Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 6695
Mărime: 3.12MB (arhivat)
Publicat de: Mihai P.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Lupu Dan
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

 1. Capitolul I. Prezentarea comunei Berzunți . 3
 2. I.1. Aspecte Fizico-Geografice ... 3
 3. I.2. Scurt Istoric ... 4
 4. I.3.Demografia 5
 5. Capitolul II. Organizarea și funcționarea 7
 6. Primăriei comunei Berzunți 7
 7. II.1 Funcționalitate .. 7
 8. II.2. Obiectul de activitate ... 8
 9. II.3. Organizarea internă și structura de personal ... 9
 10. II.3.1 Atribuții principale .. 11
 11. Cap. III. Gestiunea finanțelor în Primăria comunei Berzunți ... 16
 12. III.1. Introducere ... 16
 13. III.2. Elaborarea proiectului de buget ... 18
 14. III.3. Examinarea și adoptarea bugetului .. 20
 15. III.4. Execuția Bugetului ... 26
 16. III.4.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare ... 26
 17. III.4.2. Execuția de casă 46
 18. III.4.3. Realizarea veniturilor la buget .. 46
 19. III.4.4. Efectuarea cheltuielilor bugetare .. 48
 20. III.5 Încheierea și aprobarea contului de execuție bugetară 49
 21. Concluzie .. 53
 22. Bibliografie ... 53

Extras din proiect

Capitolul I. Prezentarea comunei Berzunți

I.1. Aspecte Fizico-Geografice

Localitatea Berzunți este situată în partea central-vestică a județului Bacău (Fig. 1), pe valea pârâului ce poartă același nume, pârâul Berzunți. Aceasta este străbătută de drumul județean DJ 117 care face legătura între Municipiile Onești și Moinești (Lupu, 1972). Comuna are ca vecini următoarele unități administrativ-teritoriale:

- Nord: Poduri (satul Cernu), Berești Tazlău (satul Turluianu), Sănduleni;

- Est: Livezi (satul Scăriga);

- Sud: Bârsănești, Livezi (satul Poiana);

- Vest: Dărmănești, Dofteana.

Figura 1 - Poziția fizico-geografică a comunei Berzunți

Altitudinea minimă din comuna Berzunți este de 255 m pe valea pârâului Moreni, iar cea maximă, de 984 m, se găsește în Vârful Măgura, situat în partea sud-estică a culmii Munților Berzunți. În general, altitudinea medie coincide cu cea a dealurilor subcarpatice și este de 400-500 m, cel mai înalt deal fiind Dealul Dragomir cu o altitudine de 517 m.

Comuna are drepturi doar pe o parte din Munții Berzunți și anume culmea estică a acestora inclusiv vârful Măgura ce deține altitudinea maximă a acestor munți de 984 metri. Arealul studiat nu depășește granițele teritoriului comunei Berzunți, în partea sudică limita perimetrului nostru fiind aceeași cu limita administrativă a comunei.

Perimetrul comunei Berzunți este drenat de râuri de ordin superior, ce își au izvoarele în Carpați și care străbat comuna pe direcția Vest-Est. Cea mai mare suprafață a arealului studiat este drenat de râul Berzunți, un râu de lungime medie, care după colectarea afluenților se varsă în Tazlău, fiind un tributar de dreapta al acestuia, punctul de confluență fiind satul Scăriga

I.2. Scurt Istoric

Localitatea a fost atestată prima dată documentar de către domnitorul Alexandru Voievod care la 29 iunie 1400 într-un act de donație a unor terenuri amintește de comuna Berzunți. Urmând ca în anul 1570 voievodul Moldovei, Bogdan, să construiască locașul de cult ,,Mănăstirea Berzunți”.

Dovadă a vechimii acestei așezări, stau denumirile ce sunt încă folosite de către localnici, precum Mitoc sau Podei. Denumirile împreună cu restul urmelor identificate în zonă, dovedesc faptul că această comunitate își are începuturile undeva în Neolitic.

În decursul anilor, Berzunțul a fost sub administrarea deferitelor structuri regionale, spre exemplu la 1833, acesta iese de sub administrarea Ocolului ,,Tazlăul de Jos” și intră sub administrarea Ocolulului Trotuș. În administarea Ocolului Trotuș, intrau toate satele vecine Berzunțului dar asta nu pentru mult timp, deoarece în anii ce urmează, zona Bacăului a fost structurată în diferite forme de administrare iar în anul 1895 Berzunțiul este menționat drept comună rurală ce făcea parte din ,,plasa Tazlăul de Jos” și era alcătuită din 8 cătune: Ghilea, Dragomir, Butucari, Berzunți, Martini, Moreni,Scăriga și Prăjoaia.

La 1931, Comuna Berzunți intră sub jurisdicția instituțiilor din Tărgu Ocna iar în momentul de față comuna Berzunți se află sun jurisdicția instituțiilor din Mun. Onești.

Bibliografie

- Ștefură Gabriel - Proces bugetar public, Editura Universității ,,AL.ICuza”, Iași 2010;

- Voinea Gh. Ștefura G., Boariu A., Soroceanu M. - Impozite/tacxe și contribuții, Ediția a II-a , Editura Junimea, Iași, 2007;

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, M.O al României, nr. 597/13.08.2002;

- Legea Administrației Publice Locale nr215/2201, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007;

- Legea nr. 273 / 2006 , privind finanțele publice locale din 29.06.2006 . Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a comunei Berzunți din 30.06.2017

Preview document

Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 1
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 2
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 3
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 4
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 5
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 6
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 7
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 8
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 9
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 10
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 11
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 12
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 13
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 14
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 15
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 16
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 17
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 18
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 19
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 20
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 21
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 22
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 23
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 24
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 25
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 26
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 27
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 28
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 29
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 30
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 31
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 32
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 33
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 34
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 35
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 36
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 37
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 38
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 39
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 40
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 41
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 42
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 43
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 44
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 45
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 46
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 47
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 48
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 49
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 50
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 51
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 52
Gestiunea Finanțelor Publice - Primăria Comunei Berzunți - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Finantelor Publice - Primaria Comunei Berzunti.pdf

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Dofteana

„Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Comunei Urechești

Cap 1. Organizarea și funcționalitatea Primăriei comunei Urechești 1.1 Scurt istoric Procesul de constituire a așezărilor omenești pe teritoriul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?