Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 31139
Mărime: 134.46KB (arhivat)
Publicat de: Toma Mazilu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Arion
UNIVERSITATEA “VALAHIA” – TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXǍ – LITERE SPECIALIZAREA: TEOLOGIE – PASTORALǍ

Cuprins

 1. PLANUL LUCRǍRII 2
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL I
 4. La izvoarele Edenului 8-40
 5. I.1. Apa - simbol de purificare 8-19
 6. I.1.1. Puritate şi sfinţenie 12
 7. I.1.2. Imagini mesianice 16
 8. I.2. Extinderea riturilor 20-28
 9. I.2.1. Libaţiuni de apă 22
 10. I.2.2. Abluţiunea mâinilor 23
 11. I.2.3. Baia rituală 25
 12. I.2.4. Imersiune 27
 13. I.3. Apa - metaforă a Legii 29-39
 14. I.3.1. Sete şi amar 29
 15. I.3.2. Fântâni şi rodnicie 32
 16. I.3.3. Roua şi Învierea 34
 17. I.3.4. Izvoare secrete 37
 18. CAPITOLUL al II - lea
 19. De la Iordan la Baptisteriu 40-59
 20. II.1. Apa botezului 40-50
 21. II.1.1. Mistagogia şi rolul botezării 41
 22. II.2. Forme ale apei 51-59
 23. II.2.1. “Apa vieţii” 52
 24. II.2.2. “Agheasma” de la Bobotează 56
 25. II.2.3. Vindecări miraculoase 57
 26. II.2.4. De la “mistere” la Taina Împătăşaniei 58
 27. CAPITOLUL al III – lea
 28. Mesajul abluţiunilor 60-84
 29. III.1. Puritatea corpului 60-69
 30. III.1.1. “Salat” – rugăciune 61
 31. III.1.2. Sacralizare şi impuritate 63
 32. III.1.3. Numeşte-mă printre cei care se purifică bine 65
 33. III.1.4. Individ şi colectivitate 68
 34. III.2. Axiologia apei 70-78
 35. III.2.1. Ape permise, ape cereşti 71
 36. III.2.2. Pelerinaj 74
 37. III.2.3. Milostenia 77
 38. III.3. Veşnicia 79-84
 39. III.3.1. Rituri de pe pământ 79
 40. III.3.2. Grădini ale invizibilului 82
 41. ÎNCHEIERE 85
 42. BIBLIOGRAFIE 91

Extras din proiect

INTRODUCERE

MOTTO:

“Din început era peste tot numai apă.”

În povestirea biblică, ploile anotimpurilor şi roua de dimineaţă din ţara Canaan sunt semnele bunăvoinţei divine. În gândirea poporului evreu, care a devenit sedentar după ce cunoscuse uscăciunea deşertului, ţara făgăduită era un pământ ideal, un pământ unde apa se găsea din belşug, uneori se adaugă “şi întuneric”. Încă de demult, izvoare şi fântâni marcaseră itinerariul patriarhilor, aceşti păstori seminomazi aflaţi în căutarea lui Dumnezeu. Cât despre fluvii, a căror evocare aminteşte originile mesopotamiene sau îndelungatele răstimpuri de exil din regiunile Nilului, ale Tigrului sau ale Eufratului, creşterea apelor lor reprezenta însuşi simbolul rodniciei divine.

Inundaţiile – altă manifestare a însemnătăţii apei în acele vremuri îndepărtate - erau şi ele prezente în memoria colectivă a popoarelor din Orientul Apropiat, îndeosebi prin mitul potopului. Semn al pedepsei divine, potopul, după ce, într-un prim timp, a înghiţit şi a purificat pământul, a devenit apoi întemeietor de culturi umane.

În textul biblic, potopul are drept cauză imoralitatea oamenilor. Tema este anunţată încă din episodul grădinii Edenului, cel în care Dumnezeu l-a aşezat pe om îndată după ce îl crease. La fel ca şi în episodul grădinii Edenului contribuie la simbolistica apei, aşa cum s-a constituit ea în cele trei mari sisteme de gândire care sunt iudaismul, creştinismul şi islamul.

Dincolo de realităţile istorice sau erele geografice, această gramatică a stârnit totdeauna şi de altfel, continuă şi acum să stârnescă un simbolism fecund în sânul celor trei religii monoteiste şi în culturile care au provenit din ele. Rolul apei este mereu fundamental, nu numai în sistemul de gândire care guvernează iudaismul, creştinismul, islamul, dar şi în riturile specifice acestora.

Abluţiunile şi imersiunile rituale ritmează, încă şi astăzi, cel puţin pentru cei mai credincioşi, atât traiul de fiecare zi cât şi anul liturgic, practicile obişnuite ale vieţii ca şi marile praguri metafizice ale existenţei omeneşti. În creştinism, practicile de botezare prin imersiune, stropire sau turnare a apei nu delimitează doar prin diversitatea lor contururile şi geografia unei credinţe, ci participă şi la o reţea de imagini şi de aluzii metaforice care preamăresc idelogia mântuirii.

Apa este element al creaţiei lui Dumnezeu pentru întreţinerea vieţii, fără de care nu poate exista viaţa pe pământ.

Rouă, ploaie, potop, torente, izvoare, fântâni, mare, toate aceste forme sub care se înfăţişează apa au de acum în Biblie un sens propriu sau metaforic şi funcţii specifice. Este puternic ancorată, aici, o dialectică: apa, creaţie a lui Dumnezeu, binefacere divină, se poate revela şi ca o forţă distrugătoare. Prezentă, ea este izvor de viaţă şi este regenatoare, dar lipsa ei semnifică uscăciune şi moarte; purificatoare, ea curăţă, fireşte, murdăria, dar este şi unealtă care transportă cu sine sau transmite această murdărie.

“Apa e făcută de Dumnezeu ca să ude pământul şi să-l ţie deasupra ei. Apa e soră bună cu focu’, dar apa e soră mai mare, căci biruie focu’, îl stinge. Vai d-ăl de înjură şi drăcuie, că face păcat mare, căci apa e sfântă în lume, că dacă n-ar fi apa, n-ar mai fi nimic în lume, ar fi pustiu ”

Element vital, dar insesizabil, apa a solicitat elaborările intelectuale, dar în aceeaşi măsură ea a hrănit imaginarul. Chiar dacă simbolismul apei este universal şi dacă există teme comune tuturor mitologiilor, fiecare societate dispune de propriile sale configuraţii culturale.

În iudaism, chiar înainte de redactarea Mişnei, şi apoi a Talmudului, comentarii şi o bogată literatură în limbile greacă şi ebraică au vehiculat o întreagă reţea de analogii biblice în legătură cu apa.

Pentru creştinism, Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistolele şi Apocalipsul, inspirându-se din imaginile biblice, au răspândit o interpretare originală a acestei revelaţii, pe care Părinţii au adunat-o şi au interpretat-o în lumina noii lor credinţe.

Preview document

Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 1
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 2
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 3
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 4
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 5
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 6
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 7
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 8
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 9
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 10
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 11
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 12
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 13
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 14
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 15
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 16
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 17
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 18
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 19
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 20
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 21
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 22
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 23
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 24
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 25
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 26
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 27
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 28
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 29
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 30
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 31
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 32
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 33
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 34
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 35
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 36
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 37
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 38
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 39
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 40
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 41
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 42
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 43
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 44
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 45
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 46
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 47
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 48
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 49
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 50
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 51
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 52
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 53
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 54
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 55
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 56
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 57
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 58
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 59
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 60
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 61
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 62
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 63
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 64
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 65
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 66
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 67
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 68
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 69
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 70
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 71
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 72
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 73
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 74
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 75
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 76
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 77
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 78
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 79
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 80
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 81
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 82
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 83
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 84
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 85
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 86
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 87
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 88
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 89
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 90
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 91
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 92
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 93
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 94
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 95
Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Simbolismul Apei in Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?