Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1774
Mărime: 21.37KB (arhivat)
Publicat de: Danau A.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu-Jiu

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I
 3. 1. Prezentarea SC UTILITATI PUBLICE GALATI SRL
 4. 1.1 Date de identificare a societății .. 4
 5. 1.2 Structura capitalului social .. 5
 6. 1.3 Obiectul de activitate ... 5
 7. 1.4 Persoanele care asigura conducerea activității . 5
 8. CAPITOLUL II
 9. 2. Obiective și constatări
 10. 2.1. Fundamentarea bugetului pentru anul 2015 . 5
 11. 2.2. Analiza indicatorilor economico - financiari realizați și raportați . 6
 12. 2.3 Evoluția cheltuielilor cu personalul . 7
 13. 2.4 Profitabilitatea firmei ... 8
 14. CAPITOLUL III
 15. 3. Concluzii ... 8
 16. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Considerații teoretice

Analiza financiară este sursa principală de informații necesare fundamentării deciziilor tactice și strategice la nivel miocroeconomic.

Ea constă într-un ansamblu de instrumente și metode care permite aprecierea situației financiare și a performanțelor unei entități.

Este un instrument al managementului întreprinderii, deoarece a conduce competent înseamnă a cunoaște realitățile vieții economice în care întreprinderea activează, a cunoaște plusurile și minusurile, ori acest lucru nu este posibil fără o analiză pertinentă.

Diagnosticarea fenomenelor și proceselor economice, în concret diagnosticarea stării de performanță pe care o întreprindere o realizează la un moment dat în vederea luării unor decizii privind evoluția viitoare a acesteia, reprezintă o altă funcție importantă a analizei economico - financiare a unei entități.

Piața, ca mecanism de reglare a funcționării întrprinderii, are un impact decisiv, complex și permanent în luarea deciziilor de conducerile acestora privind opțiunile referitoare la alocarea resurselor, dimensiunea alocării, eficiența utilizării acestora în vederea asigurării marjei concurențiale, a viabilității.

Analiza economico- financiară are un caracter permanent, indiferent dacă se efectuează de un organism din interiorul sau din afara întreprinderii și nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv.

În practica de conducere a unităților economice, analiza economico - financiară își găsește o utilizare prioritară în cadrul funcțiilor de previziune și control.

Rolul concret al analizei economico - financiare poate fi rezumat astfel:

- Reprezintă un mijloc indispensabil în elaborarea unor planuri reale,

temeinic fundamentate din punct de vedere științific;

- Constituie în același timp, un instrument operativ, de cunoaștere și de

reglare, procesul îndeplinirii planului;

- Contribuie atât la realizarea rentabilității prevăzute, cât și la asigurarea

unei situații patrimonial - finaciare echilibrate, pe întreg parcursul anului.

Informațiile necesare analizei financiare sunt preluate din conturile anuale, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, anexa la bilanț.

Prezentarea informațiilor în bilanțul contabil, referitoare la sursele financiare și mijloacele economice răspunde unor cerințe de ordin fiscal, contabil și juridic, fără a răspunde cu promptitudine obiectivelor financiare, care urmăresc mai ales probleme prezente și viitoare, decât probleme trecute.

Obiectul analizei economice îl constituie studierea complexă la nivel micro

și macroeconomic a rezultatelor obținute într-o perioadă de timp, în folosirea resurselor materiale, umane și financiare, în strânsa lor legătură cu factorii care le-au determinat, în scopul identificării și utilizării unor noi soluții care să ducă la dezvoltarea și perfecționarea activității economice.

Obiectivul prezentei lucrări este reprezentat de diagnosticarea situației financiare a firmei, analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli în structură și gradul de realizare a principalilor indicatori economico - financiari pentru anul 2015.

Scopul prezentei lucrări constă în:

- aprecierea, pe scurt, a principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii;

- analiza structurii financiare a firmei;

- analiza gestiunii creanțelor și datoriilor;

- aprecierea echilibrului financiar al agentului economic prezentat;

- analiza rentabilității comerciale, economice și financiare a firmei respective.

CAPITOLUL I

1. Prezentarea SC UTILITATI PUBLICE GALATI SRL

1.1 Date de identificare

SC UTILITATI PUBLICE GALATI SRL are sediul social în municipiul Galați, strada Cezar Boliak, nr.48.

Este înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului al județului Galați sub nr. J28/775/05.07.2012.

Forma de proprietate: proprietate mixtă de stat și privat autohton.

Forma juridică: persoană juridică română, având forma de proprietate comercială cu răspundere limitată, conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

Societatea are cont bancar deschis la Trezoreria Galați.

Societatea nu are filiale și nu are declarate puncte de lucru sau sedii secundare.

1.2 Structura capitalului social

Capitalul social este în sumă de 200 lei și este deținut în proorție de 95% de Consiliul Local al municipiului Galați și în procent de 5% de Marinescu Marin.

Nu are titluri de participare deținute la alte societăți.

1.3 Obiectul de activitate

Activitatea principală este Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811

1.4 Persoanele care asigură conducerea activității

Persoana care asigură administrarea activității agentului economic este doamna Licurici Mariana, în calitate de director, iar cea desmenată pentru conducerea evidenței contabile este domnul Marinescu Petre, în calitate de director economic.

Bibliografie

1. Bușe L., Analiza economico - financiară, Editura Economic, București, 2005

2. Mironiuc M., Analiza economico - financiară: elemente teoretico - metodologice și aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006

3. Ștefăniță Șușu, Curs de analiză economico - financiară

4. www.academia.edu

Preview document

Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 1
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 2
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 3
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 4
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 5
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 6
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 7
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 8
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 9
Analiza situației financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Analiza situatiei financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL.doc

Ai nevoie de altceva?