Sistemul Informațional al Întreprinderii

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7404
Mărime: 36.85KB (arhivat)
Publicat de: Adi Nechita
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ion

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. §1. Importanţa, conţinutul şi structura sistemului informaţional 5
  3. §2. Tendinţe în evoluţia sistemului informaţional şi impactul acestuia asupra întreprinderii 10
  4. §3. Raţionalizarea şi reproiectarea sistemului informaţional al organizaţiei 14
  5. §4. Etapele şi fazele perfecţionării sistemului informaţional 20
  6. Concluzii 25
  7. Bibliografie 27

Extras din proiect

INTRODUCERE

Trăim într-o societate informatizată şi trecem printr-o explozie informaţională. De aceea este uşor să spui că managerul are nevoie să adune informaţii pentru a ajuta reducerea nivelului de incertitudine în adoptarea unei decizii, aceste informaţii sunt folositoare numai dacă sunt informaţii corecte. Dar organizaţiile produc volume de informaţii în fiecare zi, cum poate deci un manager să aibă acces efectiv la toate acestea- Şi odată ce are acces, cum le foloseşte- Răspunsul la aceste întrebări stă în utilizarea sistemelor informaţionale de management şi a sistemelor de susţinere a deciziei. Cu ajutorul acestor sisteme managerii pot organiza, analiza şi stoca cantităţi uriaşe de informaţii şi le pot accesa atunci când este nevoie.

Aşadar, în ultimul timp, a devenit o realitate dependenţa dintre nevoia de informaţii, existenţa unui sistem care să asigure furnizarea acestora şi dezvoltarea societăţii în general. Sistemul care poate oferi informaţiile cerute este sistemul informaţional, pentru realizarea căruia se apelează la metode, tehnici şi mijloace, diferenţiate în funcţie de tipul sistemului ce se va construi, de nivelul de dezvoltare a societăţii din punct de vedere economic şi informatic.

În aceste condiţii, sistemul informaţional poate fi văzut ca un producător şi distribuitor de informaţii. El preia datele din mediu intern şi extern al organizaţiei în care funcţionează, le prelucrează şi le distribuie celor care au nevoie de informaţiile obţinute, sub diferite forme.

Asigurarea unui sistem informaţional funcţional eficace şi eficient pentru fiecare organizaţie este esenţială întrucât condiţionează decisiv performanţele sale. Modalitatea de realizare o reprezintă reproiectarea sistemului informaţional, proces deosebit de laborios şi decisiv datorită multiplelor elemente implicate atât de natură strict informaţională, cât şi managerială, economică, tehnică şi juridică. De aici necesitatea unei abordări riguroase a sistemului informaţional pentru a depăşi complexitatea şi dificultatea problemelor de soluţionat.

Direcţia de cercetare pe tematica acestei lucrări, în special în Republica Moldova, constituie un domeniu relativ recent, nou de cercetare şi de activitate. Analizând gradul de studiere a sistemelor informaţionale şi a proceselor de comunicare în cadrul organizaţiilor din Republica Moldova, ajungem la concluzia că acest domeniu socio-economic se află într-o dezvoltare continuă.

Lucrarea dată prezintă o viziune complexă asupra sistemului informaţional al unei întreprinderi şi prezintă modul în care acesta poate fi îmbunătăţit întru consolidarea succesului antreprenorial al organizaţiei.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în analiza sistemului informaţional al întreprinderii şi determinării premiselor şi căilor de perfecţionare a acestuia.

În procesul de efectuare a lucrării ne-am călăuzit de următoarele sarcini:

- studierea conţinutului şi structurii sistemului informaţional;

- analiza impactului sistemului informaţional asupra întreprinderii;

- determinarea tendinţelor în evoluţia sistemului informaţional;

- cercetarea etapelor de raţionalizare şi reproiectare a sistemului informaţional al organizaţiei.

Realizarea acestor sarcini este importantă atât din punct de vedere teoretic, deoarece asigură o complexitate sporită a investigaţiilor efectuate, cât şi din punct de vedere aplicativ, deoarece contribuie la extinderea arealului de soluţii pentru problemele cu care se confruntă întreprinderile din Republica Moldova.

Suportul teoretic al cercetării îl reprezintă cercetările din domeniu, concepţiile fundamentale ale savanţilor cu renume mondial străini şi autohtoni, diverse publicaţii periodice, reţeaua Internet, investigaţiile şi observaţiile proprii.

Structura lucrării. Lucrarea de faţă este alcătuită din introducere, patru capitole, fiecare având un subiect de studiu distinct, concluzii şi bibliografie.

Sinteza rezultatelor obţinute, concluziile principale ale cercetărilor efectuate la temă şi recomandările înaintate ar putea contribui, în opinia noastră, la preîntâmpinarea stărilor de dificultate în comunicarea la întreprindere, precum şi la redresarea acestor situaţii deja existente.

§1. IMPORTANŢA, CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL

Practica de management din unităţile economice a evidenţiat legătura directă care există între procesul managerial propriu-zis şi sistemul informaţional existent.

Latura dinamică a procesului de management o reprezintă informaţiile existente cantitativ şi calitativ, asamblate logic în sistemul informaţional. Pe baza unui flux continuu de informaţii în sens ascendent şi descendent se poate urmări şi regla întreaga activitate economică din unitatea economică.

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, circuitelor şi fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor unităţii.

Sistemul informaţional asigură cunoaşterea permanentă a proceselor economice şi are un impact din ce în ce mai mare asupra desfăşurării şi eficienţei activităţii unităţilor economice. Prin intermediul său se asigură informaţiile necesare fundamentării deciziilor, se furnizează datele necesare cunoaşterii gradului de realizare a obiectivelor la anumite perioade prestabilite etc.

Între sistemul informaţional şi sistemul informatic există deosebiri, deşi ca utilitate pentru activitatea de management au acelaşi rol. Sistemul informatic are obiective similare şi îndeplineşte aceleaşi funcţii, dar pentru desfăşurarea proceselor informaţionale utilizează procedeele oferite de ştiinţa managementului, teoria sistemelor, cibernetica economică, cercetarea operaţională etc. redate prin mijloace automatizate.

Preview document

Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 1
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 2
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 3
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 4
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 5
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 6
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 7
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 8
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 9
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 10
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 11
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 12
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 13
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 14
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 15
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 16
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 17
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 18
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 19
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 20
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 21
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 22
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 23
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 24
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 25
Sistemul Informațional al Întreprinderii - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational al Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Introducere « Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem » Jack...

Reproiectarea Sistemului Organizatoric SC Cris-Tim 2 Prodcom SRL

SISTEMUL ORGANIZATORIC – ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune şi individuale reprezintă unul...

Sistemul de Management al unei Instituții Publice

1. PROCESUL DE MANAGEMENT SI FUNCTIILE MANAGERIALE Managementul, abordat concomitent ca teorie si practica, este, în etapa actuala, unul dintre...

Proiectarea sistemului informațional al compartimentului de marketing din cadrul SC Scudas SA Pașcani

Date toeretice despre sistemul informaţional al managementului Procesul managerial este înţeles, în primul rînd, ca un proces de folosire a...

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Lido Girbea SRL

I. Prezentare generală a S.C Lido Gîrbea S.R.L S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul...

Perfecționarea sistemului de management la SC Impact SA

Capitolul 1 Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Reproiectarea managerială la SC Montaj Electric SRL

Capitolul 1 Diagnosticarea S.C Montaj Electric S.R.L 1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristicile tipologice ale firmei Denumire...

Reproiectarea managerială a SC Arpechim SA

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei...

Te-ar putea interesa și

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Introducere « Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem » Jack...

Economie și Marketing

PLANIFICAREA STRATEGICA Satisfactia clientului presupune un efort total din partea tuturor compartimentelor firmei (si nu numai din partea...

Organizarea structurală a întreprinderii

Cap 1. Introducere Cea de a doua componenta a organizarii formale a intreprinderii o reprezinta organizarea structurala, prin care se asigura...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Sistemul informațional al organizației

I. SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial poate fi...

Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune la SC Husil-Pan SRL

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE LA SC HUSIL-PAN SRL 1.Analiza intreprinderii 1.1. Prezentarea intreprinderii SC HUSIL-PAN SRL...

Proiect - Transportul UTM - Spros SRL

Introducere Transportul si constructia sint cele mai importante ramuri în Republica Moldova , care au la bază rezolvarea problemelor necesităţii...

Management informațional pentru secția de producție produse de papetărie - studiul de caz - Papetăria SA

1. Cunoasterea mecanismului economic Prezentul studiu de caz vizeaza efectuarea unei analize informational-decizionala a sistemului din sectia de...

Ai nevoie de altceva?