Accidentul de muncă în legislația actuală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9559
Mărime: 68.82KB (arhivat)
Publicat de: Ionel G.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. A R G U M E N T 2
 2. CAP.I. ACCIDENTUL DE MUNCĂ 3
 3. I.1. Cum sunt reglementate legal accidentele de muncă 3
 4. I.2. Definiția și clasificarea accidentelor de muncă 4
 5. I.3. Obligațiile angajatorului pentru a preveni accidentele de muncă 6
 6. CAP.II. LEGISLAȚIA PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ 8
 7. II.1. Ce spune legea cu privire la accidentele de muncă? 9
 8. II.1.1. Obligațiile angajatorului cu privire la prevenirea și anunțarea accidentelor de muncă 10
 9. II.1.2. Obligațiile angajaților pentru prevenirea și raportarea accidentelor de muncă 11
 10. II.2. Ce se întamplă în cazul unui accident?
 11. Ce pași trebuie să parcurgă angajatul și angajatorul? 12
 12. II.3. Ce drepturi are un angajat sau familia sa în cazul unui accident de muncă? 13
 13. II.4. Cine poartă răspundere pentru accidente la locul de muncă? 17
 14. CAP.III. CONSECINȚELE SOCIALE ȘI ECONOMICE ALE ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 18
 15. III.1. Consecințe asupra componentelor sistemului de muncă 18
 16. III.2. Consecințe la nivelul la care se produc accidentele 19
 17. III.3. Efectele economice ale accidentelor și bolilor profesionale 21
 18. III.4. Costul accidentelor și al îmbolnăvirii profesionale 21
 19. CAP. IV. NORME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 24
 20. IV.1. Echipamentul individual de protecție (EIP) 24
 21. IV.2. Primul-ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor 24
 22. BIBLIOGRAFIE 25

Extras din proiect

A R G U M E N T

”Am învățat că viața nu valorează nimic, dar nimic nu e mai de preț ca viața.!!” a spus un mare filozof André Malraux. Și multe zicale și vorbe din bătrâni spun că nimic nu este mai de preț în lume decât sănătatea omului. Este adevărat că unii se nasc bolnavi, dar alții (și sunt mulți) suferă în timpul vieții diferite accidente, în diverse locuri: de muncă, de distracții, etc., dar peste tot trebuie să avem grijă să ne protejăm.

Întreprinderile productive își realizează funcțiunea de producție prin desfășurarea în bune condiții a procesului de producție. Procesul de producție contribuie atât la obținerea diferitelor produse, lucrări și servicii, cât și la crearea unui ansamblu de relații de producție între persoane ce concură la realizarea acestuia. În cadrul unui proces de producție componenta principală o constituie procesele de muncă, iar în anumite ramuri industriale la acestea se adaugă și anumite procese industriale. Ținând seama de aceste componente, conceptul de proces de producție mai poate fi definit prin totalitatea proceselor de muncă și a proceselor naturale ce concură la obținerea produselor sau la execuția diferitelor lucrări sau servicii. Fiecărui proces de activitate și domeniu de activitate îi corespunde un anumit criteriu de desfășurare al securității și sănătății în muncă. De exemplu în domeniul electric pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, este necesară eliminarea posibilității trecerii unui curent periculos prin corpul omului. Măsurile, amenajările și mijloacele de protecție trebuie să fie cunoscute de către tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate. Pe un șantier de construcții există multe căi de producere a unor accidente mortale, vătămări corporale sau îmbolnăviri profesionale care includ: căderea de la înălțime; implicarea într-un accident de autovehicul; electrocutarea; lovirea produsă de un material aflat în cădere; suferirea unor afecțiuni dorsale, provocate de unele materiale grele; suferirea unor pierderi al auzului cauzată de zgomotul puternic.

Înainte de a începe să lucrăm într-un anumit domeniu trebuie să cunoaștem locul de muncă respectiv, pentru a cunoaște cerințele privind protecția muncii al acelui loc prin:

-specificarea cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă în caietele de sarcini pentru contractanți;

-planificarea procesului de muncă, astfel încât să fie redus la minim numărul lucrătorilor ce ar putea suferi vătămări corporale.

Lucrarea de față “Accidentul de muncă în legislația actuală”, ne îndrumă în primul rând să cunoaștem normele de protecție a muncii, datorită unor împrejurări grele, pe care le putem întâmpina uneori la locul de muncă. Cunoașterea acestor norme de protecție ne pot ajuta “să ieșim” cu mare ușurință din orice mic incident pe care îl avem.

CAP.I. ACCIDENTUL DE MUNCĂ

”Omul este măsura tuturor lucrurilor” spunea un filozof: protejarea forței de muncă, indiferent de reglementările legale, trebuie să fie considerată drept principiu de bază în activitatea firmei și un obiectiv la fel de important ca și profitul. O asemenea politică trebuie să transforme obligativitatea legală a realizării securității și sănătății în muncă într-o acțiune voluntară, într-o asumare voită a responsabilității pentru condițiile de muncă ale salariaților. Criteriul de securitate a muncii trebuie să apară, cel puțin tot atât de important ca și criteriul economic, conjugat și nu subordonat acestuia.

Construirea și implementarea unui sistem performant al managemenului securității și sănătății în muncă necesită obligatoriu cunoștiinte fundamentale în două domenii: știința managementului și protecția muncii. Primele îl înzestrează pe specialistul care are sarcina conceperea sistemului cu instrumentele necesare unei conduceri moderne, științifice. Al doilea grup de cunoștinte îi oferă informațiile necesare pentru a plasa unitatea pe cea mai înaltă treaptă a evoluției protecției muncii, folosindu-se de instrumentele respective. La momentul actual noile tendințe la nivel european și internațional în domeniul sănătății și securității în muncă sunt reprezentate de elaborarea de sisteme integrate de management care includ managementul sănătății și securității în muncă alături de managementul calității și al mediului.

Atât angajații, cât și angajatorii trebuie să consulte legea atunci când vine vorba de producerea unui accident la locul de muncă. Astfel, angajatul trebuie să știe care sunt drepturile sale, iar angajatorul trebuie să știe cum trebuie să procedeze și care sunt obligațiile sau responsabilitățile sale. În acestă lucrare vom afla tot ce trebuie să știi cu privire la accidentele de muncă, normele de siguranță care trebuie respectate, dar și drepturile celor implicați.

I.1. Cum sunt reglementate legal accidentele de muncă

Accidentul de muncă reprezintă orice vătămare corporală gravă a angajaților, care s-a produs în timpul programului, procesului de muncă sau pe drumul la și de la locul de muncă și care are drept consecință incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces. Normele cu privire la accidentele de muncă sunt reglementate de Legea nr. 319/2006 privind legea securității în muncă, implicit și măsurile pentru prevenirea accidentelor de muncă. Conform legii, angajatorul are în primul rând obligația să țină evidenta accidentelor de muncă ce au drept urmare o incapacitate de muncă mai mare de trei zile de lucru, dar și a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale și a altor incidente periculoase. În același timp, angajatorul are obligația să întocmească rapoarte pentru autoritățile competente privind accidentele de muncă suferite de către angajații săi.

Bibliografie

1.Ministerul educației, cercetării și tineretului

Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului

Proiectul PHARE TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03;

2.Ministerul educației și cercetării

Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului

Programul PHARE TVET RO 2003 / 005-551.05.01-02;

3.Ștefan Pece, Aurelia Dăscălescu, Ștefan Silviu Mitrea, Ion Bârlă -

“PROTECȚIA MUNCII ”- Editura Didactică și Pedagogică

R.A., București, 1995.

4. www.sigurantamuncii.ro

Preview document

Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 1
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 2
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 3
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 4
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 5
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 6
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 7
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 8
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 9
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 10
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 11
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 12
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 13
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 14
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 15
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 16
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 17
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 18
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 19
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 20
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 21
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 22
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 23
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 24
Accidentul de muncă în legislația actuală - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Accidentul de munca in legislatia actuala.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Pompa de Injecție în Linie

Aparitia primelor automobile este strâns legata de descoperirea si perfectionarea masinii cu abur si a motorului cu ardere interna primele...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare...

Traumatologia medico - legală

I N T R O D U C E R E Capitolul I. Traumatologia medico-legală generală, sistemică şi topografică I.1. Traumatologia medico-legală generală...

Managementul Securității și Sănătății în Muncă

CAP I STRUCTURA SI ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI SIBIU 1.1. Scurt istoric Inspectoratul pentru Situaţii...

Evaluarea nivelului de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională la SC Timken România SA. Ploiești

PARTEA I CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor...

Modernizări pe Fluxul Tehnologic la Departamentul Furnale și Influența asupra Scăderii Nivelului de Risc de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională

CONŢINUTUL PROIECTULUI Furnalul constitue agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în...

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

INTRODUCERE În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să...

Elaborarea unei Metodologii Cadru

INTRODUCERE Conform noii strategii a Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, numărul îmbolnăvirilor şi al...

Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE PENSII 1.1. Factori actuali ce determină evoluţia sistemelor de pensii Sistemele de pensii din întreaga lume se...

Ai nevoie de altceva?