Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 29910
Mărime: 195.71KB (arhivat)
Publicat de: Timea Boboc
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.florin

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I : Firma comercială - subiect al activităţii economice 6
 3. I.1. Forme ale întreprinderii 6
 4. I.2. Rolul firmei comerciale în economia de piaţă 9
 5. I.3. Organizarea firmei comerciale 12
 6. I.3.1. Organizarea procesuală 13
 7. I.3.2. Organizarea structurală 15
 8. I.4. Competitivitatea firmei 19
 9. CAPITOLUL II : Comunicare şi imagine la nivelul firmei 25
 10. II.1. Creatorii de imagine 26
 11. II.2. Gestionarea imaginii firmei 28
 12. II.2.1. Evaluarea imaginii 29
 13. II.2.2. Relevanţa imaginii firmei 30
 14. II.3. Comunicarea 32
 15. II.4. Strategii de comunicare şi imagine 34
 16. CAPITOLUL III : Exigenţe actuale privind managementul firmei
 17. Comerciale 36
 18. III.1. Eficienţa şi calitatea managementului firmei 36
 19. III.1.1. Funcţii manageriale 41
 20. III.1.2. Planificarea managerială. Management strategic 42
 21. III.2. Managementul resurselor umane 44
 22. III.2.1. Introducere în conceptul „resurselor umane” 44
 23. III.2.2. Eficienţa managementului resurselor umane 46
 24. III.2.3. Motivarea personalului 47
 25. CAPITOLUL IV : Studiu de caz 51
 26. IV.1. Consideraţii generale asupra studiului de caz 52
 27. IV.2. Misiunea companiei, valorile şi obiectivele 54
 28. IV.2.1. Căile de acţiune pentru respectarea valorilor companiei 55
 29. IV.3. Sistemul de resurse umane 56
 30. IV.3.1. Procesul de recrutare, selecţie şi angajare a personalului 58
 31. IV.3.2. Planificarea forţei de muncă 59
 32. IV.3.3. Analiza posturilor 60
 33. IV.3.4. Fişa postului 60
 34. IV.3.5. Contractul Colectiv de Muncă 60
 35. IV.3.6. Sistemul motivaţional 61
 36. IV.3.7. Evaluarea performanţelor angajaţilor 61
 37. IV.4. Design Organizaţional 62
 38. IV.4.1. Organigrama Bucovina Enterprises SRL 62
 39. IV.4.2. Mecanisme de coordonare 64
 40. IV.4.3. Organigrama departamentului de resurse umane 65
 41. IV.5. Satisfacţia profesională 67
 42. IV.6. Stilul de conducere 72
 43. IV.6.1. Abilităţi de leadership 72
 44. IV.6.2. Comunicarea 73
 45. IV.6.3. Motivarea angajaţilor 73
 46. IV.6.4. Negocierea conflictelor 73
 47. IV.7. Mediul extern al companiei 74
 48. IV.8. Comunicare şi imagine 74
 49. IV.8.1. Comunicare externă 75
 50. IV.8.2. Comunicare internă 76
 51. IV.8.3. Conţinutul comunicării 77
 52. Anexe 78
 53. Concluzii 86
 54. Bibliografie 89

Extras din proiect

INTRODUCERE

În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2) ansamblul activităţilor de organizare şi conducere în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglementarea proceselor microeconomice; 3) ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderii. Concluzionând, managementul are rolul de a viza activitatea de conducere, administrarea şi gestionarea întreprinderii. Conceptul de management semnifică fie conducerea, administrarea, gestionarea întreprinderii, fie o anumită manieră sau mentalitate de dirijare a oamenilor în vederea realizării unor obiective. Managerul are rolul de a asigura condiţiile optime pentru ca salariaţii să se simtă şi să lucreze motivat, cu efecte asupra calităţii şi performanţelor muncii pe care o desfăşoară.

Din punct de vedere etimologic, denumirea de management derivă din verbul englezesc to manage care înseamnă a reuşi. Cei mai mulţi autori în domeniul managementului încearcă să fundamenteze teoria universalităţii acesteia. S-a afirmat că există o „materie” universal valabilă a conducerii, că există instrumente şi metode manageriale, concepte şi principii manageriale şi chiar un limbaj comun pentru management.

Dicţionarul limbii franceze consideră managementul „un ansamblu de principii, metode şi tehnici raţionale de organizare, de gestiune şi de conducere a întreprinderii” şi care pune accentul pe rolul esenţial al conducerii şi dirijării, ca şi pe importanţa factorilor umani din întreprindere.

Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapidă răspândire pe toate meridianele globului. Într-o lucrare de specialitate se face o descriere a „managerului ideal”, care trebuie să urmărească anumite etape:

1. „Stabileşte-ţi obiectivele (pe o foaie de hârtie pe care să o poţi citi într-un minut).

2. Dacă obiectivele au fost atinse, treci la acordarea laudelor. Cum?

- repede, până nu trece prea mult timp;

- exprimă-te clar;

- comunică persoanei ce a făcut bine ; laudă comportamentele pozitive/constructive ;

- exprimă-ţi părerea;

- încurajează oamenii; fii sincer ;

- nu fii zgârcit cu strângerile de mână;

- mergi mai departe în stabilirea altor obiective.

3. Dacă obiectivele nu au fost atinse, supune-le unei noi analize. Apoi acordă pedepsele. Cum?

- pedepseşte comportamentul, nu şi persoana;

- aplică sancţiunea imediat după greşeală, altfel îşi pierde efectul;

- exprimă-te clar;

- comunică persoanei ce a greşit şi ce părere ai despre asta;

- încurajează oamenii, fii sincer;

- dă mâna cu oamenii;

- ia-o de la început – revezi obiectivele.”

În prezent, baza obiectivă a dezvoltării managementului o constituie activitatea umană, managementul fiind un proces de orientare şi dirijare a activităţii resurselor umane în scopul realizării unor obiective. De fapt, managementului i se atribuie diferite accepţiuni, fiind considerat ca proces, ca activitate, ca intervenţie a unui grup de persoane (manageri) sau ca o artă/şiinţă cu obiect, legităţi şi principii proprii. Accepţiunile recente consideră că managementul presupune: a obţine rezultate prin alţii, asumându-se responsabilităţi pentru acele rezultate; a fi orientat spre mediul înconjurător; a lua decizii vizând finalitatea agentului economic; a avea încredere în subordonaţi, încredinţându-le responsabilităţi pentru rezultatele propuse a fi obţinute, a le recunoaşte posibilitatea de a greşi şi a primi favorabil iniţiativele lor; a descentraliza sistemul organizatoric şi a aprecia salariaţii în funcţie de rezultatele obţinute.

Managementul nefiind o colecţie de metode şi tehnici, de şabloane obligatoriu de aplicat, presupune mult discernământ, pricepere şi talent din partea managerilor. Se poate considera astfel că, în principal, managementul reprezintă ansamblul intervenţiilor, metodelor şi tehnicilor de programare, organizare, alocare de resurse, control şi activare prin care se asigură realizarea obiectivelor propuse. În acest context, pentru managerii există unele obiective clare pe care este necesar să le urmărească: orientarea către acţiune, utilizarea unor forme simple de distribuire a sarcinilor şi perfecţionarea profesională a personalului, contactul continuu cu clienţii, creşterea permanentă a productivităţii muncii, asigurarea autonomiei operaţionale şi încurajarea întreprinzătorilor şi a inovatorilor, orientarea spre contracte cheie cu viitor şi valoare mare, orientarea fiecărui salariat către acea activitate pe care o poate face cel mai bine, utilizarea unui sistem riguros de control.

Managementul operează în principal cu trei elemente de bază: idei – stabilirea perspectivei, fixarea obiectivelor, elaborarea politicilor de acţiuni; relaţii – stabilirea structurii organizatorice, precizarea legăturilor, descrierea posturilor, cerinţele posturilor; oameni – selectarea, formarea şi perfecţionarea conducătorilor, motivarea, delegarea autorităţii, sistemul de raportare şi evaluare a rezultatelor, măsuri de corecţie, sancţiuni şi recompense.

Urmărind aceeaşi idee, rolul managerului este de a stabili obiectivele esenţiale ale organizaţiei, componentele lor, resursele şi mijloacele necesare realizării lor. În ceea ce priveşte organizarea, sarcinile managerului ţin de activităţile ce trebuie realizate de fiecare ramură a firmei comerciale şi de relaţiile dintre acestea, cu scopul îndeplinirii obiectivelor fixate. Legat de cel de-al treilea element de bază al managementului, managerul are rolul de a construi o punte între toate forţele şi eforturile unei organizaţii în scopul de a facilita funcţionarea şi de a asigura succesul. Se urmăreşte implicarea tuturor salariaţilor în vederea realizării obiectivelor ce le revin. În sfârşit, managerul veghează ca totul să se petreacă în limitele regulilor stabilite, conform programului şi ordinelor date, urmând a sancţiona şi îndrepta lipsurile şi greşelile.

În ceea ce priveşte organizarea execuţiei politicii de dezvoltare a firmei comerciale, managerul trebuie să răspundă unor probleme majore. El nu poate să asigure dezvoltarea organizaţiei numai rezolvând aceste probleme. Succesul firmei depinde în cea mai mare măsură de felul în care a fost realizată politica de dezvoltare şi modul în care dezvoltarea respectivă a fost ancorată în realitate. Procesul de dezvoltare poate fi influenţat de anumite modificări ce vin din interior sau exterior şi sunt datorate tranziţiei la economia de piaţă. Managerul are datoria de a sesiza atât aceste fenomene, cât şi reacţiile celor care transpun în viaţă politica de dezvoltare a organizaţiei, deoarece sensul acestor nu este întotdeauna pozitiv. De asemenea, managerul trebuie să dea dovadă de multă flexibilitate, să-i convingă pe angajaţi că dezvoltarea organizaţiei reprezintă unica lor cale de supravieţuire.

CAPITOLUL I

Firma comercială

-subiect al activităţii economice-

Termenul de întreprindere derivă din cuvântul francez „entreprise”. Întreprinderea poate fi definită ca fiind o organizaţie autonomă care îşi asigură existenţa şi dezvoltarea prin fabricarea şi comercializarea unor produse cu scopul obţinerii unui profit. Întreprinderea constituie componenta esenţială a economiei şi presupune existenţa a patru elemente fundamentale : materie primă, utilaje, muncă şi clienţi. În sens economic, o firmă, ca agent economic – indiferent de talie, formă de proprietate şi organizare – produce bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă, scopul urmărit fiind obţinerea profitului. „Întreprinderea este acea unitate economică care se caracterizează printr-un gen specific de activitate, printr-o funcţionalitate şi organizare tehnologică, prin capacitatea de a produce anumite bunuri, de a se conduce şi gestiona raţional, precum şi prin autonomia sa financiară.” Ca celulă de bază a economicului, firma este veriga organizatorică unde se desăvârşeşte fuziunea între factorii de producţie (resurse umane şi material-energetice) cu scopul producerii, desfacerii de bunuri economice (produse, servicii, informaţii, etc.) în structura, cantitatea şi calitatea impuse de cererea de pe piaţă şi obţinerii unui profit. Întreprinderea suportă costuri corespunzând remunerării factorilor de producţie utilizaţi, care trebuie compensaţi prin rezultatele producţiei sale pentru că firma trebuie să producă o valoare excedentară costurilor sale.

Preview document

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 1
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 2
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 3
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 4
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 5
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 6
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 7
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 8
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 9
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 10
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 11
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 12
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 13
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 14
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 15
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 16
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 17
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 18
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 19
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 20
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 21
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 22
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 23
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 24
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 25
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 26
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 27
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 28
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 29
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 30
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 31
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 32
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 33
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 34
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 35
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 36
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 37
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 38
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 39
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 40
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 41
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 42
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 43
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 44
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 45
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 46
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 47
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 48
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 49
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 50
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 51
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 52
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 53
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 54
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 55
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 56
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 57
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 58
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 59
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 60
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 61
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 62
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 63
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 64
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 65
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 66
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 67
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 68
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 69
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 70
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 71
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 72
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 73
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 74
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 75
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 76
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 77
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 78
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 79
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 80
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 81
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 82
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 83
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 84
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 85
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 86
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 87
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 88
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 89
Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Eficienta Activitatii Firmei prin Imagine si Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Inteligența Emoțională și Leadership-ul

Teoriile prezente în însăşi practica organizaţională accentuează rolul liderului în dinamica organizaţională, în definirea viziunii, în stabilirea...

Relația dintre Leadership și Personalitate din Perspectiva Psihologiei Organizaționale

INTRODUCERE „Îi admirăm pe oamenii de geniu, îi invidiem pe oamenii bogaţi, ne temem de oamenii aflaţi la putere, dar de încrezut, nu ne încredem...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Premisele Managementului Inovațional ca Subsistem în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. Sistemele inovaţionale au existat la toate treptele dezvoltării...

Comunicare și decizie managerială

Prezentare generală a societăţii Scurt istoric International s-a constituit ca societate comerciala in anul 1990, avind ca obiect de activitate...

Managementul și Conducerea

Introducere Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este...

Tipuri de leadership și problemele liderilor din sectorul public

“Managerii fac bine lucrurile, iar liderii fac lucruri bune” (Warren Bennis) Leadership-ul este capacitatea cu care vom hotărî ceea ce trebuie să...

Definiția și Conținutul Leadership-ului

Conceptul de leadership a apărut relative recent în literatura de specialitate din România. De regulă, termenul de leadership este tradus în...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Tehnici de comunicare în vânzări

INTRODUCERE Comunicarea reprezintă unul dintre cele mai dificile aspecte ale muncii unui manager. Sursa majorităţii problemelor de comunicare o...

Publicitatea - Tehnică Promoțională Folosită la Nivel de Firmă

PRELIMINARII PRIVIND PROMOVAREA ÎN AFACERILE ECONOMICE Marketingul modern înseamna mai mult decât a realiza un produs bun, a stabili un pret...

Piața Serviciilor de Telefonie Mobilă din România

STUDIUL PIEŢEI SERVICIILOR DE TELEFONIE MOBILA DIN ROMANIA Introducere Dintr-un lux de invidiat, telefonia mobila a devenit în mai bine de un...

Managementul Marketingului - Stiletto

1.Rezumat Cuvinte cheie: comunicare de marketing, comunicare promotionala, canale de comunicare, mesaj, mix promotional, strategie promotionala,...

Cum este prezentul în telefonia mobilă

1. Aria si capacitatea pietei Comunicarea este o nevoie care a existat dintotdeauna. A fost rezolvata cu ajutor postei, telegrafului sau al...

Mediul de Marketing la SC Favior-Vidra SA

MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI SC. FAVIOR & VIDRA SA ORASTIE Firmele de succes au o viziune asupra activitatiilor orientata din exterior catre...

Danone

1.SCURT ISTORIC Povestea Danone începe în 1919 în Barcelona cu vânzarea primului iaurt Danone. Acesta a fost creat la inițiativa lui Isaac...

Ai nevoie de altceva?