Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 20 fișiere: doc, jpg, php
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 28903
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Murariu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: cucu nicolae
proiect foarte bun face de punctat

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. 1 NOŢIUNI TEORETICE 9
 3. 1.1 Prezentare a tehnologiilor World Wide Web(WWW) 9
 4. 1.2 Arhitectura Client-Server 10
 5. 1.1.1 Noţiuni generale 10
 6. 1.1.2 Arhitectura two-tier 15
 7. 1.1.3 Arhitectura three-tier 15
 8. 1.3 Concepţia de bază de date 16
 9. 1.3.1 Esenţa noţiunii de bază de date 16
 10. 1.3.2 Baze de date relaţionale 17
 11. 1.3.3 Structura relaţională a datelor. Atribute şi domenii 18
 12. 1.3.4 Tupluri 19
 13. 1.3.5 Relaţii şi scheme 20
 14. 1.3.6 Tipuri de constrângeri 21
 15. 1.3.7 Cheie. Tipuri de cheie 22
 16. 1.3.8 Noţiune de supercheie şi cheie primară 22
 17. 2 DESCRIEREA MIJLOACELOR INSTRUMENTALE 28
 18. 2.1 Limbajul HTML – Hiper Text Markup Language 28
 19. 2.1.1 Noţiunea HTML – Hiper Text Markup Language 28
 20. 2.1.2 Scurt istoric al HTML 28
 21. 2.1.3 Prezentare a limbajului HTML 30
 22. 2.2 PHP – Hypertext Preprocessor 35
 23. 2.2.1 Noţiuni generale despre limbajul PHP 35
 24. 2.2.2 Sintaxa şi gramatica limbajului PHP 37
 25. 2.3. Sistemul de gestiune a bazelor de date MySQL 48
 26. 2.3.1 Noţiuni despre MySQL 48
 27. 2.3.2 Noţiuni generale şi sintaxa limbajului SQL 49
 28. 2.3.2.1 Comenzile limbajului SQL 50
 29. 2.3.2.2 Operatorii SQL 53
 30. 2.4 Iniţiere în limbajul de programare Delphi 55
 31. 3 DESCRIEREA SISTEMULUI REALIZAT 58
 32. 3.1 Argumentarea necesităţii elaborării proiectului 58
 33. 3.2 Funcţiile sistemului realizat 58
 34. 3.2.1 Descrierea site-ului Web 58
 35. 3.2.2 Descrierea programului administrator 62
 36. 4 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 65
 37. 4.1 Noţiuni generale 65
 38. 4.2 Calculul costului de producţie a proiectului 75
 39. 4.3 Calcului cheltuielelor pentru elaborarea proiectului 77
 40. 4.4 Analiza eficacităţii economice 77
 41. 5 PROTECŢIA MUNCII 79
 42. 5.1 Aprecierea pericolului la monitor 79
 43. 5.2 Calcularea protecţiei “legarea la pământ” 82
 44. 5.3 Controlul protecţiei muncii 83
 45. 5.4 Analiza condiţiilor de muncă 84
 46. 5.5 Cerinţele securităţii tehnice în timpul de lucru 86
 47. 5.6 Securitatea antiincendiară în sălile de calculatoare 87
 48. CONCLUZIE 89
 49. BIBLIOGRAFIE 90
 50. ANEXE 106

Extras din proiect

INTRODUCERE

Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul reprezintă un mediu de comunicaţii, un instrument pentru facilitarea afacerilor şi un debuşeu comercial.

Cel mai popular mijloc de acces la informaţie în Internet reprezintă “Reţeaua globală “ (World Wide Web). Cum este cunoscut, la baza ei stă ideea repartizării informaţiei hypermedia. Navigarea în Web permite să ajungem la cele mai diferite servere informaţionale, care conţin acea informaţie pregătită special (cu folosirea limbajului HTML).

Reţeaua globală a cucerit o aşa mare popularitate în rândurile utilizatorilor Internet, în lumea bussinesului, ştiinţei, politicii ş.a. Principalele cuceriri Web - reprezintă simplitatea publicării informaţiei în reţea, comoditate şi compararea unicităţii accesului la documente, existenţa în prezent a sistemelor de căutare. În general, metodele de prezentare, păstrare şi căutare a informaţiei în WWW se referă la categoriile sistemelor informaţionale şi de căutare. Cu toate că locul de păstrare a datelor în nodurile Web uneori se numesc baze de date, acest termen în cazul de faţă se poate de folosit în sensul cel mai general.

Web este un mediu interativ, care permite utilizatorului să aibă în întregime controlul asupra a ceea ce doreşte să obţină şi când el poate, de exemplu, să creeze foarte uşor un document multimedia la care să aibă acces toţi ceilalţi utilizatori.

Internetul şi WWW reprezintă o formă modernă de democraţie electronică, deoarece nici o persoană, firmă, organizaţie sau guvern, nu controlează infrastructura tehnică, sistemele de calcul, aplicaţiile şi informaţiile ce compun acest sistem de comunicaţii electronice.

Sistemele hipertext, în care se încadrează WWW, vor cunoaşte o dezvoltare mai mare: tot mai multe baze de informaţii din Internet vor fi organizate după princiipile hipertext, în care legăturile semantice permit o navigare uşoară prin noianul de colecţii de date disponibile; totodată, tehnicile de căutare se vor îmbunătăţi, permiţând scurtarea timpului petrecut de utilizatori în Internet, în favoarea perioadei afectată realizării lucrărilor în care sunt angajaţi.

Internetul va fi din ce în ce mai mult folosită pe baze comerţiale. Această utilizare este indicată pentru

firme mici, care nu-şi pot permite realizarea unor reţele proprii. Desigur, se întrevăd şi unele neajunsuri în această tendinţă. Multe universităţi, centre de cercetare sau chiar ţări cu anumite dificultăţi economice se vor lovi de posibilitatea preţurilor serviciilor Internet şi vor fi nevoite să renunţe la conectarea, cu atât mai mult cu cât utilizarea curentă a serviciilor Internet nu este peste tot o obişnuinţă.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei World Wide Web, tehnologie care stă la baza gestiunii şi circulaţiei documentelor în Internet, propune o nouă abordare a sistemelor informatice şi o reconsiderare a tehnologiilor şi relaţiilor din sfera mecanismelor comerciale.

Importanţa şi impactul tehnologiei WWW în proiectarea aplicaţiilor din domeniul comerţului poate fi comparat cu cel petrecut în proiectarea aplicaţiilor din domeniul industrial o dată cu standardizarea reprezentării tridimensionale (3D).

Analogia poate fi făcută şi prin faptul că tehnologia Web a dat cel puţin trei dimensiuni noi informaţiei conţinute în documente: sunet, imagine, animaţie.

Dacă în sfera producţie (industrie), tehnologia informatică s-a cristalizat în aplicaţii care au ajuns la maturitate printr-o evoluţie ascendentă, normală, în sfera economicului şi în special în domeniul comerţului evoluţia tehnologiei Web este explozivă. Numărul de servere cuplate în Internet şi numărul de persoane conectate cunosc o rată anuală incredibilă. Dacă la începutul anului 1996 erau peste 5 milioane de servere în anul 2001 s-a ajus la 210 milioane. Cele 210 milioane servere sunt accesate de aproximativ 350-400 milioane de utilizatori.

1 NOŢIUNI TEORETICE

1.1 Prezentare a tehnologiilor World Wide Web (WWW)

Unul dintre cele mai importante şi de succes servicii ale reţelei Internet, WWW-ul a fost creat la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare, Geneva), Elveţia în anul 1989 de Tim Berners-Lee, Robert Caillau şi echipa lor, dar dezvoltarea sa ulterioară a fost facilitată de programul client Mosaic, sub mediul X Window, de la NCSA (Centrul naţional pentru aplicaţiile supercalculatoarelor, Universitatea Urbana-Champaign) furnizat gratuit din 1993, care avea o mare simplitate de utilizare şi facilităţi multimedia.

WWW este un sistem distribuit de hipermedia funcţionând în mod client-server prin Internet. Sistemul pune la dispoziţie informaţiile sub formă de hipertext (mixtură între text, grafică, elemente multimedia, plus referinţe încrucişate). Pentru a căpăta acces la WWW, utilizatorul va fi nevoit să folosească un program client (user-agent) cum ar fi Lynx (în mod text) sau Mosaic şi Netscape (în mod grafic) şi bineînţeles va trebui să cunoască localizarea fizică a documentului dorit. Localizarea unui document hiper-text se exprimă sub forma de URL (Uniform Resource Locator), o modalitate flexibilă şi eficientă de accesare a oricărei resurse Internet, prin oricare protocol (TELNET, FTP, Gopher, HTTP, mail) bazat pe TCP/IP.

Modul de dialogare între clienţi şi servere WWW se realizează prin protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol). Un document WWW trebuie în prealabil formatat (sau 'marcat') cu ajutorul limbajului HTML, marcaj ce va descrie structura logică a documentului şi va fi procesat de programul client. Orice astfel de document poate cuprinde legături de tip hipertext, indicate prin zone de text sau imagini, conducându-l pe cititor fie în alt punct al aceluiaşi document, fie într-un alt document, care poate să se găsească stocat local (pe serverul curent) sau la distantă (pe oricare alt server Web din lume). Aceste legături încrucişate între miile şi sutele de mii de servere WWW realizează o adevărată pânza de păianjen (web) planetara (world-wide) de unde vine şi denumirea WWW, iar utilizatorul navighează în ciber-spaţiul reprezentat de această reţea.

Clientul WWW poate manipula documente multimedia datorită facilitaţilor puse la dispoziţie de diferitele versiuni ale limbajului HTML ce prevăd includerea de imagini (formate grafice precum GIF sau JPG), fişiere audio şi video. Mai mult, programele client se pot comporta ca programe client FTP, Gopher sau News (NNTP) şi sânt capabile să gestioneze poşta electronică. În HTML pot fi concepute formulare (forms) pentru introducerea interactivă a datelor (texte, meniuri, liste, butoane de selecţie etc.) şi trimiterea lor către server spre a fi procesate. Îmbinarea limbajului HTML cu rutine scrise în alte limbaje (scripturi) conferă o sporită interactivitate a Web-ului.

Preview document

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 1
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 2
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 3
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 4
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 5
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 6
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 7
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 8
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 9
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 10
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 11
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 12
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 13
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 14
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 15
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 16
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 17
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 18
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 19
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 20
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 21
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 22
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 23
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 24
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 25
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 26
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 27
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 28
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 29
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 30
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 31
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 32
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 33
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 34
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 35
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 36
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 37
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 38
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 39
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 40
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 41
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 42
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 43
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 44
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 45
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 46
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 47
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 48
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 49
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 50
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 51
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 52
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 53
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 54
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 55
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 56
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 57
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 58
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 59
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 60
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 61
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 62
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 63
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 64
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 65
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 66
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 67
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 68
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 69
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 70
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 71
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 72
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 73
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 74
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 75
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 76
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 77
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 78
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 79
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 80
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 81
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 82
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 83
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 84
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 85
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 86
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 87
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 88
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 89
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 90
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 91
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 92
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 93
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 94
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 95
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 96
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 97
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 98
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 99
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 100
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 101
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 102
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 103
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 104
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 105
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 106
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 107
Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • diploma finala
  • CUPRINS1.doc
  • DIPLOMA1_SIL.doc
 • IMAGE
  • WINDOWS
   • DESKTOP
    • IMAGE
     • 1.JPG
     • 2.JPG
     • 3.JPG
     • 4.JPG
 • SOURCE
  • WINDOWS
   • DESKTOP
    • SOURCE
     • CONNECT.PHP
     • CURS.PHP
     • DEFAULT.PHP
     • FUNCTION.PHP
     • IMAGE.PHP
     • IMAGE_NEWS.PHP
     • INDEX.PHP
     • RIGHT.PHP
     • SEARCH.PHP
 • ANEXA_5.DOC
 • DE_CE_AM_ALES_MYSQL.DOC
 • FIGURA2.DOC
 • FIGURA3.DOC
 • FIGURE.DOC

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

Tehnologia .NET (dot net) lansată de firma Microsoft în anul 2002 este o nouă platformă de dezvoltare a aplicațiilor (în special a aplicațiilor...

Aplicație pentru testare online

2. Prezentarea aplicatiei 2.1. Prezentare generala În capitolul anterior am prezentat o serie de tehnologii utilizate în dezvoltarea...

Programare HTML

1.1 Istoric al Limbajului HTML Unul din primele elemente fundamentale ale WWW ( World Wide Web) este HTML ( Hypertext Markup Language ), care...

Bibliotecă on-line

O data cu dezvoltarea exploziva a intenetului, au aparut magazine virtuale atat ca o alternativa cat si o completare a celor “reale”, mai usor si...

Realizarea unei aplicații web de tip forum de discuții

Acest proiect isi propune să prezinte modul în care se poate realizeza o aplicatie web functionala de tip FORUM DE DISCUTII . Un forum de discutii...

Elemente de Bază ale Scriptului PHP

ELEMENTE DE BAZA ALE SCRIPTULUI PHP Scrierea programelor PHP Programele PHP sunt o mixtura de trei elemente : text, cod HTML si script PHP....

Ai nevoie de altceva?