Piața de Capital

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 56827
Mărime: 462.72KB (arhivat)
Publicat de: Felix Cristian
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

CAP.1 STUDII CU PRIVIRE LA CORELAŢIA DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ

1.1 STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR Studiile efectuate până acum au lacune în încercarea lor de a face o strictă delimitare între sisteme financiare bazate pe banci şi sisteme financiare bazate pe pieţe de capital; ei se opresc asupra unui mic set de ţări cu nivele ale PIB/locuitor asemănătoare, astfel încât acestea au indici de creştere pe termen lung similari. Astfel, dacă se acceptă că Germania şi Japonia au sisteme financiare bazate pe bănci în timp ce Anglia şi USA au sisteme bazate pe piaţa de capital, şi având în vedere că acestea au indici de creştere pe termen lung similari, putem trage concluzia că structura sistemului financiar nu conteaza prea mult. Deci pentru a găsi importanţa economică şi structura sistemului financiar economiştii trebuie să extindă aria de cercetare pentru a include mai multe ţări cu nivele diferite de dezvoltare.

Ne oprim asupra relaţiei dintre structura sistemului financiar şi creşterea economică, precum şi între structura sistemului financiar şi sistemul legislativ sau diferite varibile macroeconomce. Efectiv studiile se opresc asupra a trei aspecte:

> Creşterea economică şi dezvoltarea sistemului bancar, nebancar şi pieţei de capital

> Creşterea economică şi structura sistemului financiar

> Sistemul legislativ, politica fiscală şi alte determinante macroeconomice ale structurii sistemului financiar.

Pentru a analiza structura sistemului financiar studiile economice construiesc un index pe bază mărimii, activitaţii şi eficienţei sistemului financiar pentru a stabili dacă acesta se bazeaza pe bănci sau pe piaţa de capital. Mai exact, se studiază raportul dintre dezvoltarea sistemului bancar şi dezvoltarea pieţei de capital; cu cât acest raport este mai mare cu atât acea ţară are dezvoltat mai bine sistemul bancar şi putem spune că are un sistem financiar bazat pe bănci. Astfel, ţările sunt împarţite în sisteme bazate pe bănci sau pe piaţa de capital.

Deşi folositoare, această împărţire a sistemelor financiare prezintă unele deficienţe. Identificăm ţări ca având un sistem bazat pe bănci deşi sistemul său bancar este subdezvoltat în comparaţie cu standardele internaţionale, şi invers, unele ţări ca având un sistem bazat pe piaţa de capital deşi aceasta este subdezvoltată. În consecinţă, trebuiesc determinate ţările cu sisteme financiare subdezvoltate. Se spune despre un sistem financiar că este subdezvoltat dacă atât gradul de dezvoltare al sistemului bancar cât şi al pieţei de capital sunt sub valorile medii stabilite pe plan internaţional. Rezultă deci trei categorii de structuri ale sistemului financiar: subdezvoltate, bazate pe sistemul bancar sau bazate pe piaţa de capital. Deşi şi această clasificare are unele lacune, ajută mai mult în a compara structuri financiare; sistemele subdezvoltate au mai multe în comun unele cu celelalte decât cu sistemele mai dezvoltate.

În urma cerceţărilor s-au structurat urmatoarele particularitaţi:

> Sistemul bancar, nebancar şi pieţele de capital sunt mai mari, mai active şi mai eficiente în ţările "bogate". Sistemul financiar este, în ansamblu mai dezvoltat în ţările "bogate".

> În ţările în care veniturile populaţiei sunt mari, pieţele de capital devin mai active şi mai eficiente decât băncile. Se observa o tendinţa a ţărilor de a se orienta din ce în ce mai mult pe pieţele de capital cu cât devin mai "bogate".

> Ţările ce au la bază dreptul civil englez, o mai bună protecţie a drepturilor acţionarilor, un bun sistem contabil, nivele scăzute de corupţie şi care nu cer garanţii explicite tind să fie mai mult orientate către pieţele de capital.

> Ţările ce au la bază dreptul civil francez au o slabă protecţie a drepturilor acţionarilor, sancţiuni mici pentru nerespectarea contractelor comerciale, nivele ridicate ale corupţiei, standarde contabile slabe, reglemanţări bancare restrictive şi nivele ridicate ale inflaţiei; acestea vor avea sisteme financiare subdezvoltate.

1.1.1VENITUL PE CAP DE LOCUITOR ŞI SISTEMUL FINANCIAR

Se stabilesc grupe de ţări ce au aproximativ acelaşi venit pe cap de locuitor. deşi nu toţi indicatorii dezvolţării sistemului financiar variază semnificativ de la o grupă la alta, câteva tipare ies la iveală. Adică, sistemul financiar-măsurat prin mărimea, activitatea şi eficienţa sistemului bancar, al intermediarilor financiari nebancari şi pieţelor de capital- se dezvolta mai repede în ţările "bogate".

A. INTERMEDIARII FINANCIARI

În ţările cu venituri pe cap de locuitor ridicate, băncile şi ceilalţi intermediari financiari tind să fie mai mari, mai activi şi mai eficienţi.

Considerăm patru indicatori:

1) Datorii curente/PIB( respectiv raportul dintre datoriile curente ale sistemului bancar şi nebancar şi PIB)- măsoară mărimea intermediarilor financiari relaţiv cu mărimea economiei. Acest indicator este folosit frecvent pentru a măsura dezvoltarea sectorului de intermediere financiara.

2) Active bancare/PIB(respectiv, raportul dintre activele interne ale băncilor de depozit şi PIB) - arată gradul de dezvoltare al sistemului bancar.

3) Credite acordate sectorului privat de către băncile de depozit/PIB- acest indicator exclude creditele acordate sectorului public( administraţia centrală şi locală, instituţii publice), fiind un barometru al activitaţii bancare în sectorul privat.

4) Finanţarea sectorului privat de către instituţiile financiare/PIB- se opreşte asupra companiilor de asigurări, fonduri mutuale, bănci de economii, fonduri de pensii private şi bănci de investiţii, arătând câte procente din PIB reprezintă creditele acordate de secorul nebancar.

Aceşti indicatori permit gruparea ţărilor în ţări cu venituri pe cap de locuitor mici, sub medie, peste medie şi ţări cu venituri mari pe cap de locuitor, în concordanţă cu World Development Indicators 1997

PNB/cap de locuitor

Categorie

Sub 765$

Ţări cu venituri mici

766$ - 3035$ Ţări cu venituri sub medie

3036$ - 9385$ Ţări cu venituri peste medie

Peste 9386

Ţări cu venituri mari

Plecând de la această clasificare, se obţin aproximativ acelaşi număr de ţări în fiecare grupă de venit. Apoi, pentru fiecare grupă se determina indicatorii ce masoară gradul de dezvoltare al sectorului de intermediere financiara. Figura 1 arată că cei patru indicatori cresc de la grupă cu venituri mici către grupă cu cele mai venituri mari.

Spre exemplu, Austria, Franţa, Germania, Marea Britanie, Hong Kong, Japonia, Elveţia, Olanda au comparativ, un sistem bancar dezvoltat şi activ. Pe de altă parte, Argentina, Columbia, Costa Rica, Nepal, Nigeria, Peru, Turcia au un un sistem bancar nedezvoltat şi inactiv.

Dacă aruncăm o privire asupra sistemului nebancar, ţări precum Japonia, Coreea, Olanda, Africa de Sud, Suedia, USA au foarte dezvoltat sectorul de intermediere financiară. Într-adevăr în USA, Suedia, Coreea-intermediarii financiari sprijina mai mult sectorul privat decât băncile de depozit. De asemenea, în ţările cu venituri mai mari, directa implicare a Băncii Centrale în alocarea capitalului este mai mică.

Eficienţa sistemului bancar se măsoară prin doi indicatori:

1) Overhead cost( respectiv, raportul dintre overhead cost ale băncii şi total active)- deşi puţin ambiguu, se consideră că un nivel scăzut al acestor costuri reprezintă o mai bună eficienţă. Overhead cost excesive pot reflecta o risipă de fonduri şi lipsa concurenţei în acest sector. Totuşi, trebuie recunoscut faptul că băncile mari fac cerceţări pentru a acorda servicii de o cât mai inaltă calitate, iar această creştere a productivitaţii poate duce la o creştere rapidă a acestor costuri.

2) Venituri nete din dobânzi(respectiv, venituri din dobânzi minus cheltuieli cu dobânzile , totul raportat la total active)- cu toate că mulţi sunt factorii care pot influenţa rata dobânzii, dacă ecartul dintre dobânzile diferitelor bănci este mic atunci se consideră o mai bună eficienţă şi existenţa unei concurenţe în sistemul bancar.

Figura 1 arată că ţările cu venituri mari au nivele reduse ale acestor indicatori. Rezultă o corelaţie negativă între PIB/cap de locuitor şi eficienţa bancară.

Urmatorul pas îl reprezintă stabilirea unei legături între concentrarea în sistemul bancar şi PIB/cap de locuitor. Se măsoară concentrarea în sectorul bancar prin construirea unui indicator-Bank Concentration Index-, şi anume raportul dintre activele celor mai mari trei bănci în total active bancare ale sectorului bancar din ţara respectivă. Concluzia este că nu se poate stabili o legatura între concentrarea din sectorul bancar şi PIB/cap de locuitor. Figura 1 arată că delăsându-ne de la grupele cu venituri mici către cele cu venituri mari, concentrarea în sistemul bancar scade.

Mai apar doi indicatori Active ale băncilor straine( Foreign Bank Share) şi Active ale băncilor de stat( Public Bank Share) în total active ale sectorului bancar. Ambii indicatori scad pe măsura ce ne indreptăm către grupele cu venituri mai mari.

Preview document

Piața de Capital - Pagina 1
Piața de Capital - Pagina 2
Piața de Capital - Pagina 3
Piața de Capital - Pagina 4
Piața de Capital - Pagina 5
Piața de Capital - Pagina 6
Piața de Capital - Pagina 7
Piața de Capital - Pagina 8
Piața de Capital - Pagina 9
Piața de Capital - Pagina 10
Piața de Capital - Pagina 11
Piața de Capital - Pagina 12
Piața de Capital - Pagina 13
Piața de Capital - Pagina 14
Piața de Capital - Pagina 15
Piața de Capital - Pagina 16
Piața de Capital - Pagina 17
Piața de Capital - Pagina 18
Piața de Capital - Pagina 19
Piața de Capital - Pagina 20
Piața de Capital - Pagina 21
Piața de Capital - Pagina 22
Piața de Capital - Pagina 23
Piața de Capital - Pagina 24
Piața de Capital - Pagina 25
Piața de Capital - Pagina 26
Piața de Capital - Pagina 27
Piața de Capital - Pagina 28
Piața de Capital - Pagina 29
Piața de Capital - Pagina 30
Piața de Capital - Pagina 31
Piața de Capital - Pagina 32
Piața de Capital - Pagina 33
Piața de Capital - Pagina 34
Piața de Capital - Pagina 35
Piața de Capital - Pagina 36
Piața de Capital - Pagina 37
Piața de Capital - Pagina 38
Piața de Capital - Pagina 39
Piața de Capital - Pagina 40
Piața de Capital - Pagina 41
Piața de Capital - Pagina 42
Piața de Capital - Pagina 43
Piața de Capital - Pagina 44
Piața de Capital - Pagina 45
Piața de Capital - Pagina 46
Piața de Capital - Pagina 47
Piața de Capital - Pagina 48
Piața de Capital - Pagina 49
Piața de Capital - Pagina 50
Piața de Capital - Pagina 51
Piața de Capital - Pagina 52
Piața de Capital - Pagina 53
Piața de Capital - Pagina 54
Piața de Capital - Pagina 55
Piața de Capital - Pagina 56
Piața de Capital - Pagina 57
Piața de Capital - Pagina 58
Piața de Capital - Pagina 59
Piața de Capital - Pagina 60
Piața de Capital - Pagina 61
Piața de Capital - Pagina 62
Piața de Capital - Pagina 63
Piața de Capital - Pagina 64
Piața de Capital - Pagina 65
Piața de Capital - Pagina 66
Piața de Capital - Pagina 67
Piața de Capital - Pagina 68
Piața de Capital - Pagina 69
Piața de Capital - Pagina 70
Piața de Capital - Pagina 71
Piața de Capital - Pagina 72
Piața de Capital - Pagina 73
Piața de Capital - Pagina 74
Piața de Capital - Pagina 75
Piața de Capital - Pagina 76
Piața de Capital - Pagina 77
Piața de Capital - Pagina 78
Piața de Capital - Pagina 79
Piața de Capital - Pagina 80
Piața de Capital - Pagina 81
Piața de Capital - Pagina 82
Piața de Capital - Pagina 83
Piața de Capital - Pagina 84
Piața de Capital - Pagina 85
Piața de Capital - Pagina 86
Piața de Capital - Pagina 87
Piața de Capital - Pagina 88
Piața de Capital - Pagina 89
Piața de Capital - Pagina 90
Piața de Capital - Pagina 91
Piața de Capital - Pagina 92
Piața de Capital - Pagina 93
Piața de Capital - Pagina 94
Piața de Capital - Pagina 95
Piața de Capital - Pagina 96
Piața de Capital - Pagina 97
Piața de Capital - Pagina 98
Piața de Capital - Pagina 99
Piața de Capital - Pagina 100
Piața de Capital - Pagina 101
Piața de Capital - Pagina 102
Piața de Capital - Pagina 103
Piața de Capital - Pagina 104
Piața de Capital - Pagina 105
Piața de Capital - Pagina 106
Piața de Capital - Pagina 107
Piața de Capital - Pagina 108
Piața de Capital - Pagina 109
Piața de Capital - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Piata de Capital.DOC

Te-ar putea interesa și

Bursele de valori și rolul lor pe piața de capital

1. Premizele aparitiei bursei de valori. Pentru aparitia si dezvoltarea burselor de valori cu specializarea in adancime pe anumite domenii...

Piața de capital în România

I.Aspecte generale privind pietele de capital 1.1.Concept Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se...

Alternative de investiții pe piața de capital

1. DEFINITII INVESTITII - totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital. In raport cu modul de folosire a bunurilor...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Piața de capital în România - evoluții și perspective

1. Aspecte generale 1.1. Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismului,...

Gestiunea portofoliului de contracte Options pe piața de capital românească

Capitolul 1- Gestiunea portofoliului de contracte options 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de...

Ai nevoie de altceva?