Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21215
Mărime: 96.29KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Mocanu
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI MOTIVAŢIEI
 4. 1.1.Noţiuni generale despre motivaţie: concept,funcţii,componente si forme;
 5. 1.2.Teorii clasice si moderne privind motivaţia; 1.3.Teoremele managementului motivaţional;
 6. CAPITOLUL 2
 7. ANALIZA MOTIVAŢIEI PERSONALULUI LA SC FRANCESCA SRL
 8. 2.1.Prezentarea generalã a SC FRANCESCA SRL
 9. 2.2.Studiu privind motivaţia actualã a personalului la SC. FRANCESCA SRL.
 10. CAPITOLUL 3
 11. SOLUŢII SI PROPUNERI PRIVIND MOTIVAŢIA PERSONALULUI LA SC FRANCESCA SRL
 12. 3.1.Crearea cadrului motivaţional stimulativ pentru obţinerea rezultatelor
 13. performante
 14. 3.2.Propuneri pentru motivarea angajaţilor la SC. FRANCESCA SRL.
 15. CONCLUZII
 16. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Spre deosebire de credinţa multor manageri romani,obţinerea unor rezultate cât mai bune depinde de capacitatea conducãtorilor de a antrena resursele umane din cadrul firmei pentru a se implica profound în realizarea obiectivului strategic de maximizare a valorii întreprinderii;aşadar ,nu neaparat de eficienţa utilizãrii resurselor financiare. Din aceastã perspectivã putem deduce cã practicile manageriale trebuie sã încurajeze spiritul de excelenţã în gândurile salariaţilor firmei, sã facã posibilã crearea unui climat de autodepaşire,de perfecţionare profesionalã şi de fixare a unor ţinte cât mai ridicate. La nivelul managementului de vârf al firmei trebuie sã existe importante abilitãţi de conştientizare a salariaţilor ca atingerea rezultatelor aşteptate constituie raţiunea întregii activitãţi.

Managementul este dator sa stabileascã într-o formulã clarã şi explicitã toate obiectivele care decurg din strategia firmei,sa responsabilizeze salariaţii însãrcinaţi cu îndeplinirea obiectivelor şi sã aplice o relaţie contractuala cu angajaţii care precizeazã evaluarea perfomanţelor individuale şi recompensele care vor fi acordate.Utilizarea acestei metodologii,consacratã în literatura managerialã sub denumirea de “managementul prin obiecive”, asigurã eficienţa şi eficacitate în toate activitãţile funcţionale ale întreprinderii. Din perspectiva relaţiilor umane,rezultatele performante se obtin atunci când salariaţii cunosc foarte bine ceea ce se asteaptã de la ei,doresc sã participe la îndeplinirea obiectivului strategic, iar recunoaşterea meritelor lor este perceputã ca o cale de realizare profesionalã.

Accentul pus pe maximizarea rezultatelor poate fi intãrit printr-o abordare sinergeticã a unor elemente cum ar fi: obţinerea asentimentului angajaţilor, acordarea autonomiei de decizie şi acţiune fiecãrui salariat pentru a se putea remarca în domeniul sãu de activitate, obţinerea productivitãţii prin sisteme motivaţionale performante şi mobilizarea tuturor pãrţilor interesante în realizarea scopului comun. Aşadar,succesul este condiţionat de modul în care este motivat personalul,proces care este înainte de toate, de naturã economicã.

Abilitatea de a-i face pe oameni sã munceascã cu tine şi pentru tine, pe scurt arta motivãrii celorlalţi în legãturã cu scopurile comune este esenţialã pentru succesul oricãrui manager. Totodatã,acest oportunist prin excelenţã este procupat aproape exclusiv de caracterul operaţional al motivaţiei.

In actvitatea conducãtorilor moderni previziunea comportamentului colaboratorilor lor este esenţialã şi chiar dacã este extrem de dificil de anticipat cmportamentul specific al fiecãruia în parte şi al tuturor la un loc, specialiştii trebuie sã identifice nu doar cine/ce este responsabil de un anumit comportament, ci şi cum poate fi el influenţat;

în fond, doar idenificarea cauzelor este o acţiune sterilã,fãrã ecou în procesul de conducere dacã pe baza lor nu se poate acţiona.

Ştiinţele comportamentale trebuie sã-i ofere deci, în primul rând, chiar dacã speculaţiile şi analizele teoretice sunt interesante rãspunsul la intrebarea fundamentalã : ”pot fi dirijate motivaţiile oamenilor?” si implicit sã elucideze noţiunea de comportament dirijat.

Indiferent de conotaţiile “negative” pe care ni le trezeşte noţiunea – pânã la un comportament manipulat nu este distanţã sesizabilã – avem de-a face cu un concept mult mai cunoscut şi folosit de toatã lumea!

O scurtã analizã a experienţelor de viaţã va evidentia faptul cã, de obicei, multe din acţiunile umane sunt precedate de anticiparea a ceea ce interlocutorii, alegãtorii, colaboratorii, prietenii, famila etc, asteaptã de la noi , ne comportãm cum speram sa facem plãcere (sau neplãcere) celorlalţi. Reuşita este condiţionatã fie de informaţii certe sau de previziuni privind asteptãrile.

Rezultã cã prin comportament dirijar trebuie sã înţelegem dirijarea reacţiei favorabile a altei personae printr-un comportament in consonanţã cu dorinţele,spranţele acesteia.

De observat cã, de fapt, cel mai manipulat nu este colaboratorul, ci cadrul de conducere care pentru a-şi putea motiva angajaţii, trebuie sã aibã un comportament cât mai aproape de aşteptãrile lor,de fapt,aceastã schimbare de sens reprezintã una dinte modificãrile fundamentale în stilul modern de conducere.

O incitantã provocare, pentru un conducãtor, este invitaţia de a rãspunde la întrebarea “de ce muncesc oamenii?”

Posibilele rãspunsuri au fost schiţate analizând formele motivaţiei, ştiut fiind faptul cã fiecãrei forme îi corespund tipuri de motive specifice care-i determinã pe oameni sã munceasca.Instruirea, şi în mãsura posibilitãţilor, cunoasterea cât mai exactã, de cãtre manangeri, tocmai a acestor motive cu ajutorul observaţiei şi chiar a diagnozei constituie o condiţie esenţialã a posibilitãţii conducãtorilor de a rãspunde provocãrii. Identificarea motivelor reale poate fi de multe ori un proces dificil, deoarece existã riscul ca managerii sã aibã în vedere propriile lor motivaţii atunci când le apreciazã pe ale colaboratorilor lor. Astfel spus, cunoaşterea motivelor reale ale agajaţilor nu trebuie sa fie, inainte de toate, un proces intuitiv, fãrã a-l exclude, ci trebuie sã se bazeze pe un întreg instrumentar motivaţional.

Preview document

Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 1
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 2
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 3
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 4
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 5
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 6
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 7
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 8
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 9
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 10
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 11
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 12
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 13
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 14
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 15
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 16
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 17
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 18
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 19
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 20
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 21
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 22
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 23
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 24
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 25
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 26
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 27
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 28
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 29
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 30
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 31
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 32
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 33
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 34
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 35
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 36
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 37
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 38
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 39
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 40
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 41
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 42
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 43
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 44
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 45
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 46
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 47
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 48
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 49
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 50
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 51
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 52
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 53
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 54
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 55
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 56
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 57
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 58
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 59
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 60
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 61
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 62
Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Analiza Motivatiei Personalului la SC Francesca SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Aspecte privind Strategia Politicii de Personal în Cadrul Schelei de Petrol Moreni

Strategiile în domeniul resurselor umane exprima, în primul rând, faptul ca functiunea de personal adopta o perspectiva mai larga, si o viziune...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Echipa Proiectului - Constituire și Motivare

INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în...

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Ai nevoie de altceva?