Planul de Afaceri și de Marketing - Aspecte Teoretice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11927
Mărime: 91.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

PLANUL DE AFACERI SI DE MARKETING – ASPECTE TEORETICE

1.1. DEFINIREA ŞI NECESITATEA ELABORǍRII PLANULUI DE AFACERI

În procesul de identificare a performanţelor fiecărei afaceri, are loc o combinare a oportunităţilor analizei de piaţă cu capacităţile financiare ale firmei. Esenţial în acest proces de natură decizională este sincronizarea diferitelor programe şi planuri într-o asemenea manieră încât să asigure o valorificare eficientă a resurselor financiare ale firmei.

Instrumentul care realizează integrarea tuturor etapelor planificării strategice şi evidenţiază modul de valorificare a resurselor firmei este planul de afaceri.

Considerat ca o veritabilă “hartă a succesului ”, planul de afaceri, deşi nu îl garantează, ajută la anticiparea riscurilor, monitorizând evoluţia organizaţiei şi fiind principalul reper în corectarea abaterilor de la obiectivele stabilite. Existenţa lui este o condiţie necesară dar nu şi suficientă a reuşitei.

1.1.1. Definirea planului de afaceri

În literatura de specialitate numeroşi autori au formulat definiţii ale planului de afaceri încercand să surprindă prin acestea esenţialul documentului. Alan West în cartea “Planul de afaceri” îl definea astfel: “instrument al prezentului, elaborat prin aproximaţii successive, utilizând experienţa să şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor ”.

Alţi autori consideră planul de afaceri ca fiind: ”documentul care sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare, concepere şi dezvoltare a unor proiecte privind crearea unor noi întreprinderi sau a unui nou produs şi/sau a unui nou serviciu “. Un plan de afaceri precizează intenţiile proprietarilor unei întreprinderi care se va crea sau existentă şi căile şi metodele prin care managerii doresc să le aducă la îndeplinire, calculând rezultatele anticipate pe o perioadă de timp.

Planul de afaceri este un instrument indispensabil al întreprinzătorului şi în acelaşi timp, expresia capacitatii lui de a atinge obiectivele propuse. Totodată într-o redare succintă planul de afaceri stă la baza organizării afacerii şi pilotării ei strategice servind şi ca instrument de convingere în procesul de negociere a unor credite şi de atragere a unor potenţiali investitori.

1.1.2. Necesitatea şi utilizarea planului de afaceri

Nevoia de a construi planuri de afaceri este identificabilă íntr-o mulţime de situaţii particulare, a căror frecvenţa de apariţie este de asteptat să crească:

- Când firma nu dispune de suficiente surse de capitaluri dar produsele sale şi conjunctura de piaţă indică , cu o probabilitate acceptabilă, posibilitatea extinderii activităţii;

- Când firma identifică noi oportunităţi de afaceri, pentru exploatarea cărora este obligata să facă apel la surse suplimentare de finanţare;

- Când, din diverse alte motive, conducătorii firmei hotărăsc lansarea pe piaţă a unei emisiuni de noi acţiuni, din care, cel putin o parte sunt destinate cumpărării de către alţi investitori;

- Când conducerea firmei decide derularea unei investiţii de amploare ( cu finanţare proprie sau externă) cu evidente implicaţii atât asupra echilibrului financiar al firmei, cât şi asupra performanţelor sale ulterioare;

- Când se schimbă substanţial orientările strategice ale întreprinderii, fie în ceea ce priveşte produsele fie clienţii;

- Când se imaginează schimbări masive de tehnologie, ce determină modificări notabile în structura costurilor;

- Când Consiliul de Administraţie propune aducătorilor de capital schimbari ce ar putea determina deplasări semnificative ale performanţelor firmei;

Conținut arhivă zip

  • Planul de Afaceri si de Marketing - Aspecte Teoretice.doc

Te-ar putea interesa și

Elaborarea strategiei de marketing a firmei York România

Climatul de afaceri in lumea contemporana se plaseaza sub semnul confruntarii unei multitudini de factori de influenta, a caror actiune devine tot...

Implicații manageriale ale dezvoltării afacerii SC Trend SRL Alba-Iulia

INTRODUCERE În mediul dinamic şi puternic concurenţial al economiei globale contemporane, indiferent de specific şi anvergură, dezvoltarea...

Politica de distribuție a produselor la SC Napochim SA

Introducere.5 INTRODUCERE 1. Problematica abordatǎ Nici o organizaţie mare sau micǎ, cu scop lucrativ sau nelucrativ, din sectorul producţiei...

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Turism rural oportunitate și-sau afacere - Pensiunea Turistică Phoenix Simeria

INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei...

Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad

INTRODUCERE Marketingul a aparut in prima jumatate a secolului nostru , în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metoda de studiere şi...

Utilizarea marketingului în agențiile de turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Profunzimea și dinamismul din toate sectoarele vieții ecomice și sociale se manifestă prin schimbări majore în...

Conținutul mixului de marketing în cadrul unei firme de turism. studiu de caz - firma SC Iman Consult SRL

INTRODUCERE Turismul se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură şi civilizaţie a oamenilor....

Ai nevoie de altceva?