Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5294
Mărime: 271.69KB (arhivat)
Publicat de: Floriana Dragu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. Bogdan Firtescu

Cuprins

 1. Capitolul 1 3
 2. Concept. Structură.Trăsaturi 3
 3. 1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică 3
 4. 1.2 Structura datoriei publice 4
 5. 1.3 Datoria pulică internă 7
 6. 1.4 Datoria publică externă 9
 7. Capitolul 2 12
 8. Evoluţia datoriei publice în România 12
 9. 2.1 Cadrul juridic 12
 10. 2.2 Evoluţia datoriei publice în România în perioada 2000-2008 13
 11. 2.3 Evoluţia datoriei publice în 2009 16
 12. 2.4 Cauzele datoriei publice în România 18
 13. 2.4.1 Deficitul bugetar 19
 14. Capitolul 3 20
 15. Perspective privind datoria publică a României în perioada 2010-2012 20
 16. Bibliografie 22

Extras din proiect

Capitolul 1

Concept. Structură.Trăsaturi

1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică

“Datoria publică semnifică totalitatea sumelor împrumutate de către autoritaţile publice centrale şi locale de la persoane fizice şi juridice pe piaţa internă şi în străinătate şi rămase de rambursat la un termen dat.”

“ În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică existenţa unor obligaţii de plată ale autorităţilor publice, faţă de persoane fizice şi juridice, rezultate din raporturi economice sau de altă provenienţă, considerate în ansamblu. Ea implică acţiuni de interes public generatoare de datorii, între care cele mai frecvente se concretizează prin consumuri şi cheltuieli publice finanţate de împrumuturi.”

În opinia lui Dan Moraru, datoria publica semnifică totalitatea obligaţiilor interne şi externe ale statului, la un moment dat, contractate de guvern, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor.

“Datoria publică este efectul direct al deficitelor bugetare cumulate din perioada anterioară ce trebuie finanţate prin împrumuturi”

Deoarece, ritmul de creştere a nevoilor sociale devansează ritmul de creştere a veniturilor publice, este necesară, pe lângă utilizarea eficientă a banului public, o permanentă activitate de identificare de noi resurse care să fie alocate prompt nevoilor sociale în permanentă creştere.

Finanţarea cheltuielilor publice, ca expresie a nevoilor societăţii, se poate realiza prin intermediul resurselor financiare publice prelevate de la contribuabili şi evidenţiate în bugetul general consolidat, al fondurilor externe nerambursabile şi a împrumuturilor externe şi interne, garantate direct sau indirect de către autorităţile administraţiei publice, atât centrale cât şi locale.

În ţările cu deficit bugetar, necesarul de fonduri suplimentare, faţă de veniturile curente ale statului este justificat de necesitatea finanţării deficitului bugetar anual prevăzut în legea bugetului de stat. Acestea au la îndemână obţinerea de fonduri fie direct de la persoane fizice şi juridice care dispun de mijloace băneşti libere, fie de la instituţii financiare specializate care atrag disponibilităţi băneşti de pe piaţa financiară şi le pun la dispoziţia statului pe o anumită perioadă.

Statul recurge la împrumuturi pe bază de contract prin care se generează obligaţia acestuia de a le rambursa, împreună cu dobânda şi cu alte costuri, într-o perioadă de timp specificată. Împrumuturile de stat se realizează prin contracte-convenţie interne şi internaţionale, pe bază voluntară, de rambursabilitate şi cu o contraprestaţie. Un astfel de raport juridic este raţional să se încheie numai după epuizarea tuturor celorlalte posibile surse de finanţare.

Nevoia de împrumuturi publice este o realitate întâlnită în tot mai multe ţări ale lumii. Astfel, autorităţilor publice la nivel central le revine sarcina de a folosi împrumuturile publice în mod special pentru măsuri care să producă rezultate, din profitul cărora să se restituie atât sumele împrumutate, cât şi dobânzile aferente.

“Factorii decizionali responsabili cu politicile economice şi financiare trebuie să estimeze cât mai exact ritmul de creştere al veniturilor bugetare pentru a fi în măsură să stabilească limitele până la care se poate împrumuta, fără efecte negative asupra vieţii economice. “

Pentru ca persoanele fizice şi cele juridice să-şi orienteze disponibilităţile băneşti spre împrumuturile de stat, este necesar ca avantajele ce li se oferă de aceste împrumuturi să fie mai mari sau cel puţin egale cu cele oferite de diferite alte plasamente private. Statul oferă ca avantaj esenţial solvabilitatea, adică securitatea deplină a plasamentului, asigurând în toate cazurile restituirea integrală a sumelor aferente împrumutului.

1.2 Structura datoriei publice

Obligaţiile financiare ale autorităţilor publice se grupează în două mari categorii, datorie publică guvernamentală şi datorie publică locală.

Datoria publică guvernamentală reprezintă, la un moment dat, totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturile terţilor garantate de Guvern sau din împrumuturile contractate în mod direct, de pe pieţele financiare. Cu alte cuvinte, datoria publică guvernamentală este alcătuită din datoria publică guvernamentală directă şi datoria publică guvernamentală garantată.

Preview document

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 1
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 2
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 3
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 4
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 5
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 6
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 7
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 8
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 9
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 10
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 11
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 12
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 13
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 14
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 15
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 16
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 17
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 18
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 19
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 20
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 21
Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Datoriei Publice in Romania si Cauze ale Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Împrumuturile de stat

Împrumuturile de stat 1. Conţinutul economic al creditului public 1.1 Împrumuturile de stat: trăsături caracteristice În economia de piaţă,...

Conceptul de Datorie Publică

I Conceptul de datorie publică Prin datorie publică înţelegem un împrumut datorat de un centru guvernamental. În accepţiune mai largă noţiunea de...

Datoria publică

INTRODUCERE Lucrarea de fata reprezinta o incercare de a trata tema "Datoria publica a Romaniei in perioada 2008-2014 " si de a evidentia...

Datoria publică și deficitele bugetare

I.DATORIA PUBLICA 1.Concepte si notiuni generale cu privire la datoria publica Datoria publica reprezinta totalitatea sumelor datorate de catre...

Evoluția datoriei publice în România și cauze ale acesteia

Capitolul I Datoria publică 1.1. Abordări conceptuale privind noțiunea de datorie publică Datoria publică reprezintă o problemă gravă de...

Datoria Publică a României în Perioada 2000 - 2007

Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturi...

Politica fiscal-bugetară privind determinarea veniturilor publice în perioada 2000-2014 privind țările Norvegia, Finlanda și Suedia

INTRODUCERE O situaţie de optim fiscal-bugetar este caracterizat prin: veniturile publice să aibă o rată de creştere anuală cât mai mare, presiune...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Studiu Comparativ Privind Datoria Publică în Țări Membre ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Datoria publică – aspecte generale Datoria publică cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la...

Inflația

INTRODUCERE Dupa mai bine de opt ani de la prabusirea comunismului în tarile din Europa, tranzitia spre economia de piata continua în toate aceste...

Studiu Privind Datoria Externă a României în Perioada 2001-2009

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Datoria externă a devenit o temă de mare importanţă în condiţiile actuale ale dezvoltării...

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea...

Ai nevoie de altceva?