Auditul și evaluarea impactului asupra mediului

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5789
Mărime: 243.41KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Scopul principal ce s-a avut in vedere atunci cand a fost introdusa aceasta procedura de control a efectelor proiectelor de dezvoltare asupra mediului a urmarit limitarea sau chiar eliminarea perturbarilor ireversibile ale mediului generate de aplicarea acestora.

Evaluarea de impact asupra mediului este destinata prognozarii consecintelor pe care le poate avea asupra mediului realizarea si si functionarea proiectelor de dezvoltare.

Scopul studiului de evaluare a impactului este de a identifica si localiza perturbarile potentiale generate de proiect inca din prima etapa de proiectare si planificare a acestuia.

Studiul de evaluare a impactului reprezinta totodata un instrument util pentru investitor in realizarea la timp si fara costuri suplimentare a proiectului si un mijloc de management,pentru autoritati si manageri,chemati sa ia decizii in legatura cu realizarea proiectelor majore de dezvoltare.

Este esential ca pentru orice proiect de anvergura sa se gaseasca raspuns la urmatoarele intrebari:

-Este posibila functionarea in siguranta a proiectului ,fara riscul unor accidente majore sau cu efecte pe termen lung asupra sanatatii?

-Cum vor fi afectate componentele mediului natural si antropic: terestru,acvatic,culturile agricole,industria?

-Care sunt necesitatile de apa, energie si alte resurse naturale si cum pot fi acestea solutionate?

-Care este amploarea si semnificatia schimbarilor generate de proiect ?

-Care sunt modalitatile de actiune asupra acestor modificari?

Studiul de impact asupra mediului poate fi privit ca o masura preventive de protective a mediului ce se adreseaza mai multor grupe de interese pentru a elucida incertitudinile fiecareia dintre ele conform responsabilitatilor ce le revin:

-Initiatorul si realizatorul trebuie sa cunoasca zona favorabila de amplasare a proiectului

-Pentru ca impactele generate sa fie minime,proiectantii trebuie sa stie ce modificari sunt necesare in tehnologiile propuse pentru proiect

-Autoritatile de mediu folosesc rezultatele studiului de impact pentru a putea decide asupra aprobarii realizarii proiectului.

Concentrarea asupra problemelor principale

În prima etapă a acestui studiu,scopul trebuie să se limiteze să evidențieze cele mai importante impacte generate de realizarea proiectului.Studiile de impact voluminoase si complexe sunt neproductive,deoarece rezultatele și concluziile sale trebuie sa fie repede vizibile,accesibile și imediat folositoare proiectanților.

Măsurile de minimizare,trebuie să se concentreze asupra soluțiilor practice, aplicabile.

În unele țări, se utilizează practica ce include un raport al concluziilor și soluțiilor studiului de mediu, acest raport este distribuit celor implicați,în decizia realizării proiectului.

Implicarea celor mai potrivite persoane și echipe în realizarea studiului

Pentru realizarea unui studiu de impact performant sunt necesari urmatorele categorii de specialiști:

- Specialiști in domeniul managementului.

- Autorități locale și guvernamentale,reprezentanți ai organizației nonguvernamentale.

- Specialiști in domenii ale științei si ingineriei:ingineri,cercetători,biologi,chimiști;

Corelarea informațiilor pentru luarea deciziilor

Informațiile oferite de studiul de impact asupra mediului trebuie să progreseze pe măsura elaborării proiectului tehnic, următoarele secvențe:

- În etapa de abordare conceptuală a proiectului,proiectantul ia in considerare consecințele

probabile asupra mediului.

- În etapa de evaluare a fezabilitații proiectului,studiul de impact trebuie sa progreseze

astfel încât să ajute la anticiparea problemelor generate de realizarea sa.

- În etapa de proiectare,studiul de mediu trebuie să precizeze

- regulamentele,standardele,legile ce trebuie luate in considerare pentru asigurarea

încadrării parametrilor de funcționare.

- Publicarea studiului de mediu este necesară pentru informarea tuturor interesați de acest

proiect.

Prezentarea clară,detaliată a soluțiilor de minimizare a impactelor.

Soluțiile pe care studiul de evaluare a impactului le propune pentru minimizarea impactelor,sunt încadrate in categoriile:

- Tehnologii noi care reduc emisiile poluante;

- Tratarea și depozitarea deșeurilor din procesele productive;

- Prevederea unor concesii sau compensații grupurilor afectate;

Informațiile studiului de impact să fie asamblate într-o formă adecvată luării deciziilor.

Obiectivul principal al studiului de impact este de a asigura că perturbarile aduse mediului sunt prognozate si localizate atunci cand se iau deciziile privitoare la realizarea proiectului.Cei ce iau deciziile și-au insușit în întregime concluziile studiului.

Bibliografie

- V. Rojanschi, F. Grigore, C. Vasile, „Ghidul evaluatorului și auditorului de mediu”, Editura Economică, București, 2008

- Louis, H., „Manual de aplicare în practică a unui program de protecția mediului” (traducere), București, 1994

- Negrei, C., „Instrumente și metode în managementul mediului”, București, 1999

- Rojanschi, Vl., Bran,F., Grigore, F., Diaconu, S., „Evaluarea impactului ecologic și auditul de mediu”, Ed. ASE, București, 2004

- Țuțuianu, O., „Evaluarea și raportarea performanței de mediu”, Ed. Agir, București, 2006

- http://evaluareimpact.ro/

- http: //wikipedia.org

Preview document

Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 1
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 2
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 3
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 4
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 5
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 6
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 7
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 8
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 9
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 10
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 11
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 12
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 13
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 14
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 15
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 16
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 17
Auditul și evaluarea impactului asupra mediului - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Auditul si evaluarea impactului asupra mediului.docx

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Proiectarea și Implementarea unui Sistem de Management de Mediu - SC Curierul SA

1. Stabilirea organigramei organizației S.C. CURIER SA. 2. Identificarea aspectelor de mediu și a aspectelor de mediu semnificative (întocmirea...

Impactul investițiilor străine asupra mediului înconjurător

Investitiile straine directe sunt definite de UNCTAD ca investittii ce implica o relatie pe termen lung si reflecta interesul unei entitati intr-o...

Politica Agricolă Comună

1. Introducere Politica agricolă comună (PAC) reprezintă un set de politici şi regului menite să crească veniturile fermierilor din Uniunea...

Metodologie și Informație privind Auditul Public

CAPITOLUL I Cadrul conceptual al auditului ca sistem şi proces, profesiune şi funcţie de asigurare şi certificare a calităţii practicilor prin...

Portofoliu Management Ecologic

1. Metoda matricială generată de evaluare globală a impactului Evaluarea impactului asupra mediului are la bază legile de mediu şi proceduri de...

Asigurarea calității - standardele ISO 14000

Standardele ISO 14000 sunt standarde generale referitoare la sistemele de management de mediu destinate pentru tinerea sub control a impactului...

Dezvoltarea durabilă

Subiectul 1. Concepte si principia de dezvoltare durabila 1.1. Inceputuri ale conceptului de dezvoltare durabila. Conceptul de dezvoltare...

Ai nevoie de altceva?