Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 31651
Mărime: 861.33KB (arhivat)
Publicat de: Robertina Busuioc
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Dr.Ing. Teodosiu Carmen

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Tema de proiectare 4
 2. CAPITOLUL 2. Memoriu tehnic 5
 3. CAPITOLUL 3. Considerente generale privind epurarea apelor uzate 6
 4. 3.1. Poluanţi caracteristici. Impactul lor asupra mediului. Necesitatea epurării apelor uzate 7
 5. 3.2. Condiţii de calitate pentru factorul de mediu şi normativele 11
 6. 3.3. Caracterizarea apelor uzate 13
 7. 3.4. Caracteristicile apelor uzate din industria farmaceutică 16
 8. 3.5. Cele mai bune tehnici disponibile pentru epurarea apelor uzate din industria farmaceutică (BAT) 21
 9. CAPITOLUL 4. Tehnologia adoptată pentru epurarea apelor uzate 23
 10. 4.1. Variante tehnologice de epurare a apelor uzate 23
 11. 4.2. Variante tehnologice de epurare a apelor uzate din industria farmaceutică 24
 12. 4.3. Factori care influenţează selecţia operaţiilor şi proceselor unitare în alcătuirea schemei tehnologice de epurare 25
 13. 4.4. Determinarea gradului de epurare necesar 29
 14. 4.5.Variante tehnologice posibile pentru epurarea efluentului 33
 15. 4.6. Calculul concentraţiilor intermediare 35
 16. 4.7. Alegerea variantei tehnologice optime. Descrierea detaliată a procesului tehnologic adoptat 42
 17. 4.8. Elaborarea schemei bloc tehnologice 43
 18. CAPITOLUL 5.Analiza procesului şi proiectarea tehnologică a utilajelor 46
 19. 5.1. Analiza procesului 46
 20. 5.2. Proiectarea tehnologică a utilajelor 48
 21. 5.2.1. Bazinul de aerare cu nămol activ 48
 22. 5.2.2. Coloana de adsorbţie 57
 23. 5.3. Bilanţ de masă 62
 24. 5.4. Calculul puterii necesare pentru acţionarea maşinilor de transport a fluidelor 70
 25. 5.5. Fişe tehnice 73
 26. CAPITOLUL 6.Exploatarea staţiei de epurare 74
 27. 6.1. Materii prime, auxiliare şi utilităţi. Consumuri specifice 74
 28. 6.2. Subproduse materiale şi energetice, deşeuri. Valorificarea şi reciclarea deşeurilor 75
 29. 6.2.1. Tratarea nămolurilor 76
 30. 6.3. Controlul, automatizarea şi reglarea procesului tehnologic. 79
 31. 6.4. Controlul de calitate şi controlul pe faze de fabricaţie 89
 32. 6.5. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă 90
 33. CAPITOLUL 7.Amplasament şi plan general 95
 34. 7.1. Amplasarea obiectivului în teritoriu. Cerinţe şi utilitate 95
 35. 7.2. Elemente de geologie şi topografie 96
 36. 7.2.1. Solul şi subsolul 96
 37. 7.2.2. Resurse de apă 96
 38. 7.2.3. Clima şi calitatea aerului 97
 39. 7.2.4. Elemente de geologie acvatică şi terestră 97
 40. 7.2.5. Aşezări umane 97
 41. 7.3. Impactul asupra mediului 97
 42. BIBLIOGRAFIE 99

Extras din licență

CAPITOLUL 1

Tema de proiectare

Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în receptori naturali.

Se dau următoarele date :

A. Debite de calcul:

Qzi , med = 0,27 m3/s

Qzi , max = 0,30 m3/s

Qorar , min =0,24 m3/s

Qorar , max =0,32 m3/s

B. Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare:

Solide in suspensie: Ci(SS) = 400 mg/l

Substante organice: CBO5 = 2000 mg/l

CCOCr = 3900 mg/l

Fenoli: 60 mg/l

Azot total: Ci(N)=85 mg/l

Temperatura apei uzate: 20°C

pH-ul = 4.5

Constanta de consum a oxigenului din apele uzate : K1=0,1 zi-1.

C. Analizele de laborator ale receptorului natural în care se deversează apele uzate epurate:

Oxigen dizolvat: CO= 6 mg/l

Substante organice: CBO5 = 20 mg /l

CCOCr = 50 mg /l

Solide in suspensie: Ce(SS) = 50 mg /l

Azot total: Ce(N) = 2,5 mg/l

Temperatura medie a apei: 10 °C

Constanta de oxigenare a apei: K2=0,2 zi-1

D. Studiile hidrologice ale receptorului natural indică :

Viteza medie a apei v=1,5 m/s ;

Debitul emisarului : Qe=5m3/s;

Coeficientul de sinuozitate al râului : Ø=1,2;

Constanta vitezei de consum a oxigenului din apele uzate : K1r=0,1 zi-1.

E. Utilaje ce urmeaza a fi proiectate:

Bazin de aerare cu nămol activ

Coalana de adsorbţie

CAPITOLUL 2

Memoriu tehnic

Obiectivul acestei lucrări constă în proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în receptori naturali.

Procesul de epurare constă în îndepărtarea din apele uzate a substanţelor toxice, a microorganismelor. Epurarea apelor uzate se realizează în staţii de epurare. Acestea fac parte integrantă din canalizarea unui oraş sau a unei întreprinderi, mărimea lor fiind determinată de gradul de epurare necesar, de debitele şi caracteristicile apelor uzate şi ale emisarului, de folosinţele prezente şi viitoare ale apei.

În capitolul1 se prezintă tema de proiectare cu datele iniţiale necesare realizării proiectului.

În capitolul 3 sunt redate principalele considerente generale ale apelor uzate (poluanţi caracteristici, condiţii de calitate, normative,) şi caracteristicile apelor uzate provenite din industria farmaceutică. Astfel, este analizat procesul tehnologic şi sunt prezentaţi principalii poluanţi ce ajung în apa tehnologică. De asemenea impactul asupra mediului este luat în consideraţie.

Capitolul 4 prezintă tehnologia adoptată pentru epurarea a apelor uzate din industria farmaceutică. Pentru anumite variante tehnologice de epurare a apelor uzate sunt calculate concentraţiile intermediare pentru fiecare treapta de epurare în parte şi în funcţie de gradele de epurare obţinute şi criteriul economic se alege varianta optimă. Pentru varianta optimă aleasă se efectuează schema tehnologică.

În capitolul 5 este efectuată proiectarea tehnologică a bazinului cu nămol activ şi a coloanei de adsorbţie. De asemenea este calculată puterea de acţionare a unei pompe de nămol cât si a electrosuflantei necesare pentru aerare. Este realizat apoi bilanţul de masă si sunt descrise posibilităţile de tratare a nămolurilor.

În capitolul 6 sunt prezentate principalele utilităţi, consumuri specifice, subproduse materiale şi energetice necesare pentru exploatarea staţiei de epurare precum şi deşeurile rezultate din staţie. Următorul subcapitol se referă la controlul, automatizarea şi reglarea procesului tehnologic. Urmează apoi citarea principalelor măsuri de protecţia muncii şi PSI.

Capitolul 7 tratează noţiuni despre amplasament şi plan general al proiectului.

Capitolul 8 prezintă bibliografia studiată pentru efectuarea proiectului.

CAPITOLUL 3

Considerente generale privind epurarea apelor uzate

Apa este substanţa cea mai răspândită de pe suprafaţa Globului, constituind hidrosfera şi totodată este componenta principală a materiei vii. În aceeaşi măsură în care este necesară pentru existenţa şi evoluţia materiei vii, apa este o componentă valoroasă şi pentru activităţile umane. Utilizarea globală a apei însumând cerinţele menajere, industriale şi agricole reprezintă aproximativ 250 m3/an locuitor, cu discrepanţe mari: 100 m3/an locuitor în ţările în curs de dezvoltare şi 1300 – 1500 m3/an locuitor în ţările dezvoltate. (Teodosiu, 2001).

În prezent şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a apelor şi apelor uzate a devenit o problemă majoră in contextul alinierii României la standardele şi cerinţele impuse pe plan mondial. Decalajul destul de mare dintre cerinţele de apă estimate şi resursele utilizabile de apă a impus studierea unor măsuri suplimentare in vederea reducerii cerinţelor de apă prin intensificarea recirculării interne, prin înlocuirea tehnologiilor cu consum ridicat de apă cu tehnologii cu consum minim (tehnologii uscate), precum şi folosirea intensivă de-a lungul cursurilor acestora a unor ape de suprafaţă la diverse cerinţe de consum

Apa, în circuitul ei în natură, trece prin diferite locuri de întrebuinţare, se încarcă cu diferite materii şi substanţe care o degradează, făcând-o în general neutilizabilă în continuare. Deci, în principiu, poluarea apei reprezintă o alterare a calităţilor fizice, chimice, biologice, bacteriologice şi radioactive ale acesteia peste o limită admisibilă stabilită, produsă în mod direct sau indirect de o activitate umană. Apele poluate devin improprii pentru utilizarea normală ca apă potabilă, industrială, de agrement, pentru agricultură.

Preview document

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 1
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 2
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 3
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 4
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 5
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 6
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 7
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 8
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 9
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 10
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 11
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 12
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 13
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 14
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 15
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 16
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 17
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 18
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 19
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 20
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 21
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 22
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 23
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 24
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 25
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 26
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 27
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 28
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 29
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 30
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 31
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 32
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 33
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 34
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 35
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 36
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 37
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 38
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 39
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 40
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 41
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 42
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 43
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 44
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 45
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 46
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 47
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 48
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 49
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 50
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 51
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 52
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 53
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 54
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 55
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 56
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 57
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 58
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 59
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 60
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 61
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 62
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 63
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 64
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 65
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 66
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 67
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 68
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 69
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 70
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 71
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 72
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 73
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 74
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 75
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 76
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 77
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 78
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 79
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 80
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 81
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 82
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 83
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 84
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 85
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 86
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 87
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 88
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 89
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 90
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 91
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 92
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 93
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 94
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 95
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 96
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 97
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 98
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 99
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 100
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 101
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 102
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 103
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 104
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 105
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 106
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 107
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 108
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 109
Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutica.doc

Alții au mai descărcat și

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Aspecte de mediu la o instalație de producere a biodieselului

Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea...

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Studii privind Obținerea și Utilizarea Materialelor Modificate Chimic Folosite în Depoluarea și Monitorizarea Apei

INTRODUCERE Având în vedere gravele probleme de poluare cu care ne confruntam si problemele pe care le ridica deseurile industriale, tinând cont...

Indicatori de calitate ai apei uzate orășenești de la stația de epurare Târgu Frumos

Introducere Ca urmare a creşterii demografice, a industrializării, se constată o creştere a consumului de apă pentru diferite folosinţe. După...

Ape Reziduale

Capitolul I Introducere l.1 Istoric Poluarea apelor are o istorie în care putem oarecum distinge faze succesive de percepţie a problemelor. În...

Epurarea Apelor

ARGUMENT Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie...

Evaluarea financiară a firmei Antibiotice Iași

1. Descrierea generala a societatii comerciale S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi, s-a înfiintat ca societate comerciala pe actiuni la data de 12.11.1990...

Prevenirea și combaterea poluării apei

Argument APA este cea mai comună substanţă din natură, pentru că intră în compoziţia chimică a mineralelor din crusta planetei şi în nucleul...

Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate

Reciclarea deseurilor industriale nerecuperabile si a apelor uzate Mediul înconjurator reprezinta ansamblul componentelor naturale ale Pamântului...

Epurarea apelor uzate provenite din industria chimică în vederea deversării în sistemul de canalizare

1. Descrierea industriei 1.1.1. Industria chimică anorganică Poluarea apei la nivel mondial este una dintre cele mai grave problemele....

Ai nevoie de altceva?