Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12678
Mărime: 96.81KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Voicu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura
Monografie financiara a institutiei AJOFM Iasi

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 3
 3. 1.1 SCURT ISTORIC 3
 4. 1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 4
 5. 1.3 ORGANIZAREA INTERNA 5
 6. 1.4 STRUCTURA DE PERSONAL 7
 7. 1.5 FUNCTIONALITATE 9
 8. 1.6 RELATII CU EXTERIORUL 13
 9. 1.7 STRUCTURA SI EVOLUTIA PRINCIPALELOR CHELTUIELI BUGETARE (2007-2009) 15
 10. 2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 17
 11. 2.1 CADRUL JURIDIC UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 17
 12. 2.2 CALCULE DE FUNDAMENTARE PRIVIND CHELTUIELILE BUGETARE 18
 13. 1. CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE 18
 14. 2. CHELTUIELI MATERIALE SI PRESTARILE DE SERVICII 22
 15. 3. CHELTUIELI DE CAPITAL 25
 16. 4. TRANFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 26
 17. 5. CHELTUIELI SPECIFICE ALE AJOFM IASI 26
 18. 2.3 FLUXURI INFORMATIONALE GENERATE DE FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 31
 19. 1. Fundamentarea cheltuielilor de personal 31
 20. 3. FINANTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 32
 21. 3.1 SURSE DE FINANTARE A AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 32
 22. 3.2 MODALITATI TEHNICE UTILIZATE IN FINANTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 33
 23. 3.3 UTILIZAREA CREDITELOR BUGETARE SI A FONDURILOR ALOCATE 34
 24. - ANGAJAREA CHELTUIELILOR 34
 25. - LICHIDAREA CHELTUIELILOR 36
 26. - ORDONANTAREA CHELTUIELILOR 37
 27. - PLATA CHELTUIELILOR 37
 28. 3.4 FLUXURI INFORMATIONALE GENERATE DE FINANTARA CHELTUIELILOR BUGETARE 39
 29. 1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare 39
 30. 2. Angajarea cheltuielilor bugetare 40
 31. 3. Ordonantarea de plata a cheltuielilor 40
 32. 3. Ordonantarea de plata a cheltuielilor 41
 33. BIBLIOGRAFIE 42

Extras din proiect

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI

1.1 Scurt istoric

Aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi organizeaza si coordoneaza, la nivel judetean, activitatea de ocupare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca.

Activitatea A.J.O.F.M. Iasi se desfasoara in baza Legii nr.76/2002 privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata in anul 2004 prin Legea nr.107 avand la baza liniile directoare ale Strategiei Europene de Ocupare a Fortei de Munca. Aceste reglementari au produs schimbari radicale in utilizarea fondului de somaj prin accentul pus pe politicile de ocupare in scopul cresterii gradului de ocupare a fortei de munca si implicit reducerii somajului.

Imbinand masurile active cu cele pasive si beneficiind de sumele alocate prin bugetul asigurarilor pentru somaj, A.J.O.F.M. Iasi isi desfasoara activitatea axandu-se, in principal, pe doua directii :

- de popularizare a noutatilor legislative care au menirea de a crea conditii mai bune de protectie sociala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ;

- de atragere efectiva a agentilor economici pentru a beneficia de facilitatile prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru realizarea obiectivelor sale, agentia Iasi isi desfasoara activitatea cu un numar de 120 salariati. AJOFM Iasi a infiintat si are in subordine doua agentii locale cu sediile in orasele Iasi si Pascani si doua puncte de lucru amplasate in orasele Hirlau si Tirgu Frumos.

Pentru formarea si reorientarea profesionala continua a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ,agentia, are in subordine si un centru de formare profesionala.

Obiectivele principale ale A.J.O.F.M. Iaşi sunt:

- instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale;

- aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;

- aplicarea măsurilor de protecţie socială persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Obiective urmărite :

- reducerea şomajului;

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

- creşterea eficienţei şi ponderii măsurilor active.

1.2 Obiectul de activitate

Agentia Judeteana pentru Ocupare şi Formare Profesională asigură, fără plată, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi de formare profesională persoanelor fizice sau juridice interesate.

Principalele servicii de ocupare şi formare profesională, furnizate de AJOFM, sunt:

1. Servicii pentru persoane fizice:

-orientarea şi consilierea persoanelor neîncadrate în muncă şi a altor persoane, în vederea găsirii unui loc de muncă;

-calificarea şi recalificarea persoanelor neîncadrate în muncă;

-reconversia profesională a personalului din cadrul agenţilor economici supuşi restructurării, în vederea prevenirii şomajului;

-stabilirea şi plata, potrivit legii, a drepturilor de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă şi a altor categorii socio-profesionale.

2. Servicii pentru persoane juridice:

-medierea între cererea şi oferta de pe piaţa muncii;

-selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă;

-aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de locuri de muncă;

-consiliere pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii.

3. Avantaje pentru someri

-Persoanele care primesc indemnizatia de somaj si se angajeaza, beneficiaza, pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatiti sa primeasca indemnizatia de somaj o sursa lunara neimpozabila in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita in luna anterioara incadrarii.

-Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale in varsta de 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.

-Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj care se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

4. Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoana care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 2 salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.

Persoanele care, in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza intr-o alta localitate si isi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.

5. Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se face prin:

1. Subventionarea locurilor de munca

2. Acordarea de credite in conditii avantajoase

3. Acordarea de facilitati financiare

6. Facilitati acordate angajatorilor. Reducerea contributiei de 5% datorata bugetului asigurarilor de somaj, angajatorilor care incadreaza in munca someri si ii mentine in activitate minim 6 luni.

1.3 Organizarea interna

Agentia este organizata si functioneaza potrivit Legii 202 / 22.05.2006 privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M, Statutului A.N.O.F.M. aprobat prin H.G. 1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Numarul functiilor de conducere reprezinta 12% din numarul total al functiilor publice din cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca conform prevederilor art. XVI alin. (4) din Legea nr. 188/1999 republicata.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la AJOFM Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași

MONOGRAFIE CONTABILA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA AJOFM IASI - Scurt istoric -...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție publică din învățământ

Universitatea, care reprezintă un nou model de arhitectură culturală, deschisă permanent tuturor influenţelor, vă invită să ne împărtăşiţi din...

Organizarea Gestiunii Financiare la AJOFM Iași

1. Organizarea şi funcţionalitatea AJOFM Iaşi 1.1. Scurt istoric Încă din secolul XII, problemele de muncă şi de asigurări sociale erau...

Ai nevoie de altceva?