Municipiul Slobozia - Râul Ialomița

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 6591
Mărime: 10.62MB (arhivat)
Publicat de: Mihai D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana Zaharia
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Extras din proiect

1. Aspecte privind monitorizarea și managementul apelor

Administrația Națională "Apele Române" are următoarele atribuții principale:

- gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;

- administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;

- gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de date din domeniu;

- gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse;

- administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

- administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;

- administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;

- administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;

- realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

- alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari;

- apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;

- întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrare;

- avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;

- elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;

- efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice.

Administrația Națională "Apele Române" are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stânca Costești.

Administrația Națională "Apele Române" este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Administrația Națională "Apele Române" administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

Administrația Națională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și a gestionării unitare pe ansamblul țării, a resurselor de apă de suprafață și subterane.

Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, este o unitate teritorială a A.N. "Apele Române" - instituție publică ce administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

Bibliografie

Cotenescu, M. (1982), Județul Ialomița, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, București

Enciclopedia Geografică a României

Gâștescu, P. (1971), Lacurile din România - Limnologie generală, Editura Academiei, București

Glodeanu, Gh. et al. (1980), Județele patriei - Ialomița - Monografie, Editura Sport - Turism, București

http://apmil.anpm.ro/

http://www.carteagalbena.ro/index.php/lang-ro/despre/77-il

http://www.cicnet.ro/content/prezentarea-judetului-ialomita

http://www.inhga.ro/

http://www.isujialomita.eu/

http://www.rowater.ro/default.aspx

https://apele-romane.ro/ro

https://pe-harta.ro/ialomita/

https://www.scurbansaslobozia.ro/

Site-ul oficial al Primăriei Municipiului Slobozia - http://www.sloboziail.ro/

Stan, C., Bogdan, O. (1971), Județul Ialomița, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București

Strategia de Dezvoltare a județului Ialomița 2013-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slobozia 2014 - 2023

Ujvari, I. (1972), Geografia apelor României, Editura Științifică, București

Preview document

Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 1
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 2
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 3
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 4
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 5
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 6
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 7
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 8
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 9
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 10
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 11
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 12
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 13
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 14
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 15
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 16
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 17
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 18
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 19
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 20
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 21
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 22
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 23
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 24
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 25
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 26
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 27
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 28
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 29
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 30
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 31
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 32
Municipiul Slobozia - Râul Ialomița - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Municipiul Slobozia - Raul Ialomita.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Studiul fizico-geografic al cursului inferior al Ialomiței

I. INTRODUCERE „Apa tu nu eşti necesară vieţii, ci eşti însăşi viaţa; bogăţie fără seamă pe pământ; tu, cea mai delicată, tu cea mai pură; tu,...

Județul Ialomița - amenajare agroturistică

Cap.1 Contextul natural si socio-economic al zonei 1.1 Prezentarea judetului Ialomita ÎNFIINŢARE Judeţul Ialomiţa este unitate administrativ –...

Modernizarea stației de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Județul Ialomița

BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor...

Poziția județului Ialomița în cadrul regiunii Sud-Muntenia

Pozitia judetului Ialomita in cadrul Regiunii Sud-Muntenia Judetul Ialomita este situat in SE Campiei Romane, in functie de structura...

Analiza Turismului Rural din Stațiunea Balneară Amara

Cap. 1 Identificarea resurselor agroturistice din localitatea Amara 1.1 Cadrul fizico-geografic a. Clima b. Solurile c. Istorie d. Populaţia...

Proiect practică - Primăria Slobozia

Prezentarea oraşului Slobozia Scurt istoric: Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existenţa unor aşezări umane în perimetrul...

Caracterizarea pedogeografică a județului Ialomița

În această lucrare am caracterizat judeţul Ialomiţa din punct de vedere pedogeografic (pedogeografia studiază solul). Solul, ca obiect de studiu,...

Înființare fermă pomicolă

Capitolul 1- Descrierea obiectului de investitie 1.1 Descrierea societatii in care se implementeaza investitia Firma S.C. Livada Verde S.R.L...

Ai nevoie de altceva?