Proiectarea unui Rezervor Orizontal

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 7548
Mărime: 5.88MB (arhivat)
Publicat de: Delia Geta Morar
Puncte necesare: 10

Extras din proiect

I. MEMORIUL DE CALCUL

1. Prezentarea constructiv-functionala a principalelor tipuri de separatoare (degazoare, aparate pentru decantare si sedimentare etc)

1.1. GENERALITĂŢI

Recipientele sub presiune sunt vase închise în care se află fluide la o presiune mai mare decât presiunea atmosferică sau sub vid, la diferite temperaturi. în recipientele utilizate în industria chimică au loc operaţii fizice (amestecare, încălzire etc), sau reacţii chimice. Recipientele pot fi fixe sau transportabile (butelii, cisterne auto sau pe calea ferată). Proiec¬tarea, construcţia, repararea şi exploatarea recipientelor sub presiune sînt supuse prescripţiilor, instrucţiunilor şi controlului I.S.C.I.R. (Inspectoratul de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat).

Recipientele pot fi clasificate, în funcţie de grosimea peretelui» în două mari categorii: cu perete subţire, la care β= De/Di<1,2 şi cu perete gros, pentru care β= De/Di >1,2, unde De este diametrul exterior al recipientului, iar Dt diametrul interior al recipientului. Clasificarea lor se mai poate face şi în funcţie de parametrii de lucru, presiune şi temperatură.

În industria chimică se întâlneşte o mare varietate de tipuri construc¬tive de recipiente sub presiune. Ele se pot clasifica după mai multe cri¬terii, şi anume: după forma corpului recipientului (cilindrice, sferice), după forma capacelor sau a fundurilor recipientelor (eliptice, sferice, conice), după modul de rezemare (lateral sau pe fund), după modul de încălzire (cu manta sau serpentină) etc. în figura 1.1 sînt prezentate câteva tipuri constructive de recipiente sub presiune. Tot din categoria recipientelor mai fac parte: coloanele de distilare, de rectificare, de absorbţie, aparatele aferente acestora scrubere, turnuri, precum şi aparatele tubulare, schimbătoarele de căldură.

Fig. 1.1. Tipuri constructive de recipiente:

a - recipient cilindric vertical cu capac plan, fund bombat şi rezemare laterală; b - rezemare pe fund; c - cu cămaşă de încălzire şi rezemare laterală; d - cu cămaşă de încălzire demontabilă şi rezemare pe fund; e - cu capac plan şi fund conic, rezemare laterală; f - cu cămaşă de încălzire nedemontabilă şi rezemare pe fund; g - cu capac bombat şi fund plan; h - cu cămaşă de încălzire; i - cu fund şi capac bombat, rezemare laterală; j - cu cămaşă de încălzire; fc - recipient orizontal; l - recipient sferic.

Utilajul ce urmează a fi proiectat se încadrează in categoria aparatelor cilindrice de tip vertical, ce permit realizarea proceselor de transfer de substanţă sau de masă ce au loc în instalaţiile utilizate în industria petrochimică.

Pentru a asigura un timp mare de contact intre fazele aflate in trecere prin instalaţi în procesele de transfer de substanţă este necesar ca lungimea acesteia sa fie cât mai mare.

Din punct de vedere constructiv, aparatele cilindrice de tip vertical sunt compuse din următoarele elemente:

- corp cilindric, realizat din tronsoane asamblate prin sudură, care se sprijină pe un suport;

- echipamentul interior, necesar realizării transferului de substanţă;

- amenajările exterioare, care servesc la crearea condiţiilor de funcţionare a utilajului.

Din punct de vedere al soluţiei adoptate în vederea asigurării unei suprafeţe maxime de contact între faze se folosesc:

- coloane cu umplutura - coloane umplute cu corpuri de umplere, peste care curge lichidul supus prelucrării, caracterizate prin faptul ca, concentraţia celor doua fa; variază continuu de-a lungul înălţimii coloanei;

- coloane cu talere - coloane compartimentate pe înălţime cu ajutorul unor talere ce asigura o suprafaţa mare de contact intre faze. Prin barbotarea fazei gazoase ce urca de la baza coloanei către vârf cu faza lichida, se asigura astfel transferul de substanţa;

Recipientele sub presiune se pot clasifica după mai multe criterii. Astfel:

a) După grosimea pereţilor pot fi:

- recipiente cu pereţi subţiri - la care raportul dintre diametrul exterior şi diametrul interior este mai mic de 1,2;

- recipiente cu pereţi groşi - la care raportul dintre diametrul exterior si diametru! interior este mai mare de 1,2;

b) După poziţia in spaţiu:

- recipiente cu axa orizontala;

- recipiente cu axa verticala.

c) După locul de amplasare:

- recipiente supraterane - pot fi montate la sol sau supraînălţat pe fundaţie sau construcţie metalică;

- recipiente îngropate.

d) După forma geometrică:

- recipiente cilindrice având acelaşi diametru;

- recipiente cilindrice având diametre diferite;

- recipiente sferice;

- recipiente în formă de picătură

e) După destinaţie:

- recipiente sub presiune, de uz general;

- recipiente de proces.

f) După posibilităţile de transport:

- recipiente gabaritice - ale căror dimensiuni de gabarit se înscriu în limitele gabaritelor de transport pe căi rutiere sau feroviare;

- recipiente agabaritice - la care, datorita dimensiunilor de gabarit prea mari, transportul către locul de montaj se face pe tronsoane.

g) După mobilitate:

- recipiente stabile (fixe);

- recipiente transportabile (butelii, cisterne auto sau de cale ferată);

h) După modul de asamblare:

- recipiente sub presiune, demontabile - la care elementele componente sunt asamblate cu ajutorul unor îmbinări demontabile;

- recipiente sub presiune, nedemontabile - asamblate prin sudură şi prevăzute cu guri de vizitare sau control.

În general un recipient sub presiune se compune din patru părţi principale şi anume:

- recipientul propriu-zis, constituit din: manta, capace, racord de încărcare, racord de golire, gură de vizitare, racord pentru sistemul de siguranţă, sistemul de susţinere, racorduri pentru indicatoare de nivel

- echipamentul obligatoriu, constituit din: supapa de siguranţă, manometru, indicator de nivel, placă de timbru

- echipamentul interior, impus de scopurile tehnologice şi care este întâlnit mai ales la aparatura de proces

- construcţii de deservire, necesare pentru crearea condiţiilor optime de

exploatare şi întreţinere a recipientului. Se compune din: podeţe, scări, dispozitive de ridicare.

Din punct de vedere constructiv, recipientele sub presiune sunt executate numai din îmbinări sudate cap la cap , admiţându-se şi suduri de colţ pentru sudarea flanşelor, fundurilor plane sau a racordurilor la elementele cilindrice sau sferice, la sudarea tablelor prin suprapunere, dar cu următoarele condiţii:

- grosimea elementelor sudate sa fie cel mult 10 mm în cazul îmbinărilor longitudinale, respectiv 16 mm în cazul îmbinărilor circulare;

- elementele respective sa nu fie supuse flăcărilor;

- sudarea sa fie executată pe ambele părţi.

Preview document

Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 1
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 2
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 3
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 4
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 5
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 6
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 7
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 8
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 9
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 10
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 11
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 12
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 13
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 14
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 15
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 16
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 17
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 18
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 19
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 20
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 21
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 22
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 23
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 24
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 25
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 26
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 27
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 28
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 29
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 30
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 31
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 32
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 33
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 34
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 35
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 36
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 37
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 38
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 39
Proiectarea unui Rezervor Orizontal - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Rezervor Orizontal.doc

Alții au mai descărcat și

Să se proiecteze un rezervor cilindric vertical (RCV) de depozitare atmosferică

Cap 1. Analiza constructiv functionala a principalelor tipuri de rezervoare atmosferice utilizate la depozitarea produselor petroliere. Industria...

Depozitarea Fluidelor

Capitolul1 Analiza constructiv-functionala a principalelor tipuri de rezervoare atmosferice de depozitare a produselor volatile Rezervoarele...

Proiectarea unui Recipient sub Presiune

CAPITOLUL 1 1. Prezentarea constructiv-functionala a principalelor tipuri de rezervoare cilindrice orizontale 1.1. Generalitati. Elemente...

Controlul îmbinărilor pieselor sudate

Analiza documentaţiei de execuţie a piesei Clasificarea oţelurilor pentru sudură recomandate de I.I.S. are în vedere rezistenţa mecanică de...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate al unei Stații de Îmbuteliere GPL

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie,...

Prepararea unei smoale cocsochimice, liant pentru construcția și reparația drumurilor, ca înlocuitor al bitumului rutier petrolier

Smoala este reziduul termoplastic care se obtine in proportie de cca. 50% la distilarea primara a gudronului.Gudronul se obtine la cocsificarea...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Implementarea Panourilor Solare la Bordul unei Nave Pasager Fluvială

1. DESCRIEREA GENERALĂ A NAVEI 1.1. Consideraţii generale Nava pasager este nava special destinată transportului de călători, colete si scrisori...

Proiectarea unui Rezervor Orizontal

CAP. I. Prezentarea constructiv-funcţională a principalelor tipuri de rezervoare cilindrice orizontale. Rezervoarele cilindrice orizontale, de...

Proiectarea unui Recipient sub Presiune

CAPITOLUL 1 1. Prezentarea constructiv-functionala a principalelor tipuri de rezervoare cilindrice orizontale 1.1. Generalitati. Elemente...

Statica fluidelor perfecte

RELATIA FUNDAMENTALA A STATICII FLUIDELOR 1. Fortele care actioneaza asupra fluidelor 2. Ecuatia de repaus a fluidelor perfecte 3. Relatia...

Mecanică și mecanica fluidelor semestrul I și II

MODUL I Obiectul mecanicii • Mecanica este o ştiinţă fundamentală a naturii, care descrie şi stabileşte condiţiile de mişcare şi de repaus pentru...

Ai nevoie de altceva?