Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2086
Mărime: 26.75KB (arhivat)
Publicat de: Maria C.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti
Specializare: Fiscalitate

Extras din proiect

Inspecția fiscală

“Inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.” Art.113, alin (1) din Codul de Procedură Fiscală

Inspecția fiscală se realizează pe baza următoarelor principii: independenței, unicității, autonomiei, ierarhizării, teritorialității și descentralizării.

Inspecția fiscală urmărește raporturile juridice pentru a verifica corectitudinea impozitării cât și respectarea tuturor obligațiilor fiscale ce revin fiecărui plătitor. Inspecția fiscală analizează declarațiile depuse de contribuabil, documentele folosite pentru determinarea impozitelor si taxelor, documentele depuse de contribuabil pentru a obține scutiri, deduceri sau restituiri.

În timpul inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul este obligat să pună la dispoziția organelor fiscale toate documentele și informațiile solicitate. La finalul inspecției, contribuabilul trebuie sa respecte măsurile prevăzute în documentul întocmit cu ocazia inspecției, în termenele și condițiile prevăzute și comunicate.

Controlul fiscal urmărește să crească gradul de conformare fiscală și să reducă evaziunea fiscală. Această operațiune are ca scop înlăturarea erorilor de impozitare, omisiunile și subevaluările.

Vectorul fiscal este reprezentat de tipurile de impozite și taxe pentru care contribuabilul trebuie să depună declarații fiscale periodice. Declarația fiscală este documentul prin care contribuabilul iși stabilește singur obligațiile fiscale de plată.

Perioada supusă inspecției fiscale este calculată în funcție de riscul fiscal identificat. Durata inspecției fiscale este stabilită de către organele fiscale și depinde de obiectivele inspecției. Aceasta nu poate fi mai mare de - 180 zile pentru contribuabilii mari, 90 zile pentru contribuabilii mijlocii și 45 de zile pentru celilalți contribuabili.

Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxa sau contribuție cât și pentru alte sume datorate bugetului general consolidate, pentru fiecare perioadă supusă impozitării.

Formele inspecției fiscale sunt:

Inspecție fiscală generală, prin care se verifică modul de îndeplinire a tuturor obligațiilor fiscale ce revin unui plătitor, pe o perioadă de timp determinată.

Inspecție fiscală parțială, prin care se verifică modul de îndeplinire a uneia sau mai multor obligații fiscale ce revin unui contribuabil, pe o perioadă de timp determinată.

Cele 3 metode de control folosite pentru realizarea inspecției fiscale sunt:

- Verificarea prin sondaj - se aleg selectiv documente și operațiuni semnificative, cu care s-au calculat, evidențiat și plătit obligațiile fiscale.

- Verificarea exhaustivă - se verifică toate documentele și operațiunile care stau la baza calculului, evidențierii și plătii obligațiilor fiscale.

- Controlul electronic - verificarea contabilității prin utilizarea metodelor de analiză, evaluare și testare în mediul electronic.

Inspecția fiscală începe cu primirea avizului de inspecție, înainte cu 30 de zile de data debutului, pentru contribuabilii mari, și cu 15 zile în cazul celorlalți contribuabili. Avizul de inspecție fiscală este o formă procedurală, și nu un act administrativ. Cu toate acestea, acesta nu poate fi contestat, dar inexistența sau lipsa cerințelor de formă prevăzute de lege pot conduce la nulitatea raportului de inspecție, sau a deciziei de impunere. Contribuabilul poate solicita o singura data amânarea datei de începere a inspecției fiscale, pentru un motiv bine întemeiat, în termen de 5 zile de la data primirii avizului de inspecție fiscală.

Bibliografie

- Codul de procedură fiscală

- Legea nr. 295/2020

- Studiu de caz - inspirație proprie

- https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/legislatie/Norme_m_Cod.htm

- https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/O3710_15_A1_A2.pdf

- https://lege5.ro/Gratuit/geztkmrygy3q/instructiuni-de-completare-si-utilizare-a-formularului-raport-de-inspectie-fiscala-ordin-2082-2016?dp=geytambxgu4timi

Preview document

Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 1
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 2
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 3
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 4
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 5
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 6
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 7
Inspecția fiscală la societatea SC Mmconstruct SRL - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Inspectia fiscala la societatea SC Mmconstruct SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?