Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4460
Mărime: 55.26KB (arhivat)
Publicat de: Angelica V.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

1. Introducere.

Termenul de buget presupune estimarea veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de timp, in general pe un an, pentru ca mai apoi lista veniturilor si cheltuielilor sa fie supuse de către Guvern autorizării Parlamentului.

Termenul de buget își are originile in latina veche, unde avea semnificația de sac sau punga cu bani. Cu timpul, acest termen se răspândește, ajungând ca englezii sa-l folosească cu sensul de mapa din piele unde erau puse documentele privitoare la veniturile si cheltuielile statului. De asemenea, aceștia prezentau documentele Guvernului spre dezbatere si aprobare.

In timp, documentul bugetar obține caracter juridic. Pe teritoriul tarii noastre, prin legile contabilității publice din 1864, 1903 si 1929, bugetul este definit ca „actul prin care sunt prevăzute si prealabil aprobate veniturile si cheltuielile anuale ale statului si ale altor servicii publice”. Din moment ce aceste acte trebuie prezentate Parlamentului si necesita aprobarea puterii legislative, bugetul de stat capătă un caracter obligatoriu.

In perioada capitalismului liberal, statul se implica într-o mica măsură in problemele economice ale tarii. Însă, odată cu Marea Criza Economica (1929-1933), statul se implica mai mult in ce privește economia tarii, având rolul de redistribuitor al resurselor si al veniturilor din economie.

In Romania, termenul de buget este precizat si in contextul legii finanțelor publice. De altfel, legea nr. 72, art. 1, al. 4 din 12 iulie 1996 precizează ca: „Resursele financiare publice se constituie și se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului și bugetele altor instituții publice cu caracter autonom, în condițiile asigurării echilibrului financiar”.

Bugetul, însă, are la baza o serie de principii. Principiile ce stau la baza elaborării bugetului sunt :

- Principiul Universalității: Art. 8, al. (1) Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute; al. (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte.

- Principiul Publicității: Art. 9. - Sistemul bugetar este deschis și transparent, acestea realizându-se prin:

a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;

b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuție a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;

c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor și conturilor anuale de execuție a acestora;

d) mijloacele de informare în masă, pentru difuzarea informațiilor asupra conținutului bugetului, exceptând informațiile și documentele nepublicabile, prevăzute de lege.

- Principiul Unității: Art. 10, al. (1) Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice; al. (2) Toate veniturile reținute și utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme și denumiri, se introduc în bugetul de stat, urmând regulile și principiile acestui buget, cu excepția celor prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 68, precum și a celor pentru constituirea, potrivit legii, a fondurilor de stimulare a personalului; al. (3) Veniturile și cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic și ale Fondului special al drumurilor publice se introduc în bugetul de stat ca venituri și cheltuieli cu destinație specială, urmând regulile și principiile acestui buget; al. (4) În vederea respectării principiilor bugetare, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va propune Parlamentului modificarea actelor normative pentru desființarea veniturilor și cheltuielilor cu destinație specială incluse în bugetul de stat.

- Principiul Anualității: Art. 11, al. (1) Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar; al. (2) Toate operațiunile de încasări și plăti efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv.

- Principiul Specializării Bugetare: Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare.

- Principiul Unității Monetare: Art. 13. - Toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională.

Bibliografie

Suport de curs pentru învățământ la distanță - -anul II, semestrul IProf. Univ. dr. Dan Tudor LAZĂR Conf. Univ.dr. Paul Zai;

LEGEA Nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37400

Sursa studiilor pe anii 2011-2015: http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html

Preview document

Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 1
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 2
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 3
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 4
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 5
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 6
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 7
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 8
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 9
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 10
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 11
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 12
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 13
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 14
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 15
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 16
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 17
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 18
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 19
Situația veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale în perioada 2011-2015 România - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Situatia veniturilor si cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2011-2015 Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?