Informatica Managerială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 66612
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

TEMA I

ORGANIZAREA INFORMAŢIEI

Unităţi de învăţare:

- Date şi informaţii

- Tipuri de fişiere

- Directoare şi dosare (foldere) în sistemele de operare

- Dispozitive de calcul

Obiectivele temei:

- înţelegerea conceptelor şi formarea perspectivei asupra informaticii manageriale;

- cunoaşterea conceptelor de date, informaţii, fişiere (extensii, clasificare, proprietăţi) directoare şi foldere;

- prezentarea caracteristicilor dispozitivelor de calcul.

Timpul alocat temei: 2 ore

Bibliografie recomandată:

BUŞE Florian, Informatica managerială, Ed. Călăuza, Deva, 1998

BUŞE Florian, Utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul managerial, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

LAFORE Robert, Structuri de date şi algoritmi în Java. Editura Teora, 1999

PURCĂRU Ion, Informaţie şi corelare. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1988

1.1. Date şi informaţii

Datele privesc evenimentele primare, colectate pentru informare sau rezolvarea unor probleme sau situaţii.

Informaţiile sunt mesaje obţinute prin prelucrarea datelor, calcule, sortări, clasificări.

Pentru a deveni informaţii, datele privitoare la obiectul de activitate trebuie prelucrate în concordanţă cu cerinţele informaţionale, adică culegerea datelor şi prelucrarea lor şi apoi distribuirea lor la factorii de decizie.

Datele supuse prelucrării sunt introduse în calculator sub formă de date numerice (cifre) şi date alfanumerice (litere, cifre şi alte caractere speciale).

Informatica se defineşte ca ştiinţa care prelucrează datele prin mijloace electronice.

In dezvoltarea informaticii se pot distinge patru etape:

- Etapa 1940…1960, în care informatica are un caracter de noutate şi pătrunde în statele majore ale armatei americane, universităţi şi institute de cercetare.

- Etapa 1960…1970, în care informatica a pătruns în întreprinderi şi mai ales în companii comerciale şi petroliere.

- Etapa 1970…1990, în care informatica s-a bazat mai ales pe realizarea şi utilizarea calculatoarelor de medie capacitate. Informatica a pătruns în toate domeniile vieţii cotidiene, dar mai ales în activitatea militară, economică, cercetare ştiinţifică şi învăţământ.

- Etapa 1990…2000 şi continuare, când au luat amploare utilizarea PC-lor care au pătruns în toate domeniile de activitate economică şi socială, inclusiv în casele oamenilor. Totodată au apărut calculatoarele inteligente care îşi dezvoltă programele proprii de organizare şi de recunoaşterea mediului inclusiv vocile şi scrisurile oamenilor cu care sunt în contact.

Intrucât calculatoarele lucrează cu circuite integrate care nu cunosc decât două stări distincte (deschis – off, închis – on), cea mai mică unitate care este prezentată în informatică se numeşte bit (BInary digiT).

In prezent calculatoarele lucrează cu cea mai mică unitate de date ce este adresată memoriei calculatorului, şi care se numeşte byte sau octet, care este o succesiune de 8 biţi.

Multipli unui byte, folosiţi în mod obişnuit în literatura de specialitate sunt:

- 1 KiloBytes (KB) = 1.024 bytes;

- 1 MegaBytes (MB) = 1.024 KB;

- 1 GigaBytes (GB) = 1.024 MB;

- 1 TeraBytes (TB) = 1.024 GB.

Reprezentarea în memorie a datelor şi informaţiilor se realizează la nivel de:

- byte – semicuvânt de 8 biţi;

- cuvânt de memorie –reprezentat prin 2 byte, respectiv 16 biţi;

- dublu cuvânt – reprezentat prin 4 bytes, respectiv 32 biţi;

- cvadriplu cuvânt – reprezentat prin 8 bytes.

1.2. Concepte cu care operează sistemul de operare

Sistemul de operare foloseşte următoarele concepte:

- fişier;

- nume de dispozitiv;

- director;

- cale de director;

- dispozitiv implicit;

- director curent;

- referirea fişierelor

- dosar.

1.2.1. Difereţa dintre MS-DOS şi WINDOWS

Sistemul de operare MS-DOS este un sistem de operare rezident pe disc, compus din trei straturi:

- BIOS (Basic Input-Output System) - componenta care tratează intrările si ieşirile din sistem;

- BDOS (Basic Disk Operating System) – componenta care tratează operaţiile cu discul;

- SHELL – asigură interfaţa dintre sistem şi utilizator (command.com).

Sistemul de operare WINDOWS include:

1. Un sistem de fişiere cu rol de organizare a muncii utilizatorului: poate gestiona operaţii de tipărire, trimitere sau primire a mesajelor prin fax sau e-mail, permite rularea mai multor programe în acelaşi timp (multitasking).

2. Facilităţi grafice, meniuri, comenzi şi casete de dialog.

Componente ale sistemului de operare WINDOWS:

- program manager

- file manager

- print manager

- accessories

- control panel.

Preview document

Informatica Managerială - Pagina 1
Informatica Managerială - Pagina 2
Informatica Managerială - Pagina 3
Informatica Managerială - Pagina 4
Informatica Managerială - Pagina 5
Informatica Managerială - Pagina 6
Informatica Managerială - Pagina 7
Informatica Managerială - Pagina 8
Informatica Managerială - Pagina 9
Informatica Managerială - Pagina 10
Informatica Managerială - Pagina 11
Informatica Managerială - Pagina 12
Informatica Managerială - Pagina 13
Informatica Managerială - Pagina 14
Informatica Managerială - Pagina 15
Informatica Managerială - Pagina 16
Informatica Managerială - Pagina 17
Informatica Managerială - Pagina 18
Informatica Managerială - Pagina 19
Informatica Managerială - Pagina 20
Informatica Managerială - Pagina 21
Informatica Managerială - Pagina 22
Informatica Managerială - Pagina 23
Informatica Managerială - Pagina 24
Informatica Managerială - Pagina 25
Informatica Managerială - Pagina 26
Informatica Managerială - Pagina 27
Informatica Managerială - Pagina 28
Informatica Managerială - Pagina 29
Informatica Managerială - Pagina 30
Informatica Managerială - Pagina 31
Informatica Managerială - Pagina 32
Informatica Managerială - Pagina 33
Informatica Managerială - Pagina 34
Informatica Managerială - Pagina 35
Informatica Managerială - Pagina 36
Informatica Managerială - Pagina 37
Informatica Managerială - Pagina 38
Informatica Managerială - Pagina 39
Informatica Managerială - Pagina 40
Informatica Managerială - Pagina 41
Informatica Managerială - Pagina 42
Informatica Managerială - Pagina 43
Informatica Managerială - Pagina 44
Informatica Managerială - Pagina 45
Informatica Managerială - Pagina 46
Informatica Managerială - Pagina 47
Informatica Managerială - Pagina 48
Informatica Managerială - Pagina 49
Informatica Managerială - Pagina 50
Informatica Managerială - Pagina 51
Informatica Managerială - Pagina 52
Informatica Managerială - Pagina 53
Informatica Managerială - Pagina 54
Informatica Managerială - Pagina 55
Informatica Managerială - Pagina 56
Informatica Managerială - Pagina 57
Informatica Managerială - Pagina 58
Informatica Managerială - Pagina 59
Informatica Managerială - Pagina 60
Informatica Managerială - Pagina 61
Informatica Managerială - Pagina 62
Informatica Managerială - Pagina 63
Informatica Managerială - Pagina 64
Informatica Managerială - Pagina 65
Informatica Managerială - Pagina 66
Informatica Managerială - Pagina 67
Informatica Managerială - Pagina 68
Informatica Managerială - Pagina 69
Informatica Managerială - Pagina 70
Informatica Managerială - Pagina 71
Informatica Managerială - Pagina 72
Informatica Managerială - Pagina 73
Informatica Managerială - Pagina 74
Informatica Managerială - Pagina 75
Informatica Managerială - Pagina 76
Informatica Managerială - Pagina 77
Informatica Managerială - Pagina 78
Informatica Managerială - Pagina 79
Informatica Managerială - Pagina 80
Informatica Managerială - Pagina 81
Informatica Managerială - Pagina 82
Informatica Managerială - Pagina 83
Informatica Managerială - Pagina 84
Informatica Managerială - Pagina 85
Informatica Managerială - Pagina 86
Informatica Managerială - Pagina 87
Informatica Managerială - Pagina 88
Informatica Managerială - Pagina 89
Informatica Managerială - Pagina 90
Informatica Managerială - Pagina 91
Informatica Managerială - Pagina 92
Informatica Managerială - Pagina 93
Informatica Managerială - Pagina 94
Informatica Managerială - Pagina 95
Informatica Managerială - Pagina 96
Informatica Managerială - Pagina 97
Informatica Managerială - Pagina 98
Informatica Managerială - Pagina 99
Informatica Managerială - Pagina 100
Informatica Managerială - Pagina 101
Informatica Managerială - Pagina 102
Informatica Managerială - Pagina 103
Informatica Managerială - Pagina 104
Informatica Managerială - Pagina 105
Informatica Managerială - Pagina 106
Informatica Managerială - Pagina 107
Informatica Managerială - Pagina 108
Informatica Managerială - Pagina 109
Informatica Managerială - Pagina 110
Informatica Managerială - Pagina 111
Informatica Managerială - Pagina 112
Informatica Managerială - Pagina 113
Informatica Managerială - Pagina 114
Informatica Managerială - Pagina 115
Informatica Managerială - Pagina 116
Informatica Managerială - Pagina 117
Informatica Managerială - Pagina 118
Informatica Managerială - Pagina 119
Informatica Managerială - Pagina 120
Informatica Managerială - Pagina 121
Informatica Managerială - Pagina 122
Informatica Managerială - Pagina 123
Informatica Managerială - Pagina 124
Informatica Managerială - Pagina 125
Informatica Managerială - Pagina 126
Informatica Managerială - Pagina 127
Informatica Managerială - Pagina 128
Informatica Managerială - Pagina 129
Informatica Managerială - Pagina 130
Informatica Managerială - Pagina 131
Informatica Managerială - Pagina 132
Informatica Managerială - Pagina 133
Informatica Managerială - Pagina 134
Informatica Managerială - Pagina 135
Informatica Managerială - Pagina 136
Informatica Managerială - Pagina 137
Informatica Managerială - Pagina 138
Informatica Managerială - Pagina 139
Informatica Managerială - Pagina 140
Informatica Managerială - Pagina 141
Informatica Managerială - Pagina 142
Informatica Managerială - Pagina 143
Informatica Managerială - Pagina 144
Informatica Managerială - Pagina 145
Informatica Managerială - Pagina 146
Informatica Managerială - Pagina 147
Informatica Managerială - Pagina 148
Informatica Managerială - Pagina 149
Informatica Managerială - Pagina 150
Informatica Managerială - Pagina 151
Informatica Managerială - Pagina 152
Informatica Managerială - Pagina 153
Informatica Managerială - Pagina 154
Informatica Managerială - Pagina 155
Informatica Managerială - Pagina 156
Informatica Managerială - Pagina 157
Informatica Managerială - Pagina 158
Informatica Managerială - Pagina 159

Conținut arhivă zip

 • Tema I. Organizarea informatiei.doc
 • Tema II. Informatia si managementul in firma.doc
 • Tema III. Fundamentele organizationale ale sistemelor inform.doc
 • Tema IV. Sisteme informatice pentru management.doc
 • Tema IX. Tehnologia client server.doc
 • Tema V. Reteaua de calculatoare ca infrastructura informatio.doc
 • Tema VI. Teoria bazelor de date si a sistemelor de gestiune .doc
 • Tema VII. Managementul documentelor electronice din cadrul f.doc
 • Tema VIII. Tehnologiile workflow si aplicatii in gestionarea.doc
 • Tema X. Sistemele ERP (Enterprise resource planing).doc
 • Test de autoevaluare.doc

Alții au mai descărcat și

Politici educaționale și sociale

I. Teme individuale de seminar Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România, pe niveluri ISCED Sistemul național de...

Programare Java - Curs

FOLOSIREA METODELOR PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR Metodele sunt partea cea mai importanta a oricarui limbaj de programare orientat obiect...

Econometrie

Econometrie - definire provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” - economie si „metren” - masura. „experienta a aratat ca fiecare din...

Matlab

1.Introducere Conform site-ului www.thefreedictionay.com, MATLAB este : ’Un program interactiv, produs de firma MathWorks pentru calcule...

Baze de Date

I.1 Metode de organizare a datelor în aplicatii O aplicatie este formata dintr-un program, care prelucreaza un set de date, care sunt de obicei...

Prezentare Power Point Materiale Avansate

1.MATERIALE COMPLEMENTARE Materialele complementare,utilizate in scopul ranforsarii matricei sau pentru inducerea proprietatii de autolubrifiere a...

Prelucrarea Datelor

1.2.1.3 Relatii în bazele de date Schema de relatie: O denumire a relatiei, urmata de un set (multime) de perechi formate din atribute si...

Te-ar putea interesa și

Proiecte Economice - SC Piel-Mar SRL

Capitolul 1: Sisteme informatice integrate şi activitatea managerială În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar...

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Procesarea și sinteza datelor la nivel managerial pe rețele locale în fast food-ul Pret a Manger

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE 1.1. INFORMATIZAREA ŞI IMPLICAŢIILE EI PENTRU MANAGERI 1.1.1. INFORMATIZAREA ŞI EFECTELE SALE LA NIVEL...

Informația contabilă în cadrul sistemului managerial

INFORMATIA CONTABILA IN CADRUL SITEMULUI MANAGERIAL Notiunea de informatie este complexa si de mare generalitate. La momentul aparitiei sale,...

Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial

În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea...

Sistemul Informațional Bancar

1. Evoluţia sistemului informaţional bancar Ca urmare a fenomenului de bancarizare a economiei, ce constă într-o creştere sensibilă a numărului...

Informatică Managerială

1. DATE GENERALE 1.1. Obiectivele studiului de oportunitate În cadrul implementării acestui proiect SNP PETROM urmăreşte atingerea următoarelor...

Ai nevoie de altceva?