Managementul riscurilor bancare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 16323
Mărime: 262.28KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Filip
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihai Popescu
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Abstract 4
 2. Introducere 5
 3. Capitolul I. Gestiunea riscului în cadrul activității bancare 6
 4. I.1. Noțiunea de managementul riscurilor bancare 8
 5. Capitolul II. Riscul de creditare în activitatea bancară 9
 6. II.1. Conceptul de risc bancar 10
 7. II.2. Clasificarea riscurilor 12
 8. II.2.1. Riscul de credit 13
 9. II.2.2. Riscul ratei dobânzii 14
 10. II.2.3. Riscul de lichiditate 15
 11. II.2.4. Riscul valutar 17
 12. II.2.5. Riscul de capital 18
 13. II.3. Factori declanșatori ai riscului bancar 18
 14. Capitolul III. Protecția băncilor privind riscul de creditare 19
 15. III.1. Efectele riscurilor asupra activității bancare 20
 16. III.1.1. Riscuri interne 20
 17. III.1.2. Riscuri externe 21
 18. III.2. Măsuri de prevenire a riscului de creditare 21
 19. III.2.1. Măsuri preventive 21
 20. III.2.2. Măsuri operative 22
 21. III.2.3. Măsuri curative 23
 22. Capitolul IV. Gestiunea riscului în operațiunile legate de casierie la CEC Bank 23
 23. IV.1. Organizarea locului de muncă al casierului la CEC Bank 24
 24. IV.2. Activitatea de casierie bancară la CEC Bank 25
 25. IV.3. Serviciile de casierie CEC Bank 26
 26. IV.4. Funcționarea casei operative la CEC Bank 28
 27. IV.4.1. Case de încasări 28
 28. IV.4.2. Case de plăți 29
 29. IV.4.3. Case de încasări- plăți 30
 30. IV.5. Modalitatea de păstrare a numerarului și a altor valori 31
 31. IV.6. Închiderea zilnică a operațiunilor de casierie 32
 32. Concluzii 33
 33. Bibliografie 35

Extras din disertație

Abstract

The Bank, in accordance with its statutes of organization and operation, is required to comply with the legal and regulatory provisions under which it has the right to conduct cash transactions for its clients (legal and physical persons). Home operations are bank intermediation operations and serve as the basis for managing the bank's ”bank” cash flows and ”bank” cash outflows from the bank. Thus, house operations contribute to the collection and attraction of financial resources, which in this case are passive operations and the placement of assets representing different types of active operations.

The Bank is a primary intermediary and service provider and must appear in all its hypotheses with customers as such: indefatigable, efficient, polite and elegant. Hence the behavioral requirements of the bank's staff, first of all, cashiers. As stated in the international practice, the cashier has multiple attributes, representing the bank's prototype as the bank's representative in customer relations, must have elegance in the port and in the expression and in the personal presentation.

Teller activity is more complex than at first glance, including several types of operations: in lei and currency, in the bank and outside the bank, with precious metals, stock retention, cash collection, money transportation inside and outside the country.

In my dissertation thesis I tried to focus mainly on everything that has to do with "Bank Risk Management", I relied on the previously accumulated knowledge of the disciplines I studied, as well as my experience as a cashier at CEC Bank. We presented 4 chapters, conclusions, and annexes on the topic. In the first chapter, I presented the risk management in the banking activity, as well as the notion of bank risk management. In the second chapter, I focused on lending risk in banking activity, the concept of bank risk and risk classification as well as banking risk trigger factors. The third chapter contains ideas on the protection of banks against credit risk, and the last chapter is intended for the case study, namely Risk Management in cash-related operations at CEC Bank.

Introducere

”Cel mai important este să cunoști riscul, pentru că doar cunoscându-l poți să-ți iei măsurile de protecție necesare”.

Bogdan Baltazar

Analiza și managementul riscului financiar în domeniul bancar sunt două probleme mereu actuale și extrem de importante. Fiecare instituție financiară încearcă să obțină o organizare la nivel înalt conformă cu realitățile curente legate de schimbările economice și ale piețelor financiare. Acest mod de abordare subliniază responsabilitatea principalilor participanți la procesul guvernamental, corelată cu managementul diferitelor dimensiuni ale riscului financiar. În ultimul deceniu, inovațiile pe piața financiară și progresele tehnice conferă noi oportunități în domeniul bancar în condițiile sporirii presiunii concurenței între bănci și nu numai.

Extinderea pe piețele financiare internaționale și marea diversitate a instrumentelor financiare, au permis băncilor mărirea accesului la fonduri. În același timp apar oportunități în design-ul noilor produse și furnizarea unui număr mai mare de servicii. În timp ce aceste schimbări par a fi mai rapide în unele țări, comparativ cu altele, băncile de pretutindeni încep să devină din ce în ce mai implicate în derularea unor noi instrumente, produse, servicii și tehnici.

Inovația financiară a însemnat, de asemenea, sporirea orientării pieței și profitului din piețele bancare, mai ales introducerea conceptelor noi, a operațiilor noi în principal a tranzacțiilor cu titluri, speculații bursiere, operațiuni de acoperire, etc. Acest proces a fost posibil

utilizând profitul provenit din ipoteci, lesing și credite externe, un pas înapoi în ceea ce privește securitatea pentru vânzări, un proces cunoscut al securitizării.

În perioada contemporană, există mult mai multe preocupări în domeniul inovațiilor financiar- bancare, în special cu privire la instrumentele care pot avea influență asupra riscului și creșterii volatilității înăuntrul întregului sistem bancar. Acesta este o realitate în cazul răspândirii interesului legat de evaluarea riscului. Corelația dintre diferitele tipuri de risc, în cadrul băncii, dar și în întregul sistem bancar, crește și tinde să devină mult mai complexă.

Instabilitatea a condus, în primul rând, la o dezvoltare fără precedent a riscului de contrapartidă, în general și al riscului de credit, în special. În al doilea rând, a determinat preocupările privind managementul acestui tip de risc prin extinderea și chiar utilizarea din ce în ce mai generalizată a tehnicilor performante de evaluare a riscurilor de creditare. Astăzi sunt cunoscute și aplicate multe tehnici privind managementul riscului de credit, pornind de la tehnici tradiționale ale evaluării expunerii la risc, destinate limitării unei concentrări excesive la nivel de debitor, sector de activitate, ramură industrială etc., până la noile tehnici de management, moderne, cum ar fi tranzacțiile cu swap-uri și cu opțiuni, adaptate acestui tip de risc. Acestea sunt considerate în prezent instrumentele de bază ale managementului modern al riscurilor care permit îndeosebi managerilor de portofoliu formularea, adoptarea și implementarea celor mai eficiente politici de management al riscului de credit.

Bibliografie

1. Apostu, Teodora; Preduț, Anca, Sorina; Cozmâncă, Bogdan, Octavian, (2014), Riscul de credit, Colecția de working papers ABC-ul lumii financiare, nr.2/ 2014, pp. 186- 207

2. Basno, Cezar, (2002), Management bancar, Ed. Economică, București

3. Bernard, Yves, (1994), Vocabular economic și financiar, Ed. A VII-a, Ed. Humanitas, București

4. Cocriș, Vasile, (2009), Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare: teorie și cazuri practice, Ediția a II-a, Ed. Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași

5. Dănilă, N.; Anghel, L., C.; Dănilă, M., I., (2002), Managementul lichidității bancare, Ed. Economică, București

6. Dedu, Vasile, (1996), Management bancar, Ed. Sildan94, București

7. Diaconescu, Mariana, (1999), Bănci și sisteme de plăți, riscuri, Ed. Economică, București

8. Hennie van Greuning; Bratanovic, Brajovic, Sonja, (2009), Analyzing Banking Risk, A Framework for Assessing Corporate Gouvernance and Risk Management, 3rd EditionThe World Bank, Washington, D.C.

9. I. Bătrâncea, coord. A.Mosviciov, M. Bătrâncea, L.Bătrâncea, A. Popa, A. Nichita, (2010), Analiza financiară în bănci, Cluj Napoca, Ed. Risoprint

10. Iosof, Susana; Gavri, Teodor, (2013), Gestiunea riscului, Ed. Universitară, București

11. Manea, Marinela, Daniela, (2009), Creditul bancar: de la teorie la practică, Ed. C.H. Beck, București

12. Manta, Alina, Georgiana, (2009), Riscul și performanța în activitatea bancară, Ed. Universitaria, Craiova

13. Mihai, Ilie., (2003), Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Ed. Expert, București

14. Mishkin, Frederic, S., (2007), The economics of money, banking, and financial markets, 8th ed., Pearson/ Addison Wesley, Boston

15. Moroșan, Gheorghe, (2013), Controlul financiar bancar, Ed. Didactică și Pedagogică, București

16. Negrea, Bogdan, (2006), Evaluarea activelor financiare: o introducere în teoria proceselor stocastice aplicate în finanțe, Ed. Economică, București

17. Nițu, Ion, (2000), Managementul riscului bancar, Ed. Expert, București

18. Olteanu, Alexandru,(2003), Management bancar - caracteristici, strategii, studii de caz, Ed. Dareco

19. Puiu, Alexandru, (2003), Strategiile bancare- una din cauzele crizei economice românești, Ed. Independența Economică, Pitești

20. Roman, Angela, Chirleșan, Dan, (2012), Sistemul financiar- bancar și politica monetară: evoluții și tendințe, Ed. Junimea, Iași

21. Roșca, Teodor, (1996), Monedă și credit, Ed. Casa de Editură ”Sarmis”, Cluj- Napoca

22. Stoica, Maricica, (1999), Management bancar, Ed. Economică, București,

23. Trenca, Ioan, I., (2011), Managementul riscului operațional în bănci, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca

24. Trenca, Ioanm I., (2011), Performanță și risc în bănci, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca

25. Trenca, Ioan, I., (2008), Metode și tehnici bancare: principii, reglementări, experiențe, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca

26. Vasile, Ilie, (2010), Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Meteor Press, București

27. www.cec.ro

28. www.bankingnews.ro

29. www.bnr.ro

30. www.educatiefinanciara.info

31. www.efin.ro

32. www.finmentor.ro

33. www.legeaz.ne

34. www.monitoruljuridic.ro

35. www.revistadestatistica.ro

Preview document

Managementul riscurilor bancare - Pagina 1
Managementul riscurilor bancare - Pagina 2
Managementul riscurilor bancare - Pagina 3
Managementul riscurilor bancare - Pagina 4
Managementul riscurilor bancare - Pagina 5
Managementul riscurilor bancare - Pagina 6
Managementul riscurilor bancare - Pagina 7
Managementul riscurilor bancare - Pagina 8
Managementul riscurilor bancare - Pagina 9
Managementul riscurilor bancare - Pagina 10
Managementul riscurilor bancare - Pagina 11
Managementul riscurilor bancare - Pagina 12
Managementul riscurilor bancare - Pagina 13
Managementul riscurilor bancare - Pagina 14
Managementul riscurilor bancare - Pagina 15
Managementul riscurilor bancare - Pagina 16
Managementul riscurilor bancare - Pagina 17
Managementul riscurilor bancare - Pagina 18
Managementul riscurilor bancare - Pagina 19
Managementul riscurilor bancare - Pagina 20
Managementul riscurilor bancare - Pagina 21
Managementul riscurilor bancare - Pagina 22
Managementul riscurilor bancare - Pagina 23
Managementul riscurilor bancare - Pagina 24
Managementul riscurilor bancare - Pagina 25
Managementul riscurilor bancare - Pagina 26
Managementul riscurilor bancare - Pagina 27
Managementul riscurilor bancare - Pagina 28
Managementul riscurilor bancare - Pagina 29
Managementul riscurilor bancare - Pagina 30
Managementul riscurilor bancare - Pagina 31
Managementul riscurilor bancare - Pagina 32
Managementul riscurilor bancare - Pagina 33
Managementul riscurilor bancare - Pagina 34
Managementul riscurilor bancare - Pagina 35
Managementul riscurilor bancare - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Managementul riscurilor bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează...

Managementul Riscului

Fara capacitatile intelectuale ale oamenilor, societatile de asigurare sunt doar cladiri dotate cu calculatoare. David Frost, The Journal...

Riscul de Lichiditate

Introducere Obiectivul general al cursului “Managementul riscurilor financiar-contabile” este “însuşirea procesului de utilizare şi exploatare...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Managementul performanțelor bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Managementul riscurilor în instituții financiare - Studiu de caz Banca Transilvania

CAPITOLUL 1 Noțiuni generale 1.1.Trăsăturile și componentele managementului bancar În zilele noastre, rolul băncilor și rolul sistemului bancar,...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul riscurilor financiar-bancare la Raiffeisen Bank studiu de caz analiza unui credit de investiții solicitat de SC Smb Exim SRL

INTRODUCERE In contextul actual al anului 2012, riscul de credit are un rol important în activitatea de creditare. Pornind de la impactulmajor...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE Obiectivul principal al activitǎţii derulate de Grupului B.C.R. este desemnat...

Ai nevoie de altceva?