Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6891
Mărime: 187.31KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Szekely
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Vanau

Extras din proiect

1.ANALIZA CADRULUI NATURAL

a Pozitia geografica

Judetul Valcea este situate in partea central-sudica a Romaniei si cuprinde teritorii apartinand unor variateregiuni geografice. Asezarea sa este definite de coordonatele geografice ,fiind cuprins intre paralelele de 48o28` si 48o36` latitudine N si meridianul 23o37` si 24o30` longitudine E.

Municipiul Râmnicu Vâlcea, capitala judeţului Vâlcea,este situat în zona de nord a Olteniei, la poalele Carpaţilor Meridionali, de-a lungul râului Olt, unul din principalele cursuri de apă ale României şi în marginea unei artere de circulaţie de mare importanţă pentru intreaga ţară. Pozitionat strategic, Rm. Valcea se afla la intersectia unor importante cai de comunicatie care asigura din vechime legatura intre campie, deal si munte, intre Tara Romaneasca si Transilvania, intre Oltenia si Muntenia, pe una dintre cele mai importante rute internationale care face legatura Europei Centrale cu Balcanii si, mai departe, cu Orientul.

b.Componenta naturala

Judeţul se bucură de o geografie variată, de la dealuri şi munţi la văi, ceea ce îl transformă într-un microcosmos al ţării.

- Relieful.Judetul Valcea cuprinde teritorii care apartin unor variate regiuni geografice: cca. 33% munti, cca.20 % dealuri si despresiuni subcarpatice, cca. 45% dealuri piemontane si cca.2% lunci, relieful fiind astfel dispus in trepte de la N la S, pe o diferenta de nivel de 2.274 m. Diversitatea formelor de relief valcean se datoreaza prezentei unor sectoare ale marilor unitati fizico-geografice: Carpatii Meridionali, Subcarpatii Getici si Piemontul Getic. Municipiul Râmnicu Vâlcea este amplasat în Subcarpaţii Getici, la 18 km distanţă de defileul Oltului în lunca râului şi formează la confluenţă cu râul Olăneşti o zonă de cârlig cu orientarea N -S.Lărgimea maximă a luncii este de 2,5 km în partea de nord, de 1,9 km în zona centrală şi de 2 km în zona sudică.

-Clima judetului Valcea este temperat-continentala, puternic influentata de fragmentarea accentuata a reliefului, de expunerea versantilor,de regimul radiatiei solare si regimul eolian.

Valorile medii anuale ale temperaturii sunt între 100 C şi 10,60 C, cu precipitaţii normale a căror medie anuală este cuprinsă între 500 şi 900 mm (caracteristică depresiunilor subcarpatice) şi vânturi de mică intensitate cu viteze moderate. Aceste caracteristici, precum şi umiditatea relativă a aerului ce variază între 71 şi 78 %, precum şi numărul mare de zile cu insolaţie maximă favorizează răspândirea viţei de vie, a nucului şi a altor pomi fructiferi. Toamnele sunt lungi, iar numărul zilelor cu ceaţă este în medie de 52 zile pe an.

-Hidrografia.Judetul Valcea este brazdat de o puternica retea hidrografica. Intreaga retea de ape curgatoare apartine bazinului hidrografic al raului Olt, care strabate teritoriul judetului in trepte, asemenea reliefului, incepand din nord, de la Rậu Vadului si pana la Tighina, in S, pe o distanta de cca. 130 km.

-Vegetatia este bogata, dispusa in etaje, corespunzatoare altitudinii si datorita diversitatii reliefului si conditiilor pedoclimatice existente pe teritoriul judetului.Aproape jumatate din teritoriul judetului este acoperit de paduri de stejar,fag conifere sau alta vegetatie forestiera. Dealurile din jurul oraşului sunt acoperite cu păduri de gorunete, gorunete făgete şi făgete. Pe lângă speciile dominante ca fagul şi gorunul, apar şi carpenul, teiul, frasinul, jugastrul, ulmul şi salcâmul. Etajul de arbuşti este format din alun, lemn câinesc, corn, soc, clocotiş şi iederă ca plantă agăţătoare. Vegetaţia ornamentală din parcurile şi zonele de versant cuprinde: bradul argintiu, molidul, pinul, zada, arinul, plopul si salcia.

- Fauna. Compozitia si repartitia faunei de pe teritoriul judetului sunt reflectarea, ca si in cazul vegetatiei, a particularitatilor climatice, a diveristatii etajarii altitudinale a reliefului.

-Solurile. In functie de diversitatea factorilor care au contribuit la formarea solurilor( materialul parental,formele de relief, clima si activitatea biologica), solurile existente pe teritoriul judetului Valcea sunt variate:soluri podzolite, brune - valorificate prin pasunile naturale, soluri brune acide si brune podzolite dar si soluri agilo-iluviale favorabile culturilor furajere,leguminoase, pajistilor naturale si livezilor de pomi fructiferi.

-Resursele de sol si subsol ale judetului Valcea, necesare funcţionării şi îndeplinirii cerinţelor minimale de vieţuire şi muncă a locuitorilor săi, sunt asigurate atât de capitalul natural existent în zonă, cât şi de capitalul antropic, construit şi realizat de agenţii economici care fiinţează pe teritoriul acestui centru urban. Dintre ele, apa şi solul sunt esenţiale pentru creşterea prezentă şi viitoare a judetului, de existenţa lor, în cantitatea şi calitatea necesară, depinzând durabilitatea dezvoltării.

Resursele de apă

Municipiul Râmnicu Vâlcea este situat la confluenţa a două râuri: râul Olt, unul din cele mai importante cursuri de apă din ţară, ce traversează judeţul de la nord la sud şi râul Olăneşti, afluent vestic ce se varsă în Olt pe teritoriul acestui oraş. Datorită acestui

amplasament, municipiul Râmnicu Vâlcea nu a dus lipsă de apă, cantitativ resursele existente fiind suficiente pentru a satisface atât cerinţele industriale, cât şi cerinţele de consum casnic sau utilitare.

Principala resursă a municipiului o constituie râul Olt cu lacurile sale de acumulare Râmnicu Vâlcea, Râureni şi Govora, dar şi râul Olăneşti, al cărui curs inferior se termină pe teritoriul municipiului. Accesul la acviferul de mică adâncime pentru scopuri potabile a

fost limitat în ultimii 50 de ani datorită deteriorării calităţii acestuia, urmare diverselor activităţi antropice, iar sursele de suprafaţă existente în zonă nu sunt o soluţie, deşi au acoperit necesarul de apă, datorită impurificării lor.

Preview document

Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 1
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 2
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 3
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 4
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 5
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 6
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 7
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 8
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 9
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 10
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 11
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 12
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 13
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 14
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 15
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 16
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 17
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 18
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 19
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 20
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 21
Plan de amenajare teritorială a județului Vâlcea - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Plan de Amenajare Teritoriala a Judetului Valcea.doc

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Strategia și Programul Consiliului Județean Dolj de Dezvoltare economico-socială a Județului Dolj 2005 - 2008

I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI DOLJ 1.1. DATE GENERALE Aşezarea geografică În ansamblul teritorial al României judeţul Dolj are o poziţie...

Dezvoltarea cartierului Crișan I din Municipiul Slatina și surse de poluare

LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A AREALULUI MUNICIPIULUI SLATINA Municipiul Slatina este situat în sud- vestul ţãrii, la 44026'' latitudine nordicã şi...

Diversificarea serviciilor în Băile Olănești

Potenţialul turistic al unui teritoriu dat reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice şi cultural istorice, care prezintă anumite...

Județul Vâlcea - perspective de dezvoltare durabilă a turismului

Județul Vâlcea este situat în partea nord-estică a Regiunii de Sud-Vest a României și ocupă o suprafață de 5.764 km2. Acesta se învecinează : la...

Ai nevoie de altceva?