Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6278
Mărime: 73.30KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu D.
Puncte necesare: 6
Medicina Muncii

Extras din proiect

1. Introducere

2. Prezentarea metodei de evaluare a nivelului de risc

3. Evaluarea nivelului de risc de accidentare pentru locul de muncă

4. Calcularea nivelului de risc global

5. Masuri de prevenire

6. Concluzii

7. Bibliografie

1 Introducere

Conducatorul întreprinderii are obligatia legala de a asigura securitatea si de a proteja sanatatea angajatilor printr-o serie de activitati specifice între care si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locul de munca

În conformitate cu metodologia de evaluare a nivelului de risc adoptată, pe baza analizei efectuate la nivelul componentelor sistemului de muncă precum şi a condiţiilor , s-au identificat situaţiile de lucru generatoare de riscuri de accidentare.

Banca de date astfel formată a permis identificarea factorilor de risc, specifici activităţii desfăşurate.

Considerând datele statistice privind evenimentele petrecute în ultimii ani, puse la dispoziţie de către conducere,şi apreciind gradul de probabilitate al producerii acestor evenimente, gravitate a urmărilor acestora, precum şi durata expunerii lucrătorilor la factorii de risc identificaţi s-au completat FIŞELE DE EVALUARE A LOCURILOR DE MUNCĂ.

În evaluarea punctuală a nivelului de risc, corespunzător fiecărui factor de risc identificat s-au considerat aspectele generate de varietatea condiţiilor posibil întâlnite, apreciind influenţa acestora în evaluarea gravităţii urmărilor evenimentelor posibile precum şi în cuantificarea probabilităţii acestora.

Metoda propusă are ca scop determinarea cantitativă a nivelului de risc pentru un loc de muncă, sector, secţie sau întreprindere, pe baza analizei sistemice şi a evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Aplicarea metodei se finalizează cu un document centralizator - Fişa de evaluare a locului de muncă - care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă. Fişa locului de muncă astfel întocmită constituie baza fundamentării programului de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă, sectorul, secţia sau întreprinderea analizată.

Principiul metodei

Esenţa metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile.

De asemenea, se admite că nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc.

Aceasta evaluare a riscurilor se concretizeaza prin stabilirea unor masuri care au ca scop

- prevenirea riscurilor profesionale;

- informarea lucr torilor;

- formarea lucr torilor;

- punerea în practic a mijloacelor ce permit aplicarea m surilor.

Desi finalitatea cea mai importanta a evaluarii riscurilor este prevenirea riscurilor profesionale,

nu este întotedeauna posibil sa transpunem acest deziderat în practica

Întrucât nu întotdeauna este posibil s le elimin m, riscurile trebuie reduse, iar riscurile reziduale trebuie stapânite.

Într-o etapa ulterioara în cadrul unui program de control, aceste riscuri reziduale vor fi reevaluate iar posibilitatile de eliminare sau de reducere suplimentara a riscurilor poate fi analizata prin prisma unor metode noi.

Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata si aplicata de o asemenea maniera , încât sa ajute angajatorul si persoanele cu responsabilitai în domeniul securitatii si sanatatii în munca la:

- identificarea pericolelor existente;

- selectionarea, în cunostinta de cauza a aparatelor, substantelor sau compusilor chimici utilizati, amenajarea locului de munca si organizarea muncii;

- verificarea modului de luare a masurilor;

- stabilirea priorit ilor de actiune privind îmbunatairea mediului de munca ;

- a face dovada lor însisi sau autoritailor competente, angajatilor sau reprezentantilor acestora ca toate componentele locului de munca au fost luate în considerare în cunostinta de cauza fata de riscurile si masurile necesare pentru protectia sanatatii si asigurarea securitaii.

În cadrul acestei lucrări se abordează o parte importantă a managementului riscului şi anume cea privind resursele umane, riscul de accidentare la locul de muncă.

După o prezentare succintă a conceptului de risc de accidentare şi a metodei de lucru utilizate se consideră ca exemplu determinarea riscului de accidentare şi îmbolnăvire pentru locul de muncă sectia LCCS

Sistemele pot fi caracterizate prin “niveluri de securitate”, respectiv “niveluri de risc”, ca indicatori cantitativi ai stărilor de securitate/risc.

Definind securitatea ca o funcţie de risc y = f(x) ,unde y = 1/x , se poate afirma că un sistem va fi cu atât mai sigur, cu cât nivelul de risc va fi mai mic şi reciproc.

Preview document

Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 1
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 2
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 3
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 4
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 5
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 6
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 7
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 8
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 9
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 10
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 11
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 12
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 13
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 14
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 15
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 16
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 17
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 18
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 19
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 20
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 21
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 22
Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Risc de Accidentare si Imbolnavire Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea nivelului de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională la SC Timken România SA. Ploiești

PARTEA I CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor...

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Managementul în stația CFR București Sud pentru circulația mărfurilor

INTRODUCERE Unele din principalele ramuri ale economiei naţionale a unei ţări este reprezentată de transporturi. Transporturile sunt o prelungire...

Modernizări pe Fluxul Tehnologic la Departamentul Furnale și Influența asupra Scăderii Nivelului de Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională

CONŢINUTUL PROIECTULUI Furnalul constitue agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în...

Tehnologia obținerii țigaretelor

I. OBIECTIVUL PROIECTULUI 1.1. Denumirea obiectivului proiectului Sa se dimensioneze o sectie de obtinere a tigaretelor cu capacitatea 20.000...

Tehnologia obținerii alcoolului rafinat

1. OBIECTUL PROIECTULUI 1.1. Denumirea obiectului proiectului Sa se dimensioneze o sectie de obtinere a alcoolului rafinat, cu capacitatea de...

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Elaborarea unei Metodologii Cadru

INTRODUCERE Conform noii strategii a Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, numărul îmbolnăvirilor şi al...

Ai nevoie de altceva?