Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 55914
Mărime: 359.47KB (arhivat)
Publicat de: Elena S.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ., dr., Ursu Viorica
Materie: Noțiuni de logică și psihologie

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. 1.Introducere
 3. 2.Conștiința
 4. 3.Atenția
 5. 4.Senzațiile
 6. 5.Percepția
 7. 6.Memoria
 8. 7.Gândirea
 9. 8.Imaginația
 10. 9.Activitatea și voința
 11. 10.Activitatea emoțională. Afectivitatea
 12. 11.Personalitatea și structura caracterului psihologic
 13. 12.Relațiile interpersonale
 14. 13.Bibliografie

Extras din proiect

1.Introducere.

Psihologia este o știință general despre om, un domeniu ce se ocupă de studiul fenomenelor psihice - al proceselor, însușirilor, stărilor, al interrelațiilor dintre acestea și realitatea umană. Psihologia cercetează manifestările comportamentale ale individului uman, precum și factorii ce le declanșează: factori cu caracter intern - motivația și toate componentele ei; dar și factori cu caracter extern, manifestați în influențe ale ambianței, în primul rând al celei sociale, însă și natural. Investigația psihologică se centrează asupra personalității și caracteristicilor ei esențiale, elaborând modele care facilitează cunoașterea acestui construct dar și a realității umane în general, instituind și aplicînd metode în scopul dezlegării enigmelor psihice și implicării în vederea optimizării existenței omului. Cel de-al doilea aspect confruntă știința psihologică cu necesitatea de a recurge la tehnici și metode de cercetare și implicare individuale, diferențiate, care țin cont de organizarea specifică a psihicului individului uman și de cadrul de formare al fiecărui om în parte. Studiul fenomenelor psihice, de care este preocupată psihologia, a parcurs o cale lungă, oferindu-i domeniului diferite valențe și orientări.

În cadrul acestei lucrări de verificare noi ne-am propus obiectivul de a studia și cerceta fenomenele psihice și anume motivarea și reglarea comportamentului, procese si stări psihice, personalitatea și relațiile interpersonale cât și motivarea activității și comportamentului. Studiind atât literatură română cât și universală ne-am aprofundat în cercetarea subiectelor precum ”Organizarea conștiinței - atenției”, care a fost o introducere pentru noi în studierea proceselor psihice, activității psihice, cât și ânsușirilor psihice. Cercetând procesele psihice am cunoscut procese cognitive cât și afective din care fac parte emoțiile, sentimentele, pasiunile, voința care reprezintă o parte componentă a vieții fiecărui individ. Senzațiile , percepția, gândirea, imaginația, memoria sunt procese psihice care alcătuiesc lumea psihică interioară a fiecărui individ și reprezintă acele caracteristici care stabilesc și contribuie la formarea presonalității. Activitățile psihice pe care le-am dezbătut în cadrul acestui subiect reprezintă un mod de funcționare, de realizare, de existență a psihicului uman, un raport al individului cu ambianța naturală și social realizat cu aplicarea de actiuni, operații și mișcări, dirijat de motivație și contribuind la adaptare.

La elaborarea acestei lucrări am consultat diverse surse, precum: lucrări științifice, manuale de psihologie cât și alte surse care au contribuit la înțelegerea și însușirea subiectului studiat. Autori precum Svetlana Rusnac, Mielu Zlate, Ion Găvănescul, Angela Calancea, etc ne-au serivit ca călăuză în cercetarea și însușirea subiectului dat. Autorii străini ne-au ajutat să înțelegem importanța, universalitatea, actualitatea și punerea în practică a principiilor studiate.

Obiectivele pe care ni le-am propus la elaborarea acestei lucrări sunt: cunoașterea și înțelegerea conceptelor și teoriilor fundamentale din cadrul subiectului, analiza și sinteza a informațiilor provenite din literatura de specialitate precum și din contexte profesionale reale,prezentarea originală și în spirit critic a informației, culegerea, analiza și interpretarea datelor.

2.Conștiința

Conștiința este sentimentul înțelegerii existenței personale și a integrării ei în univers. Este forma cea mai evoluată, proprie omului, de reflectare psihică a realității obiective prin intermediul senzațiilor, percepțiilor și gândirii, sub formă de reprezentări, noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv procese afective și voliționale.

Conștiința ca ipostaza a psihicului a fost când afirmată, când negata si nici actualmente nu exista un consens în ce privește definirea termenului. Din punct de vedere filozofic conștiința este cea mai înalta formă de reflectare a realității obiective, produsul funcționarii materiei superior organizate. Din punct de vedere fiziologic este funcția acelor regiuni corticale aflate în stare de functionalitate optimă. Din punct de vedere psihologic conștiința este procesul de reflectare a propriului eu (conștiința eu-lui, a acțiunii) si a lumii înconjuratoare (conștiința locului, ambianței, timpului). Pentru introspecționiști, conștiința este totul, fiind definită ca suma trăirilor si stărilor subiective pure, ca o lume ermetică, întoarsă numai în interior, spre sine însăși. Psihanaliza reliefeaza opoziția dintre inconștient si conștient si subordonarea acestuia din urma celui dintâi, conștiința fiind redusa la un mecanism de cenzură. Freud considera conștiința, un dat al experienței individului. Watson neglijează pur și simplu conștiința.

Bibliografie

1. Arthur Schopenhauer, Lumea ca voință și reprezentare,vol 1, Editura Humanitas București, 2012

2. Arthur Schopenhauer, Über den Willen in der Natur, Editura Frankfurt, 1836

3. Вacильeв В. Юpидичecкaя пcиxoлoгия изд-вo Питep,Sankt Peterburg,1997

4. Benesch H.,”Atlas de la Psychologie”,La Pochotheque,Paris

5. Biberi I., Funcțiile creatoare ale subconștientului, lucrare științifică, 1938

6. Calancea Angela , ”Psihologia dreptului”,Chișinău 2012

7. Clifford T. Morgan, Physiological Psychology, Editura 1965

8. Christian Wolff, Cugetări rationale despre puterile intelectului uman, Editura Leipzing, 1712

9. Carl-Gustav Carus, Vorlesungen über Psychologie,Editura Kessinger Legacy Reprints, 1831

10. Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Editura Little, Brown and Co, 1991

11. Ețco, Fornea, Davidescu, Tintiuc, Daniliuc, Cărăruș, Psihologia generală, Suport de curs, Editura Chișinău, 2007

12. Edward Bradford Titcherner,Experimental Psychology, A manual of laboratory practice, Editura Fb&c Limited,2015

13. Emmanuel Kant, Lectures on Philosophical Theology Editura Second Printing

14. Elisabeth Pacherie, La philosophy, Editura Jean Nicod, 2002,

15. François de La Rochefoucauld-Maximes et Réflexions morales ,1664

16. Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme, Editura Saeculm, 2007

17. Frederic Paulham, Psihologia caracterelor, Editura Erlih, 1896

18. Friedrich Wilhelm Nitzsche, Dincolo de bine și de rău. Preludiu la o filozofie a viitorului, traducere de Francisc Grünberg, București, Editura Humanitas, 1992

19. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, Editura Of Human Freedom, 1809

20. Gonceorac Svetlana,Ion Secsieru Ciclu de prelegeri “Psihologia generală”, Editura Chișinău 2011

21. Găvănescu I., „Psihologia”,ed.București 1927

22. Grand dictionnaire de la psychoogie, Editura CNRS Editions, 1994

23. George Herbert Mead, Essays in social Psychology, Editura Transaction Publishers, 2010

24. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, Editura Frankfurt, 1816

25. George A. Miller, Psychology: The science of mental life, Editura Adams, 1998

26. George Dumas, Nuevo Tratado de psicologia, Editura Kapelusz, 1957

27. Hans A. Bethe, Selected Works of Hans A. Bethe: With Comentary, Editura 1997

28. Heinz Hartman,Ego psychology and the problem of Adaptation, Editura International Universities Prress Inc., 1939

29. Henri Pieron, Principles of Experimental Psychology, Editura Taylor & Francis, 1999

30. Henri Ey, Conștiința, Editura Științifică și Eciclopedică, 1983

31. Hermann Ebbinghaus, Psychology, An elementary Text-Book, Editura Anboco, 2016

32. Heinz Hartman,Ego psychology and the problem of Adaptation, Editura International Universities Prress Inc., 1939

33. Jean Piaget, The psychology of intelligence, Editura Berna, 1947

34. John A. McDougall, A Challenging Second opinion, Editura New Century Publishers 1985

35. Joseph Delboeof, Magnitiseurs et Medicins, Editura Buenos Books, America, 2008

36. John Rogers Searle, The Rediscovery of the Mind, Editura Cambridge University Press, 1992

37. Johann Friedrich Herbart, Schriften zur Psychologie, EdituraLeopold Voss, 1886

38. Jean Piaget, The psychology of intelligence, Editura Berna, 1947

39. John Broadus Watson, Review of General Psychology, Editura Gerianne M. Alexander,1086

40. Lev Vagotski, Opere psihologice alese, vol. 1, Editura Didactică și pedagogică, 1971

...

Preview document

Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 1
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 2
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 3
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 4
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 5
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 6
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 7
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 8
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 9
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 10
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 11
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 12
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 13
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 14
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 15
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 16
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 17
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 18
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 19
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 20
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 21
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 22
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 23
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 24
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 25
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 26
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 27
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 28
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 29
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 30
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 31
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 32
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 33
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 34
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 35
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 36
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 37
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 38
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 39
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 40
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 41
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 42
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 43
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 44
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 45
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 46
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 47
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 48
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 49
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 50
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 51
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 52
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 53
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 54
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 55
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 56
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 57
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 58
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 59
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 60
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 61
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 62
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 63
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 64
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 65
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 66
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 67
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 68
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 69
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 70
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 71
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 72
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 73
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 74
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 75
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 76
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 77
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 78
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 79
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 80
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 81
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 82
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 83
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 84
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 85
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 86
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 87
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 88
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 89
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 90
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 91
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 92
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 93
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 94
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 95
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 96
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 97
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 98
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 99
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 100
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 101
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 102
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 103
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 104
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 105
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 106
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 107
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 108
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 109
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 110
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 111
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 112
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 113
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 114
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 115
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 116
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 117
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 118
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 119
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 120
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 121
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 122
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 123
Motivarea și reglarea comportamentului. Procese și stări. Personalitatea și relațiile interpersonale. Motivarea activității și comportamentului - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Motivarea si reglarea comportamentului. Procese si stari. Personalitatea si relatiile interpersonale. Motivarea activitatii si comportamentului.docx

Alții au mai descărcat și

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Empatia

1.Delimitari Conceptuale Conform site-ului https://ro.wikipedia.org/wiki/Empatie : „Empatia este un concept dezvoltat de catre Robert Vischer...

Comportamentul simulat

1.Introducere Termenul de emoție derivă din latinescul "emoveo" care înseamnă "a mișca din loc". Emoțiile sunt definite ca fiind o serie de...

Inteligență emoțională

Introducere Actualitatea cercetării. Societatea modernă caracterizată prin transformările ce au loc în structurile economice, sociale și culturale...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Te-ar putea interesa și

Psihopedagogie

Continut: 1. Obiectul de studiu 2. Evolutia psihologiei 3. Specificul cercetarii psihologice 4. Metode de cercetare 1.1. Obiectul de studiu...

Ai nevoie de altceva?