Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2331
Mărime: 51.57KB (arhivat)
Publicat de: Dana B.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. I. Tratarea teoretică a cheltuielilor 3
 2. Definiție 3
 3. Categorii de credite 3
 4. Condiții pentru acordarea creditelor 3
 5. Rambursarea creditelor 4
 6. Termenele de rambursare a creditelor 5
 7. Modalitățile de rambursare a creditului 5
 8. II. Valorile datoriilor așa cum rezultă din legea de aprobare 6
 9. 1 Calculul indicatorilor de volum, structură și ai dinamicii 6
 10. A.Indicatorii de nivel ai cheltuielilor cu rambursări de credite 6
 11. Ponderea cheltuielilor publice pentru rambursări de credite în PIB 6
 12. B.Indicatorii de structură 7
 13. C.Indicatori ai dinamicii 8
 14. Modificarea absolută 8
 15. Modificarea relativă 8
 16. Modificarea cheltuielilor cu rambursări de credite și PIB(K) 9
 17. Elasticitatea cheltuielilor cu rambursări de credite față de PIB(Ecp) 10
 18. Bibliografie 11

Extras din proiect

I.Tratarea teoretică a cheltuielilor

Definiție

Cheltuieli publice-reprezintă o parte a finanțelor publice și anume: acele relații economice în formă bănească între stat și persoane fizice și persoane juridice legate de repartizarea fondurilor publice pentru satosfacerea necesităților cu caracter colectiv.

Creditul - este o relație bănească ce apare în legătură cu acordarea de împrumuturi unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa, la scadență. Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri, fiind utilizat deopotrivă în activitatea comercială, bancară, în contabilitate, cât și în relațiile cotidiene dintre oameni. Desigur, cea mai largă utilizare a creditului aparține însă domeniului financiar-contabil și comercial.

Categorii de credite

În economia de piață există 5 mari categorii de credite și anume:

Creditul comercial - credit acordat de regulă cumpărătorului de către furnizor, sub forma unor vânzări de mărfuri, executari de lucrări sau prestări de servicii, urmând ca plata acestora să se facă la o dată ulterioară stabilită de comun acord, sau avansarea anticipată de către cumpărator a unei sume furnizorului său, urmând ca acesta să-i livreze ulterior, la o anumită dată, marfa solicitată. În primul caz avem de-a face cu un credit furnizor, iar în cel de-al doilea caz cu un credit cumpărator. Creditul comercial se acordă, de regulă pe termen scurt.

Creditul public - reprezintă suma pe care o autoritate publică o ia cu împrumut de la un agent economic oarecare. Creditorul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, autohtonă sau străină. Creditul poate fi pe termen scurt, mediu sau lung și este purtător de dobândă.

Creditul ipotecar - este destinat activității imobiliare și se bazează în principiu pe proprietate private. El presupune o convenție între creditor și împrumutat, care cuprinde în esență proprietatea (ca garanție a rambursării împrumutului), condițiile și scadențele, penalitățile și circumstanțele în care se poate pierde proprietatea

Creditul de consum - se acordă pe termen scurt sau mijlociu, persoanelor fizice, pentru acoperirea valorii mărfurilor și serviciilor procurate din comerț sau pentru recreditarea creanțelor contractate în acest scop. Este practic o vânzare cu plata în rate a unor bunuri de valori mari și folosință îndelungată.

Creditul bancar - reprezintă mijlocul prin care excedentul de resurse, se transferă către entitățile economice aflate în deficit de resurse, în vederea realizării unor proiecte ce decurg din activitatea proprie.

Condiții pentru acordarea creditelor

Creditele se acordă la cererea clienților, dacă îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:

1.Să aibă cont curent deschis la acea bancă.

2.Credite se pot acorda și persoanelor fizice majore, cu cetățenie română, cu domiciliul într-una din țările Uniunii Europene, în condițiile în care persoana fizică face dovadă reședinței în România

3.În funcție de nivelul veniturilor nete certe cu caracter de permanență, de garanțiile constituite, de durata de creditare și de valuta creditului, gradul de îndatorare variază și poate ajunge până la maximum 65,8%

4.Să facă dovadă constituirii aportului propriu, dacă la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu .

5.Să facă dovadă că pot susține rambursarea creditului și plata dobânzilor, comisioanelor din veniturile nete realizate.

6.Să prezinte garanțiile corespunzătoare tipului de credit solicitat, comunicate de bancă.

7.Clientul, familia clientului și fideiusorii acestuia să nu înregistreze, la data solicitării creditului, obligații neachitate la scadenta față de acea bancă și/sau față de alte bănci și nici datorii restanțe sau debite restanțe către terți.

8.Să aibă un comportament bun de plată în relțtia cu instituțiile de credit.

9.Vârsta maximă a clienților la data stabilită prin contractul de credit pentru rambursarea integrală a creditului, precum și a membrilor de familie care participă cu veniturile realizate la evaluarea bonitații clientului, va fi de maximum 75 ani, în funcție de garanțiile constituite, pentru toate categoriile de credit.

10.La acordarea creditelor se pot lua în considerare atât venituri ale clienților, cât și ale familiei clientului, respectiv soțul/sțtia și rudele și afinii acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul precum si veniturile unor codebitori - persoane fizice care nu au calitatea de membri de familie care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul, dar care au grad de rudenie I sau II cu clientul (ex.: copii, părinți, frați/surori).

11.Membrii familiei declarați de client au același domiciliu; în cazul în care din actele de identitate rezultă că unii dintre membrii familiei declarați nu au același domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitații acestuia se pot lua în calcul veniturile persoanelor respective numai în condițile în care clientul și membrii de familie respectivi vor declara pe proprie răspundere că locuiesc și gospodăresc împreună.

12.Efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza și prin luarea în considerare doar a veniturilor acestuia și a unora dintre membrii familiei declarați de client, dar numai în condițiile în care clientul va include în declarația pe proprie răspundere și angajamentele de plată ale celorlalți membrii ai familiei declarați, ale căror venituri nu sunt luate în calcul.

Bibliografie

1) Moroșan Gheorghe, Finanțe Generale Volumul I, București: EDITURA DIACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ-2017;

2) http://www.mfinante.ro

3) http://www.scritub.com

4) http://www.dexx.ro

5) https://www.conso.ro

Preview document

Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 1
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 2
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 3
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 4
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 5
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 6
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 7
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 8
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 9
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 10
Evoluția cheltuielior pentru rambursări de credite în România în perioada 2013-2018 - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Evolutia cheltuielior pentru rambursari de credite in Romania in perioada 2013-2018.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?