Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6260
Mărime: 79.20KB (arhivat)
Publicat de: Badarau I.
Puncte necesare: 6
Specializare: Business și administrare
Chisinau, R. Moldova

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei cercetate: Kotler în studiile sale (Kotler, 2001), definește mediul de marketing al întreprinderilor ca fiind format din totalitatea oportunităților și primejdiilor generate sau la care trebuie să le facă față o firmă. Evident, punctul de vedere al lui Kotler presupune ca pentru a valorifica oportunitățile, dar si pentru a se feri de primejdii, una dintre condițiile principale este ca firma sa cunoască componentele, fizionomia si mecanismul de funcționare a mediului, factori care ii influențează activitatea de marketing si forțele ce afectează nivelul performantelor sale economice.

Într-un sens mai larg, mediul în cadrul căruia firmele își desfășoară activitatea poate fi definit ca fiind acele rețele de variabile exogene cărora firmele le opun proprii sale resurse - umane, materiale și financiare ( un set de variabile endogene). Pornind de la constatarea că orice organizație economica funcționează in condițiile pe care i le oferă mediul său extern, evident că între firme și mediul său extern se creează astfel un sistem de relații, care marchează întreaga activitate de marketing.

Mediul de marketing se referă la factorii și forțele care afectează abilitatea unei firme de a stabili și menține relații de succes cu clienții. Există trei elemente-cheie pentru mediul de marketing, și anume: mediul intern, micromediul și macromediului. Cunoașterea și studierea macromediului de marketing al întreprinderii sunt foarte importante, deoarece permite companiei să fie mereu la curent cu toate schimbările factorilor externi și să încerce să controleze acești factori.

Potrivit conceptului de marketing, întreprinderea trebuie să-și orienteze activitatea în dependență de necesitățile și așteptările consumatorului, să producă și să ofere pe piață doar ceea ce se cere și se poate vinde, astfel argumentându-se necesitatea adaptării la condițiile mediului exterior. Activitatea oricărei întreprinderi trebuie realizată în conformitate cu schimbările, dinamismul, formele și direcția evoluției mediului extern. Succesul întreprinderii este condiționat de ansamblul factorilor, uneori necontrolabili, care influențează relațiile cu consumatorii și care contribuie sau împiedică dezvoltarea și prosperitatea companiei.

Cunoașterea particularităților și schimbărilor apărute în conținutul mediului de marketing constituie o condiție indiscutabilă pentru satisfacerea necesităților consumatorilor, care sunt în permanentă creștere și diversificare. La baza elaborării strategiilor viabile trebuie să stea nevoile, trebuințele segmentelor-țintă. Doar o cunoaștere profundă a factorilor de influență asupra activității întreprinderii va permite asigurarea corespunzătoare a resurselor umane, financiare și informaționale și, ca urmare, adoptarea unor decizii eficiente și în concordanță cu oportunitățile și necesitățile actuale și viitoare.

Mediul de marketing, reprezentat de forțele externe ale întreprinderii, influențează direct sau indirect obiectivele, planurile, procedurile, activitățile și rezultatele acestora, jucând un rol extrem de important în activitatea întreprinderilor. De aceea, specialiștii consideră că analiza mediului și adoptarea unui proces sistematic de identificare a schimbărilor semnificative este foarte important pentru a prognoza impactul ce-l poate avea asupra organizației

Scopul lucrării:Studierea mediului de marketing al întreprinderii și argumentarea importanței acestuia în dezvoltarea economică a companiilor

Sarcinile:

- Definirea noțiunilor și termenilor-cheie

- Înțelegerea noțiunii de mediu de marketing și ce cuprinde acesta;

- Identificarea rolului pe care concurența îl poate juca în activitatea de piață;

- Identificarea percepției pe care consumatorii o pot avea asupra mediului de marketing

- Stabilirea importanței mediului de marketing

- Determinarea elementelor principale ale mediului de marketing

- Analiza practică a micromediului si macromediului de marketing în cadrul unei companii

- Formularea concluziilor

- Oferirea unor recomandari corespunzatoare pentru dezvoltarea eventuală a întreprinderii etc.

Obiectul cercetării: Micromediul si macromediul de marketing al întreprinderii.

Sursele de informare utilizate:Pentru realizarea raportului au fost utilizate surse de informare externe(date statistice, rapoarte și studii diverselor organizații, publicații in mass media etc.).

Bibliografie

Surse în limba romana:

1. Olesea ROTARU, Lilia CHIRIAC, Revistă Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2013, nr.2(62)

2. Dr. HORIA MIHAI RABOCA, CURS DE MARKETING, Sectia Publicitate/CRP,2011

3. KOTLER, Ph. Managementul marketingului. București: Teora, 1997

4. STANCIU, S. Bazele generale ale marketingului. București: Economica, 2002

5. Alexandru NEDELEA, MARKETING,Curs pentru învățământ la distanță,SUCEAVA,2011-2012

6. Hotărîrea Guvernului Nr 611 din 05.07.2010 ,cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Lapte si produse lactate”

7. Academia Navală “Mircea cel Bătrân”,Note de curs,Marketing,Constanța,2008

Surse electronice:

1. Mediul marketingului si analiza acestuia, http://www.referatele.com/referate/economie/online3/Marketing---mediu-de-marketing---Mediul-marketingului-si-analiza-acestuia-referatele-com.php

2. Mediul de marketing al intreprinderii, http://www.stiucum.com/marketing/marketing-general/Mediul-de-marketing-al-intrepr33438.php

3. JLC, https://ro.wikipedia.org/wiki/JLC

4. https://ru.scribd.com/document/144736081/Perfectionarea-Sistemului-de-Marketing-La-Intreprinderea-JLC

5. http://www.jlc.md/ro/about.php

6. Care sunt cele mai mari companii din Republica Moldova,http://agora.md/stiri/4415/top-10--care-sunt-cele-mai-mari-companii-din-republica-moldova

7. http://www.jlc.moldagro.md/

8. Cât de mult lapte consumă moldovenii, http://diez.md/2015/07/19/sondaj-cat-de-mult-lapte-consuma-moldovenii/

9. http://www.jlc-group.com/ro/view_post.php?id=1588

Preview document

Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 1
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 2
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 3
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 4
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 5
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 6
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 7
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 8
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 9
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 10
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 11
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 12
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 13
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 14
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 15
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 16
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 17
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 18
Privind efectuarea practicii de inițiere în specialitate în cadrul întreprinderii JLC - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Privind efectuarea practicii de initiere in specialitate in cadrul intreprinderii JLC.docx

Ai nevoie de altceva?