Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20184
Mărime: 425.11KB (arhivat)
Publicat de: Narcis Petcu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Muhcina Silvia, Serban-Comanescu Adrian

Extras din proiect

INTRODUCERE

Nevoia de reclamă a apărut odată cu expansiunea populaţiei şi dezvoltarea oraşelor, cu magazinele universale, cu producţia de masă în fabrici, cu şoselele şi căile ferate pentru transportul mărfurilor şi cu ziarele în care se face reclamă. Cantităţile mari de bunuri produse erau popularizate cu ajutorul reclamei; aşa erau înştiinţaţi clienţii aflaţi departe de locul de fabricaţie. În ţările industrializate, acest proces a început cu câteva secole în urmă.

Activitatea de reclamă a luat amploare o dată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă, cum ar fi ziarele şi cu apariţia agenţiilor de publicitate.

Lumea modernă depinde de reclamă. Fără ea, producătorii şi distribuitorii nu ar putea să vândă; cumpărătorii nu ar cunoaşte produsele şi serviciile şi nu ar continua să-şi amintească de ele, iar lumea industrială modernă ar intra în colaps. Dacă se doreşte ca producţia fabricilor să rămână profitabilă, activitatea de reclamă trebuie să fie puternică şi continuă. Producţia în masă cere consum în masă; la rândul său, acesta are nevoie de o reclamă adresată pieţei largi, prin mass-media.

Progresul în domeniul artei vizuale marcat de inventarea imaginii fotografice şi apoi a, filmului a însemnat un pas important în diversificarea mijloacelor pentru realizarea acţiunilor promoţionale.

Urmează progresele însemnate în domeniul electronicii marcate de apariţia radioului, a televiziunii, a tehnicii electronice de calcul, mijloace care au fost adoptate încă de la apariţie pentru efectuarea unor acţiuni promoţionale de mare diversitate şi stil.

Perioada actuală este caracterizată de o adevărată explozie de mijloace şi tehnici promoţionale, de un volum tot mai mare de informaţii şi acţiuni cu scop promoţional considerate uneori de populaţie sau potenţialii consumatori ca fiind prea ofensive, abuzive sau chiar agasante.

Cu toate remarcile critice, acţiunile promoţionale sunt indispensabile pentru producători şi utile pentru cumpărători, aşa încât, problema care se pune este legată în special de perfecţionarea lor, de îmbinarea şi alegerea celor mai adecvate mijloace şi momente de transmitere către public.

Viziunea modernă a marketingului tratează aceste activităţi prin mijloace ştiinţifice şi le recunoaşte într-o componentă distinctă a mixului de marketing, care se alătură celorlalte pentru a asigura realizarea în cât mai bune condiţii a obiectivelor firmei.

Politica promoţională înglobează ansamblul acţiunilor de informare, atragere şi păstrare a clienţilor potenţiali şi actuali spre o anumită ofertă, de stimulare a deciziei de cumpărare, prin trezirea interesului şi crearea convingerii că oferta respectivă le satisface la cel mai înalt nivel anumite trebuinţe.

Acţiunile promoţionale au ca ţintă esenţială cumpărătorii potenţiali şi acestora le sunt adresate majoritatea informaţiilor transmise prin metode specifice. Aceasta nu înseamnă că sunt lăsaţi în afara politicii promoţionale clienţii tradiţionali, considerându-se aceştia ca "un bun câştigat". Permanent trebuie urmărite politica promoţională şi oferta concurenţilor şi utilizate mijloace adecvate de păstrare a convingerii că alegerea făcută de ei este cea mai bună.

Pentru a fi încununate de succes, eforturile de marketing nu trebuie să se limiteze la dezvoltarea unui produs, la determinarea preţului acestuia, la stabilirea celei mai adecvate modalităţi de distribuţie. O firmă care intenţionează să-şi păstreze şi să dezvolte o bună politică de piaţă trebuie să se implice şi într-o activitate complexă de comunicare cu mediul¬ său extern, să desfăşoare o politică promoţională activă.

Activitatea de informare şi stimulare a cumpărătorilor se bazează pe un sistem de mijloace de comunicaţie menite a prezenta o firmă, produsele şi serviciile acesteia în scopul promovării lor, a provocării unor modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile cumpărătorilor potenţiali.Politica promoţională, denumită şi comunicarea de marketing, reuneşte ansamblul de acţiuni ce vizează informarea şi atragerea într-o măsură cât mai mare a cumpărătorilor potenţiali spre produsele oferite, prin satisfacerea trebuinţelor şi dorinţelor acestora, paralel cu sporirea eficientei economice a actului de comercializare.

Capitolul 1

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII

PROMOȚIONALE

Politica de produs şi politica de preţ au ca obiective esenţiale satisfacerea intereselor cumpărătorilor şi maximizarea câştigului vânzătorului într-un mediu economico-social existent sau anticipat. Interesele cumpărătorului sunt satisfăcute prin gradul în care caracteristicile de calitate ale bunului economic se ridică la nivelul cerinţelor sale şi preţul pe care trebuie să-l plătească nu depăşeşte efortul pe care acesta este dispus să-l facă pentru satisfacerea unei anumite categorii de trebuinţe.

Obiectivul vânzătorului se realizează dacă acesta găseşte cumpărători care să achiziţioneze într-o anumită perioadă de timp o cantitate cât mai mare din oferta sa la un preţ care să-i asigure un profit sperat pe unitatea de ofertă. Privite prin prisma preţului, cele două categorii de interese sunt contradictorii, motiv pentru care trebuie găsit punctul de echilibru, adică acel nivel al preţului la care ambii parteneri să considere că se află în câştig.

Pieţele actuale pe care să existe un singur ofertant sunt puţine şi nesemnificative sau reduse ca întindere. În majoritatea situaţiilor, pe piaţă se prezintă mai mulţi producători care realizează acelaşi tip de produs sau produse care reprezintă alternative de satisfacere a aceloraşi nevoi, fiecare urmărind atragerea clientelei de partea sa şi obţinerea unor anumite preţuri. Apare astfel lupta de concurență în care, în mod normal, ar trebui să învingă cei care oferă produse superioare calitativ şi care manifestă elasticitate în politica de preţ. Practica demonstrează însă că nu întotdeauna se întâmplă aşa şi că, mai ales în condiţiile ritmului actual al schimbărilor şi al creşterii şi diversificării concurenţei, intervine tot mai mult un alt factor care stabileşte învingătorii: activitatea sau politica promoţională.

Un cumpărător avizat, corect informat şi care are deja o anumită convingere sau încredere într-o anumită firmă sau un anumit produs nu va mai acţiona la întâmplare, ci va merge în căutarea produsului respectiv. De realizarea acestei convingeri sau încrederi se preocupă tot mai mult producătorii competitivi ai zilelor noastre.

Într-o formă sau alta, diferite componente ale activităţii promoţionale se utilizează de mai mult timp în practica de comercializare, dar mai ales ca acţiuni independente, uneori ocazionale.

Primele acţiuni promoţionale au apărut odată cu apariţia producţiei de mărfuri şi a târgurilor în care producătorii veneau cu mărfurile lor, le expuneau pentru a atrage atenţia cumpărătorilor şi le făceau în special o reclamă vorbită sau făceau demonstraţii practice pentru a evidenţia utilitatea lor.

Expunerea mărfurilor în preajma marilor cetăţi sau cu ocazia unor târguri organizate săptămânal, anual, ori cu prilejul unor sărbători religioase este probabil prima formă de acţiune promoţională care a însoţit mărfurile. Ulterior, această activitate s-a specializat realizându-se într-o formă organizată, beneficiind de aportul organismelor locale, naţionale şi internaţionale şi al unor specialişti în materie.

Reclama vorbită are, la fel, tradiţii vechi şi este făcută de către vânzători sau de persoane special angajate, cu calităţi vocale deosebite. Aşa numiţii "crainici" folosiţi de oficialităţile vechilor cetăţi pentru a comunica populaţiei informaţii oficiale, încep să fie angajaţi de către negustori pentru a le populariza mărfurile, a face cunoscute caracteristicile calitative ale acestora, provenienţa lor etc.

Preview document

Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 1
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 2
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 3
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 4
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 5
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 6
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 7
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 8
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 9
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 10
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 11
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 12
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 13
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 14
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 15
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 16
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 17
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 18
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 19
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 20
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 21
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 22
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 23
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 24
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 25
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 26
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 27
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 28
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 29
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 30
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 31
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 32
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 33
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 34
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 35
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 36
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 37
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 38
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 39
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 40
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 41
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 42
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 43
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 44
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 45
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 46
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 47
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 48
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 49
Activitatea promoțională la SC Wedding Store SRL - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Activitatea Promotionala la SC Wedding Store SRL.doc
  • licenta pps.ppt

Alții au mai descărcat și

Evaluarea eficienței activităților promoționale la firma Cream Line SA

Capitolul 1. Comunicarea în marketing şi politica de promovare a organizaţiei 1.1 . Conceptul de comunicare La început de mileniu, comunicarea...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Metode și Tehnici de Promovare a Produselor

Introducere Actualitatea temei. Republica Moldova la începutul mileniului trei se distinge prin modificări calitative în toate ramurile economiei...

Practică SC Cuprom SA

Cercetari de marketing Firmele de succes au o viziune asupra activitatiilor orientata din exterior catre interior. Ele inteleg ca, in mediul care...

Tehnici și metode promoționale

Capitolul 1. Prezentarea firmei Denumirea: SC COLGATE&PALMOLIVE ROMÂNIA SRL Adresa: Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 17-21, sector 1 Cui: J...

Activitatea promoțională Metro Cash Carry

Cap.1 Scurt istoric La începutul anului 1996, asemenea lui Cristofor Columb, un german pe nume Metro AG îndrăzneşte să investească în România, o...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?