Tipuri de romane în perioada postbelică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 23454
Mărime: 85.29KB (arhivat)
Publicat de: Delia Banu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gaga Adriana
POSTMODERNISMUL ROMÂNESC proiect cls XII

Cuprins

  1. Cap I - Ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi
  2. Cap II - Literatura română postbelică. Critica. Eseul
  3. Cap III - Mircea Cărtărescu
  4. Cap IV - Moromeţii
  5. Cap V - Cel mai iubit dintre pământeni
  6. Cap VI - Femeia in roşu
  7. Cap VII - Maitreyi
  8. Cap VIII - Concluzii

Extras din proiect

Cap I: Ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi

Ştim multe lucruri despre romanul de azi, dar sunt mai multe pe care nu le ştim. Ştim, de pildă, că este cel mai accesibil dintre genurile literare şi în războiul permanent pe care îl duce literatura, el execută operaţiile infanteriei: înaintează încet, se repliază la timp, învăluie, încearcă acţiuni de străpungere, în fine, cucereşte şi stabilizează un spaţiu. Dacă vrei să ştii ceva despre o lume şi despre mentalităţile sale, citeşte-i pe romancierii ei. Este bine cunoscută remarca acelui filosof din secolul trecut pe care până ieri toată lumea îl cita cu fervoare, iar azi îl ignoră cu obstinaţie: filosoful a învăţat mai mult despre societatea franceză din romanele lui Balzac decât din scrierile specialiştilor. Nu ştiu dacă schimbul este valabil în toate situaţiile, dar să luăm reflecţia filosofului ca un omagiu adus romanului, gen prin excelenţă social.

Ştim, apoi, că romanul este un gen acaparanl şi devorator. Înghite enorm de multe domenii şi îşi schimbă neîncetat frontierele. Când comparăm modelele, constatăm că din 30 în 30 de ani modelele se schimbă radical. Ce-a devenit romanul, azi? întreba un scriitor occidental cu câţiva ani în urmă. Şi tot el răspundea: „c'est un effroyable bordel" Nu ştiu dacă este un bordel,dar este, oricum, o casă cu multe intrări şi foarte multe ieşiri. Balzac avea două, ca să scape de creditori. Romanul de azi trăieşte la o răspântie şi are infinit mai multe căi de acces şi tot atât de multe refugii Asta dacă traducem o situaţie existentă (Balzac şi casa lui pariziană) într-o metaforă naratologică.

Se mai întâmplă ceva ciudat cu romanul: el este mereu în criză. Cine citeşte prefeţele, artele poetice, mărturisirile romancierilor şi ale criticilor literari din acest secol află că romanul n-a făcut decât să treacă printr-o interminabilă criză. Toţi cei care au legături cu acest gen literar (în sensul că îl fac sau îl comentează, ceea ce reprezintă alt mod de a-l face se plâng mereu că el nu mai este ce-a fost, se modifică tot timpul şi îşi pierde din autoritate. Este, aşadar, în stare de criză. După o vreme, constatăm însă că starea de criză este favorabilă romanului, eterna lui fugă din modele, continua lui metamorfoză îi aduc mai multe foloase decât pagube. Criza se dovedeşte a fi, în cele din urmă, condiţia de existenţă a romanului O criză a genului ca atare şi, desigur, o criză a obiectului romanesc. Dar şi a spiritului care observă toate acestea şi încearcă să le pună într-o naraţiune

Oricum, romanul este mereu în alertă, romanul se transformă şi îşi schimbă modelele şi structurile mai repede decât se schimbă sensibilitatea şi mentalităţile culturale ale cititorului de romane. Aici se deschide alt capitol şi altă criză care afectează romanul: criza receptării. Ea nu-i atât de mare ca în cazul poeziei (poetul scrie nu atât pentru generaţia contemporană lui, cât pentru generaţia pe care trebuie s-o formeze pentru a-l putea citi corect; parafrazez, desigur, pe Valery), dar este suficient de importantă pentru a fi luată în seamă atunci când judecăm condiţia romanului

Dar să ne întoarcem la romanul de azi şi la ceea ce ştim despre el. Este, în fond, tema reală a acestui mic eseu care, trebuie să precizez, nu-şi propune altceva decât să comunice câteva gânduri despre romanul care se face azi. Gândurile unui critic literar interesat nu în chip expres de evoluţia romanului (sunt oameni specializaţi în acest domeniu), dar nici nu este străin de ea Criticul literar care sunt a citit şi citeşte romanele apărute la noi şi în alte părţi (nu toate, se înţelege, ar fi imposibil) şi, făcând acest lucru de câteva decenii, si-a format, desigur, o idee despre roman. Am citit multe studii despre acest gen literar şi, o vreme, am urmării îndeaproape: cearta dintre stendhalienii şi flaubertienii din anii '70 şi '80 şi aventurile noului roman Până când mi-am dat seama că teoreticienii romanului deveniseră, cum bine le-a zis cineva, teroricienii romanului şi atunci i-am părăsit

Rezumând, simplificând enorm o materie în mişcare, pot sugera următoarele propoziţii provizorii:

1. Romanul a tins să se transforme, în ultimele decenii, dintr-o scriitura a aventurii, cum era în epoca lui Balzac, într-o aventură a scriiturii. Asta înseamnă că flaubertienii din timpul nostru îşi iau revanşa faţă de stendha-licni, teoria pătrunde în forţă în roman şi autoreferenţialitatea vine la putere; romanul începe să se povestească pe sine

2. Romanul renunţă la personajul central, personajul structurat şi, în genere, romanul european (cu precădere cel vestic) renunţă la tipologie Locul personajului este luat de naratorul care este tot una cu scriptorul care noteaza modul în care se organizează discursul romanesc Romanul îşi pierde o bună parte dintre cititorii lui (cititorii tradiţionali ) şi încearcă să-şi educe un lector nou, acela ce pune ordine în dezordinea programată a naraţiunii. Apare ideea că acest lector avizat intră în ecuaţia romanului şi devine unul dintre personajele lui. Fără el, romanul nu trăieşte estetic O teorie care a produs două tipuri de efecte în roman: a) a diminuat considerabil ideea că romanul se face de la sine, că este suficient să ai talent şi să cunoşti viaţa pentru a scrie un bun roman; mitul inspiraţiei s-a prăbuşit şi aici ca peste tot în literatura din secolul nostru. Romanul este însoţit de aici înainte de o conştiinţă a romanului, în orice romancier se ascunde un teoretician al romanului

Preview document

Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 1
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 2
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 3
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 4
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 5
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 6
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 7
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 8
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 9
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 10
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 11
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 12
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 13
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 14
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 15
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 16
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 17
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 18
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 19
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 20
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 21
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 22
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 23
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 24
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 25
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 26
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 27
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 28
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 29
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 30
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 31
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 32
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 33
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 34
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 35
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 36
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 37
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 38
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 39
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 40
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 41
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 42
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 43
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 44
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 45
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 46
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 47
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 48
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 49
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 50
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 51
Tipuri de romane în perioada postbelică - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Tipuri de Romane in Perioada Postbelica.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz - literatură aservită ideologiei comuniste

I. Definirea conceptului de comunism 1.Comunismul in general Dupa consumarea parteneriatului strategic necesar invingerii Germaniei si trecerea...

Modernitatea poeziei lui Nichita Stănescu

Introducere Nichita Stănescu apare ca un poet controversat, “ca un alt Narcis îndrăgostit de imagine”, când brechtian, când romantic, când...

Tipuri de Personaje în Romanele lui Camil Petrescu

I. ARGUMENT Comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei noastre individuale, sociale şi culturale şi constituie una din liniile de...

Romanul Românesc de la Începuturi până în Secolul XX

ARGUMENT Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte tabloul complex al experienţelor moderne din romanul nostru interbelic. O prezentare a acestor...

Moromeții - Marin Preda

CAPITOLUL I INTRODUCERE - ARGUMENTARE : Prin vasta sa activitate de prozator, eseist, dramaturg, editor şi traducător, Marin Preda a rămas până...

Tipuri de Roman în Perioada Postbelică

1. Premisă 1. Destinul romanului românesc în perioada postbelică, al literaturii în întregul ei, a stat sub semnul seismelor ideologice, sociale...

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

Neologisme italiene în opera lui George Călinescu

REZUMAT Lucrarea Neologismele italiene în opera lui G. Calinescu, a avut drept scop sa evalueze prezenta neologismului italian în romanele Bietul...

Te-ar putea interesa și

Cenzura - vechile practici staliniste

În România a existat o cultură de ocupaţie al cărei principal scop a constat în demolarea continuă a valorilor culturale româneşti, vechi sau...

Tipuri de Roman în Perioada Postbelică

1. Premisă 1. Destinul romanului românesc în perioada postbelică, al literaturii în întregul ei, a stat sub semnul seismelor ideologice, sociale...

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

Comerț Internațional - România

. Romania 1. Asezare geografica Fiind situată la limita peninsulei Balcanice și acoperind o suprafață eliptică, de 238,391 km² ,România ocupă...

Contractul de Concesiune

După modelul doctrinei, legislaţiei şi jurisprudenţei franceze, în perioada interbelică a apărut şi a fost dezvoltată şi de o parte a...

Industria metalurgică și industria chimică în România

Industria metalurgică Industria metalurgică este o ramură a industriei grele, principala producătoare de mijloace de producție. Aceasta cuprinde:...

CEC - titlu de credit și instrument de plată

Capitolul 1. Cecul - delimitări conceptuale şi consideraţii generale 1.1. Aparitia cecului Denumirea “cec” a apărut în Anglia medievală....

Funcția de transport și organizarea spațiului geografic

Geografia transporturilor s a individualizat relativ recent ca ramura specifica a geografiei. Pana la sfarsitul anilor ’50 aceasta a fost...

Ai nevoie de altceva?