Comunicarea în rețea - aplicație client-server

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Rețele
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 14967
Mărime: 755.41KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Ciobanu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 4
 3. 1.1 TOPOLOGII DE REŢEA 4
 4. 1.1.1 Topologia magistrală (BUS). 5
 5. 1.1.2 Topologia stea (STAR). 6
 6. 1.1.3 Topologia inel (RING). 6
 7. 1.2 TIPURI DE REŢELE 8
 8. 1.2.1 Reţele cu difuzare. 8
 9. 1.2.2 Reţele punct-la-punct. 8
 10. 1.2.3 Reţele locale. 10
 11. 1.2.4 Reţele metropolitane. 10
 12. 1.2.5 Reţele larg răspândite geografic. 11
 13. 1.2.4 Reţele radio. 13
 14. 1.3 ARHITECTURI DE REŢEA 15
 15. 1.3.1 Nivelul fizic. 16
 16. 1.3.2 Legătură de date. 17
 17. 1.3.3 Nivelul reţea. 17
 18. 1.3.4 Nivelul transport. 17
 19. 1.3.5 Nivelul sesiune. 18
 20. 1.3.6 Nivelul prezentare 18
 21. 1.3.7 Nivelul de aplicaţie 19
 22. CAPITOLUL 2. SISTEME DISTRIBUITE 20
 23. 2.1. CE ESTE UN SISTEM DISTRIBUIT- 20
 24. 2.1.1 Avantajele sistemelor distribuite faţă de cele centralizate. 21
 25. 2.1.2 Dezavantajele sistemelor distribuite. 22
 26. 2.2. CONCEPTE HARDWARE 23
 27. 2.2.1 Multiprocesoare în magistrală. 26
 28. 2.2.2 Multiprocesoare cu comutare. 26
 29. 2.2.3 Multicalculatoare în magistrală. 28
 30. 2.2.4 Multicalculatoare cu comutare. 28
 31. 2.3. CONCEPTE SOFTWARE 29
 32. 2.3.1 Sisteme de operare pentru reţea. 30
 33. 2.3.2 Sisteme într-adevăr distribuite. 31
 34. 2.3.3 Sisteme multiprocesor cu timp partajat. 31
 35. CAPITOLUL 3. COMUNICAREA ÎN SISTEMELE DISTRIBUITE 33
 36. 3.1. REŢELE CU TRANSFER ASINCRON 33
 37. 3.1.1 Modul de transfer asincron. 33
 38. 3.1.2 Nivelul fizic ATM. 34
 39. 3.1.3 Nivelul ATM. 35
 40. 3.1.4 ATM switching. 36
 41. 3.2. MODELUL CLIENT-SERVER 37
 42. 3.2.1 Exemplu Server. 39
 43. 3.2.2 Exemplu Client. 41
 44. 3.2.3 Adresarea. 43
 45. 3.2.4 Primitive cu blocare şi fără blocare. 46
 46. 3.2.5 Primitive cu buffer şi fără buffer. 49
 47. 3.2.5 Primitive Reliable şi Unreliable. 50
 48. 3.2.6 Implementarea modelului Client-Server. 52
 49. CAPITOLUL 4. APLICAŢIA CHAT CU VB.NET 56
 50. 4.1. NOŢIUNI DE BAZĂ 56
 51. 4.1.1 Client-Server. 56
 52. 4.1.2 Port. 56
 53. 4.1.3 Adresa în reţea. 56
 54. 4.1.4 TCP şi socket-uri. 56
 55. 4.2. PROIECTAREA APLICAŢIEI CHAT 57
 56. 4.2.1 Scopul. 57
 57. 4.2.2 Client-Server şi Point-to-Point. 57
 58. 4.2.3 Arhitectura de bază. 57
 59. 4.2.4 Interfaţa cu utilizatorul. 59
 60. 4.3. LUCRUL CU APLICAŢIA 59
 61. 4.3.1 Pictograma în system tray. 59
 62. 4.3.2 Meniul. 60
 63. 4.3.3 Fereastra pentru mesaje. 60
 64. 4.3.4 Modul „Do not disturb”. 61
 65. 4.3.5 Adăugarea unui nou utilizator. 61
 66. 4.3.6 Lista cu utilizatori. 63
 67. 4.4. SPAŢIUL DE NUME SYSTEM.NET.SOCKETS 63
 68. 4.4.1 TcpClient. 64
 69. 4.4.2 Contructorul. 64
 70. 4.4.3 Stabilirea conexiunii. 64
 71. 4.4.4 TcpListener. 65
 72. 4.4.5 Contructorul şi ascultarea portului. 65
 73. 4.4.6 NetworkStream. 67
 74. 4.4.7 Scrierea datelor în stream. 67
 75. 4.4.8 Citirea datelor din stream. 68
 76. 4.5. REALIZAREA FUNCŢIONALITĂŢII PRINCIPALE 69
 77. 4.5.1 Adăugarea noului utilizator în lista. 69
 78. 4.5.2 Din partea celui care a fost adăugat. 71
 79. 4.5.3 Trimiterea mesajelor. 73
 80. 4.5.4 Recepţia mesajelor. 74
 81. 4.6. STOCAREA LISTEI CU UTILIZATORI ÎN XML 74
 82. 4.6.1 Scrierea şi citirea fişierelor XML. 74
 83. 4.6.2 Stocarea listei cu utilizatori în XML. 75
 84. 4.6.3 Exemplu de fişier XML. 76
 85. 4.6.4 Exemplu de citire a listei utilizatorilor din fişier XML. 76
 86. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Încă din 1945, când a început era calculatoarelor şi până în 1985, calculatoarele erau foarte mari şi costisitori. Chiar minicalculatoarele costau atunci zeci de mii de dolari fiecare şi, ca rezultat, organizaţiile aveau calculatoare ce funcţionau independent unul de altul.

În anii '80 aceasta situaţie începe să se schimbe fiind începută producerea microprocesoarelor. Iniţial acestea au fost pe 8 biţi, apoi 16-, 32- şi, eventual, 64 biţi, majoritatea acestor fiind de dimensiunea unui mainframe (foarte mare), dar pentru o parte din preţ.

În a doua jumătate al secolului XX industria calculatoarelor a făcut un salt foarte mare de la sisteme de calcul ce costau 1 milion de dolari şi efectuau o instrucţiune pe secundă, la calculatoare cu un cost de 1000 dolari şi puterea de calcul de 10 milioane instrucţiuni pe secundă. Aceasta a crescut raportul performanţă/preţ cu 1011. [1]

A doua fază importantă a fost invenţia reţelelor de calculatoare de viteză mare. Reţelele de calculatoare au cunoscut o dezvoltare explozivă în ultima decadă şi cum sunt acum o gamă largă de servicii. O mare parte a acestei creşteri poate fi pusă pe seama naturii universale a reţelelor de calculatoare, în particular abilităţii de a adăuga noi funcţionalităţi la reţea prin redactare de programe care rulează pe calculatoare accesibile, de înaltă performanţă.

1.1 TOPOLOGII DE REŢEA

Topologie de reţea înseamnă modalitatea de dispunere fizică a componentelor reţelei (calculatoare + mediu de comunicaţie).

Există trei tipuri de topologii:

- BUS – magistrală

- STAR – stea

- RING – inel

1.1.1 Topologia magistrală (BUS).

În topologia magistrală (fig. 1.1)calculatoarele sunt conectate de-a lungul unui cablu. Transmiterea informaţiilor de la un calculator la altul se face secvenţial la un moment dat, doar un singur calculator putând transmite informaţie. Informaţia din reţea trece pe la fiecare calculator, dar este preluată doar de calculatorul destinaţie. În cadrul informaţiei se plasează şi adresa calculatorului destinaţie. Întrucât magistrala este un segment de cablu cu capetele libere, atunci când informaţia ajunge la capătul segmentului ea este reflectată şi există pericolul coliziunii. Pentru a evita coliziunea semnalului sau a informaţiei reflectată cu informaţia directă la capetele magistralei se plasează nişte dispozitive absorbante numite terminatori.

Topologia magistrală este o topologie pasivă. Avantajul este că dacă un calculator se defectează funcţionalitatea reţelei nu este afectată. Dacă însă se întrerupe magistrala reţeaua nu mai funcţionează. Fiind o topologie pasivă magistrala nu poate să aibă o lungime oricât de mare, deoarece dea lungul cablului semnalul se atenuează fiind necesară o amplificare pe care calculatoarele nu o fac.

1.1.2 Topologia stea (STAR).

Este modalitatea de interconectare a calculatoarelor prin intermediul unui dispozitiv central numit concentrator (HUB sau SWITCH). În topologia stea (fig. 1.2) un calculator emite informaţie la un moment dat care ajunge în concentrator şi este distribuită tuturor celorlalte calculatoare. În termeni mai simplişti un concentrator este un dispozitiv care permite interconectarea unor legături în vederea formării unei reţele de dimensiuni mai mari.

Preview document

Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 1
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 2
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 3
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 4
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 5
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 6
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 7
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 8
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 9
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 10
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 11
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 12
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 13
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 14
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 15
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 16
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 17
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 18
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 19
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 20
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 21
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 22
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 23
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 24
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 25
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 26
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 27
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 28
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 29
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 30
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 31
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 32
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 33
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 34
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 35
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 36
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 37
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 38
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 39
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 40
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 41
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 42
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 43
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 44
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 45
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 46
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 47
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 48
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 49
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 50
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 51
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 52
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 53
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 54
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 55
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 56
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 57
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 58
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 59
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 60
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 61
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 62
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 63
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 64
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 65
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 66
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 67
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 68
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 69
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 70
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 71
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 72
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 73
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 74
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 75
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 76
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 77
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 78
Comunicarea în rețea - aplicație client-server - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea in Retea - Aplicatie Client-Server.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicații și rețele wireless

În cautarea raspunsului istoric, am ajuns la un altul legat de tehnologia mobila Bluetooth, care ne înconjoara astazi de pretutindeni. Caci la fel...

Fibră optică

INTRODUCERE Tehnologia de astazi ne permite sa transmitem informatii sub forma de voce sau date la o viteza care a depasit-o pe cea a sistemului...

Rețele de calculatoare

Un model de comunicatie - Sursa —Genereaza date care urmeaza a fi transmise - Transmitator —Converteste datele in semnale transmisibile -...

Soluții Flexibile pentru Supraveghere Video și Monitorizare de la Distanță

Supravegherea bazată pe IP oferă soluţii de calitate superioară pentru securitate si monitorizare de la distanţă, prin simpla conectare la o reţea...

Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplica.ii multimedia Cuprins 1.1. Introducere .. 4 1.2. Obiectivele .i competen.ele...

Socket-uri - crearea aplicației client - server

Scopul lucrării: Studierea socket-urilor, precum şi de a realiza aplicaţia client-server. 1. Introducere Modelul standard pentru aplicatii in...

Întrebări licență rețele de calculatoare

protocol de nivel aplicatie este utilizat pentru a a translata nume de host (adrese URL) in adrese IP? DNS 2. Dati un exemplu de adresa valida de...

Totul despre rețele

TOTUL DESPRE RETELE Inceputul Retelele sunt clasificate in retele peer-to-peer si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer nu exista...

Te-ar putea interesa și

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

JAVA - Battleship

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. Notiuni introductive Jocuri Un joc este o activitate recreaţională în care sunt implicaţi unul sau mai mulţi...

Limbajul Java pe Internet

ADNOTARE Cuvinte cheie: Java, Server, Client, URL, RMI, JSP, JSF, applet. Limbajul Java a aparut datoritã necesitãtii rezolvãrii problemelor...

Infochioșcuri în Primăria Sectorului 6

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI Administraţia publică în unitaţi administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor...

Baze de Date - Oracle

CE ESTE ORACLE? Oracle consta dintr-un set complet de constructori de aplicatii si produse pentru utilizatori,cautand sa asigure solutii complete...

Securitatea Rețelelor

Introducere Odată cu dezvoltarea tehnologică înregistrată în ştiinţa calculatoarelor şi în telecomunicaţii, calculatoarele sunt utilizate tot mai...

Comunicații în Sisteme de Conducere

Comunicaţii în sisteme de conducere Introducere Una dintre principalele căi de creştere a productivităţii muncii în întreprinderile moderne...

Informatica Managerială

TEMA I ORGANIZAREA INFORMAŢIEI Unităţi de învăţare: - Date şi informaţii - Tipuri de fişiere - Directoare şi dosare (foldere) în sistemele...

Ai nevoie de altceva?