Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 18152
Mărime: 23.21MB (arhivat)
Publicat de: Florin Nicoară
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA: INGINERIA ŞI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. 1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI 6
 3. 1.1 Obiectivul general 7
 4. 1.2 Obiectivele specifice 7
 5. 1.3 Descrierea generală a satului Sibiel 7
 6. 2 POLUAREA APEI 8
 7. 2.1 Reglementări legislative 9
 8. 2.2 Calitatea apelor uzate 10
 9. 2.3 Prevenirea şi combaterea poluării apei 11
 10. 2.4 Influența apelor uzate asupra mediului înconjurător 12
 11. 3 STADIUL ACTUAL AL EPURĂRII AVANSATE CU 13
 12. STAŢIE DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR UZATE MENAJERE N3-CA1S-360-961.N+P 13
 13. 3.1. Lista ansamblului complet a staţiei de epurare biologică a apei uzate menajere N3-CA1S-360-961.N+P. 13
 14. 3.2. Parametrii apei reziduale calculaţi iniţial ai staţiei N3-CA1S-360-961.N+P 13
 15. 3.3. Parametrii tehnici, tehnologici şi operaţionali 14
 16. 3.4. Cerinţe generale pentru instalaţii şi staţii „REŠETILOVS UN CO” IK de tratare biologică a apelor reziduale menajere 16
 17. 4 DESCRIEREA STAŢIEI 24
 18. 4.1 Descrierea generală 24
 19. 4.2 Blocul pentru tratare mecanică 26
 20. 4.2.1 Echipament 26
 21. 4.2.2 Tehnologia blocului pentru tratarea mecanică 27
 22. 4.2.3 Alimentarea cu apă reziduală 27
 23. 4.2.4 Prelucrarea magnetică 28
 24. 4.2.5 Îndepărtarea resturilor 28
 25. 4.2.7 Deshidratare nisip 29
 26. 4.2.8 Unitate deshidratare nisip 30
 27. 4.2.9 Camera pentru distribuirea proporţională a debitului de apă reziduală 30
 28. 4.3. Bloc de rezervoare 31
 29. 4.3.1 Echipament 31
 30. 4.3.2 Tehnologia blocurilor de rezervoare (pentru o linie tehnologică) 33
 31. 4.3.3 Rezervorul de coagulare 33
 32. 4.3.4 Rezervorul de sedimentare primară 34
 33. 4.3.5 Unitatea de nitrificare - denitrificare 35
 34. 4.3.6 Ax service 37
 35. 5 DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE A UNOR COMPONENTE DIN SCHEMA DE EPURARE 42
 36. 5.1 Stația pentru deshidratarea sedimentului N3-CADS-36-3BAG 42
 37. 5.2 Unitate dezinfectare efluent NE-UV-200 48
 38. 5.3 Rezervor de sedimente 52
 39. 5.4 Stație stocare cu dozare coagulant N3-CS-2-2 56
 40. 5.4.1 Coagulant stocat 56
 41. 5.4.2 Staţia de dozare a coagulantului 57
 42. 5.5 Determinarea concentrațiilor poluanților 59
 43. 6 PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ 74
 44. 6.1 Determinarea dozajelor de coagulant 74
 45. 6.2 Deznisipator orizontal tangenţial 75
 46. 6.2.1 Sedimentarea nisipului din apele uzate – deznisiparea 75
 47. 6.2.2 Exemplu de calcul 79
 48. 7 CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 82
 49. 8 BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

REZUMAT

Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă ridicată.

Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor moderne de epurare dorite. Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic.

Lucrarea de licență este alcătuită din şapte capitole.

Primul capitol are ca obiectiv principal descrierea zonei de amplasare a stației de epurare Rešetilovs şi obiectivele turistice din zona.

Al doilea capitol cuprinde considerentele privind epurarea apelor uzate menajere şi anume: reglementări legislative, caracteristicile apelor uzate, prevenirea şi combaterea poluării apelor uzate.

Cel de-al treilea capitol pune în evidenţă tehnologia adoptată pentru epurarea apelor uzate. Aici se prezintă stația de epuarare biologică a apelor uzate menajere N3-CA1S-360-962.N+P, paramentri tehnici, tehnologici şi de operare, cerințele generale de tratare biologică a apelor reziduale menajere.

Capitolul patru are ca obiectiv:

• descrierea stației;

• tehnologiea stație;

• caracteristici ale operării;

• tehnologia blocului pentru tratare mecanică;

• tehnologia blocurilor de rezervoare.

În capitolul cinci sunt descrise fluxurile tehnologice pentru:

• stația pentru deshidratare sediment;

• unitatea de dezinfectare efluent;

• rezervorul de sedimente;

• stația de stocare cu dozare coagulant;

• determinarea concentrațiilor poluanților.

În capitolul şase are loc determinarea dozajelor de coagulant şi proiectarea tehnologica a unui deznisipator orizontal tangențial cu calculul necesar.

În concluzie staţia de epurare adoptată are la baza o unitate de epurare, tip Rešetilovs, asigurând procesarea unui debit Qu.zi.max. = 360 m3/zi.

SUMMARY

The cleaning station of the residual water from Sibiel, is characterized by a simple technology but modern and high efficiency.

The anticipation of installations and advanced equipments is required to achieve desired modern cleaning efficiencies. Thus, the proposed technological solution includes advanced facilities, involving low energy, simple harnessing operations by applying specific technological process automation.

License paper consists of seven chapters.

The first chapter has as main aim the describing of the placement area of Rešetilovs cleaning station and area attractions.

The second chapter includes the considerations concerning the cleaning of residual wastewater and namely: legislative regulations, wastewater characteristics, prevention and control of wastewater pollution.

The third chapter gives points to the adopted technology for the cleaning of residual water. Here, it is presented the biological cleaning station of residual wastewater N3-CA1S-360-962.N+P; technical, technological and operating parameters; general requirements for biological treatment of residual wastewater.

Chapter four has as aim:

• station description;

• station technology;

• characteristics of operation;

• technology for mechanical treatment unit;

• technology blocks reservoirs.

Chapter five describes technological flows for:

• station for dewatering sludge;

• unit for disinfection tributary stream;

• reservoir sediments;

• coagulant dosage storage station;

• Determination of pollutant concentration.

Chapter six describes the determination of coagulant dosing and the technological design of a horizontal sand-clearing basin tangentially with the necessary calculation.

In conclusion, the adopted cleaning station is based on a cleaning unit, type Rešetilovs, providing the processing of a flow Qu.day.max = 360 m3/day.

INTRODUCERE

În perioada actuală, pe fondul dezvoltării zonelor de locuit, inclusiv în zone izolate, necesitatea epurarării apelor uzate din comunităţi reduse a impus folosirea unor staţii de epurare compacte de capacitate mică. Atenţia acordată calităţii mediului şi noile cerinţe din ce în ce mai restrictive, atât cu privire la emisiile de substanţe poluante, cât şi la controlul acestora, impune ca aceste staţii compacte să realizeze parametrii impuşi pentru evacuarea apelor uzate conform normativelor în vigoare.

Preview document

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 1
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 2
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 3
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 4
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 5
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 6
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 7
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 8
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 9
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 10
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 11
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 12
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 13
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 14
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 15
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 16
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 17
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 18
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 19
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 20
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 21
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 22
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 23
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 24
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 25
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 26
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 27
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 28
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 29
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 30
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 31
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 32
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 33
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 34
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 35
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 36
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 37
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 38
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 39
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 40
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 41
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 42
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 43
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 44
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 45
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 46
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 47
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 48
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 49
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 50
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 51
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 52
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 53
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 54
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 55
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 56
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 57
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 58
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 59
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 60
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 61
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 62
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 63
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 64
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 65
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 66
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 67
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 68
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 69
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 70
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 71
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 72
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 73
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 74
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 75
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 76
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 77
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 78
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 79
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 80
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 81
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 82
Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Statie de Epurare Biologica a Apelor Uzate Menajere.doc

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri al Firmei Pogo SRL

Activitatea intreprinderii ,,POGO SRL” o constituie confectionarea de pungute pentru cadouri. Produsul principal al firmei: pungi de hârtie pentru...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Tratarea și epurarea apelor uzate industriale

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR - DEFINIȚII Apa înseamnă viață și din această cauză puritatea ei este un indicator esențial al calității și...

Te-ar putea interesa și

Epurarea apelor uzate - o stație de epurare cu o capacitate de 20t apă pe zi

Capitolul 1. Tema lucrării: Să se proiecteze o staţie de alimentare şi epurare a apei potabile pentru un oraş de 30000 locuitori şi o industrie...

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate municipale

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE A. Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei instalatii de epurare a apelor uzate municipale. Se dau...

Construcții agricole - crescătorie de ciuperci

CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA CULTIVĂRII CIUPERCILOR COMESTIBILE 1.1 Avantajele cultivării ciupercilor Ciupercile comestibile reprezintă un produs...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice prin care se reduce încărcarea...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Impactul Industriei Alimentare asupra Mediului Înconjurător în Județul Sibiu

1. Noţiuni generale de management Conceptul de management cunoaşte 3 accepţiuni: activitate, grup de oameni care conduc o întreprindere şi...

Ai nevoie de altceva?