Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7825
Mărime: 41.25KB (arhivat)
Publicat de: Onix M.
Puncte necesare: 8
Specializare: psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică
Materie: Psihologia Delincvenței Juvenile

Cuprins

  1. 1. Introducere
  2. 2. Conceptul de „delincvență juvenilă”
  3. 3. Rolul mediului familial în etiologia delincventei juvenile
  4. 4. Victimizarea copilului în mediul familial factor de risc delincvențional
  5. 5. Raportul dintre violența asupra copiilor si delicvența juvenilă
  6. 6. Concluzii
  7. 7. Bibliografie

Extras din proiect

Motto: "Respectați copilul care face o greșeală și care poate, atunci sau mai târziu, să se corecteze el însuși, dar opriți ferm și imediat orice utilizare nepotrivită a ambianței, prin grijă, liniște, prin cuvinte blânde ori printr-o prezență iubitoare." (Maria Montessori)

1. Introducere

O societate sănătoasă nu poate să existe decât dacă ea are o bază sănătoasă, iar aceasta nu poate fi decât familia. Este incontestabil că, în societatea în care trăim, majoritatea oamenilor nu-și urmăresc decât propriile interese, iar copilul nu-și mai găsește locul care ar trebui să-l ocupe, atât în familie, cât și în societate. Una din problemele societății noastre contemporane, pe care doresc să o abordez, este creșterea abuzului asupra copilului. Prin această lucrare doresc să scot în evidență faptul că, deși abuzul asupra copilului a crescut foarte mult, în prezent acestui fenomen larg conștientizat i s-a acordat tot mai puțină atenție. Una din cauzele care a ajutat la dezvoltarea acestui fenomen a fost transformările profunde care le-a suportat familia. Modificarea rolurilor, reorganizarea structurii familiei, redimensionarea contribuțiilor fiecăruia la bunul mers al familiei, au creat o nouă imagine a ceea ce trebuie să fie instituția familială astăzi. O altă problemă pe care aș vrea să o pun în evidență este valoarea în sine a copilului, dreptul acestuia de a fi protejat și recunoașterea ca persoană independentă. Copiii trebuie protejați împotriva oricărei forme de abuz, maltratare, neglijare, împotriva exploatării sexuale, precum și a celorlalte forme de abuz. Studiul de fată își propune să contribuie la o mai bună cunoaștere a fenomenului abuzului, neglijarea copilului în familie, rolul familiei în educația copilului, impactul abuzului fizic și psihic asupra copilului și metodele de prevenire a acestui fenomen, atât la nivel școlar, cât și la nivel familial. Altfel spus, construcția unei familii și societăți sănătoase trebuie să se fundamenteze pe protecția și bunăstarea copilului: „Copii de azi sunt părinții de mâine!

Analiza condițiilor specifice societăților actuale evidențiază faptul că în foarte multe țări se agravează și se extind fenomenele de devianță, marginalizare, delincvență și criminalitate. Procesele accentuate de schimbare și transformare care însoțesc evoluția oricărei societăți au condus la apariția unor noi fenomene sociale grave, acestea obligând nivele deosebit de alarmante, în special în țările recent eliberate de sistemul totalitarist, între care și România. Procesul rapid de tranziție a generat o criză ce afectează în special adolescenții și tinerii. O sursă importantă a acestei crize o reprezintă o anumită confuzie valorică în legătură cu modalitățile de promovare socială în noua societate și de integrare în viața matură sau de pregătire pentru o astfel de viață. Ca urmare criminalitatea a crescut foarte mult, oferind adolescenților un cadru cu puternice influențe negative. Din acest motiv, un loc aparte în aria problematicii devianței este ocupat de cercetările privind delincvența juvenilă, fenomen cu implicații negative atât pentru societate, cât și pentru destinul ulterior al tinerilor. Numărul de adolescenți (14 - 18 ani) condamnați a cunoscut în România o creștere semnificativă. Acest fapt poate fi explicat pe de o parte prin acea că sărăcia și inegalitățile economice afectează în mod special copiii și tinerii, iar pe de altă parte slăbirea instituțiilor de socializare (familie, școală, organizațiile de tineret și copii) și agenților de control administrativ și polițienesc. În consecință un răspuns adecvat la întrebarea “de ce tinerii încalcă normele penale?” presupune studierea atât a trăsăturilor individuale, cât și a variantelor sociale care caracterizează situația de viață a copiilor și adolescenților, precum și a mecanismelor etiologice de producere a delincvenței. Este binecunoscut faptul că, dintre factorii cu rol educativ și socializator, un loc esențial îl ocupă familia. Familiei îi revine în parte dificila misiune de edificare a personalității socioculturale fiind, deci, responsabilă de socializarea și inserția adecvată în societate a copiilor și Pagina 2 din 62 Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori. adolescenților. Confruntată astăzi cu dificultăți economice tot mai severe, la care se adaugă și confuzia de valori, familia riscă să-și slăbească capacitatea sa de supraveghere a procesului de socializare a tinerilor. Cu toate acestea, trebuie înțeles faptul că evoluția comportamentului adolescenților nu depinde numai de modalitățile de socializare familială, ci și de un ansamblu de factori și instanțe educative: școală, grup de prieteni, grup de muncă, etc. O importanță deosebită pentru societate o are și identificarea formelor și modalităților cele mai adecvate de realizare a educației morale a minorilor, de prevenire a comportamentelor deviante în rândul acestora. În explicarea factorilor care favorizează apariția comportamentului delincvent juvenil, îmi voi baza demersul teoretic și metodologic pe unele date de cercetare și principalele teorii elaborate în acest sens. Pe lângă analiza factorilor care generează apariția delincvenței juvenile, voi arăta și aspecte legate de infracționalitatea juvenilă, dar și mijloace de reinserție socială a tinerilor infractori.

Bibliografie

1. Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr.45 din 01.03.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56/178 din 18.03.2008.

2. M. Constantin, Maltratarea copilului între cunoaștere și intervenție, Iași, Editura Lumen, 2004.

3. Constantin Mădălina, Maltratarea copilului între cunoaștere și intervenție, Editura Lumen, 2004,

4. M. Sandu, Revista de cercetare și intervenție socială, vol. 23, Iași, Editura Lumen, 2008.

5. Ferreol, G., Neculau, A., Violența. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iași, 2003,

6. Cristina Herghiligiu, Psihologia delincvenței juvenile, note de curs, 2019

7. .I. Iacobuță, Criminologie, Iași, Editura Junimea, 2005.

8. Iancu Stela, Psihologia școlarului. De ce merg unii elevi încruntați la școală?, Editura Polirom, Iași, 2000

9. Mitrofan, Cuplul conjugal. Armonie și dizarmonie, București, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.

10. Muntean, M. Popescu, S. Popa, Victimele violenței domestice: copiii și femeile, Timișoara, Editura Eurostampa, 2001.

11. V. Miftode, Populații vulnerabile și fenomene de automarginalizare - strategii de intervenție și efecte perverse, Iași, Editura Lumen, 2002.

12. Neamțu, Cristina, Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale elevilor, Polirom, Iași, 2003,

13. Rădulescu, S., Banciu, D., 1990, Introducere în sociologia delincvenței juvenile, Editura Medicală, București.

Preview document

Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 1
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 2
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 3
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 4
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 5
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 6
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 7
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 8
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 9
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 10
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 11
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 12
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 13
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 14
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 15
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 16
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 17
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 18
Considerații asupra rolul abuzului copilului în familie în evoluția sa către delincvență - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Consideratii asupra rolul abuzului copilului in familie in evolutia sa catre delincventa.docx

Alții au mai descărcat și

Asocierile spațio-temporale și dezvoltarea intruziunilor traumatice

Acest Reaction Paper vizează articolul intitulat ,,Spatio-temporal associations with memory cues are linked to analogue traumatic intrusions" (...

Agresivitatea la copii

Agresivitatea copilului Copilul nu se nalte rău, manipulativ, așa că agresivitatea copilului nu vine din rautate. Agresivitatea este o forma de...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II

CAPITOLUL I CUNOAȘTEREA ȘI CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A PERSONALITĂȚII La finalul acestui capitol studenții vor putea să: o utilizeze adecvat o...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Studiu de caz

1.ISTORICUL SOCIAL - Tin sa mentionez ca numele persoanelor evidențiate în studiul de caz descrise mai jos sunt fictive. Nume beneficiar: Mihai...

Ai nevoie de altceva?