Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15815
Mărime: 74.31KB (arhivat)
Publicat de: Monica A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr Sf. Glavan
Prognoza si gestionarea situatiilor de criza si de conflicte internationale

Cuprins

 1. 1. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII
 2. 1.1. Conceptul de securitate internaţională
 3. 1.2. Terorismul international
 4. 2. STRATEGIA DE SECURITATE NATIONALA A ROMANIEI
 5. Introducere
 6. 2.1. Interesele nationale de securitate ale Romaniei
 7. 2.2 Obiectivele politicii de securitate naţională
 8. 2.3. Mediul internaţional de securitate
 9. 2.4. Obiectivele politicii de securitate naţională
 10. 2.4.1. Principalii factori de risc la adresa securităţii naţionale
 11. 2.4.2. Noile provocări - riscuri asimetrice nonclasice
 12. 2.4.3. Vulnerabilităţi în situaţia internă
 13. 2.5. Directii de actiune in politica de securitate nationala
 14. 2.5.1. In domeniul politico-administrativ
 15. 2.5.2. In domeniul economic
 16. 2.5.3. In domeniul social
 17. 2.5.4. In domeniul educatiei, cercetarii si culturii
 18. 2.5.5. In domeniul sigurantei nationale si ordinii publice
 19. 2.5.6. In domeniul apararii nationale
 20. 2.5.7. In domeniul politicii externe
 21. 3. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ROMÂNIEI
 22. 3.1. Aspecte de ordin general
 23. 3.2. Tipuri de ameninţări
 24. 4. ROLUL ROMANIEI IN COMBATEREA TERORISMULUI
 25. 4.1. Doctrina naţională privind prevenirea şi combaterea terorismului
 26. 4.2. Cadrul legal în materie antiteroristă
 27. 4.3. Rolul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere a Terorismului (DGPCT)
 28. 5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

Extras din proiect

SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ SI IMPACTUL TERORISMULUI ASUPRA SECURITATII

1.Conceptul de securitate internaţională

Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de mutaţiile care se produc pe toate planurile – politic, economic, social.

Toate aceste uriaşe transformări imprimă, la rîndul lor, caracteristici specifice vieţii internaţionale, relaţiilor dintre state, prin aducerea în prim plan a unor fenomene, tendinţe şi evenimente ce trebuie descifrate spre a li se găsi soluţii corespunzătoare pentru ca pacea omenirii, securitatea şi progresul popoarelor să fie asigurate.

Ideea de securitate şi-a lărgit sfera de cuprindere. Dacă, în mod tradiţional, tratatele privind securitatea internaţională şi menţinerea păcii cuprindeau prevederi de limitare a potenţialului militar, ne utilizarea armamentului de un anumit tip, limitarea recurgerii la forţă etc., sfârşitul secolului XX aduce un element de noutate în cadrul conceptului de securitate, şi anume acela al securităţii mediului. Tot în sfera ideii de securitate internaţională, în ultimul secol, a fost inclusă şi aceea conform căreia ameninţările la adresa securităţii internaţionale nu au ca sursă numai conflictele internaţionale, ci şi conflictele interne.

Ideea de securitate este stipulată şi în Carta ONU, prin care se interzice utilizarea forţei ca modalitate de agresiune împotriva unui stat suveran pentru a se evita punerea în pericol a securităţii internaţionale

Totodată, secolul XX pare să fi scos, mai mult decât oricând, în evidenţă legătura dintre securitatea internaţională şi aspectele economice. Securitatea internaţională este esenţială pentru asigurarea creşterii şi prosperităţii economice, iar forţa economică este cheia pentru asigurarea potenţialului militar, văzut ca garanţie a securităţii.

În prezent, pacea şi securitatea mondială sunt ameninţate, în cea mai mare măsură, de conflictele care au loc mai degrabă în interiorul ţărilor, decât conflictele între state. Se vorbeşte foarte mult despre „pacea democratică” , menţionându-se că societăţile democratice nu pornesc la război una împotriva alteia (ele pot lupta, dar împotriva statelor nedemocratice). Transparenţa şi răspunderea, care au atins un nivel mai ridicat în societăţile democratice, pot îngreuna declanşarea războiului de către guverne, gîndirea şi politicile acestora fiind supuse scrutinului. După cum a arătat războiul din Golf, democraţia este pentru pace o condiţie necesară, nu suficientă.

Conferinţa Internaţionala a relaţiilor dintre dezvoltare şi dezarmare convenită de Adunarea Generala a ONU, in New York în perioada 24 august - 11 septembrie 1987 au adoptat o definiţie a securităţii. În documentul final, care a fost adoptat printr-un consens a reprezentanţilor a 150 de ţări participante, s-a stabilit: „Securitatea este o prioritate de bază a tuturor naţiunilor, ea este de asemenea fundamentală atît în ceea ce priveşte dezarmarea cît şi dezvoltarea. Securitatea constă nu numai din aspecte militare, dar şi politice, economice, sociale, drepturi umane şi ecologice”

Securitatea internaţională este un obiectiv care nu a fost realizat decît în linii generale, fiind „uitate” anumite amănunte cum ar fi: poziţia Rusiei, neîmpăcată cu gîndul că a pierdut controlul asupra statelor baltice şi a altor state componente ale fostului spaţiu sovietic, posibile conflicte între India şi Pakistan, între Coreea de Nord şi cea de Sud, între Grecia şi Turcia, între Israel şi Siria, între Nigeria şi Camerun, printre altele.

Securitatea sporita poate, pe de o parte crea condiţii favorabile dezarmării, iar pe de alta parte poate asigura mediul şi încredere cu scopul unei ulterioare dezvoltări. Procesul de dezvoltare, prin depăşirea pericolelor nonmilitare a securităţii şi contribuind la formarea unui sistem internaţional mult mai stabil şi durabil, poate spori securitatea şi astfel sa promoveze reducerea numărului de arme prin dezarmare.

Dezarmarea ar putea spori securitatea atît în mod direct cît şi indirect. Procesul dezarmării care asigură securitatea prin scăderea progresivă a gradului de dotare cu armament, poate permite alocarea resurselor adiţionale pentru aspectele nonmilitare ale securităţii, şi ca rezultat sporirea ei în ansamblu.Recent, pericolele nonmilitare ale securităţii au trecut în prim plan a preocupărilor globale. Întîlnirea unui grup de experţi în aspectele nonmilitare ale securităţii în Taşkent, în mai 1990, au folosit următoarea definiţie a securităţii:„Securitate este starea în care statul consideră că nu există nici un pericol de atac militar, presiune politică şi economică, astfel că ei pot urma în mod liber dezvoltarea şi progresul ţării lor”

Modalităţile şi mijloacele de asigurare a securităţii pot fi definite în termini naţionali, interguvenamentali, nonguvernamentali şi globali.

Securitatea are 2 aspecte:

1. Absenţa unor pericole obiective, chiar dacă acestea sunt sau nu recunoscute;

2. Absenţa temerilor subiective, dacă acestea sunt sau nu justificate.

Care dintre aceste doua este mai importantă- Ambele aspecte pot fi argumentate. Ignorarea sau negarea pericolului nu asigură securitatea. De exemplu: dacă un stat neagă existenţa unui pericol cum ar fi efectul de seră, aceasta nu înseamnă că ţara în cauză nu se confruntă cu nici un pericol. Nici reclamarea unui pericol de agresiune ne-existent, uneori inventat deliberativ (sau cel puţin exagerat) pentru a motiva cheltuielile militare, expune ţara la un pericol real

Totuşi, ceea ce determină politicile statelor este modul lor de percepere a pericolelor şi ameninţărilor, chiar dacă acestea sunt sub-sau supraestimate.

Preview document

Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 1
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 2
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 3
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 4
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 5
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 6
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 7
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 8
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 9
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 10
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 11
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 12
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 13
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 14
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 15
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 16
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 17
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 18
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 19
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 20
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 21
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 22
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 23
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 24
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 25
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 26
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 27
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 28
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 29
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 30
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 31
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 32
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 33
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 34
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 35
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 36
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 37
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 38
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 39
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 40
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 41
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 42
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 43
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 44
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 45
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 46
Riscuri și amenințări la adresa României - contribuția României la luptă împotriva terorismului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Riscuri si Amenintari la Adresa Romaniei - Contributia Romaniei la Lupta Impotriva Terorismului.doc

Alții au mai descărcat și

Persuasiunea, artă a relaționării

TEHNICI DE PERSUASIUNE Legile in sine nu sunt nici bune, nici rele. Ele exista si nimic mai mult. Felul cum manipulam sau folosim legile este...

Negociere și Contractare

1.Importanta negocierii in afacerile economice internationale Negocierea a aparut cu f mult timp inainte de a se dezvolta afacerile, pt ca...

Programarea Neuro-Lingvistica

Neuro-linguistic programming (NLP) is a set of techniques, axioms and beliefs, that adherents use primarily as an approach to personal development....

Te-ar putea interesa și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Politica de securitate a României - oportunități și riscuri

ABSTRACT: The world we live an interdependent world is increasingly complex and often dangerous to Romanian citizens are becoming more aware....

Ai nevoie de altceva?