) ele acoperă aproximativ de trei ori volumul rezervelor valutare, cercetarea ştiinţifică a atragerii de credite externe si administrării eficiente a datoriei externe de stat este actuala.

Scopul lucrării, în analiza administrării datoriei externe a Republicii Moldova, este:

- analiza administrării datoriei externe de stat la etapa actuala, operând cu indicatorii stabiliţi de Banca Mondiala, a problemelor in acest plan si a cailor de soluţionare, Luând in consideraţie practica mondiala.

- cercetarea relaţiilor internaţionale de credit a Republicii Moldova, a practicii mondiale în acest domeniu, a recomandărilor instituţiilor financiar-internaţionale si efectuării concluziilor si propunerilor cu privire la activitatea republicii in acest domeniu.

Preview document

Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 1
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 2
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 3
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 4
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 5
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 6
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 7
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 8
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 9
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 10
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 11
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 12
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 13
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 14
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 15
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 16
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 17
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 18
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 19
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 20
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 21
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 22
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 23
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 24
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 25
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 26
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 27
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 28
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 29
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 30
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 31
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 32
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 33
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 34
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 35
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 36
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 37
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 38
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 39
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 40
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 41
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 42
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 43
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 44
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 45
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 46
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 47
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 48
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 49
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 50
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 51
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 52
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 53
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 54
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 55
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 56
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 57
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 58
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 59
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 60
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 61
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 62
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 63
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 64
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 65
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 66
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 67
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 68
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 69
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 70
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 71
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 72
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 73
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 74
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 75
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 76
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 77
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 78
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 79
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 80
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 81
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 82
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 83
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 84
Direcții de acțiune pentru soluționare datoriei crizei externe a țărilor în curs de dezvoltare - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Directii de Actiune pentru Solutionare Datoriei Crizei Externe a Tarilor in Curs de Dezvoltare.doc

Te-ar putea interesa și

Problemele Globale ale Omenirii

Tema aleasa de mine – “Problemele globale ale omenirii” – este o tema foarte importanta si actuala. Orice problema este actuala atît timp cît ea nu...

Datoria externă

Istoric Datoria externă în sine reprezintă, iniţial, un efect al unui alt fenomen economic internaţional de mare amploare – creditarea...

Grupări regionale în Oceania și Australia

INTRODUCERE Grupările regionale constituie o realitate a lumii contemporane. Aşa cum sublinia şi Armando Toledano Laredo, în fond, miza integrării...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Lichiditatea internațională - datoria externă

1.Lichiditatea internaţională: concept, structură, optimizare. Lichiditatea internaţională are accepţiuni diferite în relaţiile economice...

Relații valutar-financiare Internaționale

Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale 1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor...

Fundamentele Macroeconomiei

FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI NOTIUNILE DE BAZA ALE MACROECONOMIEI 1. Structura si nivelurile economiei Structura economiei desemneaza totalitatea...

Ai nevoie de altceva?