Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10460
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Zenovic Gherasim

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1
 3. Implementarea sistemelor informatice de tip ERP,tehnologii de analiză și dezvoltare a sistemelor informatice integrate
 4. 1.1 Particularități manageriale ale firmelor din domeniul industrial
 5. 1.2 Abordări conceptuale - Sisteme informatice de tip ERP
 6. 1.2.1 Evoluția sistemelor ERP
 7. 1.2.2 Studiul pieței la nivelul României
 8. 1.2.3 Piața românească de ERP prin ochii furnizorilor și analiștilor independent
 9. 1.3 Tehnologii de analiză și dezvoltare a sistemelor informatice integrate
 10. Capitolul 2
 11. Implementarea unui prototip de sistem ERP în cadrul entității S.C. SHOP S.A
 12. 2.1 Analiza modului “Producție” din cadrul noului prototip,dezvoltare și implementare
 13. 2.2 Auditul noului sistem și eficiența economică a acestuia
 14. Concluzii,contribuții personale și propuneri
 15. Bibliografie
 16. Anexe

Extras din referat

În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non).

Un sistem informatic este acela în care informația trece printr-un format digital-altfel spus,se transformă,se prelucrează sau se exprimă într-o formă digital. Sistemele informatice în sensul definiției de mai sus au apărut odată cu dezvoltarea sistemelor de calcul,a computerelor,deci. Aceste sisteme au fost integrate în sistemele informaționale,iar în prezent considerăm că termenul de sistem informational tinde să scadă din ce în ce în importanță,deoarece există din ce în ce mai puține activități în care să nu se folosească informații în formă digital.

Un sistem de tip ERP reprezintă o soluție complexă,bazată pe arhitectura client-server ale cărei elemente sunt integrate într-o platformă comună,pentru gestionarea resurselor companiei,prelucrarea tranzacțiilor și facilitarea integrării tuturor proceselor necesare în cadrul unei afaceri,centralizându-le , facilitând împărtășirea datelor și eliminând redundanța. Fiecare pachet ERP oferă funcționalități diferite pentru industrii diferite.

Un sistem informațional este astfel și un mod organizat de a combina oameni, hardware, software, rețele de comunicație cu resursele de date care colectează,transformă și diseminează informația într-o organizație. Sistemele informatice economice furnizează cu promptitudine informații asupra fenomenelor și proceselor economice,contribuite astfel la perfecționarea relațiilor dintre societățile comerciale. Ele sunt un factor de economisire a resurselor materiale,de energie și de muncă , și pun la dispoziția oricărui sistem de producție, informații complete și operative asupra tuturor condițiilot în care își pot desfășura activitatea firmelor. Promovarea utilizării noilor tehnologii informaționale în cele mai variate aspecte ale vieții sociale, se manifestă ca factor dinamizator,de progres al societății.Condițiile existente azi,ce definesc mediul în care evoluează firmele, le obligă pe acestea să găsească metode noi,mai eficiente de organizare și funcționare,iar regândirea activităților informaționale este o prioritate.

Până acum câțiva ani informatizarea unor componente din firme a dat rezultatele scontate,accelerând și eficientizând activitatea acestora.Necesitatea integrării acestor compartimente,deja informatizate,într-un sistem comun s-a acutizat în timp și drept răspuns s-au accentuat și preocupările pentru a realiza sisteme integrate informatizate. Realizarea lor este posibilă cu ajutorul unor software-uri integratoare,pentru activitatea firmei.Această categorie de software poartă numele de ERP(Enterprise Resource Planning),adică Planificarea Resurselor Companiei.)

În prezenta lucrare voi realiza un studiu documentat în ceea ce privește sistemele informatice de tip ERP,pentru a evidenția rolul acestora în informatizarea managementului producției.

În realizarea unui proces de eficientizare,rolul hotărâtor și în continua creștere ce revine tehnologiilor informatice și de comunicare. În acest context,faptul că adoptarea la nivelul firmei a unor soluții informatice moderne,poate contribui în mod hotărâtor la perfecționarea managementului și creșterea performanțelor procesului de conducere.

Procesul respectiv impune entitățilot modernizarea aplicațiilor mai puțin eficiente sau chiar să le înocuiască cu altele mai performante,pentru a asigura fundamentarea în timp real și efficient a deciziilor și deci a procesului de conducere. În actualitate,consider că implementarea unor sisteme integrate de tip ERP,este în măsură să contribuie la eficientizarea activității firmelor.Prin realizarea unor astfel de sisteme se oferă entității posibilitatea de a-și integra în cadrul noului sistem informatics a aplicațiilor existente.alături de noile aplicații specifice domeniului în care își desfășoară activitatea firma respective.

Obiectivele lucrării

Lucrarea aceasta tratează principalele modalități de utilizare a tehnologiilor informatice moderne și a impactului acestora asupra managementului firmei,cât și opțiuni de implementare a acestora în activitatea curentă a firmei. Consider că soluțiile integrate pot avea un impact major asupra activității firmei,în sensul perfecționării managementului și creșterii performanțelor actului de conducere.

Aceste constatări denotă aprecierea obiectivului principal al lucrării,reprezentând cercetarea aspectelor teoretice și practice privind utilizarea tehnologiilor informatice moderne,în managementul activității firmelor din domeniul industrial dublată de conceperea unui prototip de sistem integrat la societatea comercială SHOP S.A,București,în scopul de a contribui la eficientizarea activității acesteia.

Menționez că un prim model de sistem informatic propus are la bază pe de o parte o analiză pertinentă a sistemului informatic existent și pe de altă parte o bună cunoaștere a tendințelor actuale în procesul de evoluție a noilor tehnologii informatice.Consider,în această ordine de idei că primul model propus o să reprezinte un puternic instrument software de analiză și management în cadrul firmei SHOP S.A,București.

În prezenta lucrare sunt caracterizate principalele tehnici și tehnologii de analiză și dezvoltare a sistemelor informatice,punându-se accentul pe noile abordări privind implementarea sistemelor integrate de tip ERP.

Sub aspect practice,alături de conceperea prototipului de sistem informatic integrat,în lucrare se prezintă într-o concepție proprie procesul de implementare a modului de producție din cadrul entității S.C. SHO S.A,București,unul dintre modulele de bază din cadrul noului sistem.

Având în vedere obiectivele prezentate anterior,în lucrarea de față se propune și atingerea altor obiective,dintre care menționez:

- Prezentarea stadiului actual și al tendințelor în analiza și proiectarea sistemelor informatice

- Implementarea unor soluții ERP adecvate

- Analiza sistemelor ERP pe piața românească și evidențierea impactului lor asupra managementului activității firmei

- Evidențierea riscurilor în funcționarea sistemului proiectat și gestionarea acestora

- Modalități de evaluare a eficienței economice a sistemului proiectat

Bibliografie

- Ambler,S.W. -„In Search of a Generic SDLC for Object Systems", in Object

Magazine, 1994, pag.76-78

- Andone, I., Țugui A. - Sisteme inteligente în management, contabilitate, finanțe-banci

și marketing, Ed Economica, 1999

- Baskervill, R. - EDP Auditing, Georgia State University

- Booch, Rumbaugh, Jacobson - The UML Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999

- Bușe, F. (coordonator) și colectivul, „Manual de inginerie economică. Tehnologia informației în domeniul managerial”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

- Coderre, D. - Articolul „Analiza ratelor - O înțelegere a tehnicii de analiză a datelor”, ww.theiia.org/itaudit

- Fotache, D., Hurbean, L. - Soluții informatice integrate pentru gestiunea afacerilor - ERP, Editura Economică, București, 2004

- Frățilă, L., Proiectarea sistemelor informatice, Editura InfoMega, București, 2007

- Ilieș, L. și colectiv, Managementul firmei, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005

- Lupaș, M., Modul de training - GMP, Farmec, 2008

- Militaru, Gh., „Sisteme informatice pentru management”, Editura BIC All, București,

2004

- Nicolescu, O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizației, Ed. Universitară, București, 2008

- Oprea, D., Protecția si securitatea sistemelor informatice, Ed. Universității “Al.I.Cuza”, Iași, 2004

- Reș, M. D., Ani C., ERP. The standard cost in a manufacturing company, Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference, Unidocument Kft., Szeged, 2010

- Richard Baskervill - EDP Auditing, Georgia State University

- Tatomir, Virgil, Analiza sistemelor informatice, Revista e-Week, nr. 12, 2006

- http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1205294-greii-domeniului-erp-comenteaza-piata-romaneasca.htm

- http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Students_and_Educators/IT_Audit_B asics/

- www.technology-training.co.uk/introductiontoenterprisearchitecture_30.php

- https://www.seniorsoftware.ro/erp/ce-inseamna-erp/

- http://www.rasfoiesc.com/business/economie/SISTEME-INFORMATICE-ECONOMICE88.php

-

Preview document

Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 1
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 2
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 3
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 4
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 5
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 6
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 7
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 8
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 9
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 10
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 11
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 12
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 13
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 14
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 15
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 16
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 17
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 18
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 19
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 20
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 21
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 22
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 23
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 24
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 25
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 26
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 27
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 28
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 29
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 30
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 31
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 32
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 33
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 34
Contribuții la conceperea,proiectarea și implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Contributii la conceperea,proiectarea si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, in cadrul unei firme din domeniul industrial.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

ERP - concept, implementare și prezentare sistem la Primăria Municipiului București

1. Definitie si scopul ERP Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezinta un complex de module (aplicatie modulara) software prin...

IAS 17 - Leasing

Introducere IAS 17 se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată de...

Audit intern la Primăria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Protecția și securitatea sistemelor informaționale

I.ANALIZA SECURITATII FIRMEI “X” 1.Scurta prezentare a organizatiei Infiintata in 1998,societatea”X” are ca obiect principal de activitate...

Auditul Sistemelor Informatice

I. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC SI A SISTEMULUI INFORMATIONAL DIN UNITATEA BACARA DELTA BANK AGENTIA UNIRII, IN VEDEREA REALIZARII PLANULUI DE...

Ai nevoie de altceva?