Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 18732
Mărime: 94.52KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Timofte
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ.Dr. ION PLUMB
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Specializarea managementul administraţiei centrale şi locale

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Sistemul de pensii 3
 2. 1.1. Factori actuali ce determină evoluţia sistemelor de pensii 3
 3. 1.2. Sistemul public de pensii odată cu apariţia Legii 19 din 2000 5
 4. CAPITOLUL 2 Prezentarea instituţiei publice
 5. 2.1. Prezentarea generală a CNPAS profil şi obiect de activitate 8
 6. 2.2. Baza legală de înfiinţare a CNPAS 8
 7. 2.3. Obiective fundamentale 9
 8. 2.4. Atribuţii si servicii oferite de CNPAS 10
 9. 2.5. Structura organizatorică 14
 10. 2.6. Resurse umane în cadrul CNPAS 16
 11. 2.7. Strategia în domeniul execuţiei bugetului 17
 12. 2.8. Analiza sistemului public de pensii 19
 13. 2.9. Provocările apărute în implementarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 23
 14. 2.10. Introducerea unui sistem de pensii privat 27
 15. 2.10.1. Prevederile cu privire la schemele ocupaţionale de pensii (pilon 3) 28
 16. 2.10.2. Aspecte legate de finanţare 28
 17. CAPITOLUL 3 Analiza SWOT 29
 18. 3.1 Puncte forte 29
 19. 3.2 Puncte slabe 32
 20. 3.3 Oportunităţi 34
 21. 3.4 Ameninţări 35
 22. CAPITOLUL IV Măsuri de îmbunătăţire a activităţii în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 36
 23. 4.1. Măsuri privind îmbunătăţirea activitatăţii în cadrul CNPAS 36
 24. 4.2. Măsuri privind îmbunătăţirea relaţiilor cu cetăţenii 38
 25. 4.3. Măsuri privind activitatea de acorduri internaţionale 39
 26. 4.4. Alte propuneri 39
 27. Concluzi finale
 28. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

SISTEMUL DE PENSII

1.1. Factori actuali ce determină evoluţia sistemelor de pensii

Sistemele de pensii din întreaga lume se confruntă cu dificultăţi ce inevitabil se vor croniciza în anii ce vor urma. Există câţiva factori principali care au condus la această situaţie generalizată şi ei vor fi amintiţi pentru a înţelege contextul în care se petrec schimbările în vederea acţionării mai ferme spre eficientizarea sistemelor de pensii.

Îmbătrânirea populaţiei este factorul cel mai important semnalat de specialişti ca afectând în viitor viabilitatea sistemelor de pensii (efectele procesului sunt evidente: scăderea valorii contribuţiilor ca urmare a reducerii numărului de contribuitori, creşterea cheltuielilor cu pensiile din cauza amplificării numărului de beneficiari).

Îmbătrânirea demografică este determinată de doi factori Aceşti factorii fiind:

- declinul fertilităţii

- speranţă medie de viaţă în creştere.

Ratele fertilităţii au suferit o scădere rapidă la sfârşitul anilor ‘60 ce a continuat şi pe parcursul anilor 1970 -1980. În aceea perioadă, numărul mediu de copii născuţi de o femeie în decursul vieţii fertile a rămas aproape constant la nivelul de aproximativ 2 copii/femeie. În România, acest indicator a suferit o scădere puternică imediat după revoluţie: de la 2,2 copii / femeie în 1989 la 1,3 în 1995, valoare la care se menţine aproape constant şi în 2006.

În general, creşterea cheltuielilor cu sistemele de pensii de până acum este pusă în primul rând pe seama schimbărilor ratelor de dependenţă a diferitelor ţări. Unele studii ne demostrează însă că lanţul cauzal presupus nu este cu necesitate cel corect. Dacă până acum legătura dintre rata de dependenţă a persoanelor vârstnice şi ponderea cheltuielilor cu pensiile nu a fost strânsă, nu acelaşi lucru se poate spune despre relaţia lor în viitor: „ este de asteptat să fie observată o relaţie mai puternică între sarcinile financiare viitoare şi schimbările proiectate ale ratei de dependenţă”

În perioada 1990 - 1995, în sistemul de pensii au intrat generaţiile care includ persoane născute în 1928 - 1933 şi au continuat, aşa cum era normal să primescă pensie - persoanele născute înainte de 1928. Aceste persoane, au fost, în proporţie semnificativă, asigurate pe o perioadă redusă de timp sau neasigurate. Generaţiile care au intrat pe piaţa muncii în perioada de creştere economică din anii 1950 - 1970 vor fi acumulat pe de altă parte un număr suficient de mare ani de muncă pentru a primi o pensie semnificativă.

În contextul presiuni evoluţiilor demografice din ultimii ani asupra sistemelor de protecţie socială, în mod particular asupra sistemelor de pensii, de asigurări de sănătate şi asistenţă a persoanelor vârstnice, Consiliul Uniunii Europene a aprobat trei principii generale pentru asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a sistemelor de pensii:

1.protejarea capacităţii sistemelor de îndeplinire a scopului lor social,

2.de menţinere a sustenabilităţii lor financiare

3.de adaptare la schimbările nevoilor societăţii.

Pentru aceasta, cu ocazia summit-ului de la Goteborg, Consiliul Uniunii Europene a mandatat Comitetul pentru Protecţie Socială şi Comitetul pentru Politici Economice să aplice metoda deschisă de coordonare în domeniul pensiilor în cadrul efortului comun de elaborare a unor strategii globale care să caute soluţii provocărilor economice şi bugetare ale îmbătrânirii populaţiei.

Dar modalitatea specifică Uniunii Europene de abordare este o combinare a politicilor de reformă a sistemelor de pensii, relevante pentru viitorul acestora, cu metoda deschisă de coordonare, în aşa fel încât să nu transfere responsabilitatea decidenţilor politici de la nivel naţional la nivel european, statele membre continuând să îşi elaboreze propriile politici în domeniul pensiilor.

Metoda deschisă de coordonare implică de fapt trei elemente, în primul rând stabilirea de comun acord a unor obiective globale comune, apoi traslatarea lor la nivelul strategiilor locale (politicile fiecărui stat membru) şi în sfârşit, ca parte a unui proces mutual de învăţare, monitorizarea periodică a progresului obţinut şi, pe cât posibil, pe baza, printre altele, a unui set de indicatori definiţi de comun acord.

De asemenea, metoda deschisă de coordonare aplicată în domeniul pensiilor va tinde să se alăture celorlalte procese funcţionabile specifice Uniunii Europene, cum ar fi Politicile directoare globale, considerate nucleul coordonării politicilor economice, Procesul mutual de supraveghere care serveşte, printre altele şi pentru pregătirea noilor recomandări, Pactul de stabilitate şi creştere, al cărui obiectiv este în mod special asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, Strategia europeană de ocupare şi Incluziunea socială.

Metoda deschisă de coordonare integrează dimensiunile economice şi sociale pentru a oferi un cadru integrat de raportare cu privire la viitorul reglementărilor din domeniul pensiilor, va oferi un cadru pentru diferiţi actori la nivelul Uniunii Europene pentru dezvoltarea unei abordări comune a strategiilor naţionale, dar va oferi şi informaţii de detaliu şi analize cu privire la strategiile naţionale, ceea ce în final se va materializa în recomandări de politici în domeniu şi va putea fi bază pentru alte procese.

Pentru ca această metodă să fie eficientă, statele membre vor elabora câte un raport privind strategia naţională din domeniul pensiilor şi care să descrie politicile actuale şi de perspectivă promovate sau care urmează să fie promovate pentru a garanta sustenabilitatea sistemelor de pensii.

Obiectivele globale comune în domeniul pensiilor sunt:

a) pensii adecvate,

b) sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii

c) modernizarea sistemelor de pensii

Preview document

Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 1
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 2
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 3
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 4
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 5
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 6
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 7
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 8
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 9
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 10
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 11
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 12
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 13
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 14
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 15
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 16
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 17
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 18
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 19
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 20
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 21
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 22
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 23
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 24
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 25
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 26
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 27
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 28
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 29
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 30
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 31
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 32
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 33
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 34
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 35
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 36
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 37
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 38
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 39
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 40
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 41
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 42
Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Imbunatatire a Activitatii in Cadrul Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice în cadrul Casei Județene de Pensii Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1. Scurt istoric În baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de...

Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Introducere Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii...

Studiu Comparativ asupra Sistemului de Pensii din România și Sistemelor de Pensii din Alte Țări

INTRODUCERE Prezenta lucrare este un studiu comparativ asupra sistemului de pensii din România şi sistemelor de pensii din diverse state, in...

Sistemul Privat de Pensii - Prioritatea Viitorului

Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public. Orice tip de pensie se acorda la...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Publice în Cadrul Casei Județene de Pensii Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1 Scurt istoric Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi...

Impactul aderării asupra sistemului de pensii

I. Politica socială în Uniunea Europeană Una din preocupările majore în cadrul Uniunii Europene o reprezintă politica socială, statele membre şi...

Ai nevoie de altceva?