Intocmirea, implementarea și evaluarea unei strategii de dezvoltare locală rurală pe exemplul Comunei Vetrisoaia, Județul Vaslui

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 20 în total
Mărime: 1.49MB (arhivat)
Publicat de: Ungureanu A.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bercu Ana M.

Extras din proiect

Motivație:

O strategie de dezvoltare locala prezinta diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii de dezvoltare locala cu scopul de a maximiza potentialul local. O planificare strategica asigura prioritizarea proiectelor in functie de nevoile comunitatii si folosirea corecta a resurselor limitate de care aceasta dispune

Scopul lucrării

Scopul unei strategii de dezvoltare locala este de a analiza intr-o maniera coerenta si structurata atat posibilitatea cat si oportunitatile autoritatilor publice locale de a initia, implementa si de a sustine obiective trasate la nivel local.

Conceptul de strategie și dezvoltare locală

Strategiile reprezintă documente de politici publice ale administrațiilor centrale și locale care au menirea de a prezenta procesul de dezvoltare a comunităților pe termen mediu sau lung. Acestea pot fi utilizate ca instrumente în procesul administrativ de luare a deciziilor.

Prezentarea generală localității Vetrișoaia

Vetrișoaia este o localitate în județul Vaslui fiind situata la 85 km fata de resedinta judetului

Este formată din numai două localități: satul Vetrișoaia și satul Bumbăta

Conform datelor ultimului recensământ cei 4187 de locuitori ai comunei beneficiază de 226 ha în vetrele de est și de o suprafață de 6510 ha în extravilan, în totalitate comuna Vetrișoaia având 7004 ha.

Dezvoltarea locală reprezintă un proces care înglobează acțiuni realizate cu participarea membrilor comunității, cât și acțiunile realizate de autorități fără împlicarea oamenilor și care au drept scop creșterea calității vieții cetățenilor sau anumitor comunități.

Implementarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală rurală în comuna Vetrișoaia

Aceasta strategie pornește de la următoarele premise:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei Vetrișoaia; - Oferirea de oportunități pentru intervenția în sectorul privat, fie sub forma investițiilor, fie sub forma parteneriatelor; - Permiterea unei anumite flexibilități de adaptare

Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală rurală a comunei Vetrișoaia sunt:

Funcția de previziune cuprinde activități precum: realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea corecta a resurselor; întocmirea planurilor anuale; elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing.

Funcția de organizare cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții și responsabilități, delegare de competențe cuprinse în strategia de dezvoltare.

Funcția de coordonare cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, deciziile și acțiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare.

Funcția de antrenare cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor pentru a putea implementa obiectivele propuse în strategia de dezvoltare locală

Funcția de control și evaluare cuprinde activitățile prin care performanțele obținute sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial. Se vor evalua cauzele care determină abateri de la planificare și se stabilesc măsuri pentru corectarea acestora și pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare.

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea, implementarea si evaluarea unei strategii de dezvoltare locala rurala pe exemplul Comunei Vetrisoaia, Judetul Vaslui.pptx

Ai nevoie de altceva?