Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 5462
Mărime: 8.01MB (arhivat)
Publicat de: Felix Molnar
Puncte necesare: 8
Universitatea ,, Stefan cel Mare” Suceava Facultatea de Istorie si Geografie Specializarea: Consiliere şi administrare în resurse umane

Cuprins

  1. I Problema cercetarii pag.3
  2. II. Ipoteza pag.5
  3. III.Operationalizarea conceptelor pag.5
  4. IV. Stabilirea populatiei, esantionare pag.6
  5. V Instrumente de cercetare pag12
  6. Concluzii pag.24
  7. Anexe pag.27

Extras din proiect

I.Problema cercetarii

Cunoaşterea dar mai ales dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, prin dimensiunea spaţiului rural, ca suprafaţă deţinută şi ca pondere a populaţiei ocupate în activităţi productive, servicii socio-culturale şi de turism Este cunoscut faptul că spaţiul rural al Europei reprezintă aproximativ 85% din suprafaţa sa totală şi afectează, direct sau indirect, mai mult de jumătate din populaţia europeană.

Spaţiul rural românesc cuprinde majoritatea suprafeţei României, deţinând, potrivit datelor statistice, o pondere de aproximativ 93,7%. Un loc aparte îl ocupă zona montană care are o pondere de aproximativ 32,7% din suprafaţa ţării, cu o populaţie de aproximativ 4 milioane de locuitori din care peste 2 milioane agricultori montani

Ponderea populaţiei rurale, dimensiunea suprafeţei ocupate de spaţiul rural şi nu în ultimul rând importanţa vieţii rurale pentru o ţară, fac ca problema dezvoltării spaţiului rural să capete dimensiuni şi importanţă natională şi internaţională.

Problema dezvoltării rurale este una din cele mai complexe teme ale contemporaneităţii, datorită faptului că presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi socio-cultural ale ţării, pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte.

Studiul de faţă îşi propune o analiză a spaţiului rural cu accent asupra conceptului de dezvoltare rurală. Este de menţionat faptul că România se află în curs de implementare a modelului european de agricultură şi dezvoltare rurală Studiul constituie rezultatul unei cercetari întreprinse pe o perioadă de 3 luni. El sintetizează concluziile desprinse din investigaţia întreprinsă şi studierea documentelor acesteia, pentru a putea practic contura planul de dezvoltare.

Ancheta efectuată pe baza interviului luat primarului comunei a cuprins o gamă de probleme precum necesitatea dezvoltării rurale la nivel de comună, strategiile primăriei pentru dezvoltare rurală, dar şi accesarea de fonduri. Ancheta s-a mai axat deasemenea şi pe studierea documentelor puse la dispoziţie de către primărie în vederea observării domeniilor în cadrul cărora a fost necesară intervenţia pentru o bună dezvoltare, care au fost mijloacele de intervenţie şi dacă au avut loc rezultatele scontate.

Atât pe parcursul cercetării cât şi în prelucrarea datelor, am avut în vedere analiza sistemică a faptelor. Dezvoltarea rurală la nivelul comunei este într-o continuă evoluţie, rezultatele existând atât în documente cât şi la faţa locului, ceea ce a rezultata faptul că strategia adoptată de către primărie a fost una benefică şi cu rezultate pozitive.

Pornind de la cele mai sus amintite, constienti fiind de importanta implicării cetătenilor în

elaborarea unor proiecte de revitalizare si renovare rurala, prin cercetarea de fată urmărim să

evaluăm principalele probleme ale comunei si să identificăm principalele directii de actiune în scopul dezvoltării rurale, prin interogarea celor direct interesati – locuitorii comunei.

Comuna Corlateni are o suprafaţă de 5585 ha teren agricol, 2758 locuitori şi este alcătuită din 4 sate: Corlăteni, satul reşedinţă de comună, Carasa, Vlădeni şi Podeni.

Prima menţiune despre comuna Corlăteni apare în secolul al XV-lea, într-un document din anul 1487, prin care marele domnitor moldovean, Ştefan Cel Mare, confirmă surorii sale Ana stăpânirea satului Corlăteni.

Comuna Corlăteni este aşezată pe malul stâng al râului Jijia, la o distanţă de 12 km de municipiul Dorohoi şi se învecinează la sud cu calea ferată Dorohoi – Iaşi, pe o distanţă de 14 km.

Majoritatea locuitorilor comunei Corlăteni, lucrează în agricultură, existând doar 85 de salariaţi. În comună funcţionează o moară de grâu, trei mori de porumb, un atelier de fierărie – potcovărie.

Activitatea comercială se realizează prin cele 26 de unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare de produse alimentare, băuturi şi tutun, precum şi alte tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, îmbrăcăminte, etc.

Legătura cu alte localităţi se realizează pe calea ferată, pe raza comunei existând trei puncte de oprire a trenurilor, iar transportul rutier se asigură doar pe relaţia Dorohoi – Corlăteni cu un autobuz care efectuează trei curse zilnice.

Învăţământul se desfăşoară în patru unităţi preşcolare, trei şcoli primare şi o şcoală gimnazială în cadrul căreia funcţionează două clase de arte şi meserii, profil agricol.

În comună există cămin cultural în satul Corlăteni cu o sală de spectacole de 200 locuri.

Există la centrul de comună o bibliotecă comunală cu 22 mii volume.

Activitatea sanitară este deficitară, fiind asigurată un singur medic care locuieşte în comuna Nicşeni şi o asistentă care locuieşte în comuna Dimăcheni, deşi în satul Corlăteni în spaţiul existent în Dispensarul Uman şi-ar putea desfăşura activitatea cel puţin cinci medici.

I. Ipotezele

Ipoteza de lucru impune analizei sociologice stabilirea unei relaţii cauzale, demonstrate statistic.

În cazul cercetării realizate am stabilit următoarea ipoteză de lucru:

H: Strategiile privind dezvoltarea rurală la nivelul comunei au avut rezultatele scontate în toate domeniile propuse.

Preview document

Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 1
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 2
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 3
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 4
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 5
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 6
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 7
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 8
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 9
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 10
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 11
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 12
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 13
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 14
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 15
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 16
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 17
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 18
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 19
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 20
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 21
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 22
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 23
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 24
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 25
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 26
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 27
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 28
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 29
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 30
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 31
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 32
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 33
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 34
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 35
Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Dezvoltare in Mediul Rural.docx

Te-ar putea interesa și

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Analiza activității turistice a pensiunii Casa de Sub Stâncă

INTRODUCERE Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de populația locală și care are la bază o...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Dezvoltarea durabilă - strategii - politici de mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Dezvoltarea rurală durabilă. Studiu de caz - Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Strategii de dezvoltare a turismului privind stațiunea Vatra Dornei(după 1989)

INTRODUCERE Prin potentialul sau, atât natural cât si antropic, statiunea Vatra Dornei, respective depresiunea Dornelor, se impune atât pe plan...

Poziția județului Giurgiu în cadrul regiunii Sud Muntenia

Pozitia judetului Giurgiu in cadrul Regiunii Sud Muntenia Cap.1. Judetul Giurgiu – caracterizare generala 1.1. Asezarea geografica a judetului...

Ai nevoie de altceva?