Monografie GFIP Primăria Iași

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 34258
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Viorel Petre
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Stefura

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1
 2. 1.1 Scurt istoric 1
 3. 1.2.ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 1
 4. 1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI IAŞI 10
 5. 1.4. STRUCTURA DE PERSONAL A PRIMARIEI IASI 29
 6. 1.5 RELATII INTERNE SI EXTERNE ALE PRIMARIEI IASI 29
 7. 1.6.FUNCTIONALITATEA INSTITUTIEI PUBLICE 37
 8. CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA PRIMARIA IASI 45
 9. 1.CADRUL JURIDIC PRIVIND FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI 45
 10. 2.INDICATORI DE VENITURI SI CHELTUIELI 47
 11. 3. CALCULE SI FUNDAMENTARI PRIVIND VENITURILE 48
 12. 4.REFLECTAREA INDICATORILOR SPECIFICI 55
 13. 5.METODOLOGIE UTILIZATA IN FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FIZICI 58
 14. 6.CALCULE SI FUNDAMENTĂRI PENTRU PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI 60
 15. 7.FLUXURI INFORMAŢIONALE 84
 16. CAPITOLUL III FINANTAREA UNEI UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 93
 17. 1.SURSE DE FINANTARE 93
 18. 2.METODE , TEHNICI SI PROCEDEE DE LUCRU CU PRIVIRE LA FINANTAREA BUGETULUI 94
 19. 3. FLUXURI INFORMATIONALE PRIVIND FINANTAREA DIN BUGETELE LOCALE 96
 20. 4.PLATI PENTRU CHELTUIELI PRIN TREZORERIA FINANTELOR PUBLICE 97
 21. CAPITOLUL IV ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI IN GESTIUNEA FINANCIARA 98
 22. 1.ORGANIZAREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR 98
 23. 2.DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ALE EVIDENTEI BUGETARE 99
 24. 3.ORGANIZAREA EVIDENTEI CURENTE PRIN CONTURI SINTETICE SAU ANALITICE 102
 25. 4.ORGANIZAREA EVIDENTEI PERIODICE / CENTRALIZATOARE 121

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI

1.1. Scurt istoric

Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu, situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale oraşului.

Până în 1891 când este vândută statului,clădirea este reşedinţă a familiei Rosetti - Roznovanu, cea mai puternică şi mai influentă familie în arena politică moldavă a urbei. Fiind una din cele mai importante case ale Iaşului în epocă, a găzduit numeroase personalităţi şi a fost martora unor evenimente istorice semnificative. În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sală de şedinţe a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Război al României. În deceniile 2-4 ale secolului nostru, Palatul cunoaşte din nou strălucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca, din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din 1970 sediul Primăriei Oraşului. După 1990 s-au perindat prin Sala Mare cele mai semnificative personalităţi ale vieţii politice româneşti, membrii ai Casei Regale, ambasadori şi reprezentanţi ai statelor din toate colţurile lumii.

Primăria ca o structură funcţională cu activitate permanentă este constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local şi duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

Primăria Municipiului Iaşi este organizată şi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale.

1.2.ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Concept şi principii

Conceptul de autonomie locală presupune dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub propria lor responsabilitate şi în favoarea populaţiilor, o parte importantă din treburile publice. Acest drept este exercitat de consilii sau adunări ale membrilor aleşi prin vot liber, secret, egal, direct şi universal dispunând de organe executive responsabile. Competenţele de bază ale colectivităţilor locale sunt vizate prin Constituţie sau prin lege. Colectivităţile locale dispun în cadrul legii de toată latitudinea de a lua iniţiativă pentru orice chestiune care nu este exclusă din câmpul competenţelor lor sau care este atribuită unei alte autorităţi. Exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie de o manieră generală, să revină, de preferinţă, acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni.

„Protejarea unitătăţilor administrativ-teritoriale cu o situaţie mai grea din punct de vedere financiar necesită instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate să corecteze efectele repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le incumbă. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să restrângă libertatea de opţiune a autorităţilor administraţiei publice locale în sfera lor de competenţă"

Atribuirea unei responsabilităţi unei alte autorităţi trebuie să ţină cont de amploarea şi de natura sarcinii şi de exigenţele de eficacitate şi de economie. Competenţele încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie în mod normal depline şi întregi. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate centrală sau regională numai în cadrul legii. în caz de împuternicire de către o autoritate centrală sau regională, colectivităţile locale trebuie să dispună, pe cât posibil, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale. Colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cât posibil, în timp util şi de o manieră apropiat în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziei pentru toate chestiunile care le privesc direct.

Descentralizarea în administraţia publica este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari numiţi de la centru , ci de către cei aleşi de corpul electoral. în acest regim administrativ, statul conferă unor autorităţi publice şi dreptul de exercitare a puterii publice în unele probleme. Descentralizarea administrativă constă în recunoaşterea personalităţii juridice unităţilor administrativ-teritoriale, existenţa autorităţilor publice care le reprezintă şi care nu fac parte dintr-un sistem ierarhic subordonat centrului, precum şi transferarea unor servicii publice din competenţa autorităţilor centrale către cele locale.

Funcţionarii publici aleşi sau numiţi, în regimul descentralizării administrative, pe un termen limitat, înlătură în măsură mai mare fenomenele birocratice în activitatea locala. Participarea locuitorilor prin alegeri la desemnarea autorităţilor locale accentuează spiritul de responsabilitate şi iniţiativă pentru viaţa publică a localităţii în care ei locuiesc şi determină să caute şi să găsească ei înşişi soluţii la problemele cu care se confruntă.

Constituţia României prevede că „Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice" - art. 119 -„Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii. Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe." -art. 120 (1) şi (2). Din prevederile constituţionale rezultă elementele specifice descentralizării administrative care caracterizează şi în prezent administraţia publică din România.

Preview document

Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 1
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 2
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 3
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 4
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 5
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 6
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 7
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 8
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 9
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 10
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 11
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 12
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 13
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 14
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 15
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 16
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 17
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 18
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 19
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 20
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 21
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 22
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 23
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 24
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 25
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 26
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 27
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 28
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 29
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 30
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 31
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 32
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 33
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 34
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 35
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 36
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 37
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 38
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 39
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 40
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 41
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 42
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 43
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 44
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 45
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 46
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 47
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 48
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 49
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 50
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 51
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 52
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 53
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 54
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 55
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 56
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 57
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 58
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 59
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 60
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 61
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 62
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 63
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 64
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 65
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 66
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 67
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 68
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 69
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 70
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 71
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 72
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 73
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 74
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 75
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 76
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 77
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 78
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 79
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 80
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 81
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 82
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 83
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 84
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 85
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 86
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 87
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 88
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 89
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 90
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 91
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 92
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 93
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 94
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 95
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 96
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 97
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 98
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 99
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 100
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 101
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 102
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 103
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 104
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 105
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 106
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 107
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 108
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 109
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 110
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 111
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 112
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 113
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 114
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 115
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 116
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 117
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 118
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 119
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 120
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 121
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 122
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 123
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 124
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 125
Monografie GFIP Primăria Iași - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • GFIP.doc
 • CUPRINS GFIP.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea cheltuielilor publice pentru învățământ

Introducere Cheltuielile bugetare pentru învățământ constituie o componentă definitorie a cheltuielilor cu caracter social-cultural, ocupând un...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Materia primă laptele

Monografie GFIP Primaria Iasi LAPTELE este un lichid de culoare alb-gălbuie secretat de glanda mamară a mamiferelor. În toate scrierile vechi ce...

Ai nevoie de altceva?