Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 27074
Mărime: 105.24KB (arhivat)
Publicat de: Floare Iliescu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. • CAPITOLUL I. Prezentarea generală a S.C. SOFERT S.A. BACĂU
 2. • CAPITOLUL II. Caracterizarea micromediului şi macromediului
 3. • CAPITOLUL III. Preţul – element al mixului de marketing la SOFERT S.A
 4. • III.1 Clasificarea preţurilor
 5. • III.2 Preţul şi politica de marketing a firmei
 6. • III.3 Stabilirea preţului in funcţie de costuri
 7. • III.4 Stabilirea preţului in funcţie de concurenţă
 8. • CAPITOLUL IV. Politica de preţ la SOFERT S.A
 9. • IV.1 Obiectivele politicii de preţ
 10. • IV.2 Rolul politicilor de preţ in cadrul firmei
 11. • IV.3 Strategiile de preţ utilizate de SOFERT S.A
 12. • IV.4 Analiza politicilor de preţ
 13. • CONCLUZII
 14. • BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A

S.C. SOFERT S.A.

BACĂU

SCURT ISTORIC

S.C. SOFERT S.A. este amplasată in judeţul Bacău, la 3km. de municipiul Bacău, in zona de confluenţă a râurilor Bistriţa şi Siret.Societatea a luat fiinţă la data de 12.02.1991 prin preluarea patrimoniului intreprinderii de stat Combinatul de Ingrăşăminte Chimice Bacău (infiinţat in 1974).

S.C. SOFERT S.A. Bacău dispune de un amplasament favorabil, fiind bine integrată in sistemul economic al Moldovei, asigură necesarul de ingrăşăminte chimice aferent judeţelor din zonă, având acces facil la căile ferate, rutiere şi aeriene.

Această firmă este situată pe platforma industrială Bacău-Sud, fiind furnizor de utilităţi (abur,apă caldă, apă demineralizată şi energie electrică) pentru o serie de societăţi comerciale amplasate in zonă.

Unitatea a cunoscut in existenţa de peste 20 de ani mai multe etape de dezvoltare şi o inzestrare cu mijloace fixe graduală, fapt care-i conferă o uzură moderată a instalaţiilor.In 1993, prin eforturi proprii, societatea a inceput un program de retehnologizare şi modernizare, de diversificare a produselor, in scopul reabilitării liniilor tehnologice.

Principalele investiţii au vizat: Fabrica de amoniac, Fabrica de uree, Instalaţia şi depozitul de acid fosforic, Instalaţia şi depozitul de acid sulfuric. Investiţiile in echipamente au fost in ultimii 10 ani in valoare de 2.600.000$.

PREZENTAREA GENERALĂ

Denumirea oficială: "SOFERT"S.A.

Sediul: Strada Chimiei Nr.l-Localitatea Bacău

-Judeţul Bacău

Inregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură-Bacău sub Nr.: J/04/88/12.02.1991 Cod fiscal Nr. 949391/30.10.1992 Telefon: 575440 Fax: 575415

Telex: 21351 SOFERTR; 21352 SOFERTR;

Obiectul de activitate il constituie producţia şi comercializarea de ingrăşăminte chimice, aşa cum reiese din tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Linia de producţie Produse Utilizări importante

Ingrăşăminte cu azot Uree -ingrăşămint agricol

-mase plastice

-textile

-medicină

Ingrăşăminte complexe DAP -ingrăşămint agricol

Alte linii de fabricaţie Amoniac

Acid sulfuric Acid fosforic Fosfat dicalcic -variate

Materiile prime utilizate in cadrul procesului tehnologic sunt:

-fosforite şi apatite;

-sulf;

-hidroxid de aluminiu tehnic;

-carbonat de calciu umed;

Materialele auxiliare utilizate sunt:

-ţiţei şi produse petroliere;

-sodă caustică soluţie;

-hipoclorit de sodiu soluţie;

-acid clorhidric tehnic;

-sare gemă industrială;

-clorură de potasiu;

-hidrat de hidrazină;

-hidroxid de potasiu tehnic;

-silicagel;

-oxid de zinc tehnic;

-saci de polietilenă pentru ingrăşăminte chimice.

Produsele finite ale S.C. SOFERT S.A. Bacău sunt:

-fertilizanţi;

-ingrăşământ complex;

-ingrăşăminte chimice fosfatice;

-ingrăşământ compus;

-uree;

-uree tehnică;

-acid sulfuric tehnic;

-acid sulfuric pentru acumulatori;

-acid fosforic tehnic;

-fosfatol;

-fosfat dicalcic furajer;

-carbonat de calciu furajer;

-sulf pulbere;

-amoniac tehnic soluţie;

-amoniac tehnic lichefiat;

-oxigen tehnic gazos;

-azot lichid şi gazos;

-ingrăşăminte lichide complexe foliare cu micro-elemente.

Activitatea de producţie a societăţii comerciale se desfăşoară in unităţi de producţie situate la sediul său din municipiul Bacău, unde SOFERT S.A. deţine o suprafaţă de 86.7 ha. Pentru deservirea unităţilor de producţie societatea dispune de:

a) surse proprii de furnizare a utilităţilor:

-centrală termică;

-instalaţie de apă demineralizată;

-staţie de compresoare aer industrial;

-instalaţie de apă recirculată;

-instalaţie de separare aer.

b) spaţii special amenajate pentru depozitarea materiilor prime şi a produselor finite;

c) reţea de cale ferată uzinală, conectată la reţeaua naţională, linia Bacău;

d) sistem de drumuri intern-bine amenajat şi intreţinut;

e) o uzină de reparaţii şi piese de schimb, bine organizată pentru reparaţiile mecanice, electrice şi de automatizare curente, care ii permite execuţia de:

-piese de schimb pentru pompe, compresoare şi ventilatoare;

-confecţii de utilaje cu regim I.S.C.I.R.;

-execuţia de S.D.V.uri pentru necesităţi proprii şi pentru terţi;

f) societatea dispune de resursele umane necesare realizării programului de producţie propus şi obiectivele cuprinse in strategia firmei;

g) atelier de proiectare propriu, care elaborează documentaţia de execuţie (partea de construcţii montaj) aferente obiectivelor de cercetare finalizate şi care sunt promovate la aplicare;

h) in domeniul cercetării-dezvoltării societatea are specialişti pentru elaborarea tehnologiilor şi identificarea soluţiilor tehnice, in vederea asimilării şi realizării de noi produse in scopul diversificării producţiei.

Preview document

Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 1
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 2
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 3
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 4
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 5
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 6
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 7
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 8
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 9
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 10
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 11
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 12
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 13
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 14
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 15
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 16
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 17
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 18
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 19
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 20
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 21
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 22
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 23
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 24
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 25
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 26
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 27
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 28
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 29
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 30
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 31
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 32
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 33
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 34
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 35
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 36
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 37
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 38
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 39
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 40
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 41
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 42
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 43
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 44
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 45
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 46
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 47
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 48
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 49
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 50
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 51
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 52
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 53
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 54
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 55
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 56
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 57
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 58
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 59
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 60
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 61
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 62
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 63
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 64
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 65
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 66
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 67
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 68
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 69
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 70
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 71
Politica de preț în cadrul Sofert SA Bacău - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Politica de Pret in Cadrul Sofert SA Bacau.DOC

Alții au mai descărcat și

Prezentarea politicii de promovare a unei societăți

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Mixul de Marketing într-o Întreprindere Turistică cu Referire la Agenția de Turism Movi Tour

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Politică de preț la SC Katto SRL

INTRODUCERE Lucrarea intitulată “ Politica de preţ la KATTO.SRL.” este structurată în trei capitole. Cap I. Preţul în conceptul de marketing...

Lansarea unui nou produs pe piață

• SCURT ISTORIC AL FIRMEI CHOCO • Societatea comerciala CHOCO S.R.L. Calarasi sub actuala denumire s-a infiintat in anul 2011. Conform...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Proiect Management Strategic

Capitolul 1: Scurta prezentare a firmei 1.1.Prezentarea firmei Socieatea comerciala Azomures S.A. este cel mai mare producator român de...

Ai nevoie de altceva?