Joc didactic - Eu spun una tu spui multe

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1424
Mărime: 13.89KB (arhivat)
Publicat de: Marta D.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Assante Monica

Extras din proiect

Propunătoare:

Grupa: Mijlocie

Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ?

Tema săptămânii: Cufărul cu povești

Domeniul experențial: Domeniul Limbă și comunicare

Tema activității: Eu spun una tu spui multe !

Mijloace de realizare: joc didactic

Tipul activității: consolidarea cunoștințelor

Scopul: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor copiilor de a formula singularul și pluralul unor substantive.

Obiective operaționale: Pe parcursul activității, preșcolarii vor fi capabili:

O1: să numească personajele/aspectele din poveștile cunoscute, indicate de siluetele date;

O2: să formuleze, corect, singularul unor substantive;

O3: să formuleze, corect, pluralul substantivelor indicate;

O4: să alcătuiască enunțuri simple, cu substantive la numărul plural sau singular.

Sarcina didactică: Formularea pluralului unor substantive.

Regulile jocului:

R1: La semnalul primit fiecare echipă rezolvă sarcina dată;

R2: La semnalul educatoarei, copilul numit alege o siluetă din cutia fermecată, numind personajul din poveste, indicat de aceasta;

R3: Dacă copilul numit nu știe răspunsul poate fi ajutat de către un coleg de echipă;

R4: Același copil formulează singularul substantivului identificat;

R5: Alt copil formulează pluralul substantivului;

R6: În complicarea jocului se asociază unui singur obiect un număr crescut de obiecte, cerându-i-se copilului numit să spună ceva despre acesta/acestea (să alcătuiască un enunț simplu cu acesta/acestea);

R7: Pentru fiecare răspuns corect, echipa a cărui copil a răspuns primește câte un punct;

R8: Câștigă echipa care acumulează cele mai multe puncte.

Elemente de joc: mișcarea, aplauzele, surpriza, mânuirea materialului, închiderea și deschiderea ochilor.

Conținutul jocului: Fiecare echipă va contribui la construirea Tărâmului poveștilor, va recunoaște personajele din poveștile cunoscute, va formula corect forma de plural și singular a substantivelor, și va alcătui enunțuri.

Strategii didactice:

Metode și procedee: : instructajul, expunerea, explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, elemente de problematizare;

Mijloace de învățământ: macheta, cutia fermecată, siluetele cu personaje și aspecte din poveștile cunoscute (cei trei purceluși, iezii, Scufița Roșie, ursul, casele, copacii), ecusoane, buline, recompense - medalii cu personaje din povești.

Forme de organizare a activității: frontală, pe echipe, individuală

Resurse:

Temporale: 30 de minute

Umane: 20 de copiii

Bibliografie

- Hobjilă, A. (2008), Elemente de didactică a activităților de educare a limbajului, Iași: Editura Institutului European.

- Mitu, F., Antonovici, Ș. (2005), Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, Ediția a II- a revizuită, București: Editura Humanitas Educațional.

Preview document

Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 1
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 2
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 3
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 4
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 5
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 6
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 7
Joc didactic - Eu spun una tu spui multe - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Joc didactic - Eu spun una tu spui multe.doc

Te-ar putea interesa și

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului

CAPITOLUL I Motivaţia alegerii temei În învăţământul românesc de toate gradele, dar în special în învăţământul preşcolar studiul lexical merită o...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Ai nevoie de altceva?