Fenomenul discriminării în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5096
Mărime: 57.56KB (arhivat)
Publicat de: Victoria B.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.conf.univer. Movila V.
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. I. Introducere .3
  2. II. Percepțiile populației privind grupurile de persoane discriminate frecvent în R.M 5
  3. III. Contextele sociale în care sunt supuse discriminării diferite grupuri de persoane ...6
  4. IV. Stereotipurile aplicate cel mai frecvent în raport cu anumite grupuri de persoane ...13
  5. V. Experiențele personale ale respondenților în domeniul discriminării ..14
  6. VI. Fenomenul discriminării în contextul altor probleme .15
  7. VII. Concluzii 17

Extras din proiect

I. Introducere

Noțiunea de discriminare. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social.

Obiectivele cercetării. Scopul cercetării este: promovarea valorilor și a practicilor privind lupta împotriva discriminării în Republica Moldova și constă în cercetarea fenomenului discriminării și în elaborarea recomandărilor practice în vederea diminuării efectelor acestuia.

Pentru atingerea acestui scop, au fost elaborate următoarele obiective:

- Identificarea categoriilor de persoane percepute ca fiind cel mai adesea victime ale

discriminării,

- Identificarea categoriilor de persoane supuse în mod constant discriminării,

- Identificarea categoriilor de persoane supuse discriminării în anumite contexte sociale (la

locul de muncă, la locul de studii, în instituțiile publice),

- Elaborarea recomandărilor practice pentru reducerea fenomenului discriminării în Republica

Moldova.

Actualitatea cercetării. În Republica Moldova fenomenul stigmei și al discriminării a fost cercetat mai mult în domeniile privind relațiile interetnice și sănătatea publică sau în contextul altor studii. Astfel, Institutul de Politici Publice, cu suportul Fundației Soros-Moldova, a efectuat o cercetare a relațiilor interetnice în Republica Moldova și a studiat atitudinile și comportamentul diferitelor etnii în raport cu alte etnii. În ultimii ani au fost efectuate un șir de cercetări sociologice în domeniul stigmei și al discriminării persoanelor HIV+ și persoanelor infectate cu hepatitele virale B și C4. Toate aceste cercetări au scos în evidență faptul că nivelul de toleranță al diferitelor grupuri de persoane față de semenii lor de altă etnie sau cu alt statut de sănătate este destul de redus și semnalează posibilitatea existenței fenomenului discriminării și în alte domenii, care, cu regret, au fost mai puțin sau deloc studiate. În acest context este vădită necesitatea efectuării unor cercetări complexe în domeniul stigmei și al discriminării în vederea diagnosticării problemelor sociale existente și a elaborării unor recomandări practice orientate spre reducerea acestor fenomene în Republica Moldova.

Metodele de cercetare. Metodele de cercetare aplicate în cadrul acestui studiu sunt următoarele: tehnica de cercetare sociologică empirică - chestionarul, focus-grupuri cu experții - reprezentanți ai diferitelor organizații nonguvernamentale.

Etapele cercetării. Studiul a fost efectuat în trei etape:

Etapa I: tehnica de cercetare sociologică - chestionarul

Etapa II: efectuarea focus-grupurilor cu experții

Etapa I - aplicarea tehnica de cercetare sociologică empirică - chestionarul a fost aplicata pentru stabilirea indicatorilor de bază ai cercetării și elaborarea instrumentarului pentru studiul populației. Astfel, prin aplicarea acestei tehnicii au fost stabiliți indicatorii pentru următoarele aspecte: formele principale de discriminare în Republica Moldova, grupurile de persoane percepute ca fiind victime ale discriminării, contextele discriminării diferitelor grupuri de persoane, stereotipurile aplicate cel mai frecvent în raport cu diferite grupuri de persoane, instituțiile și politicile care contribuie la reducerea sau la mărirea gradului de discriminare a diferitelor grupuri de persoane în Republica Moldova, măsurile care trebuie întreprinse.

Studiul tehnica de cercetare sociologică empirică a inclus următoarele etape:

1. Elaborarea unei liste de întrebări deschise în funcție de obiectivele cercetării. Selectarea a 10 experți. În lista experților au fost incluși lideri de ONG-uri, studenți. Experții nu cunoșteau cine este inclus în această listă, fapt ce a permis păstrarea anonimatului.

2. Efectuarea primei runde de intervievare a experților.

3. Sumarea rezultatelor obținute după prima rundă de intervievare.

4. Elaborarea unui chestionar cu întrebări standardizate în urma primei runde de cercetare.

5. Prezentarea rezultatelor obținute după prima rundă de intervievare experților și a chestionarului standardizat pentru completare.

6. Efectuarea celei de a doua runde de chestionare.

7. Analiza datelor obținute.

În baza rezultatelor studiului sociologic a fost elaborat instrumentarul pentru cercetare - chestionar standardizat.

Preview document

Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 1
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 2
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 3
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 4
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 5
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 6
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 7
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 8
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 9
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 10
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 11
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 12
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 13
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 14
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 15
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 16
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 17
Fenomenul discriminării în Republica Moldova - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Fenomenul discriminarii in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Efectele sociale ale consumului de tutun

O scurtă introducere Dintre adversarii vechi și noi ai sănătății fumatul candidează la primele locuri, prin efectele sale deosebit de nocive...

Influența jocurilor de noroc asupra evoluției psihice a indivizilor

1. Tema proiectului de cercetare Tema proiectului de cercetare aleasa este influenta jocurilor de noroc asupra evolutiei psihice a indivizilor din...

Managementul timpului în societatea postmodernă - Clock Time

În decursul unei zile ni se întâmplă de multe ori să auzim expresii ca „nu am suficient timp”, „dacă aș avea mai mult timp” sau „nu știu să îmi...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Republica Moldova și mirajul Uniunii Europene

Introducere Procesul de Integrare este una dintre cele mai discutate probleme în literatura de specialitate. Pe măsură ce diferenţele între...

Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU

Întroducere Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate...

Armonizare a relațiilor inter - etnice - sfidări și oportunități

I. INTRODUCERE Recentele evenimentele politice din Republica Moldova au readus în prim plan problemele referitoare la relatiile inter-etnice,...

Cultura comunicării

Întrebări de autoevaluare la tema 1: “Inițiere în studiul comunicării”: 1. Definiți termenul de comunicare. Comunicarea - fenomen al modernității...

Problema TVA în Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

TVA - practici naționale și internaționale

Introducere “Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului....

Traficul de ființe umane

Traficul de fiinte umane este unanim recunoscut ca o componenta a crimei organizate transfrontaliere si se manifesta cu precadere in zonele in care...

Migrația de muncă din Republica Moldova - contex, probleme, perspective

INTRODUCERE Migraţia internaţională a forţei de muncă este procesul de circulaţie a capitalului uman dintr-o ţară în alta în scopul angajării în...

Ai nevoie de altceva?