Supravegherea Sistemului Financiar din UE

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9307
Mărime: 341.08KB (arhivat)
Publicat de: Darius Peter
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Roman

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE 1
 2. 1.1.Structura sistemului financiar european 2
 3. 1.2.Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora 3
 4. CAPITOLUL 2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN 6
 5. 2.1. Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul 6
 6. 2.2. Banca Centrală Europeană 7
 7. 2.3. Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor economice 8
 8. CAPITOLUL 3. SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN ÎN CONDIȚIILE DE CRIZĂ ECONOMICĂ 13
 9. 3.2. Supravegherea macroprudențială 13
 10. 3.2.1. Soluții de îmbunătățire a supravegherii macroprudențiale 13
 11. vegherii macroprudențiale 13
 12. 3.2.2. Comitetul European pentru Risc Sistemic 15
 13. 3.3. Supravegherea microprudențială 20
 14. 3.3.1. Sistemul European de Supraveghere Financiară (SESF) 20
 15. 3.3.2. Autoritățile Europene de Supraveghere 22
 16. CONCLUZII 29
 17. BIBLIOGRAFIE 30

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FINANCIAR – STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE

1.1. Structura sistemului financiar european

Ca și în alte domenii ale activității umane, apariția și dezvoltarea unor acțiuni de un anumit tip duc, într-un final, la realizarea unui cadru instituțional cu scop de reglementare, fundamentare, perfecționare, conducere a activităților care i-au impus apariția. Acest cadru instituțional, completat cu ansamblul tot mai cuprinzător de reglementări privind activitatea financiară, precum și ansamblul de relații cantitativ-calitative cu participanții la procesele economice din spațiul european, formează substanța sistemului financiar al Uniunii Europene.

În contextul actual al problemelor economice încununate cu criza econimică, stabilitatea financiară a devenit un subiect cu rol central în cadrul sistemului financiar si în economie pe ansamblu. Având în vedere numărul de instituții financiare active pe piețele financiare în una sau mai multe țări, de pe unul sau mai multe continente, stabilitatea financiară la nivel mondial a devenit prioritară.

Sistemul financiar, interpretat prin prisma participanților care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia, înglobează piețele financiare, precum cele monetare și de capital, intermediarii financiari reprezentați de bănci și societăți de asigurări și instituțiile reprezentative care participă la organizarea relaţiilor economice, la consituirea şi distribuirea fondurilor, precum şi la elaborarea, executarea şi supravegherea planurilor financiare.

Activitatea sistemului financiar, în general, și a participanților săi, în particular, este coordonată de instituții împuternicite cu autoritate decizională la un nivel ierarhic superior. La nivelul Uniunii Europene s-a conturat un cadru instituțional unic în lume, în care prioritățile generale sunt stabilite de Consiliul European. Elaborarea politicilor și a cadrului legislativ aplicabil în tot spațiul european revine în sarcina Comisiei Europene. Adoptarea acestora, ulterior, este realizată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Implementarea și supravegherea aplicării corecte a politicilor și legislației europene de către statele membre este monitorizată continuu de aceste instituții în vederea armonizării și menținerii unei stabilității durabile la nivelul întregului spațiu european.

Interpretarea legislației europene pentru a asigura aplicabilitatea unanimă a acesteia în toate țările UE este efectuată de Curtea de Justiție, care de asemenea soluționează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre și instituțiile europene.

Sistemul financiar european este completat de instituțiile și organismele interinstituționale specializate: Comitetul Economic și Social European înființat ca for de discuție pe marginea aspectelor legate de piața unică, Comitetul Regiunilor, Banca Europeană de Investiții, Banca Centrală Europeană responsabilă de politica monetară a Uniunii Europene și de funcționare corectă a instituțiilor și piețelor financiare.

1.2. Funcțiile sistemului financiar și implicațiile acestora

Structura sistemului financiar presupune prezența unor legături de interdependență între componentele sale. De aici importanța fiecăruia pentru funționarea armonioasă a întregului sistem. Structura sistemului financiar cu implicațiile funcționale ale fiecărei componente din cadrul său poate fi reprezentată schematic prin Figura nr.1.

Preview document

Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 1
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 2
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 3
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 4
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 5
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 6
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 7
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 8
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 9
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 10
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 11
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 12
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 13
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 14
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 15
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 16
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 17
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 18
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 19
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 20
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 21
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 22
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 23
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 24
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 25
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 26
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 27
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 28
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 29
Supravegherea Sistemului Financiar din UE - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Supravegherea Sistemului Financiar din UE.docx

Alții au mai descărcat și

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Sistemul Financiar Public și Impactul sau asupra Economiei

1.Sistemul financiar public şi funcţiile acestuia 1.1 Sistemul financiar public şi componentele acestuia În plan conceptual, sistemul financiar...

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al Comunității Uniunii Europene după anul 2000

Capitolul 1. Sistemul financiar al Comunității Uniunii Europene 1.1 Scurtă introducere Pentru a putea reda noțiunea de sistem financiar European,...

Armonizarea Fiscală în Uniunea Europeană

Capitolul 1. Coordonate teoretice privind politica fiscală în Uniunea Europeană 1.1 Delimitări conceptuale privind fiscalitatea şi politica...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale

Noţiuni introductive Instituţiile implicate în realizarea legăturilor complexe dintre sectorul monetar şi economia reală, prin intermediul pieţei...

Rating-ul Bancar și Supravegherea Prudentiala

Capitolul I - Rating-ul financiar 1.1. Concept – funcţii, caracteristici Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică...

Activitățile de inginerie financiară - Inovația financiară și efectele sale

1. Introducere În arhitectura sistemului financiar, piaţa de capital joacă un rol central, ea reprezentând un adevărat catalizator pentru întreaga...

Reglementare și supraveghere bancară pe piața SUA

Introducere În cadrul acestei lucrări ne-am propus să prezentăm sintetic cadrul de reglementare şi supraveghere bancară de pe piaţa Statelor Unite...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I SUPERVIZAREA BANCARĂ: CONCEPT ŞI INSTRUMENTE 1.1 Generalităţi, concept şi obiective privind supravegherea bancară în UE Potrivit...

Piața bancară din România

Introducere Într-o economie de piață, sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare a economiilor societății și de canalizare a...

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare în Marea Britanie

Capitolul 1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare din Marea Britanie 1.1. Supravegherea sistemului financiar britanic exercitată de...

Ai nevoie de altceva?