Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 5916
Mărime: 110.57KB (arhivat)
Publicat de: Madalin S.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică 3
 2. 1.1.1 Noțiuni de bază privind cheltuielile publice 3
 3. 1.1.2 Taxonomia cheltuielilor publice potrivit clasificației bugetare 4
 4. 1.2.1 Determinarea nivelului cheltuielilor publice 6
 5. 1.2.2 Dinamica cheltuielilor publice 7
 6. 1.2.3 Indicatori pentru delimitarea structurii cheltuielilor publice 8
 7. Capitolul 2. Analiză comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice în România și Malta 10
 8. 2.3.1 Factori de influență asupra politicilor de cheltuieli publice în Malta 14
 9. 2.3.2 Factori de influență asupra cheltuielilor statului român 15
 10. Capitolul 3. Studiu de caz asupra structurii cheltuielilor publice în România și Malta 17

Extras din proiect

Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică

Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a statului în activități curente să fie destul de accentuat, prin intervențiile care au loc prin intermediul cheltuielilor publice. Perioada de după criza economică din anii 1930 a impus un mod aparte a mecanismelor de relansare economică, doctrina keynesistă- ca soluție practică la remedierea efectelor unei crize; a făcut ca statul să devină un pilon de accentuare a angrenajelor pieței și de redistribuire a avuției la nivelul societății, promovându-se politica unui stat mult mai social.

1.1 Cheltuielile publice și taxanomia acestora potrivit clasificației bugetare

1.1.1 Noțiuni de bază privind cheltuielile publice

Rolul pe care statul îl capătă în viața economică începând cu anul 1930, face ca cheltuielile publice să fie folosite ca pârghii de creștere în relansarea activității economice sau de contracarare a efectelor aduse de supraîncălzire unei economii. Treptat, dimensiunea intervenției statului nu s-a limitat doar la sectorul economic ci s-a considerat faptul că statul modern trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor populației și să ofere o gamă mai largă de bunuri și servicii publice, considerate relavante pentru diferite perioada și care au ca scop creșteri ale nivelului de trai și fenomene de redistribuție a bunăstării la nivelul societății.

Astfel, sunt delimitate două categorii de definții atribuite statului- statul protector și statul redistributiv. De aici și conceptele moderne de stat al bunăstării, care garantează populației un nivel minim de protecție socială prin acces la un venit minim garantat și un set de bunuri și servicii considerate a fi esențiale pentru un trai decent, combinat cu un set de instituții cu rol în a asigura toate premisele pentru orice fel de activitate desfășurată. Mecanismele ce concură la realizarea acestor direcții ale statului modern sunt taxarea- ca mijloc de constituire a fondurilor aflate la dispoziția statului, și cheltuielile publice ca mijloc de redistribuire.

Cheltuielile publice vizează îndeplinirea obiectivelor asumate printr-o politică guvernamentală, fiind realizate atât cu caracter definitiv, fiind un consum efectiv al produsului intern brut, irecuperabil, cât și o avansare a produsului intern brut, în sensul unor beneficii ulterioare așteptate.

Cheltuielile publice pot fi privite din mai multe perspective- una juridică ca resurse aflate la dispoziția statului folosite pentru funcționarea aparatului administrativ și una economică, ca expresie a fenomenelor de repartiție a produsului intern brut sub forma consumului public în vederea realizării traiectului impus de politicile de stat. Funcțiile și atribuțiile de care se bucură statul modern sunt elementul constitutiv în sfera de cuprindere a cheltuielilor publice, relațiile de natură economică dintre aparatul administrativ și populația statului prin constituirea fondurilor economice la bugetul de stat prin taxe și impozite și redistribuirea lor pe domenii ce au efect direct asupra vieții social-economice.

la dispoziția statului, cheltuieli publice prezintă expresia în formă bănească a activităților cu caracter public sub auspiciul relațiilor și proceselor economice dintre stat și indivizi prin care se realizează distribuția și utilizarea resurselor financiare cde care dispune statul la un moment dat al existenței lui.

Dinamica mediului economic și social face ca gradul în care statul intervine în activitatea economică per ansamblu și asupra fenomenelor de redistribuire să varieze, volumul și direcțiile de alocare fiind direct dependente de politica guvernamentală obiectivele pe termen lung ale statului respectiv.

1.1.2 Taxonomia cheltuielilor publice potrivit clasificației bugetare

Statul modern este cu mult diferit, în sensul de implicare în activitatea indivizilor și a funcționării mecanismelor pieței libere; sferele de acțiune ale acestuia derivând exclusiv din rolul tot mai pregnant pe care îl deține. Astfel, aparte de serviciile esențiale care reprezentau rațiunea existenței statului în perioada doctrinei clasice: apărare, justiție și legiutor se întrevăd alte domenii primordiale de interes precum educația populației, protecție socială, cercetare, protecția mediului, etc., precum și cele determinate de poziția de regulator al pieței. Prin urmare, tendințele economice actuale impun la considerarea statului ca actor economic ce asigură un amalgam de bunuri necesare satisfacerii unor nevoi esențiale pentru funcționarea acestuia.

Rezidă din cele mai de mai sus necesitatea efectuarea unor clasificări asupra cheltuielilor publice pentru a se putea dimensiona și aloca într-o manieră cât mai facilă resursele bănești de care dispune statul pe sectoare pentru atingerea obiectivelor de țară; abordările conceptuale curente impun delimtarea acestora în funție de sitemul de clasificație.

Bibliografie

1. Iulian,Văcărel, „Finanțele publice“, Editura Didactica si Pedagogica, București, 1999.

2.Moșteanu,Tatiana,„Finanțe publice”, Editura Universitară, București, 2005

3.Filip,Gheorghe, „Finanțe publice„, Editura Junimea, Iași, 2010

5.Suport de curs ,,Finanțe publice 1”

Link-uri net:

- https://tradingeconomics.com/romania/government-spending

- https://tradingeconomics.com/romania/indicators

- https://tradingeconomics.com/romania/government-spending-to-gdp

- http://cursdeguvernare.ro/table-structure-romanias-government-expenditure-within-european-context.html

- https://www.statista.com/statistics/431884/government-expenditure-spending-as-share-gdp-romania/

- https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2896

- http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/romania/public-expenditure_ro

- geconomics.com/malta/government-spending-to-gdp

- https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12879

- http://documents.worldbank.org/curated/en/879991468115158242Malta-Public-expenditure-review-mission

- https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12173.pdf

- https://www.statista.com/statistics/682473/public-share-of-expenditure-on-health-in-Malta /

- http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2017/Malta /public-expenditure_sl

- https://knoema.com/atlas/Malta/topics/Education/Expenditures-on-Education/Public-spending-on-education-as-a-share-of-GDP

- https://www.oecd.org/gov/Malta.pdf

Preview document

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 1
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 2
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 3
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 4
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 5
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 6
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 7
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 8
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 9
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 10
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 11
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 12
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 13
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 14
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 15
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 16
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 17
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 18
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 19
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 20
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 21
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 22
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 23
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 24
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 25
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 26
Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Malta - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Malta.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Cheltuielilor Publice în România

Introducere În procesul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, statul asigură acoperirea necesităţilor publice generale. Pentru aceasta el...

Impactul Politicii Fiscale Asupra Creșterii Economice

Introducere Politica fiscala reprezinta un factor de o importanta deosebita in viata economica, iar influenta si efectele acesteia asupra...

Rolul politicii fiscale asupra creșterii economice

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Cresterea economica constituie o problema de maxima importanta pentru organele de guvernamant din...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta

Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?