Managementul Riscurilor Bancare

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 59260
Mărime: 253.66KB (arhivat)
Publicat de: Axinte Aldea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Opritescu Marin

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1
 3. EVALUAREA STĂRII ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA
 4. 1.1. Trasaturile sistemului bancar in contextul integrarii in U.E 6
 5. 1.2. Mutaţii aparute în configuratia pieţei şi produselor bancare 10
 6. 1.3. Provocări induse de globalizare în evaluarea activitaţii bancare 17
 7. CAPITOLUL 2
 8. MANAGEMENTUL RISCULUI BANCAR ÎNCOTRO?
 9. 2.1. Conţinutul şi tipologia riscurilor bancare 32
 10. 2.2. Obiectivele şi arhitectura managementului riscurilor bancare 55
 11. 2.3. Modele de gestiune a riscului bancar 60
 12. 2.4. Managementul riscurilor bancare promovate de Banca Comercială Româna 72
 13. CAPITOLUL 3
 14. PERFORMANŢELE BANCARE
 15. 3.1. Natura performantelor bancare 77
 16. 3.2. Indicatori de evaluare a performantelor bancare. 79
 17. 3.3. Strategii de maximizare a performantelor bancare pe exemplul B.R.D 84
 18. CONCLUZII 87
 19. BIBLIOGRAFIE 90
 20. ANEXE 92

Extras din proiect

INTRODUCERE

În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare. Acestui sector i-au fost dedicate numeroase lucrări cu caracter fundamental sau aplicativ. La acestea se adaugă si prezenta lucrare, care încearcă să pună în evidenţă aspectele metodologice şi practice privind managementul riscurilor şi performanţelor bancare.

Lucrarea de faţă abordează problematica complexă a riscului specific mediului economic actual, în conceptul dinamic şi diversificat al mecanismelor economice de pe piaţă. tratând riscul ca pe o asumare conştientă şi calculată a realităţii. Este adevărat că cine nu riscă nu câştigă, dar tot atât de adevărat este că asumarea superficială sau parţială a riscului nu înseamnă întotdeauna garanţia câştigului aşteptat.

Viaţa recreează în mod constant incertitudinea şi riscul. Însăşi viţa este în sine şi consolidare a abilităţii de a accepta şi înfrunta realitatea riscurilor. Raţionalitatea este nu atât o problemă de evitare a riscurilor şi de eliminare a incertitudinii, cât de control al riscurilor şi de reducere a incertitudinii la niveluri acceptabile în situaţii date.

Este evident că numai în cazuri cu totul excepţionale norocul surâde celor ce se avântă în afaceri fără să ştie unde vor să ajungă. În mod constant, însă, succesul este un corolar al unor studii susţinute privind adaptarea la condiţiile pieţei.

Intrând în profunzimea riscului economic, lucrarea de faţă este dedicata riscului bancar, risc care însoţeşte ca o umbra dezvoltarea şi prosperitatea băncilor de pretutindeni, aceste uzine financiare cu rol esenţial în funcţionarea organismului economic. Trebuie precizat, însă, că în studiul riscului bancar există o „barieră ştiinţifică” generată de confidenţialitatea inerentă acestui tip de analiză. De aceea, intenţia de a acoperi toată sfera de cuprindere a riscului bancar s-ar afla în contradicţie cu realitatea.

Primul capitol al acestei lucrări abordează starea sistemului bancar românesc, începând cu anii ’90, ani în care sistemul nostru bancar începe să oscileze în funcţie de problemele economice cu care se confruntă ţara la acele vremuri şi până la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească băncile pentru a se alinia la nivelul celor internaţionale.

Rolul sistemului bancar în economia unei ţării a crescut continuu. Comparativ cu alte sectoare, datorită complexităţii tot mai ridicate a activităţii bancare. Implementarea unui management bancar performant este necesară pentru creşterea eficienţei activităţii bancare şi pentru optimizarea corelaţiei profit-risc. În acest sens, bancherii trebuie să acorde o atenţie deosebită funcţionării băncii pe principiul centrului de profit. Să evolueze corect riscul, iar managementul activelor şi pasivelor să fie bine definite. Totodată, băncile care doresc să aibă o activitate profitabilă în condiţiile existenţei unei concurenţe bancare severe şi făcând faţă riscurilor trebuie să identifice nevoile pieţei, să aleagă o poziţie strategică pe această piaţă compatibilă cu propriul management

Capitolul al doilea se focalizează pe subiectul cheie al temei lucrării de faţă, propunându-şi să clarifice terminologia specifica riscurilor bancare şi clasificarea acestora în funcţie de mai mulţi factori. Un paragraf ala acestui capitol este axat pe obiectivele managementului riscurilor bancare şi necesitatea finanţării acestora precum şi adoptarea abordărilor stabilite de Acordul Basel II ce se potrivesc cel mai bine nivelului lor de complexitate şi risc, de la modelele simple la cele avansate de cuantificare a riscurilor, în scopul stabilirii nivelului adecvat al capitalului.

În a doua a parte a acestui capitol, sunt redate performantele bancare pe exemplul Băncii Comerciale Române S.A având în evidenta principalii indicatori de măsurare a riscurilor bancare, precum şi instrumente de monitorizare a acestora.

Capitolul al treilea este consacrat performanţelor bancare, strâns legate de asumarea riscului de către conducerea unei bănci. Performanţele bancare reprezinta un instrument de analiza de mare importanţă pentru managerii băncii ,acţionari şi pentru toţi participanţii pe pieţele monetare. Comensurarea performanţelor bancare presupun analiza unor indicatori atât cantitativi cât mai ales calitativi, care vizează în primul rând determinarea solidităţii băncii, a gradului de expunere acestuia în faţa diverselor categorii de risc şi mai ales, nivelul de eficienţă al acestuia.

Plecând de la conceptul de performanţa bancară, am analizat profitabilitatea sistemului bancara românesc şi am surprins principalii indicatori de apreciere a performanţelor unei instituţii financiare. Studiul de caz ilustrat în acest capitol se referă la analiza conexiunii dintre performanţa bancară şi comportamentul faţă de risc la nivelul Băncii Române de Dezvoltare.

Prin această lucrarea, am încercat să realizez unei imagini de ansamblu asupra conturarea conţinutului teoretic şi practic al riscului şi al performanţelor bancare, în speranţa că ea va servi drept bază de documente şi instrument de lucru pentru studiile viitoare legate de problematica complexă a riscului.

CAPITOLUL I

EVALUAREA STARII ACTUALE A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

1.1 Trăsăturile sistemului bancar în contextul integrarii in Uniunea Europeana

Fiecare ţara, chiar in conditiile globalizarii şi intemationalizarii pietelor financiare işi are propriul sistem bancar. Acesta presupune un ansamblu de banci diferite care sunt organizate in jurul s.i sub conducerea bancii centrale in vederea coordonarii activitatilor de scont şi rescont, de credite, de plasamente §i administrarii depozitelor bancare.In literatura de specialitate, cand se vorbeşte de sistem bancar se face referire la aparatul bancar, adica ansamblul coerent al diferitelor categorii de banci care functioneaza într-o ţara.

Sistemul bancar al Romaniei ar trebui sa fie unul modern corespunzator standardelor Internationale şi care sa contribuie direct la dezvoltarea si stabilitatea economiei. Sistemul bancar actual este strecturat pe trei paliere: Banca Nationala a Romaniei - banca centrala a statului roman; bancile comerciale; bancile şi institujiile de credit specializate;

Banca Nationala a Romaniei este o institutie ce gestioneaza autonom fonduri publice, având sarcini economice şi sociale speciiice. Ea işi desfasoara activitatea dupa o lege proprie, Legea statutului B.N.R..

Banca Nationala a Romaniei asigura existenta de fonduri disponibile pentru derularea afacerilor, mentinand stabilitatea financiara a sistemului monetar, pentru a contribuţii la stabilitatea preturilor. Aceasta atributie constituie obiectivul fundamental al B.N.R. care este realizat prin celelalte doua atributii: stabilirea şi realizarea politicii monetare si supravegherea si reglementarea institutiilor bancare.

Legea statutului B.N.R. consacra independenta relativa a acestei institutii fata de Guvern, iar atributiile pe care le are ii permit sa exercite un puternic impact asupra economiei şi societatii romaneşti cu influence directe şi indirecte asupra ratelor dobanzii, cursului de schimb, infla|iei, balantei de plafi externe, creşterii economice, ocuparii fortei de munca.

Principalele funcţii ale Bancii Nationale a Romaniei sunt:

a) funcfia de emisiune monetara - Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita şi sa puna in circulatie semne monetare, sub forma de bancnote şi monede metalice, reprezentand mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei. Bancnotele si monedele metalice emise şi neretrase din circulatie reprezinta mijloace de plata care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligatiilor publice sau private;

b) funcfia de banca a bancilor Banca centrala se diferenţiaza de celelalte banci prin faptul ca nu efectueaza operatiuni cu publicul larg. Clientii Bancii Nationale a Romaniei sunt reprezentati de bancile comerciale, de bancile si institutiile de credit specializate si de organele centrale ale administratei de stat.

Conform acestei funcţii Banca Nationala a Romaniei are urmatoarele atributii:

-deschide in evidentele sale conturile curente şi conturile de depozit pentru fiecare banca si fiecare sucursala a unei banci persoana juridica straina autorizata sa functioneze in Romania;

- efectuează operatiuni de refinantare a bancilor, putand iniluenta accesul bancilor la finanţare si deci posibilitatea acestora de a mari masa monetara din economic;

-dispune de competenta exclusiva de autorizare a bancilor si a celorlalte institutii de credit si raspunde pentru supravegherea prudentiala a acestora;

- emite reglementari generale privind instrumentele de plata, privind coordonarea si supravegherea sistemelor de plati de interes national si stabileste roasurile pentru prevenirea §i eliminarea oricaror situatii care pericliteaza buna fimctionare a sistemelor de plati.

Preview document

Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 1
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 2
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 3
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 4
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 5
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 6
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 7
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 8
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 9
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 10
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 11
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 12
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 13
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 14
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 15
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 16
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 17
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 18
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 19
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 20
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 21
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 22
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 23
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 24
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 25
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 26
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 27
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 28
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 29
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 30
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 31
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 32
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 33
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 34
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 35
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 36
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 37
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 38
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 39
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 40
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 41
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 42
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 43
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 44
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 45
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 46
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 47
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 48
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 49
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 50
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 51
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 52
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 53
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 54
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 55
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 56
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 57
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 58
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 59
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 60
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 61
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 62
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 63
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 64
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 65
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 66
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 67
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 68
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 69
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 70
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 71
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 72
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 73
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 74
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 75
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 76
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 77
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 78
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 79
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 80
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 81
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 82
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 83
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 84
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 85
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 86
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 87
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 88
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 89
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 90
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 91
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 92
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 93
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 94
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 95
Managementul Riscurilor Bancare - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Managementul Riscurilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Managementul și Analiza Resurselor Umane

INTRODUCERE Studiul de fata trateaza pe plan primordial si cât mai actualizat importanta asigurarii si mentinerii cu personal de catre o...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Metode și Tehnici Bancare

CAPITOLUL I MEDIUL SI STRATEGIILE BANCARE MEDIUL BANCAR Banca nu are o existenta izolata , ea isi desfasoara activitatea intr-un context social...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Managementul performanțelor bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Managementul riscurilor în instituții financiare - Studiu de caz Banca Transilvania

CAPITOLUL 1 Noțiuni generale 1.1.Trăsăturile și componentele managementului bancar În zilele noastre, rolul băncilor și rolul sistemului bancar,...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul riscurilor financiar-bancare la Raiffeisen Bank studiu de caz analiza unui credit de investiții solicitat de SC Smb Exim SRL

INTRODUCERE In contextul actual al anului 2012, riscul de credit are un rol important în activitatea de creditare. Pornind de la impactulmajor...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE Obiectivul principal al activitǎţii derulate de Grupului B.C.R. este desemnat...

Managementul riscurilor bancare

Abstract The Bank, in accordance with its statutes of organization and operation, is required to comply with the legal and regulatory provisions...

Ai nevoie de altceva?