Delta Dunării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 11837
Mărime: 178.21KB (arhivat)
Publicat de: Marin Crin Lazăr
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I. ARGUMENT
 2. 1.1. Delta Dunării - Geneză si evoluţie
 3. 1.2. Istoricul Deltei Dunării
 4. Capitolul II. POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL
 5. Minunile sălbaticiei
 6. 2.1. Relieful
 7. 2.2. Clima
 8. 2.3. Hidrografia
 9. 2.4. Vegetaţia.
 10. 2.5. Fauna şi flora
 11. 2.5.1. Fauna.
 12. 2.5.2. Flora
 13. 2.6. Rezervaţiile naturale
 14. Capitolul III. POTENŢIALUL ANTROPIC AL DELTEI DUNĂRII
 15. Populaţia şi aşezările
 16. AŞEZÃRILE OMENEŞTI DIN DELTA DUNÃRII
 17. 3.1. Vestigii istorice
 18. 3.2. Edificii religioase
 19. 3.3.Edificii culturale
 20. 3.4. Muzee.Case memoriale
 21. 3.5.Monumentele Deltei Dunării.
 22. Capitolul IV. ELEMENTE DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
 23. 4.1. Folclor in Delta Dunării.
 24. 4.2. Etnografie in Delta Dunării.
 25. Capitolul V. BUCĂTĂRIA SPECIFICĂ DELTEI DUNĂRII
 26. Gastronomie in Delta Dunării
 27. Capitolul VI. OFERTE DE PRODUSE TURISTICE
 28. CÂTEVA TRASEE ÎN DELTA DUNÃRII
 29. - Circuit turistic in Delta Dunării- Sulina
 30. - Circuit turistic in Delta Dunării - Uzlina
 31. Capitolul VII. CONCLUZII
 32. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I. ARGUMENT

Un paradis natural se întinde la vărsarea Dunării în Marea Neagră, acolo unde fluviul îşi încheie lunga călătorie de 2 860 km (1 788 de mile) din Munţii Pădurea Neagră din Germania. Secole de-a randul, suprafaţa Deltei s-a extins datorită malului adus de fluviu, formandu-se astfel o reţea de canale, de lacuri, de insule acoperite cu stuf, de păduri tropicale, de păşuni şi de dune de nisip care acum acoperă o suprafaţă de aproape 5 640 km2 (2 200 de mile pătrate). Acest incredibil tăram al apelor adăposteşte peste trei sute de specii de păsari si nenumarate specii de peşti, de la sturioni la crapi şi bibani, în timp ce varietatea de 1 150 de specii de plante cuprinde de la liane împletite pe trunchiurile copacilor în pădurile de stejar pînă la nuferi. Nu e de mirare că UNESCO a desemnat Delta Dunării ca fiind o "Rezervaţie a Biosferei".

Liniste deplină într-o fracţiune de secundă

Timp de cinci mii de ani, o mica comunitate a trăit în deplină armonie cu extraordinarul ecosistem al Deltei, cîstigandu-şi existenţa din pescuit, creşterea animalelor şi din recoltarea stufului. Satele, unde singurele căi de acces sunt canalele care le străbat, par a fi neatinse de trecerea timpului. Ca vizitator, puteţi explora cu barca acest uimitor refugiu natural de o linişte si un calm depline, această experienţă făcîndu-vă să vă imaginaţi că aţi pătruns într-adevăr în paginile unui reportaj din revista National Geographic.

1.1. Delta Dunării - Geneză si evoluţie

Cel mai tînăr pămînt al ţării, Delta Dunării potrivit oamenilor de ştiinţa isi are originile in urmă cu aproximativ 13 000 de ani. In formarea Deltei se conturează foarte clar mai multe faze distincte.

Faza 1: Pe locul Deltei si prelungindu-se mult in amonte există iniţial Golful Tulcea. Datorită unei impresionante cantităţi de aluviuni transportate de Dunăre si datorită unui flux şi reflux extrem de mic (aproximativ 50 cm) in acest golf s-au creat condiţiile formării unei Delte.

Faza 2: In urmă cu aproximativ 13 000 de ani intre insulele Caraorman şi Letea s-a format un cordon litoral, care a inchis Golful Tulcea transformîndu-l intr-o lagună.

Faza 3: Colmatarea lagunei duce la formarea unei suprafeţe mlăştinoase in care Dunarea işi sapă unul din cele mai vechi braţe: Sfantul Gheorghe. In urmă cu aproximativ 9 000 de ani aluviunile transportate de braţul Sfantul Gheorghe fac ca Delta să avanseze in dreptul lui şi in acelaşi timp inchid Golful Babadac conturând viitorul complex Razim - Sinoie.

Faza 4: Un nou braţ al Dunării străpunge "cordonul iniţial" (in urma cu 7 000 de ani, chiar in dreptul viitoarei localitătii Crişan) si va depozita aluviuni la capătul său. Acest braţ se va numi Sulina si va avea o avansare rapidă in mare care se datorează probabil unei oarecare colmatări a braţului Sfantul Gheorghe. De asemenea se conturează partea de Nord a Deltei si braţul care ii va da naştere: braţul Chilia.

Faza 5: Colmatarea braţului Sulina obligă apele Dunării să caute altă ieşire la Marea Neagră, astfel "cordonul iniţial" este străpuns din nou in partea de nord (in urma cu 2 000 de ani, in dreptul localitatii Periprava), luand naştere braţul Chilia. Aluviunile depuse de noul braţ Chilia vor duce la inaintarea Deltei in partea de Nord. In interiorul Deltei colmatarea lacurilor şi formarea unor noi grinduri este un proces natural ce continua şi astăzi.

Primele mărturii despre Delta Dunării le avem de la "părintele istoriei" Herodot (484-425 i. Hr.), care scria despre existenţa a 5 brate ale Dunării. Polybiu (sec II i. Hr.) pomeneşte in lucrările sale despre 7 braţe si de mari acumulări de nisip la gurile Istrului.

Cea mai amplă descriere a Deltei in care sunt trecute şi coordonatele ei geografice, latitudinea şi longitudinea le avem de la Claudiu Ptolemeu (90-168 d. Hr.)Din secolul al XV-lea şi pînă în secolul al XIX-lea Dobrogea şi gurile Dunării vor fi stăpînite de Imperiul Otoman.

1.2. Istoricul Deltei Dunării

De-a lungul istoriei Dunărea a cunoscut mai multe denumiri: "Danubius", "Istrus", "Histru", "Danare", "Donaris", "Phisos", "Rio Divino. Napoleon Bonaparte considera că este "Le roi des fleuves de l'Europe". Herodot din Halicarnas scria intr-una din lucrările sale: "Intre fluviile care au renume si care sunt navigabile cand vii de la mare este si Istrul "

Părintele istoriei, Herodot, este şi de această dată primul care vorbeşte despre gurile Istrului ca despre o realitate geografică, într-o epocă în care cunoştinţele geografice ale omului de rând se limitau la lumea eroilor lui Homer, adică la ţinuturile din jurul Mediteranei. Informaţiile lui sunt, cum însuşi mărturiseşte, tulburi, auzite fie de la tracii aflaţi mult mai la sud, fie de la mixelenii din nordul Pontului, de la Olbia (la gura Niprului) ori Tyras (pe Nistru). Astfel, după ce, în 233 ne spune că fluviul "se varsă în Pontul Euxin la Istria, colonie a Miletului", în 447 găsim prima menţiune din istorie a numărului gurilor Dunării: "Istrul cu cinci guri" spune el.

Ceva mai departe, în 489, povestind despre campania lui Darius în ţinuturile sciţilor, într-un episod despre nişte ionieni aliaţi ai regelui pers, conduşi de un oarecare Mandrocles, el scrie: "de la ţărmul mării, (Mandrocles) urcă fluviul cale de două zile şi începu să lege malurile printr-un pod, la cotul fluviului unde se răsfiră gurile Istrului". Din păcate nu putem calcula mai precis distanţa parcursă de greci de la mare până la punctul în care începe separarea. Dacă am folosi distanţele medii parcurse într-o zi de navigaţie, pe care Herodot le dă într-un alt loc, şi anume 60-70000 de braţe (110-130 km.), am obţine cam 220-250 km., măsură cu totul disproporţionată.

Capitolul II. POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL

Minunile sălbaticiei

Dacă vă opriţi într-un sat de pe malul apei, veţi descoperi pescarii gătindu-şi propria versiune a borşului rusesc la foc în aer liber. Acest ţinut sălbatic al apelor vă face să descoperiţi multe lucruri uimitoare. O excursie în Deltă va rămane o amintire de neuitat din toate punctele de vedere. Deşi au aparut numeroase amenajări turistice si posibilitaţi pentru deplasare, Delta Dunării reprezintă un potenţial turistic şi economic de o deosebită valoare, ce asteaptă să fie valorificat in toate valenţele sale.

Cercetãrile recente au dus la identificarea a 955 specii de cormofite spontane, reprezentând:

- elemente eurasiatice (28%)

- elemente estice (24%)

- elemente europene (14%)

- elemente cosmopolite si adventive.

Din punct de vedere ecologic numai un sfert dintre specii (26%) sunt legate de mediul acvatic (hidrofile, higrofile si higromezofile), restul fiind mezofile, xerofile, eurifile, halofile, psamofile. Nota dominantã o dau stuful, papura, sãlciile, plantele plutitoare (nuferii, cornacii, cosorul). In Deltã îsi gãsesc refugiul o serie de specii rare, cum sunt : Ephedra distachya, Carex colchica, Nymphaea candida, Convolvulus persicus.

2.1. Relieful

Relieful Deltei Dunării cuprinde in regim natural terenuri joase si terenuri inalte. Altitudinea medie a reliefului Deltei este de 0,5m, iar altitudinea maximă de 13 m. in grindul Letea. Circa 3/4 din suprafaţa Deltei este situată la altitudini pozitive si 1/4 sub nivelul de 0 m.

a) Terenurile joase cuprind mlaştini, lacuri (Isac, Obretin, Matita, Merhei etc.), gîrle, canale (de exemplu: Litcov, Dranov, Dunavat), brate secundare (Tataru, Cernovca), ostroave (Tataru, Babina, Cernovca); sunt terenuri inundabile si parţial, in partea de vest, indiguite si desecate.

Preview document

Delta Dunării - Pagina 1
Delta Dunării - Pagina 2
Delta Dunării - Pagina 3
Delta Dunării - Pagina 4
Delta Dunării - Pagina 5
Delta Dunării - Pagina 6
Delta Dunării - Pagina 7
Delta Dunării - Pagina 8
Delta Dunării - Pagina 9
Delta Dunării - Pagina 10
Delta Dunării - Pagina 11
Delta Dunării - Pagina 12
Delta Dunării - Pagina 13
Delta Dunării - Pagina 14
Delta Dunării - Pagina 15
Delta Dunării - Pagina 16
Delta Dunării - Pagina 17
Delta Dunării - Pagina 18
Delta Dunării - Pagina 19
Delta Dunării - Pagina 20
Delta Dunării - Pagina 21
Delta Dunării - Pagina 22
Delta Dunării - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Delta Dunarii.doc

Alții au mai descărcat și

Potențialul Turistic și Valorificarea sa în Orașul Buzău și Împrejurimi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.SCOPUL LUCRĂRII Am ales această temă pentru lucrarea de faţă deoarece vreau sa-mi aprofundez cunoştinţele despre...

Turismul în Delta Dunării

CAP.I. POTENTIALUL NATURAL AL DELTEI DUNARII Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei este acela că, în...

Podișul Dobrogei de Sud

Introducere În elaborarea lucrării s-a luat în considerare exploatarea fondului de informații meteorologice al Centrului Meteorologic Regional...

Potențialul Ecoturistic al Deltei Dunării

1. MOTIVAŢIA: - Proiectul de față reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va...

Satul de vacanță ca și formă de amenajare turistică în Delta Dunării

PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Rezervația biosferei Delta Dunării

„Cat vezi cu ochiul, verde, papurisul Se-ndoaie-n vantul serii, fosnitor. Din cand in cand si-arata luminisul Un ochi de apa moarta. Un cocor...

Delta Dunării și cetățile antice

1. Enunţarea temei produsului turistic. Justificare. Titlul ales pentru acest proiect este “Delta Dunării şi cetaţiile antice”, deoarece în ţara...

Principalele atracții turistice din Buzău

1. Scurta Descriere Cadrul natural, varietatea si complexitatea peisajului, indeosebi in munti si in zona cilinara, la care se adauga bogatele...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Studiul calității principalilor factori de mediu în rezervația biosferei Delta Dunării pe teritoriul României

CAPITOLUL 1: APA 1.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Dunãrea, ecosistemul deltaic precum şi...

Ecosistemul Delta Dunării

CAP. I. ISTORIC 1. Asezare, intindere Dunarea, izvorand din Germania, adunand afluentii din zece tari si traversand patru capitale, dupa un...

Turismul în Delta Dunării

CAP.I. POTENTIALUL NATURAL AL DELTEI DUNARII Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei este acela că, în...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Analiza statistică dintre ofertă și cererea turistică din Delta Dunării în perioada 2000-2007

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate...

Satul de vacanță ca și formă de amenajare turistică în Delta Dunării

PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Delta Dunării - dreptul mediului

DELTA DUNARII CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Străbătând canalele, gârlele, lacurile şi râurile Deltei, cu certitudine că turistul îşi va pune unele...

Ai nevoie de altceva?