Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26443
Mărime: 124.87KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Balazs
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. PARTENERIATUL DEZVOLTARII LOCALE
 3. 1.1. Consideraţii generale
 4. 1.2. Actori ai dezvoltării locale
 5. 1.3. Dimensionarea parteneriatului dezvoltării locale
 6. 1.4. Avantajele potenţiale ale parteneriatului local
 7. 1.5. Riscurile potenţiale ale parteneriatului local
 8. 1.5.1. Tipologia riscurilor
 9. 1.5.2. Riscurile specifice pentru partenerul privat
 10. 1.5.3. Riscurile specifice pentru puterea publică
 11. 1.5.4. Atenuarea riscurilor
 12. 1.5.5. Alocarea optima a riscurilor
 13. 1.6. Parteneriatul public-privat, instrument de cooperare pentru dezvoltarea locală în România CAPITOLUL II
 14. AFACERILE ECONOMICE PRIN LEASING – PREZENT SI PERSPECTIVE
 15. 2.1. Tendintele folosirii leasingului in lume
 16. 2.2. Piata leasingului in Romania
 17. 2.3. Perspectivele dezvoltarii leasingului in Romania
 18. CAPITOLUL III
 19. 3. CONTINUTUL SI SEMNIFICATIA AFACERILOR ECONOMICE PRIN LEASING
 20. 3.1. Clasificarea operatiunilor de leasing
 21. 3.2. Avantaje si dezavantaje si limitele afacerilor de leasing
 22. 3.3. Aspecte juridice
 23. 3.4. Aspecte contabile
 24. CAPITOLUL IV
 25. 4. CONTRACTUL DE LEASING IN AFACERILE ECONOMICE
 26. 4.1. Caracteristicile contractului de leasing
 27. 4.2. Elementele componente ale contractului de leasing
 28. 4.3. Drepturile si obligatiile partilor
 29. 4.4. Derularea contractului de leasing
 30. CONCLUZII SI PROPUNERI
 31. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE

1.1.Consideraţii generale

Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe organisme, cu scopul realizării unui obiectiv cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale şi asupra pieţei locale a forţei de muncă”.1

În prezent, acest model este considerat ca reprezentând metoda preferată în realizarea dezvoltării locale.

Literatura de specialitate a oferit o serie de definiţii parteneriatului, caracterizate de o anumită tipologie a partenerilor, dar şi de un management propriu. Astfel, se susţine că, parteneriatul a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, prin colaborarea între autorităţile publice şi sectorul privat în privinţa concesiunilor unor bunuri publice. Forme de parteneriat întâlnim şi în SUA, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu aplicare în domeniul construcţiilor de căi ferate.

Sisteme de parteneriat public-privat la nivel local se conturează la începutul anilor 80, ai secolului XX în Europa occidentală şi SUA, sub forma cooperării dintre autorităţile publice locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte de reabilitare a unor zone industriale aflate în declin.

Concomitent în această perioadă, apar noi acte publice, legi care dau un suport iniţiativelor locale. Un exemplu în acest sens îl reprezintă legea publică din SUA, “ACT DE PARTENERIAT PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ”, lege care a intrat în vigoare la 1 octombrie 1983. Această lege reglementează colaborarea între autorităţile publice şi sectorul privat pentru furnizarea de servicii de formare profesională în folosul adulţilor şi tinerilor dezavantajaţi economic, muncitorilor şomeri, precum şi altor persoane care întâmpină dificultăţi la angajare.

Un alt gen de parteneriat îl constituie modelul irlandez ce s-a conturat pentru început la nivel naţional, apoi a fost extins şi la nivel local prin două programe: “PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU PROGRES ECONOMIC ŞI SOCIAL-PESP” 1990-1993 şi “PROGRAMUL PENTRU COMPETITIVITATE SI MUNCĂ”, 1994-1996, de asemenea, forme de parteneriat între autorităţile publice locale şi comunitate apar începând cu anii `80 în Franţa, având ca scop prevenirea şi combaterea delincvenţei, precum şi pentru asigurarea coeziunii sociale. De remarcat că, deşi Franţa are o contribuţie de pionierat în domeniul parteneriatului public-privat, aceasta nu şi-a dezvoltat cadrul instituţional decât într-un sector îngust, respectiv în domeniul concesiunii serviciilor publice.

Prin urmare, conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate a administraţiei publice şi sectorul privat, respectiv organizaţii nonguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea locală.

Întrucât domeniile de cooperare sunt diverse, conceptul de parteneriat public-privat nu trebuie asimilat cu forma juridică de realizare a unei afaceri, cum sunt societăţile comerciale sau asociaţiile în participaţiune. Acestea din urmă sunt forme concrete de realizare a parteneriatului. Pe de altă parte, activităţile ce se pot desfăşura sub titulatura de parteneriat public-privat, pot avea ca scop obţinerea unui profit cum este orice afacere, dar pot avea în vedere şi activităţi care nu urmăresc obţinerea de profit.

În altă ordine de idei, parteneriatul poate fi prezentat ca unul dintre cuvintele de ordine ale timpurilor noastre în domeniul politicilor publice în general, şi al dezvoltării economice în particular. Acest sistem include elemente diferite precum: promovarea muncii în colectivitate, între organizaţii din domenii diferite, urmare a realizării unui set de obiective elaborate şi agreate de comun acord, precum şi prezenţa că realizările întregului exerciţiu pot fi mai mari decât cele la care ajunge fiecare partener în mod independent.

Prin urmare, parteneriatul, reprezintă un instrument de colaborare ce se concretizează într-un proiect de îmbunătăţire a serviciilor publice. Parteneriatul nu trebuie analizat şi definit exclusiv după natura activităţii desfăşurate, caracterul ei (profitabilă, neprofitabilă), ori în funcţie de contractul prin care se realizează, întrucât parteneriatul se situează pe un palier politic şi nicidecum pe unul juridic sau financiar.

Din punct de vedere al rezultatelor, parteneriatul reprezintă premisa asigurării coerenţei aplicării unor programe şi a transparenţei realizării lor. În mod paralel, parteneriatul contribuie implicit la întărirea sistemului de guvernare şi dezvoltare locală. Toate aceste aspecte depind în mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea prealabilă a agendei de dezvoltare locală.

Având în vedere diversitatea formelor de colaborare dintre autorităţile administraţiei publice şi sectorul privat, nu trebuie formulată o definiţie standard a parteneriatului local. Definirea conceptului de parteneriat, poate avea la bază fie o abordare “centralistă”, fie “descentralizată” sau “mixtă” ori “integrată”, funcţie de modul de organizare a administraţiei publice (centralizat sau descentralizat) dar şi de natura unui proiect ce urmează a fi realizat.

Preview document

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 1
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 2
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 3
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 4
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 5
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 6
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 7
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 8
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 9
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 10
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 11
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 12
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 13
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 14
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 15
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 16
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 17
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 18
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 19
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 20
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 21
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 22
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 23
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 24
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 25
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 26
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 27
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 28
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 29
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 30
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 31
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 32
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 33
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 34
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 35
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 36
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 37
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 38
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 39
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 40
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 41
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 42
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 43
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 44
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 45
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 46
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 47
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 48
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 49
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 50
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 51
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 52
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 53
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 54
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 55
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 56
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 57
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 58
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 59
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 60
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 61
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 62
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 63
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 64
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 65
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 66
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 67
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 68
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 69
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 70
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 71
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 72
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 73
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 74
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 75
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 76
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 77
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 78
Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica.doc

Te-ar putea interesa și

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Studiu Privind Achiziția Bunurilor sau Serviciilor

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ŞI ORGANIZATORIC DE DESFAŞURARE AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 1.1 ACHIZIŢIILE PUBLICE - GENERALITĂŢI 1.1.1 Principiile care...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Procedura încheierii contractului de achiziții publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Management achiziții publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Achiziții Publice

normative generale de aplicare a Ord de urg. 34/2006 si ind de utilizare CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Se aprobã normele de...

Ai nevoie de altceva?